Kalendarz-wydarzen-ekonomicznych-forex

Kalendarz-wydarzen-ekonomicznych-forex

Stock-options-et-kencing
Pin-bar-forex-scalper-strategy
Kami-biner-option-trading


Jadwal-d-options-trade Xtb-forex-peace-army Pilihan-strategi-dalam-derivatif Sistem-udara-trading-llc Apa-apakah-artinya-saat-Anda-lihat-tiga-gagak hitam Online-trading-academy-franchise-home-page

Kalendarz ekonomiczny forex Kalendarz ekonomiczny jest tworzony przez ekonomistw, ktrzy staraj si przewidzie rne ekonomiczne wydarzenia, ktre mog mie wpyw na sytuacj rynkow. Zawiera pada na og podstawowe informacje: Dat Walut ktrej dotyczy Okres trwania Aktualn warto Przewidywan warto Warto poprzedni Niektrzy twrcy kalendarzy ekonomicznych dodaj do nich czasami swoje dodatkowe znaczniki jak na przykad priorytet danego wydarzenia. Jak wykorzystywa kalendarz ekonomiczny Wemy za przykad sytuacj, w ktrej warto przewidywana jest lepsza ni warto poprzednia. W takiej sytuacji na og waluta, ktrej ke dotyczy powinna si umocni (jednak tak jak ke na rynku forex bywa 8211 nic nie jest pewne). Innym przykadem moe oleh zmiana ceny ropy naftowej. Jeli ta wzrasta moe ke oznacza spadek wartoci walut, ktre wystpuj w krajach silnie zalenych od tego surowca 8211 Ameryki, czy Japonii. Jakie s najlepsze kalendarze ekonomiczne jeli chodzi o forex Ciko jest wymieni jeden 8211 warto ledzi ich jak najwicej, poniewa mog si midzy sob rni. Osrolie polecam: Kalendarz ekonomiczny XTB Kalendarz ekonomiczny Bankir Kalendarz ekonomiczny TMS XTB i TMS untuk najpopularniejsze polskie domilan maklerskie (sepuluh jambul dambakan doceniany na caym wiecie), warto wic ledzi ich prognozy aku analizy.Kalendarz wydarze na rynku walutowym FOREX 14 - 18 padziernika. W ubiegym tygodniu niektrzy czuli niedosyt z powodu braku informacji makroekonomiznych z Polski. W nadchodzcych dniach mamy za ke ich cae mnstwo i bd ke przede wszystkim dane: o produkcji przemysowej, wynagrodzeniach i poday pienidza. Taki wysyp informacji moe zwikszy obrt na parach walutowych z PLN, tren tren trendi trendi tren przypieszy jeszcze. Warto obserwowa zmiany eby nie przegapi okazji do zakupw taniego EUR lub USD, bo zotwka w ostatnim czasie jest silna. Jednak dalsze umocnienie jest mocno prawdopodobne ale ke wci hipoteza, sebuah jak bdzie w rzeczywistoci, untuk przekonamy si w najbliszych dniach. PONIEDZIAx141EK, 14 PAx179DZIERNIKA EUR: Tydziex144 rozpoczyna six119 spokojnie. W dux17Cej mierze do wahax144 kursxF3w przyczynix105 six119 publikacje z godz. 11:00, kiedy to poznamy dane o produkcji przemysx142owej strefy euro za miesix105c sierpiex144. Untuk bx119dzie gx142xF3wny punkt cax142ego dnia. W ujx119ciu miesix119cznym prognozy przewidujex105, ix17C odczyt bx119dzie lepszy i wyniesie 0,7 wobec -1,5. Przy danych rocznych jux17C nie bx119dzie tak optymistycznie, gdyx17C spodziewany jest spadek do -2,8 z -2,1. CHF: Wczex15Bniej jednak dane ze Sx142owacji i Szwajcarii o inflacji konsumenckiej. W przypadku danych ze Szwajcarii stronx105 zainteresowanx105 bx119dx105 oczywix15Bcie posiadacze kredytxF3w kita frankach. Konsensus rynkowy dla inflacji Szwajcarii jest na poziomie -0,1, a byx142o wczex15Bniej 0,2. PLN: wahai godz 14:00 dane z Polski. Tym razem bx119dzie ke podax17C pienix105dza, wskax17Anik roczny M3 za wrzesiex144. Analitycy zakx142adajx105 wzrost lakukan 6,6 z 6,2. Dziex144 zakox144czy wystx105pienie publiczne czx142onka ECB. WTOREK, 15 PAx179DZIERNIKA Dziex144 przepex142niony jest wskax17Anikami wyprzedzajx105cymi zarxF3wno z Europy jaki i USA. EUR: Wczesnym rankiem o 8:00 poznamy ceny importu w Niemczech. W ujx119ciu rocznym jak i miesix119cznym jest przewidywany spadek. Nastx119pnie Francja opublikuje dane o inflacji konsumenckiej i prawdopodobnie bx119dx105 to sx142abe odczyty: w okolicach -0,2 (wobec 0,3 ostatnio). PLN: wahai godz 9:00 pora na pierwsze wiadomox15Bci z Polski. Bx119dzie ke wskax17Anik przyszx142ej inflacji wg BIEC. Ostatni odczyt byx142 na poziomie 85,8. Wax17Cnym dla Polski bx119dzie rxF3wniex17C opublikowany pxF3x17Aniej wskax17Anik towarxF3w i cen usx142ug konsumpcyjnych za wrzesiex144. Dane nie powinny ulec dux17Cym zmianom. GBP: Wielka Brytanii pochwali six119 kami wtorek danymi o inflacji producenckiej i konsumenckiej. Jak wiemy emocje po tych danych zawsze six119gajx105 zenitu. O 11:00 pora na kolejny wskax17Anik, tym razem Instytut ZEW za pax17Adziernik. Prognozy zgodne sx105 z odczytem za poprzedni okres, czyli 49,6. USD: Sesjx119 w USA rozpoczyna Indeks NY Empire State za pax17Adziernik. Ma di wzrosnx105x107 lakukan 7 z 6,29. W dalszej czx119x15Bci dnia bx119dzie miax142o miejsce publiczne wystx105pienie szefa FED z Nowego Yorku. X15ARODA, 16 PAx179DZIERNIKA GBP: Dla odmiany w x15Brodx119 jako pierwsze napx142ynx105 dane z Wielkiej Brytanii. Bx119dzie ke stopa bezrobocia za sierpiex144 i ilox15Bx107 wnioskxF3w o zasix142ek dla bezrobotnych za wrzesiex144. W obu przypadkach dane za poprzedni okres pokryjx105 six119 niemal idealnie z prognozami, czyli stopa bezrobocia powinna pozostax107 na poziomie 7,7. EUR: O godz. 11:00 poznamy bilans handlu zagranicznego i inflacjx119 konsumenckx105 ze strefy euro. Bilans ma wg analitykxF3w dox15Bx107 mocno six119 skurczyx107 - ax17C lakukan 8,5 mld z 18,2 mld. Inflacja ma za ke nieznacznie wzrosnx105x107 lakukan 0,5. PLN: W mix119dzy czasie, rxF3wniex17C w Polsce pojawix105 six119 dane z rynku pracy, a dokx142adnie dane o przecix119tnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu. X15Arednie zarobki PolakxF3w w poprzednim okresie ke 3760,40zx142, tym razem wynagrodzenie ma wzrosnx105x107 o 3,1 w ujx119ciu rocznym. USD: Za oceanem rxF3wniex17C wax17Cne informacje rynkowe. O 16:00 indeks rynku nieruchomox15Bci NAHB. Za pax17Adziernik oczekiwany jest spadek do 57,4. Godzinx119 pxF3x17Aniej bex17Cowa ksix119ga, ktxF3re powstaje na podstawie informacji, jakie kax17Cdy z dwunastu bankxF3w Rezerwy Federalnej gromadzi na temat biex17Cx105cych warunkxF3w ekonomicznych w swoim okrx119gu. Informacje te pochodzx105 z samych bankxF3w a takx17Ce od ekonomistxF3w, ekspertxF3w, menadx17CerxF3w dux17Cych oraz z innych x17ArxF3dex142. Rynek reaguje zawsze bardzo nerwowo na tx105 publikacje. CZWARTEK, 17 PAx179DZIERNIKA Napix119ty kalendarz ekonomiczny i spora porcja danych z Polski rxF3wniex17C w czwartek. PLN: Rozpoczynamy dziex144 od wskax17Anika dobrobytu wg BIEC za pax17Adziernik. EUR: Potem strefa euro zaprezentuje swxF3j bilans px142atniczy. GBP: O godz. 10:30 poznamy sprzedax17C detalicznx105 z Wielkiej Brytanii. Oczekiwania sx105 wzrostowe: lakukan 0,4 z -0,9, saya bercanda dengan bardzo dobry wynik wix119c emocje bx119dx105 dox15Bx107 spora. PLN: Dalsze dane z Polski - tym razem - produkcja przemysx142owa. Analitycy sx105 bardzo optymistyczni oczekujx105c poprawy lakukan 7 z 2,2 w stosunku rocznym. Jex15Bli tak bx119dzie w rzeczywistox15Bci ke bx119dzie ke oznaczax107 przex142om na wykresach par walutowych ze zx142otym. USD: W USA tradycyjnie jak to w czwartek, tygodniowe dane o wnioskach dla bezrobotnych. Po ostatnim dux17Cym rozczarowaniu tym razem oczekiwany jest spadek do 337 tys. Nastx119pnie indeks FED z Filadelfii za pax17Adziernik, gdzie spodziewany jest spadek do poziomu 15 z 22. PIx104TEK, 18 PAx179DZIERNIKA W ostatni dziex144 tygodnia kalendarz dla Europy jest pusty. USD: Z USA jedynie publikacja indeksu wskax17AnikxF3w wyprzedzajx105cych Conference Board za wrzesiex144. Prognoza zakx142ada minimalny spadek do 0,6 z 0,7. CNY: Sporo bx119dzie six119 dziax142o pxF3x17Ano w nocy, kiedy to napx142ynx105 dane z Chin o produkcji przemysx142owej saya sprzedax17Cy detalicznej. Przypuszczalnie kursy walut bx119dx105 kontynuowax142y swoje trendy z poczx105tku tygodnia. Jak wiadomo ostatnimi czasy w pix105tki kurs lubix142 zx142amax107 tren z cax142ego tygodnia. Zwix105zane ke byx142o z tym, x17Ce inwestorzy realizowali swoje zyski wycofujx105c six119 z pozycji przed weekendem. Tym razem tydziex144 bx119dzie kox144czyx142 six119 raczej leniwie. ANALISIS TEKNIK FUNTA BRYTYJSKIEGO Z punktu widzenia technicznego nic enam119 nie zmienia. Na horyzoncie widax107 mox17Cliwox15Bci korekty w przypadku GBPPLN. Trend spadkowy po ewentualnej korekcie nabierze jeszcze bardziej rozpx119du. Aktualny kurs 4,95zx142 za funta jest takim punktem zapalnym do dalszego spadku. Obecnie wypada tam zniesienie ostatniego impulsu, seorang kolejnym miejscem jex15Bli korekta six119 sprawdzi bx119dzie poziom 4,98. Korekta najprawdopodobniej tam dotrze w tym tygodniu a tym samym tydziex144 zakox144czy six119 ponix17Cej dox142ka 4,92. Analiza teknikzna GBPPLN z dnia 14.10, 4H Kantory stacjonarne Pomimo, e kantory internetowe podbijaj rynek wymiany walut, to ich stacjonarne odpowiedniki wci ciesz si popularnoci. Mieszkajc w duym miecie mamy do wyboru dziesitki punktw oferujcych moliwo dokonania wymiany waluty. Dziki portalowi StrefaWalut.pl, moesz znale placwki znajdujce si w pobliu Twojego miejsca zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu. Jest to rozwizanie wyjtkowo przydatne w sytuacji, gdy znajdujemy si poza domem w obcej miejscowoci, seorang musimy szybko wymieni walut. Informacje o kantorach stacjonarnych StrefaWalut.pl zgromadzia ponad 2 tysice kantorw stacjonarnych, sebuah kady z nich zosta opisany w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w aktzer. Kontaktujc si z wacicielami i pracownikami poszczeglnych placwek udao nam si zebra szczegowe informacje na temat ich kantorw. Wchodzc w poszczeglne wizytwki dowiecie si o dokadnym adresie fizycznym konkretnego punktu wymiany, nomor telefonu, godzinach otwarcia czy adresie e-mail i stronie Ponadto, StrefaWalut.pl prezentuje te dane na temat ewentualnej wymiany bilonu w kantorze stacjonarnym, negocjacji kursw czy telefonicznej rezerwacji aktualnych stawek .Kalendarz ekonomiczny Kalendarium wydarze ekonomicznych Zaroacutewno dzisiaj jak saya cay tydzie peen jest wanych wydarze ekonomicznych. O poranku poznalimy dane o odczytach PMI dotyczcych chiskiego przemysu (tutaj amp tutaj). W dalszej czci dnia czeka nas publikacja wskanikoacutew koniunktury w przemyle z pozostaych krajoacutew. Z kolei w tygodniu w centrum uwagi inwestoroacutew znajd si banki centralne z Wielkiej Brytanii oraz z Australii, ktoacutere podejm decyzj w sprawie stoacutep procentowych. Natomiast w pitek poznamy raport z amerykaskiego rynku pracy za stycze. Najwaniejsze wydarzenia dnia: 10:30 - UK - PMI dla przemysu (kons 51,8) 14:30 - Amerika Serikat - bazowy PCE (kons 0,1 mm) 14:30 - USA - PMI dla przemysu (kons. 52, 7) 14:30 - AS - ISM dla przemysu (kons 48) 17:00 - wystpienie prezesa EBC - Mario Draghiego 19:00 - wystpienie wiceprezesa FED - Stanly Fischer Najwaniejsze wydarzenia tygodnia: Australia - decyzja w sprawie stoacutep procentowych RBA (kons 2) 0:50 - Japonia - minutes z posiedzenia BoJ 2:45 - Chiny - indeks PMI dla usug (kons. 50,5) 14:15 - USA - raport ADP (kons. 195 tys.) 15:45 - AS - indeks PMI dla usug (kons. 53,7) 16:00 - AS - indeks ISM dla usug (kons 55,1) Polska - decyzja w sprawie stoacutep procentowych NBP (kons. 1,5) 13:00 - Inggris - Decyzja w sprawie stoacutep procentowych BoE (kons. 0,5), kwartalny raport BoE nt. Jam pelajaran oraz menit z posiedzenia BoE 13:45 - Inggris - konferencja prasowa prezesa BoE - Marka Carneya 14:30 - AS - wnioski o zasiki dla bezrobotnych (kons. 286 tys.) 14:30 - AS - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (kons 190 tys.) 14:30 - USA - stopa bezrobocia (kons. 5) Wszelkie decyzje inwestycyjne podjte na podstawie powyszych informacji lub analiz podejmowane s wycznie na wasne ryzyko. Powysza informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, seorang jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnosz si do indywidualnych celoacutew inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osoacuteb, ktoacuterym zostay przedstawione. Najwaniejsze wiadomoci Sentyment rynku Najwiksze zmiany Kalendarz ekonomiczny Popularne tematy Kalendarz ekonomiczny Ta strona uywa plikoacutew cookie. Wicej informacji o uywaniu, zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plikoacutew cookie, znajduje si w Polityce Prywatnoci. Tradebeat jest mark mark firmy X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsibiorcoacutew Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000217580, o angka REGON 015803782, o angka NIP 527-24-43-955, o w peni opaconym kapitale zakadowym w wysokoci 5 869 181,75 z. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi dziaalno maklersk na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisj Papieroacutew Wartociowych i Gied oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze wzgldu na wykorzystywanie mechanizmu dwigni finansowej, wi si z moliwoci poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego na podstawie, ktoacuterego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osignicie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia si na ryzyko poniesienia straty nie jest moliwe. Podejmujc decyzje inwestycyjne Klient powinien kierowa si wasnym osdem. Wicej informacji dostpnych jest w Deklaracji wiadomoci Ryzyka Inwestycyjnego dostpnej na stronie internetowej xtb.pl. Przedstawione w powyszym opracowaniu treci. Sporzdzone z najwysz starannoci i wedug najlepszej wiedzy autora, maj charakter wycznie informacyjny. Nie stanowi satu porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansoacutew z dnia 19 padziernika 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz 1715) w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumenoacutew finansowych, ich emitentoacutew lub wystawcoacutew. Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za decyzje inwestycyjne podjte na podstawie powyszych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczegoacutelnoci instrumentach wykorzystujcych dwigni finansow zawsze zwizane s z ryzykiem i mog w efekcie przynie zyski oraz straty, przekraczajce zaangaowany przez inwestora kapita pocztkowy. Copyright 2016 TRADEBEAT - Analizy rynkowe, komentarze, rekomendacje
Stock-options-vocabulary
Trading-system-poe