Kaj-pomeni-forex

Kaj-pomeni-forex

Intermarket-trading-strategies-katsanos-pdf
Hukum-bermain-forex-menurut-mui
Sbi-forex-transfer-ke-india


Online-trading-academy-a-scam Sederhana-tapi-efektif-trading-system Bagaimana-untuk-mulai-hari-perdagangan-futures-options-and-index Paling penting-ekonomi-indikator-forex Moving-average-function-in-matlab Bagaimana-melakukan-60-detik-biner-pilihan-kerja

Kako zaeti z trgovanjem v eToro-vem druabnem investicijskem omreju Kot vodilni v druabnem trgovanju, eToro ponuja preprost, pregleden di zanesljiv nain trgovanja z delnicami, valutami, zlatom, nafto di indeksi na spletu. Oglejte si, kdo trguje s im di katere investicije opravlja. Vse ke v realnem asu. Sledite trgovanju traderjev z najboljimi rezultati in samodejno kopirajte trgovanje najboljih trgovcev. Untuk je sodoben nain trgovanja. Pridruenih je e ve kot 2 milijona uporabnikov po vsem svetu, saj so z preprostim nainom trgovanja, naredili finanni trgi dostopen prav vsem. V druabno trgovalno omreje se zato vkljuujejo uspeni trgovci, prav tako kot zaetniki, ki jih kopirajo di oboji ustvarjajo keuntungan. Sledi najboljim traderjem di naj oni delajo za tebe. V eToro-tovi druabni mrei traderjev lahko vsakdo sodeluje v trgovanju, tudi brez potrebnega znanja di uenja sodobnega internetnega trgovanja z valutami. Pridrui se jim. Poglej video predstavitev - Kaj je OpeenBook - Druabno trgovalno omreje internetnih trgovcev iz vsega sveta Jaringan Investasi Sosial Anda eToro OpenBook eToro OpenBook je druabno omreje, podobno kot so Facebook, Twitter, YouTube. Razlika je v tem, da si namesto slik, komentarjev di lajkov z vaimi simpatijami di prijatelji, tukaj s pravimi traderji delite svoje trgovalne ideje, nasvete in analize, ki vam pripomorejo k bolj zanesljivemu trgovanju. Namesto, da sami trgujete od doma, vam to revolucionarna druabno omreje, ki se mu je v zadnjih petih letih pridruilo ve kot dva milijona internetnih trgovcev, omogoa, da se poveete z ve sto tisoimi trgovci po vsem svetu di skupaj sodelujete v trgovanju in tako Poveate monosti za zasluek. Tukaj se prikazujejo vse aktivnosti trgovanja v realnem asu, ki potekajo preko sistema eToro. S tem, ko postanete lan mree OpenBook lahko vidite, kaj ponejo najbolj dobikonosni trgovci na svetu, sledite njihovim poslom in jih kopirate. Kar pomeni, ko nek trgovec ustvari dobiek, imajo lahko drugi trgovci korist od njega z uenjem ali pa preprosto s kopiranjem njegovega trgovanja Kopiranje trgovanja je veliko laje in tudi precej drugano od obiajnega finannega trgovanja. V druabnem omreju OpenBook lahko zanesljive in donosne trgovce veliko laje prepoznate, saj vam je na voljo vsa njihova statistika trgovanja. Zanesljivi traderji delajo ves sebagai na zmanjanju tveganja za izgubo svojega kapitala. Traderji trgujejo s svojim pravim denarjem di je zato tudi vae trgovanje bolj varno, saj boste vi izgubili svoj denar le v primeru, e joe kopirate izgubili ves svoj vloen kapital. OpenBook vas povee z milijoni drugih traderjev in vam omogoa, da sledite trgovalnim informacijam, sledite svojim priljubljenim traderjem, kopirate posamezne nakupe ali dodelite del svojega trgovalnega rauna doloenemu trgovcu in se tako na njem izvaja trgovanje povsem avtomatsko. Nakljuni traderji. Klikni di si oglej njihovo statistiko trgovanja. Untuk je osrednji zid na katerem se izpisujejo trgovanja v ivo. Tukaj lahko vidite trgovalne investicije takoj, ko se zgodijo in tako lahko vidite v ivo kaj drugi trgovci kupujejo oziroma prodajajo di tudi kopirate trgovanje s klikom na gumbek Copy v spodnjem desnem kotu obvestilnega okenca. Prav tako lahko vsako posamezno trgovanje oznaite, da vam je ve, komentirate ali izberete, da boste sledili traderju quotFollowquot. Osobni profil vsakega traderja vam omogoa, da lahko zveste veliko informacij o njem. Lahko vidite njegovo statistiko trgovanja, celoten profil, vse odprte pozicije, zgodovino trgovanja, prijatelje di prav tako ves pogovor na njegovem zidu z njim di njegovimi sledilci. Na levi strani zaslona boste nali dve zelo pomembni funkciji. S klikom na Ikuti boste sledili traderjevim aktivnostim na vai listi za opazovanje. S klikank na CopyTrader boste lahko doloili koliken dele vaega trgovalnega rauna (do 20) boste namenili avtomatskemu trgovanju temu traderju. Untuk pomeni, kadarkoli bo ta pedagang odrepl kakno pozicijo, se bo prav tako odprla tudi na vaem trgovalnem raunu v razmerju, ki ste ga namenili temu trgovcu. Pomeni, e bo ta trader imel stabilne donose, boste s kopiranjem njega imeli enak uspeh kot on in to samo s klikom na gumbek Ko boste kliknili na CopyTrader se morate odloiti koliko procentov vaega trgovalnega rauna boste namenili trgovanju tega traderja ke potrdite. Od takrat se bodo kopirane pozicije pojavile v zavihku Open Trades v trgovalni platformi WebTrader (lakukan katere lahko dostopate s klikom na WebTrader v zgornji vrstici), tukaj lahko odprte pozicije opazujete di jih tudi povsem nadzorujete di upravljate. Odprte pozicije lahko torej pustite da se avtomatsko zaprejo, takrat ko jih zapre kopiran pedagang ali jih pa po elji sami zapremo, dokupimo ali nastavimo kdaj se zaprejo po lastni presoji. Ti nasveti di navodila vam lahko pomagajo s prvimi koraki vstopiti v vznemirljiv svet internetnega finannega trgovanja. Vzemite si as, da spoznate platformo di njene monosti na demo raunu, preden prinete s pravim denarjem. Odprite svoj demo trgovalni raun di vadite povsem zastonj di brez obveznosti. Na OpenBook strani, klikni moder kvadratek Daftar di se mi pridrui v vznemirljivem svetu druabnega valutnega trgovanja) Kupi in bodi lastnik delnic svetovno znanih podjetij. Kot so Apple, Facebook, McDonald, Google, Nike. Zanesljiva podjetja, z varno nalobo. WebTrader je online trgovalna platforma s katero lahko dostopate do trgovanja z delnicami poznanih svetonih blagonih znamk (kot so Apple, Facebook, Google, McDonald.), Valutnega trgovanja z vsemi vejimi svetovnimi valutami (amerika dolar, japonski jen, angleki funt, evropski euro, Vicarski frank) - forex trgovanje, blagovnega trgovanja z najpomembnejimi surovinami (zlato, srebro, nafta) di trgovanja z indexi. Vsaka pozicija, ki jo odprete, bo odprta preko te platforme di se avtomatsko prikazala v quotOpen Trades (odprte pozicije) v nadzorni ploi, kjer lahko nastavite njene nastavitve (Stop Loss, Take Profit), nadzorujete napredek di jo zaprete, kadar elit. Postopek odprtja pozicije v WebTraderju je enostaven di preprost, zato ga lahko na hitro preletimo. V zgornjem levem kotu platforme lahko vidite grafe in vrednosti valut v ivo. Za prikaz tehninega grafa, lahko kliknete na gumbek Bagan di prikazal se bo glavni okno z grafi, ali pa lahko kliknete na majhno ikonico z grafom zraven vsake valute, za prikaz grafa za doloeno valuto, blaga ali indexa. Lahko si nastavite prikaz vrednosti valut v ivo z klikom na Filter di lahko izberete instrumente za katere elit, da se vam prikazujejo. Ko izberete instrumen s katerim elit trgovati, na primer EURUSD valutni par, se morate odloiti ga elit kupiti ali prodati (dolgakratka pozicija) z klikom na velik gumb BUYSELL na zgornjem sredinskem delu platforme. Nato se premaknemo na zgornji desni del aplikacije. Dva pomembna parametra e morate nastaviti preden opravite nakup, to je vzvod Leverage in koliina denarja s katerim elit opraviti nakup Jumlah. Priporoljivo je prav tako, nastavit Stop Loss (preprei izgubo) di Take Profit (zapre trgovanje v plusu). Ta dva parametra lahko e prav tako nastavite kasneje, ko je pozicija e odprta v zavihku Open Trades. Enako velja za nastavitev Carry akhir pekan (pozicija naj ostane odprta preko vikenda). Ostane e samo, da kliknete na Open Trade, e enkrat lahko pregledate in da ste vse pravilno nastavili in potrdite nakup. Dalam vam e lahko estitam, sedaj trgujete di ste postali trgovec v finannem svetu Enak postopek je, el elit nastaviti trgovalno naroilo (da se nakup izvri avtomatsko, ko pasar dosee eljeno ceno) s klikom na gumbek Order nad gumbi BUYSELL. Vsako naroilo, ki ga boste nastavili, se bo prikazovalo v zavihku Perintah (zavihek zraven Open Trades). Torej, odpiranje trgovalnih pozicij na platformi je povsem enostavno, samo pojdite preko nastavitev iz leve proti desniForex je najveji valutni trg, kjer udeleenci trgujejo eno valute za drugo.Gre za najveji, najdinamineji di najlikvidneji trg na svetu s prana 3000 milijardami dolarji dnevnega prometa. Trguje se 24h na dan 5 dni na teden s prietkom v nedeljo ob 22h di koncem v petek ob 23h. V zadnjih dveh desetletij sta razvoj raunalnike tehnologije di razvoj evrofinannih trgov, kjer valutni posli niso podvreni nacionalnim jurisdikcijam, omogoila velik razcvet valutnih trgov. Tako se je od leta 1980 lakukan 2005 dnevni obseg trgovanja na tem trgu poveal za ve kot tiridesetkrat. Elektronsko trgovanje, na internetu dostopne raziskave dalam menganalisis ter strokovna konkurennost jadi v zadnjem asu naredile ta trg bolj dostopen posameznim vlagateljem. Na valutnem trgu aktivno trguje ve sto tiso dobro pouenih posameznikov, podjetij di investicijskih skladov. S TradePortom ste lahko od sedaj aktivni udeleenec valutnih trgov tudi vi Trgovanje na Forex Trgu zavzema predvsem kupovanje ter prodajanje valute. Povpreno prinejo trgovati z USDEUR, kar je e sama napak, ko se lovek loti oplemenititi denar Za zaetnike, ki se prvi podajajo v svet trgovanja z valutami je pomembno, da zane z malim. Priporoam trgovanje z YENEUR. Slaba lastnost tega para je, da poasi raste ter pada. Ko pada, pada poasi ko raste, raste hitro. V tem je prednost, varne nalobe ko se lotimo sami oplemenititi denar. Kako poteka trgovanje gotovo e veste. Ko valuta pade pod mejo kupimo valuto, ko se dvigne nad mejo jo prodamo. Tako se nam denar lahko z nekaj donosa pametno obrestuje. Kaj je nakupno-prodajni razpon Razpon je razlika med nakupnim in prodajnim teajem valutnega posla. Po nakupnem teaju prodamo valuto. Po prodajnem jo kupimo. Ta razlika v teajih je nakupno-prodajni razpon. Nakupno-prodajni razpon se razlikuje po razlinih valutnih kriih, pri emer je razpon pri pogosteje trgovanih valutnih kriih (majors) manji. Za vrednotenje sta potrebni dve valuti. Samo trgovanje pomeni istoasen nakup ene valute ter prodaje druge valute. E trgujete EURUSD, bo valutni kri evri proti dolarjem. Trgovanje pomeni nakup ene valute (dolga pozicija) ter nakup druge valute (kratka pozicija). Nakupni prodajni razpon Razlika med nakupnim ter prodajnim teajem je imenovan razpon. Valuta se prodaja po nakupnem teaju. Po prodajnem jo kupimo. Torej nakupno-prodajni razpon je razlika Nakupno prodajni razpon se razlikuje po razlinih valutnih kriih, pri katerem je razpon pri pogosteji trgovalni valutni kri manji. Vrednost valute se strokovno prikazuje s 5 ciframi. Zadnji tevilki reemo pip, di je najmanji potencialni premik vrednosti valute. Podobno imamo pri drugih instrumentih tako imenovane 8216ticks8217 oz. 8216points8217. Za doseganje e bolj konkurennih pogojev se v zadnjem asu pojavljajo tudi kotacije s tako imenovanimi 8216half-pipi8217, torej polovicami pipa. Pri trgovanju razlinih valut je vrednost pipa odvisna od vrednosti posla di od tega, kateri valuti trgujemo. Glavnice javloen denar, ki smo ga vloili za valutno trgovanje. Naprimer, da vloimo 2.0008364 imamo ta denar namenjen za prodajo valute ter kupovanje valute. Pri trgovanju se moramo zavedati, da ne smemo nikoli zgubiti glavnice oziroma na saldo ne sme pasti pod 2.0008364 ker smo v nasprotnem primeru v izgubi. Vedno moramo gledati na untuk kolikokrat se nam bo glavnica pomnoila oziroma, da bo im viji znesek od glavnice Kaj je promptni teaj Posel na promptnem oziroma spot trgu pomeni takojnjo izvritev po dogovorjeni kotaciji, medtem ko se poravnava praviloma zgodi dva delovna dneva kasneje. Kaj je terminski posel Terminski posel se bo izvril na dogovorjen datum v prihodnosti. Za terminske posle ni osrednje borze, zato je terminsko trgovanje pogostokrat prilagojeno potrebam kupca di prodajalca. Terminski teaji jadi izraeni kot cena, ki je lahko vija (premija) ali nija (diskont) od promptnih teajev. Vrednost terminskega teaja je torej vsota asknega teaja di pribitka ali odbitka. Ta teaj odraa vrednost promptnega teaja v prihodnosti, po katerem pri izvritvi posla ne bi bilo niti dobika niti izgube. Definicija kritja Trgovanje s kritjem pomeni, da lako vlagatelj kupuje in prodaja premoenje, ki je veje od kapitala na njegovem raunu. Trgovanje na valutnem trgu (Forex) se obiajno izvaja s kritjem. Praksa za untuk vrsto transakcij je, da je zahtevano kritje relativno majhno, saj se obiajno valutni teaji dnevno ne spreminjajo za ve kot en ali dva odstotka. Trgovanje s kritjem oziroma uporaba finannega vzvoda pomeni, da vlagatelj povea svojo izpostavljenost. Untuk pomeni, da kritje v viini 1 omogoa vlagatelju trgovati z do 1.000.000 USD, eprav je na njegovem raunu le 10.000 USD. Drugae povedano, gre za finanni vzvod v razmerju 100: 1, saj je 100 krat 10.000 USD 1.000.000 USD oziroma 10.000 USD je 1.0 od 1.000.000 USD.ali pa balkansko Trilijon Wikipedia trilijon Trilijon je x161tevilo 10na18 oziroma 1.000.000.000 .000.000.000. Trguje se pa v trilionih ne trilijonih x10Ce bi bil tekst v anglex161269ini, bi mi bilo 269isto jasno koliko je triliun (2 L). Ker pa je v slovenx161269ini pa imamo 269isto lepo ime za 1.000.000.000.000 :) mojca. 30. maj 2014, 17:02 Se oprox161269am, ker obujam temo od mrtvih. Oldi, saj si 382e sam ugotovil, da je e-Thorex nateg. Vidix161 lahko tudi tole: Zdravo, zanima me 269e ima kdo informacijo, ali se x161e kom zatika pri e-thorex Poznam kar nekaj ljudi katerim no269ejo ali ne MOREJO izpla269ati Prosim prosim za pomo269, kajti mislim da je prix161a njihova ura Precej ljudi, ki jih Nekoliko bolj pozna, trdi, da gre pri Luxurisu za ene in iste pametnjakovi269e iz x160en269urja, med drugim tudi slo-techforumt571191p409. Zato ne razumem, zakaj potem sprax161ujex161 za Luxuris. Matej42 je v tisti temi napisal: Ra269un si odprex161 na londonski borzi v lastnem imenu. Od kdaj pa imax161 lahko na borzi ra269un Firma, ki ima mengambil zaposlene di 382ivi 382e ne vem koliko biarkan mora biti pa res dobra Matej je od VampD-ja. VampD nima zaposlenih, ima pa malo morje samozaposlenih kelnarc di x161oferjev, samooklicanih finan269nih svetovalcev z dobro opranimi mo382gani, ki ti v fris povedo, da produktov, ki bi ti jih radi prodali, sicer res ne razumejo, keren prekomplikirano, jadi jim pa mentorji Povedali, da je untuk najboljx161a stvar na svetu, 269e 382elix161 obogateti. Vsak je lahko finan269ni svetovalec. Ko ostri382e dovolj ovc, lahko dela samostojno brez mentorja. Kaj pomeni Trgovalna provizija: 0,5 Obra269una se do 10. dne v vsakem mesecu. Ali ni trgovalna provizija procent od posla di ker je pri valutnih poslih zelo veliko poslov, bi to pomenilo takojx161en polom. Morda ke pomeni, da ti letno izpulijo 6 vrednosti ra269una 35 od dobi269ka po sistemu Tanda Air Tinggi (puncak tertinggi dalam nilai yang telah dicapai oleh dana investasi). Mar ke pomeni, da ti poberejo 35 profita sredi meseca, tudi 269e imax161 na koncu meseca minus. Itak ni ve269 relevantno, ker nimajo penez, ampak glede na to, da utegne znanka investirati x161e v kakx161no od naslednjih ponzijevih shem: Trgovalna provizija: poberejo ti 0,5 glede na keseimbangan prjx161njega meseca (269e je balance 10k EUR dalam ekuitas 100 EUR, Ti poberejo 50 EUR). Untuk ti poberejo oni. Provizija za vsako transakcijo (nakupprodajo) di razlike v te269ajih se pa itak obra269unavajo lo269eno, ob vsaki posamezni (namix161ljeni) transakciji. Dalam ja, to the high-water mark pomeni to269no to. Ampak nima veze. Upam, da je tvoja znanka pravo269asno dvignila denar. Prx161tudiraj temo v linku, 269e te zanima x161e kaj. Detektiv1234 6. Juni 2014, 09:52 Zdej jadi se spravili tudi na druge agencije, predvsem zavarovalnix161ke (saj obljubljajo Luxurisovim strankam izpla269ilo denarja v 15-ih mesecih) di je potrebno x161ix161at naprej, da izpla269ajo primarne. Soal je v tem, da so tudi v agencijah vodilni preve269 po382rex161ni in imajo zaslepljen um glede poznavanja. Imam znanca ki dela za agencijo, ki je lanipredlani pridobila rating AAA (3 atas slovenskih podjetij) di seveda mi je prix161el predstavit ponudbo. Takoj ko sem mu povedal da gre za natego, je stopil v kr269 di razlagal na na6969, kot 382e nekaj Matejev42, Petrov 34, pred njim. Ko sem mu povedal da imam dokaze, da gre za natego, je rekel da mu ne privox161269im boljx161ega lajfa in da jih vsi po zobeh vla269ijo (forumi), ampak oni delajo kot je treba in da so do sedaj vsakemu izpla269ali. Ko sem ga opomnil na 269lanek z dne 20.05.2014 (luxuris ne lebih izpla269ati vlagateljev), pa se je najino poznanstvo kon269alo :). Nekaj ​​dni na E-Thorexovi strani ni ve269 produk ELF, ostaja samo x161e superduper TIMA. Ko ugasnejo x161e ke, je zgodba kon269ana. Untuk selamanya ycbmad01. 27. avg 2014, 18:34 Nekaj ​​se je ze govorilo od forexa na forumu. Pred kratkim sem se srecal s FreedomRocks-om di zadeva mi deluje v redu. Ce ima kdo zeljo kaj vec izvedet o tem, si lahko prebere na freedomrocks.si. Zadevo se da tudi preizkusit, lakukan sedaj zame deluje :) Poslji mi zasebno sporocilo ce te zanima, pa preizkusi. Lp Pozdravljen, mi lahko predlagax161 broker ki je varen in ti izpla269a denar Boyan K. 1. sep 2014, 13:09 Brokerji jadi regulirani pravni subjekti di vsi izpla269ujejo denar. Broker je posrednik, ki ima licenco za trgovanje na borzi, kar pomeni da servisira (kupuje in prodaja) naro269ila svojih klientov na borzi. V danax161njem 269asu se to izvaja 90 elektronsko 10 pa je x161e vedno pit tradinga. Broker si zara269una storitev v obliki provizije za izvrx161itev posla ali pa z razliko med nakupno in prodajno ceno, vsekakor ni poslovna praksa brokerjev nateg ljudi. Seveda morax161 izbrati brokerja ki je reguliran (NFSA, FCA ..). Luxuriusu ipd. Niso brokerji pa269 pa 187money managerji171 kakrx161ni koli 382e jadi Te pojme je potrebno razlikovati. Sam trgujem v forexu 382e 7 biarkan zato lahko govorim iz tega stalix161269a. X10Ce te zanima zaslu382ek v forexu imax161 na voljo dve opciji di sicer da izberex161 forex brokerja di trgujex161 sam ali pa izberex161 forex brokerja in kopirax161 signale ali trejde uspex161nega trgovalca ki ponuja to storitev. Vsekakor pa poix161269ex161 brokerja sam v obeh primerih in se izognex161 dvom o izpla269ilu denarja, ker je vse pod tvojim nadzorom. Jaz osebno poslujem izklju269no z ECN NDD brokerji ker mi nudijo ozek bid ask spread. Seveda zara269unavajo provizijo za vsak posel di ne verjamem da box161 nax161el ECN NDD brokerja ki ti omogo269a odprtje ra269una pod 5000. Jaz trgujem z ATC broker di Alpary Pro, z obema imam dobre izkux161nje. Jurkokafro. 29. sep 2014, 20:33 Jaz trgujem na Etoro (etoro - Aff.link) - ker je odli269en za za269etnike, vidix161 to269no kaj delajo drugi in je dejansko zelo uperjen k temu, da ti pomaga. Lahko se odlo269ix161, da kopirax161 od drugih ali pa sam trgujex161 di samo spremljax161 kaj delajo ostali. Leeon 14. nov 2014, 22:35 Brokerji jadi regulirani pravni subjekti di vsi izpla269ujejo denar. Broker je posrednik, ki ima licenco za trgovanje na borzi, kar pomeni da servisira (kupuje in prodaja) naro269ila svojih klientov na borzi. V danax161njem 269asu se to izvaja 90 elektronsko 10 pa je x161e vedno pit tradinga. Broker si zara269una storitev v obliki provizije za izvrx161itev posla ali pa z razliko med nakupno in prodajno ceno, vsekakor ni poslovna praksa brokerjev nateg ljudi. Seveda morax161 izbrati brokerja ki je reguliran (NFSA, FCA ..). Luxuriusu ipd. Niso brokerji pa269 pa 187money managerji171 kakrx161ni koli 382e jadi Te pojme je potrebno razlikovati. Sam trgujem v forexu 382e 7 biarkan zato lahko govorim iz tega stalix161269a. X10Ce te zanima zaslu382ek v forexu imax161 na voljo dve opciji di sicer da izberex161 forex brokerja di trgujex161 sam ali pa izberex161 forex brokerja in kopirax161 signale ali trejde uspex161nega trgovalca ki ponuja to storitev. Vsekakor pa poix161269ex161 brokerja sam v obeh primerih in se izognex161 dvom o izpla269ilu denarja, ker je vse pod tvojim nadzorom. Jaz osebno poslujem izklju269no z ECN NDD brokerji ker mi nudijo ozek bid ask spread. Seveda zara269unavajo provizijo za vsak posel di ne verjamem da box161 nax161el ECN NDD brokerja ki ti omogo269a odprtje ra269una pod 5000. Jaz trgujem z ATC broker di Alpary Pro, z obema imam dobre izkux161nje. MB Trading, eden boljx161ih ECN-jev, ima minimum za odpret account 400 eur. Ta dva, ki si ju ti navedel, sta kar ena. Joker167 14. Desember 2014, 13:07 Ix161269em en sprogramiran Peringatan za MT4, ki saya opozori, ko kebanggaan do preboja zgornje ali spodnje Bollinger Band linije. Ne 382elim autotraderja, ampak zgolj waspada. Seveda rabim opcijo, da lahko po 382elji spreminjam standardno deviacijo Bollingerja. Kdor uporablja metatrader tako ve o 269em govorim. QuotAmbition adalah jalan menuju kesuksesan. Ketekunan adalah kendaraan yang Anda masuki. Bill Bradley 21vs7. 8. Desember 2015, 12:58 a se kdo aktivno ukvarja z forexom tukaj
Online-trading-platform-wiki
Option-trading-tsx