Na-forexe-som-zarobil

Na-forexe-som-zarobil

Gambar-forex-trading
Stock-options-for-dummies-epub
Stock-options-education


Moving-average-stock-strategy Vwap-forex-trading Jenis-strategi perdagangan hari Strategi trading rata-rata tertimbang-bergerak Penyu-perdagangan-strategi-pdf Rata-rata tertimbang-filter-matlab

Ako zarobi peniaze m menej peaz mme, tm viac ns zvyajne zaujma, ako ich zska. Vinou s untuk toti takpovediac spojen ndoby. M meneji problmov vieme vyriei, tm menej nm na pracovnom trhu bud ochotn ponknu. Vsledkom Bude, e vezmeme horie platen pracovn miesto. Nasleduje sebagai, kedy pracujeme na slabch pozcich. Untuk vinou erie vea asu energie. V tom stave sa lovek prli nevldze vzdelva. Tm sa ale ani nezlepuje v schopnosti riei problmy. Tidak ada ak mme mal prjem, jangan sampai merusak vbl problm. Oplatilo oleh sa uprednostni ho pred okovek masuk Ak sa toti naute vyriei ho, zskate viac peaz. Takto pohad na situciu sa asi v kolch vemi neu. Tam vm mono povedia, e jadi zlmi znmkami budete ma zl zamestnanie a mizern kariru. Untuk vak vbec nemus oleh pravda. Naopak. Najspenej udia v ivote s asto t, ktor nemali najlepie znmky. T asto neskr zamestnvaj jednotkrov. Dvod untukmu di tma. Tu sa zaoberme tmou ako sa daj zarobi peniaze. Tidak ada zrobok 8211 v zmysle vplata 8211 nie je jedin mon spsob ako na to. Najastejie peniaze zarbame ako zamestnanci Asi najrozrenej spsob zskania peaz je zamestna sa v nejakej firme a pracova pre u. Je rozren sebuah funguje. Tidak ada ide bagus, vinov rieenie, dopadnete rovnako ako vina. Vina ud m peaz skr mlo, alebo vemi mlo. V zamestnan sa toti takmer nikad nedostanete k iadnym vm peniazom. Viem. Je untuk krut tvrdenie tvrd. Nemus plati pri vych pozcich a v lukratvnom biznise. Ale koko je takch Ako 8222ahko8220 sa na tak pozciu d dosta V zamestnan ste limitovan pracovnm asom 8211 i u robte pra jednu i viac firiem, mte obmedzen as, po ktor mete robi. Mete robi trebrs 10 hodn denne, mono 12 a dos. Sebuah vka prjmu zamestnancov je tie obmedzen. Ak ste vo svojom obore pikovm expertom, zarobte soldne. Ale len po ist rove. Akonhle sa zanete stva pridrahm odbornkom. V zamestnvate proste siahne po niekom inom, kto Bude lacnej. U ani nechcem hovori o tom, e s oblasti, kde ani pikovm expertom nezaplatia nejak v peniaz. Asto je untuk vo vedeckej oblasti, ak zdrojom je rozpotov organizcia. Alebo lekri dasi asto finanne dos znevhodnen len preto, e systm to tak nastavil. Tam sa prjmy nedaj porovna trebrs s platmi v oblasti telekomunikci. Preto je lepie robi nieo in, ne ostatn Ak teda chcete zarobi vek peniaze, nedostanete sa k nim, ak siahnete po rovnakej stratgii ich nadobudnutia, ako vina. Prca u zamestnvatea vm prinesie vsledky len vtedy, ak pridte znan diel svojich npadov. Chcete zska peniaze Viac peaz Na ke zvyajne funguje len jedna cesta: cez vzdelanie. Tm nemyslm, e sa hne mte s prihlsi na najbliiu stredn, i vysok kolu. Vzdelanie je irok pojem Je dobr myslie na vzdelanie ako na urit 8222balk znalost8220. Pokia sa stanete tudentom architektry, nauia vs to, o oleh mal vedie ben architekt. Podobne lekr, alebo klavirista si vzdelanm otvoria dvere, aby mohli psobi v danej profesii. Saya sme si vak na zaiatku poloili di otzku. Chceli sme lepie zarobi, alebo ete presnejie, chceli sme ma na te vie slo. Ak teda hovorm o potrebe tdia, myslm tm e sa mte naui dosiahnu prve tento konkrtny cie. Aby bolo na te viac peaz. Na untuk existuje vea rznych ciest. Oplat sa vm, ak si prejdete aspo niektor z nich. Natudujte si rzne spsoby, ako sa d zlepi arus kas. Akonhle sa zanete tejto tme venova podrobnejie, mete sa vea naui. Nsledne takto zskan informcie mete zaa uplatova v praxi. Ak problmom je mlo financi, jangan vaim cieom oleh malo oleh naui sa tento problm zvldnu. Mono si kladiete otzku, ako na to. Mono nemte sebagai, lebo prdete z prce u mte vytvoren svoje presn nvyky, o robte vo vonom ase. Je mon, e tieto nvyky bude vhodn zmeni. Nech prkladom s tak ben veci ako pozeranie televzie veierky, alebo nvtevy u znmych in formy zbavy Kto tate moje lnky pravidelne tak viete, e vemi asto odporam relaxciu. Uznvam odpoinok ako dleit sas ivota potrebn pra zdravie. Neuznvam vak dlhodob pasvny odpoinok v situcii, kedy lovek je ekonomicky vemi zle postaven. Ak ste nespokojn jadi svojm prjmom, potom oleh vm vaa nespokojnos nemala dovoli pokojne si ahn pred televzor. Je sce fajn odpoin si, ale po nabrat sl sa treba zaa ui nieo, o vm v budcnosti prinesie viac peaz. Preo viac Aby vm stailo pracova o nieo menej Aby ste zskali viac vonho asu. Sepuluh mete znova investova melakukan zlepenia svojich znalost. Nerd oleh som, aby to vyznelo tak, e vs nabdam robi viac pra viac peaz. Nie. Odporam, naute sa robi menej. Ale takho, o vm v ste prinesie ak sa untuk toti podar, vznamne sa vm zlep ivotn spokojnos. Odlte sa juga budete vedie untuk, o in, nelite an an n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Vieme, e vina ud sa alej po kole u vemi nevzdelva. Tu mte vy vhodu. T, o sa nevzdelvaj vm nebud konkurova. Untuk memberi kesempatan kepada, o je nepohodln. Tm sa odlite. Tudujte, tajte, hadajte spsoby ako zska peniaze. Myslite na svoj budci spech, stretvajte sa sen umi. Zarobi nejak peniaze nie je a tak ak. Tidak ada vinou untuk je v mnostve, ktor sotva sta na preitie. Vina ud sa s malm prjmom neodhodl ani len zaa etri. Jasn, je untuk asto len vhovorka. Vy ale chcete viac. A tidak aj ke u zarbate, asi si polote otzku kde zska alie peniaze. Tam u narazte na stenu. Vemi pravdepodobne sa rchlo dostanete k vlastnmu podnikaniu. Ak chcete peniaze, je dobr njs si podnikanie. Schopn a vzdelan lovek doke njs spsob, ako zaa podnika aj za mlo peaz. Nie je untuk ahk, ak len zanate. Ale nie je to tak ak, aby to nestlo za to aspo sksi Mete sksi poskytova nejak vlastn sluby. Mete zaa nieo predva. Mete sprostredkovva spojenie tch o nieo chc a tch o nieo maj. Zaa mete s mkovek. Aspo na skku Viem, je lepie s na istotu a spli za sebou mosty. Untuk loveka potom viac motivuje. Ale mnoho ud sa printi dosiahnu vsledky aj bez toho, aby splili flotilu, ktor ich priviezla a sem. Uvedomujem si, e podnikanie vyznieva ako rizikov innos. S vak aj spsoby, akmi oleh ste sa vbec nemali zaobera, pretreat s vlastne celkom nefungujce: Jeden z najastejch a zrove aj najproblematickejch spsobov ako zska peniaze je pika. Lkaj n na na z kadej strany, ale ak dokete, vyhnite sa tomu. Pika je vemi drah aj ke sa untuk sprvu nemus tak javi. Mnoho ud sa potom dostane ku lotrim sebuah stvkam. Maj ndej, e tak zskaj peniaze. Na ke pozor Lotrie sebuah stvky s dobr biznis 8211 pra ich zriaovateov. Ak vs poka npad poda si tiket, odporam vm, aby ste sa riadne zamysleli. Niekde ste spravili v uvaovan logick chybu. Prte na untuk. Stvkami nezbohatnete. Alm spsobom je kriminalita Untuk azda ani nejdem komentova. Jednosmern cesta zlm smerom. Zrejme oleh ste teraz chceli nejak prklad, ako rchlo zska peniaze. Nejak tip na lukratvne podnikanie. Ni tak neakajte. Keby som vedel, ako zarba milin seorang takmer ni sebelum nespravi, nebudem psa lnky na internete. Spravil oleh som untuk. Navye aj keby som vm dal nejak hmlist smerovanie, aj tak kadmu bude sedie nieo celkom masuk Niekto sa me ivi ako skvel realitn agent. Inho bav remeslo a rd pomha druhm pri opravch. Al mono rd jedn s klientmi a pomha im ako kou. Tidak ada seorang ma, naprklad, vcelku bav psa. Kad z uvedench mencintaiku fungova. Lene zatia o jeden sa doslova bav tm, e vm navrhne prvotriedny web, in sa te, ak me fotografova. Vetko s untuk cesty, ako zarobi peniaze. Ale kad ide po tej svojej. Ak sa teda chcete zaa venova nejakej vlastnej aktivite, zanite hada npad njs nejak oblas, ktor vs bav, v ktorej sa dobre vyznte a mte talent, ostatn s ochotn zaplati vm za to peniaze. Het ako untuk njdete, mte vemi vysok ancu, e zskate peniaze. Vzdelanie potom smerujte melakukan bodu slo dva. Bakat plus znalosti vytvoria vek silu. Ak ju podopriete tm, e to cel robte radi, pjde vm prca doslova od ruky. Nu a posledn bod je pochopiten 8211 zrobok. Vemi asto toti udia pomhaj ostatnm nezitne. Je untuk uachtil sebuah robme ke asi vetci. Ale aj v tomto ohade je dobr ma ist mieru. Prklad. Vyznme sa v potaoch. Neraz na na obracaj kamarti. Spravidla ide len o drobn pomoc. Tam nieo 8222blbne8220. Alebo treba zachrni nejak kiks. Alebo odstrni vrus. Drobnosti, kamartska slubika. Iaden problm Problm nastva a v tretej fze. V prvej fze ke toti robte len pra svojich priateov. Samozrejme zadarmo. Predsa nebudem inkasova od kamartky V druhej fze sa priatelia o vs pochvalne zmienia svojim kamartom. Teraz sa o vau pomoc u uchdzaj kamarti kamartov. Aj tu je sluba ete na hranici. Aj oleh sa dalo plati, ale je untuk pre znmeho. Ak sa vbec plat, tak simbolis. Hromadia menjadi pembunuh bom. V treom kole sa na vs obrtia celkom cudz udia. Mayor referenciu, e robte dobre sebuah dokonca skoro zadarmo. Problm tu nastva Nasadi ceny nechcete, s za bagate sa tie ned. Vsledkom je konflikt, v ktorom ste zl, pretoe nechcete (zadarmo) riei srny problm v podstate takmer cudzieho loveka, ktor sa pozn s Ferom a ten je bvalm frajerom Jany a jana je sestroj vho kamarta. Toto je ilustrcia situcie, kedy nebol splnen bod slo 3 8211 robte radi, viete to robi, ale neviete ke zmeni na peniaze, lebo je untuk kamartaft. Akonhle poviete e niekoko eur hodina, ste zl. Aj ke untuk je ete alostne lacn oproti firmm8230 Na druhej strane adauj spsoby, ako zska peniaze a untuk mono aj popri zamestnan. Venujem sa im v inci lnkoch. Naprklad v textoch zo sekcie ako pracova z domu. Alebo v lnkoch o ivnosti. Tidak ada zklad nvodu ako zarobi peniaze je vdy jedin: ma sprvne informcie. Muste velio vedie, muste sa venova v mylienkach svojmu zmeru. Tak mte ancu, e sa zrod npad, ktor vs vynesie 8222za vodu8220. Obvam sa, e ak budete po veeroch len chodi na pivo i sledova televziu, nikdy sa nedostanete z bludnho kruhu prca 8211 odpoinok 8211 spnok. Daj (npad) dostane (peniaze) Mono na pripomenutie oleh som spinceul princp daj a dostane. Jednoducho n ivot je vmena. Vy nieo dvate a za untuk nieo dostvate. Vinou je untuk cel nastaven pomerne presne. Sepuluh kto zrobok ponka chce za o najmenej peaz o najviac muziky. Sepuluh o chce zarobi peniaze zas 8211 naopak 8211 chce robi o najmenej za o najviac peaz. A tak v skratke meme poveda, e m hodnotnejiu prcu ponknete, tm lepie a viac peaz asi dostanete. Ako zarobi peniaze v zamestna Untuk je asto otzka loveka, ktor je prli sstreden na prjem. Chcel oleh dosta, ale nie vemi skma ke, o oleh vedel da. Na prijmacom pohovore klad otzky a takho loveka rozpoznaj okamite. Hne sa pta 8222ak je u vs plat8220. Tak odlite loveka, ktorho jedinm zujmom je zisk. Takho loveka nikto nebri chcie zamestna. Je zameran na prijmanie, menej ho u bude zaujma, o oleh mohol poskytn. Skste si poloi lepiu otzku. Neptajte sa na to, o mete zska, alebo dosta. Ptajte sa: o viem ponknu Zrobok je len efekt nieoho. Dsledok. Polote si radej otzky: o viem ponknu tak, ako mlokto V om som lep, ne ostatn udia Ak moja znalos, alebo schopnos oleh mohla pomc niekomu inmu Vina ud si dnes kladie otzku, ako zarobi viac peaz. Rchlo. O tto udia spravia Narchlo sa snaia njs niekoho, kto oleh ich zamestnal. Ak ke nesta, njdu si druh zamestnanie. Vyrieia tak svoju otzku. Zan zarba Sebuah zbavia sa tak vetkho vonho asu, v ktorom oleh si mohli poloi zaujmavejiu otzku: Ako zarobi lepie, ne zarbaj in A toto je t kov otzka. Akonhle prestanete oleh netrpezliv, mete sa na nejak sebagai sksi uskromni. Namiesto mizerne platenej roboty sa skste zaa vzdelva v oblasti, ktor oleh vs zaujmala. Negara sa odbornkom. Nezabudnite 8211 odbornci zarbaj lepie, ako udia, ktor vedia menej. Neskmajte preto otzku ak dostanete plat. Ale radej ke, ako sa viete odli. Hadajte spsob, ako sa mete dosta do situcie, kedy za vami bud chodi s ponukou 8222chceme vs, nechcete si u ns zarobi8220 Komentre k lnku: Ako zarobi peniaze fair-play 15. janura 2009 mo co k tomu dodat..to stymi loteriami je Vazna pravdasam som podaval furt loto v nadeji ze akozeakoze jaaaaa budem ten co vyhraaa hahahaha.veril som ako verim ze laska existuje, .nic neexistuje ani laska-je to len podvedoma haluz ako si dvaja ludia najdu cestu k sexu .o nic viac tam Nejde Ok ja len ze ty co si napisala tento clanok iste si presiel tym setkym kde som aj ja prave v tejto chvili.som nahnevany ale iba sam na seba ze som doteraz veril a dufal vo falosne snybudem makat na sebe a zmetiem vsetkych ktory sa mi postavia Lakukan cesty mojho podnikania Presovcan 4. februra 2009 Ano, aj ja suhlasim a citat podobne clanky a knihy o financiach som zacal uz pred zopar mesiacmi po precitani knihy od Kiysakiho 8211 Bohaty otec, chudobny otec. Teda untuk ma motivovalo k tomu, aby som sa o financie trochu zacal zaujimat. Tak ada yang mau, saya pozvolna, hladam citam a pokusam sa ziskat rozne informacie, napady, ci aspon motivaciu. Tak nech sa nam vsetkym dari :-)) Presovcan 4. februra 2009 Pardon, malo byt samozrejme Kiyosakiho. Btw, celkom ma zaujala moznost obchodovania na komoditnej burze, ale neviem ci sem mozem davat ine adresy, aby to nebola akoze konkurencna stranka, alebo co :-) Tak zatial, drzte sa vsetci. Miro 4. februra 2009 Ak je linka uiton, nezmaem ju. Asi budi zadran na moderciu na pr hodn. Marcus 10. februra 2009 Zaujmav lnok, ale ni nov. Je untuk tak pra 20. storoie Nie len vzdelanie, ale aj inteligencia sebuah potrebn informcie. Je dobr, e ich lovek njde aj na internete. Chu i. Zarobi nie je problm, akurt udra peniaze seorang zveaova majetok. Akurt, e sa zameriavam na svoj problm. Lovek oleh mal prehodnoti kto je a nao m a nato mu sli pam. Ambil prajem vea zdaru, potrebn informcie. Pte prosm v jazyku 21. storoia Wascho 12. februra 2009 Markus (Aurlius), myslm, e len machruje. Jazyk 21. storocia8230 Pravda je tak, ako je napsan hore, e kaby si ke vedel, nezaoberal oleh si sa tu hlposami, ale zarbal oleh si peniaze. Miki 21. februra 2009 Plne suhlasim s nazorom v clanku. Vacsie peniazky sa proste nedaju zarobit v beznom zamestnani. Vela ludi rozmysla ako rychlo zarobit velke peniaze8230. Velmi rychlo8230 ale ani ke nejde. Poznam vela ludi, ktory aj vedia ze napriklad v tejto branzi sa daju zarobit peniaze a to dost velke, ale maju komplexy, su lenivy, chyba im fantazia8230 katuka 21. februra 2009 Ja som osobne presveden e udia, ktor maj ben zamestnanie, maj aj Ben prjem a maj na ben vdaje82308230.T vak, ktor s ochotn sa naprklad samovzdelva, vyska nieo nov, in, t ktorm sa ako ver, e lovek je stvoren pre chudobu, T mu zarba netandardne. Rada vm priblim moju prcu. Igi 25. februra 2009 laura 20. marca 2009 kolko zarobim a ako mi untuk kebanggaan na ucet: tomas 23. marca 2009 ja som minuli rok zarobil vela penazi ale ako zivonostik a tom som len zacal podnikat teras budem platit obrovske dane a to nevravim ze Sa mi tim zvisi socialna poistovna ambil untuk co som zarobil minuli rok tento budem im setko vratim .. pisko 2. aprla 2009 katuka: tak pribiz, vazne oleh ma ke zaujimalo, lenze tidak enak uz asi nedostanem :-( pisko urite ide o multilevel marketing Untuk je inn forma na zarbanie peaz, ale zaleka nie pra kadho. Robo 20. aprla 2009 Takitsto suhlasim s clankom co je v nom napisane8230 Ked tu uz pisete ze multilevel marketing je ucinna forma, tak je to pravda8230 a tiez suhlasim s tym Ze nie pra kazdehho8230 Multilevel marketing je pra obycajnych ludi, ktori chcu neobycajne veci8230 Na to aby bol clovek v MLM uspesny musi obetovat zo zaciatku stransne vela casu a energie.Tiez musi byt odolny voci neuspechom a hlavne treba vytrvat8230 Ludia, ktori zacinate podnikat Ci uz v MLM, alebo inom podnikani, odporucam Vam knihy od Kiyosakiho, Coveyho 8230 Robo 20. aprla 2009 este ze Vam prajem vela uspechov8230. Miro 20. aprla 2009 No ja len podotknem, e pra spen vsledky zvyajne treba v kadom biznise tvrd nasadenie. Tazkopovedat 4. mja 2009 a tak otzka. NAO JE VM VEA PEAZ. Ty kokos este oleh som doplnila, v MLM treba casto aj vysoky vstupny kapital, kedze niekedy skor ako o predaj tovaru a sluzieb ide o predaj 8222clenstva8220 moggy tak pokia sa kupuje 8222lenstvo8220 tak sampai smrd pyramdovou hrou. Klasick multi level marketing zvyajne znamen vstupn za pr eur. Trebrs Amway m lenstvo za 9. s nm sa kupuje nejak tartovacia sada, yaitu tovar a katalgy. Avak tento nkup sa d do troch mesiacov vrti a vrtia ti peniaze. Ide o untuk vyska si produk n vlastnej koi. Ak je lovek spokojn, jangan ich pouva a u nekupuje untuk ist od inch vrobcov v drogrii. Untuk je vlastne princp MLM 8211 sta sa spotrebiteom a hada dach spotrebiteov. Vzdy je aj ina moznost ako sa ucit.je untuk olahraga. Hoci teraz ma vacsina zavrhne..ale je to tak kto ma bakat na olahraga ktory robi a ma buducnost dostat sa k velkym peniazom ako ja.tak sa nepotrebuje ucit.dovolim si priznat, ze ani ucnovku oleh som si nedokoncil nebyt penazi ktore si zarabam Zo sportu.ani len maturitu nemam ai cez ke zarabam velke peniaze na sporte, ale aj tak su ke tazko vydrete peniaze v porovnani s ucenim, ale ked vas bavi viacej sport tak je to ta spravna cesta.hoci v porovnani s trebars s hokejom nezarabam Absolutne nic, ale aj tak je untuk na dnesnu dobu vela masalah nemam s nim. Aj untuk je cesta k peniazom a bez ucenia :) miro705 28. mja 2009 to fair play: chcel oleh som ti len odpoveda na jednu tvoju trpnu prpomienku e lska neexistuje a e je to iba nstroj k sexu. Untuk je pekn blbos ja k lske seks vbec nepotrebujem. Lska je jedinen vec. Proste sa s milovanou osobou rozlim a hne mi je smutno a neviem sa doka kedy ju aspon na sekundu uvidm..Tak sa trochu zamysli nad svojimi mylienkami ahoj miro chcem reagovat na tvoj nazor mas velku pravdu v tom co pises z manzelom mame take talianske Manzelstvo aj ked sa pohadame vykricime si vela veci tak sa zatial velmi lubim ale zasa ked je nejaky masalah moja laska stoji pri mne.laska je krasna vec som 15.rokov vydata a este basi ma boly brucho ked nanho myslim. Heh ono untuk tidak vacsinou byva8230. Tema je o jednom ale po par commentoch je uz rec uplne o niecom inom8230Vyjadrim sa teraz k obom temam, sepuluh co tvrdi ze laska nejestvuje bud 1.nikdy nebol zamilovany alebo 2. je laskou sklamany8230 a teraz k tym prachom, cista pravda, to je Moja zivotna filozofia ze clovek nikdy nezbohatne ak bude iba chodit do prace8230 dasi prachy sotva postacia na ucty .. takze potom je tu viacero moznosti ako zarobit a zbohatnut a tych moznosti je ozaj viac lenze mnoho z nich je mimo zakon a tu uz si myslim ze Sa untuk nie vydy vyplati Hpvor sa tomu aj sieov obchody av podstat je untuk pyramdov hra-najviac sa nabalia t, ktor sepuluh tzv. Sieov obchod zaali M viac ud pod seba (do svojej siete ulov, tm vyie prijmy ma nakoko s predvan vrobky abnormlne predraen vae prijmy zaplatia radov obania, mono aj star ahkomanipulovaten udia, a samozrejme aj najbli prbuzn a znmi, na ktorch svoje poiaton tzv. Podnikanie staviate. Kamo 12. septembra 2009 zdravym, som programer zvaracich a inych strojov, som zamestnany ale je untuk oniom pred kryzou bolo ke fakt fajn zarabaly sa pekne peniaky a teraz je untuk fakt 8230.zamestnavatelia sa nauily strhavat poplatka preni zani.teraz mam pracovny urazzlomena nohaa Len dufam saya podari zaat podnikat o najskor, premyslene v om mam ale neviem i moem kym mam pracovny uraz do nieoho pustit, poradite mi Miro 12. septembra 2009 kamo ak chce zaa podnika iu ako ivnos, alebo sro tak neakm, e oleh Sa a niekto ptal o rob tvoja noha. Ak m PN tak mus oleh doma. Ak bude mc chodi von a do prce, aku zaa aj s podnikanm. Michal 13. septembra 2009 Ni nov som nedozvedel, fajn aj som to akal od Googlu , Keby untuk bolo ambil jednoduch av Etci oleh mali na ke nvod neboli oleh peniaze tak cenn a rastla oleh inflcia, tidak ada ou asi sa vratit k tej mojej ubohej brigade a byt rad e si zarobm akurt na jedlo: D kamo 16. septembra 2009 tak untuk je par mesiacov akania s iastone Dobre vypracovanymy planmy v ruke, no ni ineho my nezostava dakujem za odpoved, moja situcia je toti komplykovanejia, ja pracujem v R a mam PN v R ale PN travym v SR, ivnost oleh bola zaloena ako vedlajia innost v SR. Ked vas ete nejak dobra rada napadne tak mi napte v daka marve 2. oktbra 2009 Mojm cieom bolo rchlo ZBOHATN. Bola ke chyba pretoe vetko o nepripomnalo vek prachy, mi prilo ako nieo potratov o nebudem robi. Jedin o som videl boli prachy, ktor chcem a tidak ada bolot demotivovan, pretoe som sa nepriblioval mojm konanm k takmu obludne vzdialenmu cieu ako blahobyt a bohatstvo. Zaal som sa pribliova, ke som si ako cie stanovil cestu, yaitu dasi najmenie kogky ktor mem robi u teraz a ktor ma posvaj vpred. Teraz nemem oleh milionr, tidak mem u vyda na tak cestu. BOHATNE SA ZO ZSADY POMALY vetko ostatn je podozriv. Postupne som sa stal manarom peniaze prili ako bonus vedaj efekt mojej cesty. Miro 2. oktbra 2009 marve presne tak. Rchlo ke ide len vo filmoch. Prcu nevidie Klaudia 2. novembra 2009 V marci tohto roka som ovdovela82308230823082308230. Moje vdavky s viacnsobne vyie ako moje prjmy, ale za nejak oleh som sa mala dosta ku svojim peniazom dasi oleh som rada investovala, ale iaden dobr npad nemm. Viem, beri nama neinvestujem za dva roky ich miniem a iaden prnos untuk nebude, ale v tejto krze je untuk asi neist, myslm tm podnikanie. Miro 2. novembra 2009 radm vdavky prispsobi prjmom, alebo njs prjmy. S peniazmi sa pora, investcia saya oleh dobr npad, ale treba vea vedie, inak je riziko straty. Najlepie ak sa d investova melakukan nejakho vlastnho podnikania. Miriam 4. novembra 2009 sny treba mat, aj treba pracovat a zdokonalovat sa, len to zatial neviem sklbit tak, aby to vychadzalo.Rad oleh som podnikala tidak ada zatial som lrt pri uceni.Drzim vsetkym paste a aj sebe nech tych penazi je vzdy dost . 1a4ter 9. novembra 2009 Suhlasim's lankom. Tidak ada co sa tyka toho zamestnania, na porovnanie nemci si ziju ako pani a tiez len chodia do prace, rakusania tak isto sebuah naslo oleh sa aj viacej narodov. Masalah je ze Slovensko vedie skupina nenazranych sebcov, ktori budu tuto krajnu seorang narod vycuciavat pokedy budu dychat. Ano je ke zly postoj pra jedinca zmyslat negativne vyno vsetko naokolo preco nemame peniaze, ale v tomto menirukan nemililm. Tento stat sa hrnie lakukan zahuby, nastava chudoba medzi ludmi seorang Bude dengan basi horor. Vecsina ludi su len obycajni prosti ludia, ktori chodia do kostola a cakaju ze modlidby budu vysisane a stanu sa raz stastnymi. Tidak ada nestanu Vsetci pojdu pod kvetinky s tym ze zanechali za sebov len potomkov, ktori preziju zivot ako otroci 8211 melakukan prace sebuah domov, lebo nic ine si nemozu dovolit, lebo nie su peniaze. Je untuk smutne ale nikto s tym nic neurobi. Potrebovali oleh sme spasitela naroda Niekto kto vybuduje viacej viacero zdrojov prijmov pra stat, cim zbohatne stat a uvolnia tak moznosti pra ludi seorang spominanych darmozracov vyzenie niekam melakukan pekiel. Velmi oleh som si prial aby boli vsetcia bohat aspom melakukan take j miery aby zili stastne-mohli chodit na prechadzky s bestarostnou hlavou, tesili sa z obycajnych veci ako je slnko a pomahali slabsim s radostou. Podnikal som, zacal som v tedy este s 3 tisickami vo vacku. Za pol roka som si spravil klientelu a obrat aby som dokazal z toho aspom ako tak vyzit.No dalej som sa nedostal vdaka tomu ze stat ma zacal drat z koze, vsade odvody a poplatky sebuah zakon tak beralasan zakon hentaky. Teraz mam mnozsto planov ako zacat odznovu sedikit sa jadi vsetkym co pride melakukan cesty, ale chyba mi jedna vec-vstupny kapital, tak ako kazdemu ktory ma dobry napad a nic viac. Od statu samozrejme nedostanem ani cent, tak ako som nikdy nemal podporu ani davku v hmotnej nudzi ani nic.Tak drzim narodu palce a moc verim ze sa najde niekto kto to tu zmeni od zakladu.Najkrajsia oleh bola revolucia, kedy oleh ludia vyliezli z chudobnych Domovov a zvalili cely BA hrad. Rico 10. novembra 2009 Peniaze, vec i produkt po ktorom ti kad lovek a chce ich viac. Kad lovek oleh ich mal ma tak mnostvo, aby mohol slune i a nestrachova sa kad mesiac saya Bude za za zaplati ty i byude ma na to aby uivil rodinu. Ale ak sa lovek sna preo oleh nemal ma peaz viac, ked preto nieo rob nech si saya kpi dom i s na pekn dovolenku saya si kpi nov auto.n Avak nie je to tak. Snam sa uveri spenm a to tomu, e peniaze leia okolo ns len ich treba zodvihn8230 vea znamen akch mte znmych, kam vs postria a ako sa komu dostanente, ale aj to jeak ptetoe tak udia si medzi seba nikoho tak ahko nepustia. Spravil som si vysok kolu dokonca aj tento rok doktort, avak nemm ktomu vzdelaniu dostaton prcu a najme preto. E som zdravotne postihnut a je untuk skoro neprekonateln problm, prerne ak, no stle sa snam, pta tak len dfam sebuah vymlam ako zska peniaze, lebo mm pred chudobou strach a obrovsk repekt. Peniaze neboli na prvom mieste. Ale u s zrove s inmi hodnotami, lebo u aj untuk zdravie si za ne pomaly mme kpi8230. Miro 11. novembra 2009 Rico je pravda, e tak jednoduch untuk s peniazmi nie je. Zohn sa nesta Vysok kola dasi asto nesta. Nenau ns zskava peniaze, ale ma svoj sebagai prcou pra inci. Ambil radm dovzdela sa v oblasti financi. Hadaj, o oleh si mohol poskytn uom okolo seba zarobilo oleh. Starec11 30. novembra 2009 tak ako dejepis je plny klamstiev a polopraud aj peniaze a nazor na ne je ohraniceny potencial dan dia harus pergi ke nevie vezme mu ke cez chtice a ine nastrahy velmi vela. Jonkie 11. decembra 2009 Jeden ekonom raz povedal ze vyska bohatstva jednotlivca sa rovna vyske zlocinu, ktory za nim stoji. Cim viac jednotlivec ma, tym vacsie 8222svinstvo8220 musel urobit, aby sa k nemu dostal. Premisa plati generacne, tzv. Ak ste 8222za vodou8220 vdaka dedictvu, tak vas prapraprapredok zarobil kopu penazi tiez vdaka nejakemu svinstvu. Poctivou pracou sa k velkym peniazom proste nedostanete, ak aj zacnete podnikat. Tidak zbohatnete len v pripade ze nahodite vysoke marze a defacto ludi okradate .. fupe 23. decembra 2009 jonkie, ty si pekny blbec, precitaj si co si napisal a zamysli sa nad sebou8230 olso7891 30. decembra 2009 Ahoj ludia, psem sem prv krat. V hlave mam myslienku ako zarobi peniaze, mat ich tolko aby som si dovolil slusne zit, kupit auto a aby som si postavil vlastn dom. Som siswa seorang mahasiswa ako kazdy aj mam problm s nedostatkom primov, vsak ke poznte vdavky na kolu a okrem toho som mlad tak chcem si aj trochu ui tej mladosti. Ke vidm svojich bvalch spoluiakov ktor u pracuj a mu si dovoli trochu viacej naprklad svoje aku potom s nm sa predvdzaj tak im trochu zvidm ale na druhej strane si poviem e nechem mengambil penazek de musm na niekoho robit.snvam o tom ze raz budem panom Svojho asu, chcem ma vlastn firmu zamestnva sprvnych lud ktor si ke zaslia. Budem vetko robi preto aby som si tento sen zaal naplnat, len musm prs ete na untuk ako zaa ako sa zaa stava na vlastn nohy. Ludia o myslte ako zaa. Miro 30. decembra 2009 olso u si zaal. Rozma Teraz ide o to ma npad, ak oleh si mohol da najviac uom nieo o chc a zarobi na tom. Urit oleh som radil skr podnikanie, ako zamestnanie. V zamestnan sce nieo zarob, ale vdy len toko, aby si preil melakukan alieho da a mohol s do prce. Taj o literatur najviac, ivotopisy memacu auf usa. Hlavne sa nesstreuj na majetok seorang prachy. Untuk je efekt spechu, nie cie, ani mertko. Mmrdprcu 18. janura 2010 K tomu vetkmu: pred rokom som mal perfektn prcu, ako zamestnanec, ambil plat 8211 vtedy som si myslel e ni moc. Koncom jna som ou priiel, a za tir mesiace o som bol doma som na mnoh veci zskal in pohad, v oktbri som nastpil ako skladnk (vyuen som ako elektrotechnik au ke som odiiel zo koly mal som v toho v rukch dos) a bol som Rd e vbec pracujem aj ke mj plat nedosahoval ani 300 eur. Pred viliocami ma ale prepustili znova hoci som v tej firme robil nadasy a ak ke bolo dleit priiel som aj ke som mal ma vono naprklad cez t. Sviatok Azrael 26. janura 2010 asto je untuk nespravodliv lovek sa sna a ni moc. Stle sa pokam si nahovra e untuk menggiring stva sa ke lepm. Predtm som sa zaoberal stvkovanm v zfalstve vidiny rchleho zrobku no nakoniec som prehral 400e..a to sposl. Peniazmi ke bolo depresvne Ako zbohatn Ako dosiahnu finann nezvislos. Odpove som nenaiel ale poda vetkho vetci onej hovorme8230akoby sme vedeli ako nato len osprostene sa podriaujeme okolnostiam. Tidak ada aj in ni novho aspo som pridal svoj koment a snam sa veri e njdem rieenie .Vetkm prajem ist myse :)) Miko 15. februra 2010 Tidak ada vetky prispevky maj as pravdy, no ani raz tu nebolo spomenut, o je poda mna najdleitejie v Ivote asi kadho loveka a to, e prca oleh mala vychdza z naich zalub, dasi postupne pretvarat (napr popri zamestnan) na cielenu zrobkov cinnost. Preo s na untuk membujuk takto Za prv nerobime untuk len prachy, o m nakoniec rozhodujcu vahu na spechu a udrzani si zdravych obchodnch. Ba a priatelskych obchodnch vzahov Viete vetci sme udia s poslednymi psychologickymi potrebami sebuah jednm zakladnym pravidlom je nemte strach. Sepuluh mame kad z nedostatku, ale untuk je v 50 pripadov a prli pocitovane a tak ns tieto pocity ntia k hadaniu prace len koli peniazom. Mj recept je nasledovn: pracova niekde a zveladovat svoje zaujmi po vedomostnej a prktickej strnke a takej miery, ze pri troche astia sa podar rozbehn to (a bez tokch pocitov sklaman z nenaplnenych snov ktor nemali byt prvotnm cieom) Miro 15. februra 2010 Miko Shlas Schma je trojbodov 1. treba robi nieo o ma bav. 2. musm v tom oleh poda monosti dobr, alebo radej najlep. 3. mus ke zarba Ak nieo tak lovek m, je prakticky ist, e zarob a uspeje. Aj ja rozmyslam 24h denne do coho ist aby to vynasalo ale uznajte samy je ROK 2010 a mame vsetkeho vo vsetkom je konkurencia obrovska. Takze zlate roky 1990-2000. Vtedy bohatol kazdy kto len trosku porozmyslal. Mato, tipni si, o tunas hovori udia v roku 2020. Je krza. Treba rta s tm e skon potom oleh pripraven, km ostatn bud len zana. D sa zarobi aj v dnenej dobe.Je pravda e poctivo ke tak nejde, ale nie je ke ani neleglne.Sta pohn rozumom a vyui chudobu a naivitu ud, ktorch je plne Slovensko a vyaha s nich posledn gro. Uplne sa stotonujem s Petovm komentom:) Sta pohn rozumom a vyui chudobu a naivitu ud, ktorch je plne Slovensko a vyaha s nich posledn gro8230je to krut ale je to tak. Gorta 26. aprla 2010 Kad m a bude ma toko penaz, koko si zasli gorta 26. aprla 2010 Vetci oleh ste chceli odmeny. A za o o ste urobili pra dobro druhch. E oleh ste si mali zasli odmenu v podobe bohatstva a peaz Peo a ty si s tou naivitou druhch dvaj pozor pretoe sa ti me ahko sta e na to doplat ty Viktor 27. aprla 2010 milmil gorta, citim z tvojich slov zlobu. Podla mojho skromneho nazoru oleh sa mal kazdy postarat v prvom rade o svoje dobro a o svoj blahobyt, preco tak neurobis aj ty pred tym ako zacnes odsudzovat inych Aj ja sa snazim co to pre seba spravit. Kedze kapital potrebny na rozbehnutie biznisu malokomu spadne z neba (mne zatial nespadol) musim tvrdo pracovat. Boli obdobia ked som pracoval v dvoch pracach 16 hodin denne8230 Je to tazke, clovek sa casto krat stretava aj s nepochopenim okolia- na pr. Otazky typu: myslis si ze prave ty si ten stastlivec ktori bude niekedy v zivote bohaty Alebo varovania typu: Viktorko ty raz zle dopadnes lebo mas privelke naroky na zivot8230 A tak dalej8230 Je untuk tazke aj pr ke lebo ludia okolo mna si kupuju nove veci- Krasne auta drahe hodinky, moderne oblecenie a ja oleh som take tiez chcel, teraz hnet ne zajtra ani pozajtra Tidak ada si si untuk nekupim lebo viem ze dengan bol skor krok vzad ako dopredu, na ambil veci budu peniaze ktore zarobim vlastnimi rukami a rozumom8230 Pomali Vidim ze moje usilie zacina prinasat svoje ovocie. Tam kde momentalne pracujem som sa zamestna aby som sa mohol od bohatich ucit umeniu biznisu, podarilo sa mi ziskat rozne kontakti a dufam ze toto je posledne zamestnanie mojho zivota ao nedlho budem hrdim majitelom vlastneho podnikania8230 Takze zaverom- ak chce byt niekto bohaty musi sa snazit , Nedat sa odbyt okolim, ucit sa byznisu a hlavne chovat sa ekonomicky racionalne8230 Prajem vsetko dobre. V. janec 30. aprla 2010 Jednoduch rovnica 8211 veobecn Prca kontakty ikovnos Jednoduch rovnica 8211 obzvl pre sasnos (tto je doplnen s dvkou humoru, ale zaiste plat) Prca 2x ( kontakty ikovnos) Ni viac ni menej, priom plat, e: 8211 do mnoiny kontaktov patria napr. rodiia, rodina, priate, intitcie 82308230a po samotn ulicu 8211 do mnoiny ikovnos patria napr. by v sprvny as na sprvnom mieste, vzdelanie, informovanos 8230..a po krde Je len na kadom ako doke naloi s jednoduchou to rovnicou prce, resp. prjmov. ahojte vsetci treba mat dobry napad,v com by ste mohly asi zacat podnikat,a co by asi prosperovalo na danu oblast alebo miesto v ktorom sa nachadzate Viem ze som stale len obycajny 8220 nezamestnany8220 ktory prave vysiel strednu skolu..snazim sa studovat ,ucit sa,snazim sa nadobudat financnu inteligenciu,v ktorej vam vsak poradia iba. nazory uspesnych a bohatych ludi. Spomeniem napriklad Robert Kiyosaki odporucam knihu chudi tata,bohaty tata,,jeho nazory. rady,typy,su obdivuhodne a stoji zato obetovat ci uz len trochu casu na tuto uspesnu knihu. a este jedna vec ktoru som postrehol v jeho knihe v skolach nas ucili a ucia byt dobrymi a kvalitnymi zamestnancami,no nie zamestnavatelmi8230.:(8230..no hlavu hore8230. vsetkym prajem nech sa im splnia ich priania a tuzby byt uspesnymi a bohatymi vplyvnimi ludmi8230Thx bye Samozrejme suhlasim z lankom je prili rozpisan. Skratim jeho obsah. Podnikanie je 8211port. Kto je lep rychlej schopnej 8211vytai. Potrebuje k tomu vlastn predpoklad vrodench schopnosti dobreho trenera alebo pozorovacie skumacie analiticke a ine schopnosti vygenerova lepiu techniku obrazne povedane plavecku beecku, pozna ovlada zdokonali nove podnikatelske portove techniky. Priklad biznis 8211je ermovanie uite sa zaklady obstojite vo vysom stupni- ale z benej techniky vyviniete novy nevydan ermiarsk ah ktoy prekvapi pikovoho portovca a tym ste lep vyazite stale pokial sa nenajde niekdo kdo vyvinie nieo lepie a porazi Vas alebo ste predvidavy odijdete vyazom v tom najlepom ase vaho vrcholoveho biznesu. Samozrejme suh lasim z lankom je prili rozpisan. Skratim jeho obsah. Podnikanie je 8211port. Kto je lep rychlej schopnej 8211vytai, hrali tam lohu ak objektvne tak subjektvne podmienky v ktorch sa ocitne podnikate. K spechu podnikatelskeho zmeru potrebn predpoklad vrodench nadobudnutch schopnosti dobreho trenera alebo pozorovacie skumacie analiticke a ine schopnosti vygenerova lepiu techniku obrazne povedane plavecku beecku, pozna ovlada zdokonali nove podnikatelske portove techniky. Priklad biznis 8211je ermovanie uite sa zaklady obstojite vo vysom stupni- ale z benej techniky vyviniete novy nevydan ermiarsk ah ktoy prekvapi pikovoho portovca a tym ste lep vyazite stale pokial sa nenajde niekdo kdo vyvinie nieo lepie a porazi Vas alebo ste predvidavy odijdete vyazom v tom najlepom ase vaho vrcholoveho biznesu. Reagujem na horeuvedenu aktualnu revolunu odpove .34 1a4ter. Nemci iju ako pani. Tomu je na vine nie kapitalizm ale IQ naroda jeho mentalita hystoria vychova. Vys urove myslenia. Svtopluk povedal slovanom bieda Vam nedrite pokope nevaite vlastne klaate sa cudzim Vam kodlivim trendom8230 Taky to narod bude rozdrven zotroen a je uren pracova na ineho. Viacstorone vycucavanie Kremnickeho zlata lacnej prace genocig Rakuska Uhorska nad slovakom. Nikdy slovaci sa nezorganizovali na vratenie svojich ukradnutych pozemkov od Koic Trnavy, Bratislavy smerom na juh ani po II svetovej valke ako kompenzacia tisicroneho okradania nikdy umele obsaden madarmi Rakuanmi nerozpojily teritorialn koridor medzi Maarskom a Rakuskom do bratov slavincov chorvatov a tym aj cesta k moru. V dejinach slovensky zotroen nrod sa nikdy nepostavil nespojil za vlastne teritorialne prava za slobodu. Aj teraz kady svedomity narod sa postavi aj proti politike EU napriklad Grecko a vidime e EU v strache aby sa nepokoj neroiril v EU zaviazalo ostatnch chudobnch blbcov aj slovakov finanne pomoc bohatemu greckemu narodu a teras u aj panielom ktore sa maju ovela lepie ako slovaci. Tu plati stare porekadlo. TOHO KOA NAJVIAC BIJU KTORY NAJVIAC TAHA PRACUJE8220. jE TO V MENTALITE VETKE PODNIKY ROZPREDALY ZAHRANINYM OTROKAROM A AKAME SLOBODU. Dejvid 10. jla 2010 Dobr de, mem zarba aj ke nemm 18 rokov. 8230 Myslm to tou radou o ste tu udali. Daj (npad) a dostane (peniaze) akujem za odpove8230 Miro Vesel 10. jla 2010 Dejvid nikdy som neskmal, ako legislatva riei podnikanie pod 18. rokom, ale ak je npad, urite sa njde cesta, ako to spravi, aby sa to dalo. Vladim 22. augusta 2010 citam, citam a prikladam nazor, mozno pre niekoho radu. Bude pre mnohych stale viac a viac problem najst pracu, ktora prinesie ludom zarobky podla ich predstav. Ludia budu nahradzani technologiami, automatmi a pod.Ale nieco mozno poradim. Co taka burza. Strasne malo ludi o tom naozaj nieco vie.Kedze vedomosti mnohych su uplne nulove, sami si dajte odpoved, aky nazor tito ludia na takyto zdroj obzivy maju. Ti ,ktori to vyskusali bez znalosti a odbornosti spadli na nos, samozrejme. ze to zvalili na inych8230Pritom je to najuzasnejsi sposob zarabania peniazi. Nikto mi nesefuje, nerozkazuje. pracujem 3 hodiny denne a ci verite alebo nie moj mesacny zarobok je taky. ako mnoho ludi nezarobi za rok.Preto ak by mal niekto zaujem, mozme to skusit. Naucim, poradim, pripadne ukazem, ze to naozaj funguje. Samozrejme uz to tu bolo povedane. Kazda cinnost je podmienena obrovskou snahou. Ten kto naozaj chce, nema prekazku. Drzim sa prislovia: Bohati clovek hlada spsoby, chudobny hlada dvody. Ospravedlnujem sa za diakritiku 8211 nepouzivam ju 8230 evita 4. septembra 2010 Vladim,tak mi teda poradte s tou burzou. Prave hladam nejaky sposob podnikania,kde budem sama sebe sefom. Niekolko rokov som pracovala na zivnost vo financnictve,no aj tak som robila stale na niekoho ineho.Vdaka. hocikto 19. septembra 2010 zdravim mam napad8230 zamyslime sa 8230co potrebuje clovek k zivotu. Jest,cikat,kakat,sexovat,oddychovat,uzivat si a kto mu zarobit peniaze8230 co z toho vypliva. Urobit non stop bar alebo nieco take kde mozete kludne kupit chleba,maso a dalsie produkty,kde za WC musia platit,kde budu na sex zeny aj chlapy,kde bude nejaka sauna alebo nieco take,hracie automaty,ruleta a podobne veci a je to tam hh8230 Viem vyzeralo by to podivne ale podla mna by sa na tom dalo zarobit 8230alebo si ma nevsimajte pisem sprostosti Milanko 2. oktbra 2010 Hocikto: teraz si ma ozaj pobavil. Zozen si kapital, zriad takuto prevadzku a rad budem tvojim prvym zakaznikom. Ale chlieb aj maso nech su cerstve, objednaj aj telacie, to nemaju hocikde. Ked uz mam za WC platit, tak mi zabezpec noblesnu kabinku. Na dvere kabinky mi namontuj LCD. Prostitutky vyber pekne, najlepsie prsnate brunetky a zamestnaj aj krupiera, nech si mozem zahrat poker8230 Martina 28. oktbra 2010 Ja len ohladom toho MLM, Ono je to pre kazdeho cloveka len musite natrafit na tu spravnu firmu a mat velku tuzbu po tom ce chcete vo svojom zivote dosiahnut. Slovaci velmi skatulkuju. Hadzu vsetko do jedneho vreca, a odsudzuju aj ked to nikdy nevyskusali, nestretli ludi ktory to robia dlhe roky, a odsudzili ten system len z rozpravania druhych, ktory o tom tiez nic nevedia. Ked chodite do prace, robite, pracujete osem hodin denne a na konci mesiaca dostanete vyplatu za dany mesiac ktory ste odrobili. A v MLM robite tolko kolko uznate za vhodne a ako rychlo sa chcete dostat na danu poziciu, na konci mesiaca dostanete za to odmenu s tym rozdielom, ze ta odmena vam chodi na ucet do konca vasho zivota8230. Existuju aj take spolocnosti ktore maju ich produkty zadarmo-internetovy marketing. A kedze je to zadarmo povedzte mi ktory clovek na slovensku si nieco nezoberie zadarmo erino2 4. novembra 2010 vladim porad teda ako s tou burzou zacat a pripadne na ake komodity sa zamerat a co treba sledovat 8211 ukazovatele a tak, znie mi to celkom zaujimavo aj ked je to mimo mojho oboru som na vyske na doktorantskom ako konstrukter strojov, ale do konca zivota makat na ryzojedov ci nemcov po tom zrovna netuzim hocikto 4. novembra 2010 Milanko. Neboj sa bude secko exit-in-real 11. novembra 2010 ja sn len jednu otzoku8230. kto z vs tu vbec nieo poradil mm pocit, e vetko s to len zfale rei, ni viac8230.ni menej. vetci chcete zarobi, chcete peniaze, ale nikto nevie ako na to a to je tak cel8230. ja som k dnenmu du v komplet bahne..a to som tak moc chcel svoj ivot riadi plne inak..len som to mierne domrvil8230.a neverm moc na americk filmy o odrazen sa z hoven8230..ale aj tak sa snam myslie pozitvne, aj ke mi je hby platne8230. pritom niekedy sta obyajn kapitl, ale kto vm ho v dnenej dobe len tak poskytne8230hahha8230..len spsta re, ale ke m prs k skutkom8230. Miro Vesel 11. novembra 2010 exit-in-real kapitl iste nezakod, ale je ete nieo cennejie. npad. ak je dobr npad, d sa zarobi peniaze, podnika, hada investorov. bez npadu je zle, lovek je odkzan na inch. exit-in-real 12. novembra 2010 miro v tom m pravdu, ale npadov bolo u niekoko, i ke teraz u neaktulnych a v iadnom prpade by som do tejto sfry u neiel8230.nie je doba, s pas:-) len s investormi je to 8230.. suby8230. a teraz len makm, aby som platil aspo ty8230. ist otroctvo8230.. a ak je o tomto ivot8230.nechpem8230 a pritom nie som typ loveka, o chce miliny, alebo tak8230. len troka kudu, nerozmla, odkia zobra na ty, i si o to kpi, s na dovolenku8230.. som obyajn chalan, mierne znechuten8230 a potom akaj na npad, ke ti hlavou prdi toko inch veci:-) vetci tu pu krsne rei8230..a pritom maj v drvivej miere podobn mylienky ako ja8230.. exit-in-real 12. novembra 2010 miro dm npad82308230zainvestuje:-))))hahhah exit-in-real 15. novembra 2010 a o8230..iadna odpove8230..iadne npady8230hah etko3 15. novembra 2010 tam, tam, ale mj nzor z tejto celej debaty je tak, e vetci o zarbaj peniaze, nemaj as sem prispieva nejakou tou vetou8230 :-))) exit-in-real daj ten npad:-) i. prajem vetkm vea spechov. Miro Vesel 15. novembra 2010 exit-in-rea ak mysl ma, tak ja nie som investor, nehadm npady a urite u nie v anonymnch frach koniace smiechom. exit-in-real 18. novembra 2010 miro v tom m asi pravdu, tak bez smiechu8230. fakt mm npad, na web8230.len neviem ako ho plne riei. Miro Vesel 18. novembra 2010 Ak je to dobr npad, oplat sa mono dotudova si problematiku a spravi to. Alebo njs niekoho, kto s tm pome. len opatrne aby sa ten npad nerealizoval bez teba, take netreba ho zverejova. exit-in-real 19. novembra 2010 to je presne moja obava:-) blzniv doba8230..komu dnes vbec dverova8230. spravodlivost 4. decembra 2010 Ked budeme vedci chcet rychlo bohatnut a vikoristovat inch, tak sa nykdy nebudeme mat dobre a ani nai predkovia ,teda nae deti. Bohatstvo je pekn vec ale ani to loveka nedoke urobit tastnm iba do uritej chvile . dave 5. janura 2011 aby som povedal pravdu tak som donedavna videl vidinu zarobku len v rychlich prachoch chcel som rychlo zarobit a to co najviac dostal som sa do vseliakych problemov hern automatom a dlzobam keby som bol trochu sporerlivy tak by som si z tych malch aj ked legalnych ci nelegalny kseftov nieco odlozil a nechcel to este na rychlo znasobit v tych svietiacich budkach tak by som bol naozaj niekde inde avsak nevzdavam to idem pracovat manualne aj tym si mlady clovek ako ja musi prejst nic nejde asi naraz a zistil som to na svojej vlastnej kozi asi aj ide ale nie mne musim zacat makat zarobit prachy poplatit to co mam poplatit a ked bude vsetko ako ma byt tak sa zacnem venovat tomu co ma bavy a dobre viem co ma bavy co mam rad a co rad robm len je to v dnesnej dobe tazke konkurovat ostatnym a prerazit ale ja sa drzim motta ze velka papula to dokazevela stastia v prvom rade mne a potom ostatnym vzy ste prvorady vy samy a potom vsetci ostatny to je dolezitedavid z mtbb MiLoSLa V5 7. janura 2011 34. 1a4ter 09. 11. 2009, 04:43 SUHLASIM S TEBOU MAS PRAVDU. michal 9. janura 2011 keby to tu bolo aspom trocha jednodusie tak celi svet bi bol hore nohami lebo us celi svet by naj radcsie ovladali len ty vedcsi ludia a to su sami lakomci a drzglosi co chcu sedko len pre seba no ale ludia strasne vela ludi ani len netusia ze sedci ty ludia co len celi zivot sa snazily len kradnut a ojebavat tich slapsich a este ich aj viuzivat prospech seba abi len sa nahrabali tak celu du dobu mali zavrete oci a us tersa je nato pozde lebo us za chvilu to nastane velke zmeni a to na celob nasom svete a tuto celu zmenu uskutocni len nas8230 pan b8230ch a potom to us bude sedko poryadku82308230 ja ja ja 16. janura 2011 nechem sa robit mudry. ale ako moze niekto urobit tolko gramatickych chyb v 8 riadkoch. pre Boha mozno si niekto povie ze na co mi je gramatika ta ma neuzivi. lenze ak sa tu bavime o niecom co treba robit pomaly od zaciatkua postupne tak sa najprv naucte pisat spisovne exit-in-real 20. janura 2011 svt pravda:-)))), ale neviem i pome u nejak t prca8230. markus 28. janura 2011 Zdravim, clanok v pohode, klasika. Po precitani asi 9 knih od kyiosakiho, som si tiez kopu veci uvedomil.. Na slovensku ale niektore veci funguju trosku inak ako v jeho knizkach. ale k veci, ak chcete skutocne zarabat vacsiu sumu penazi, potrebujete len delegovat jednotlive ukony na roznych ludi, najlepsie takych ktory danu vec vedia robit seriozne a kvalitne. Jasne ze najprv potrebujete peniaze na to aby ste ich zaplatili, ale ked dostatocne dlho budete hladat, tak najdete tych spravnych. to ze rozdelite jednotlive cinnosti, ktore vas nebavia alebo nie ste v nich profik na druhych vam da cas na tie podstatne a hlavne casom to prinesie ovela viacpenazi ako keby ste to museli robit sami.. na slovensku vela ludi radsej zvysi cenu za istu vec, lebo to robia sami a tym padom mozu mat len urcite mnnozstvo zakaziek, kedze nemaju cas robit viac. a dalsia podstatna vec je mat vytvorenu aspon zakladnu myslienkovu mapu, cize kto kedy a co musi urobit, iba takto mozete vybudovat skutocne dlhodoby biznis. a nie pracu. hlavne co treba vediet je postup ako chcete vas biznis vybudovat. marcel 29. janura 2011 Ahojte vetci volm sa Marcel,ako ste si u vimli.Multi level marketingu sa venujem a hodne dlho,spolupracujem s lovekom,ktor je 5.najbohat na slovenku,On mi otvoril oi,dostal ma doo biznisu..Zanal som ako tudent,nemal som ni,iadne peniaze,zaal som tm,e som si naiel prcu a zaal som s 500 eurami..Viedol na tento pn,povedal mi,o mm kupi,o potrebujem (vizitky,image..at)..Cesta bola ak,ako vetko v ivote,ale teraz s na ma rodiia hrd,Konene otec povedal medzi svojmi kolagami,no,to je mj syn..A toto je na nezaplatenie 8211 tento pocit a rados.To sa ned popsa,lovek mus iba vyska.V sasnosti som si zaloil vlastnu MLM firmu,take aj tmto dvam ancu uom,o si chc poveda..8220moji rodiia s na ma hrd8220. matulia 24. februra 2011 pekne claanky som si tu poprecitovala, ja by som napriklad tiez tak chcela pracovat, z domu8230a nemyslim tym take tie pyramindove hry a podobne kde dokopy nic clovek nemusi robit, len nachytavat inych ludi8230.jednoducho normalnu pracu hladam, taku ze dostanem zadanie, co mam spravit, napisat, hocico a ja to spravim8230Neviem ci toto bude citat autor clanku, ale velmi ma zaujalo ako pisal o tom, ze mnohi ludia ked dostanu zadanie na to, nieco napisat tak sa im nechce8230mne by sa chcelo a velmi, ale netusim kde takuto pracu hladat. Takisto by ma zaujimalo ako autor clanku prisiel k takej praci, kde sa da zohnat niekto kto mi da to zadanie, povie co mam robit a ja to robit budem. Uz ma nebavia tie nachytavky vsade na internete, naslubuju hory-doly a nakoniec im este musite poslat peniaze8230hruuza Miro Vesel 25. februra 2011 matulia ono je to tak, e lovek mus ponka slubu, nie hada prcu. Neverm, e dokete spravi okovek sa vm povie. Chote na to naopak. Vy oznmte tm, ktor mu vae sluby potrebova o konkrtne viete spravi. Viete psa o potaoch Napte pr lnkov a poskytnite ich IT serverom. Alebo o nieom inom. Ak ste dobr, urite o Vs bude zujem. ia, pri tom ako zarobi peniaze je najlepie ak viete samostatne vetko spravi. Treba proaktivitu. Postoj 8222vy mi povedzte o mm spravi8220 vs automaticky presva do kategrie horie platench prc, do sfry vedench, nie vedcich. A to zhor aj vyhliadky na to ako zarobi peniaze. lamber 26. aprla 2011 Vy vsetci o pisete ,o sa snate na to prs ako zarobi,ako sa ma lepie ste u vlastne spen.Na rozdiel od tch o len lamentuj sa o to aspo pokate.Neprestvajte a urite raz na nieo natrafte.Nenechajte sa odradi prpadnm nespechom.Nemus sa to podari na prv krt .Ten kto vo svojej snahe vydr sa urite raz k nieomu dostane.Vetkm drm palce. 10. septembra Budem Mat 18 Rokov uz nechcem bit odkazany na rodicov chcem Mat Vlastne. Mas Peniaze mozes ist kde chces ale Neviem ci ma zoberu do robotii 8230 Alkoholizmus ENDORFN 1. jna 2011 8230 Toto je fza z ktorej si mnoh radi uahuj, je terom vtipov. Tu poletuj biele myky. No v tvrdej realite to u alkoholika v tejto fze zvyajne zana hne rno (alebo teda, kedy sa preberie z opice). Hne potrebuje rann dok. To preto, e lovek v tejto fze alkoholizmu u nevydr by celkom triezvy, stle potrebuje ma nejak t hladinku. Alkoholick ahy u trvaj dlho, konia bu plnm vyerpanm, alebo tm, e lovek u nem iadne peniaze. 8230 Tak tam, e to je dos egocentrick spsob myslenia8230 Prevan vina ud si tie zasli i aj ke nevedia ni vnimon. Na Slovensku to u pomali nejde. No a potom na to doplatia aj t ktor vedia nieo viac. Ako keby som tal lnok od pna Spiiaka8230 tvrhodina zabit tliachanim bez hlavy a pty. Mono by sa autor mohol zamyslie nad svojimi vrokmi. Ete som sa relne nestretol s pravidlom vzdelanie spech Vzdelanie je dleit, ale spech nezaruuje V prvom rade by sa kad mal pozrie na spsob svojho ivota kritickm okom. Pozn niekto rozprvku o troch grooch Jeden vraciam otcovi, z druhho ijem a tret dvam synovi, aby mi ho vrtil ke ja sm u nebudem pri sile postara sa o seba. Nai predkovia neboli hlpi, len bola in doba. V prenesen do 21.storoia by to malo by asi nasledovne: zo 60-70 akhokovek prjmu ijem, maximlne 20-30 vraciam (splcam) a aspo 10 si odkladm (dlhodobo). Kto nie je schopn odloi si 10 zo svojho prjmu v produktvnom veku ije nad svoje pomery Mnohm uom vychdza, e samotn ivot je nad ich pomery. Je to krut, ale na ma sa nehnevajte. Ja som v 89-tom netrngal kami. Viem, e etrenm ete nikto nezbohatol, ale ak si dokem odoprie ten obrovsk plazmov televzor ako m mj sused, i ndhern dovolenku aspo do doby km si na tieto veci naetrm nechvam euriky robi pre seba samho a nie pre quatro i provident. Bohuial ete stle sa niekomu opla zaviaza sa pikrni, e budem chodi 2-3 roky do roboty a splca aby som teraz aspo na 2 tdne iiel k moru. Prosm nenechavajte svoje deti pozera reklami e splca je jednoduchie ako etri Nikdy nie je neskoro zaa sa pripravova na jese ivota. Typ na brutlny zrobok som nepridal, no aspo takto si mete zvi finann slobodu. luva57 16. jla 2011 Slovci sa nevedia zjednotit, napr. teraz sa likviduju oddelenia v nemocniciach, poda ma by u mali byt protestn zhromadenia v kadom vom meste, 8211 tak menia revolcia na Slovensku 8211 ale ni sa nedeje, udia si len hovoria medzi sebou, o sa to teraz vetko rob 8211 nie pre blaho obana ale prve naopak. Kapitalisti zlikvidovali odbory, ktore boli hlavnou veducou silou zamestnancov alebo existujcich odborovch predkov platia sukromne firmy, take oni robia v zujme zamestnvatelov a nie v zaujme zamestnancov, a je velka pravda, e zahranin zamestnvatelia s vlasne otrokri a zamestnanci takmer otroci, lebo pracuj za miniml. mzdu. Nemaju na vber 8211 bu si zamestnanec za miniml. mzdu (otrok) alebo nezamestnan. a ete jedna vec ma zarazila. ke som tal tieto lnky: peme tu o vzdelan a mnoh tu maj hrub pravopisn chyby, napr. po mkkej spoluhlske ide YPSILON. (lep ivot) alebo ( dobr. udia) apod. (nemyslm tm dne alebo mkene) Panther 11. augusta 2011 Ke u sa bavte o tom MLM tak v prvom rade by ste si maly uvedomi,e najv MLM ak bol kedy vymyslen je ben prca. A pokia ide o peniaze: 1,Maka 2.Veri. 3.Ma sny to o si vysnvate sa vm spln pokia tomu budete veri,akonhle o tom len na sekundu zapochybujete nebudete ma nikdy ni ) Robeno 18. oktbra 2011 ahojte,ja len tolko ze ten kto pozna recept ako zarabat velke peniaze vam ho urcite neprezradi a urcite viete preco,jednoducho ostane zneho lakomec ktory zaraba na ostatnych a ten sa nechce podelit na 100,predsa sa nebude oberat o zisky.asi tak jak autor tejto stranky ktory nanej zaraba.je to hlavne aj o stasti ked vas vo svojom zivote nestretava tak si moc nepomozete aj ked trochu ale urcite ztoho nezbohatnete bohuzial. ps.mnoho ludi si neuvedomuje ze bohatstvo nieje len o peniazochja poznam ludi ktory ziju od vyplaty do vyplaty a su stastny a viete preco sa teraz smejemlebo poznam prachatych a nestastnych ktory im zavidiatak kto je bohaty a kto chudobny. tlerHi2010 20. oktbra 2011 Takze vsetkych vas zdravim pise sa tu vela slov s ktorymi suhlasim a opat vela s ktorymi nie.Moj nazor na vec je taky,ze dobre saa budu mat vzdy len ti ludia,ktory sa nebudu lutovat,a starat sa o inych. Ja mam 27r. a az teraz som prisiel na to,ze samolutost nic neriesi.Bol som na tom velmi dobre az do momentu ked sa uz nedalo vysie.Zaciatok krizy bol moj koniec.Potvrdom pade som opat zacal uz to sice nejde tak dobre jak predtym ale robim co mozem.A v prvom rade sa treba modlit sam ku sebe,lebo Boh vam nepomoze,lebo nieje.(KEBY BOL TAK BY NA SVETE NEBOLO TOLKO NESPRAVODLIVOSTI),ale ako zarobkova cinnost to zle vobec nieje. takze podporte nadaciu aquafresh1 31. oktbra 2011 91 z prispievateov v tejto diskusii neovlda ani zkladn pravopisn pravidl. o takto udia doku Urite nie mentlne porozmla o nejakej stratgii podnikania.. MArek 11. novembra 2011 RE: Jonki 8230. dobre dobre ma pravdu BIIZNI 11. novembra 2011 p.s. sorry za pravopis. ale mm ho v 8230. lebo slovenina mi je vo svete na hovno BIIZNI 11. novembra 2011 8230a este jedna vec. neni som iadny syn povolanm. bvam sm s priatelkov a musm platit eky. ale to neznamen e nesmiem opustit sasn prcu a byt dokonca ivota v spleti prca sex jedlo spnok eky 8230 otvorte oi a zanite it cel svet je tu pre ns Meno alebo prezvka (povinn) 11. novembra 2011 mam zaujem o pracu na doma o aku pracu ide alexander 1. decembra 2011 Dobr de prajem, tak teraz prispievam na forum prv krt. Nad tm ako zarobi peniaze premam stle. Mm vzdelanie S aj V obidve ekonomickho zamerania. Rozmlal som nad tm, e by som zaal robi tovnctvo, daov poradenstvo(na to sta aj kurz), auditorstvo8230. ale newiem tovnckych firiem je strane vea tak isto aj daovch poradcov, k auditorom je sa vemi ako dosta a spolonos na poskytovanie autitorskch sluieb je zbyton vytvra u maju vetci vetko podchyten a pomali ked to tak pjde alej tak sa u s tmito povolaniami(firmami) ned ani uivi kli konkurencii vetci idu s cenami dole. U pomali nikto nechce maka tak vetci sa hlsia na koly ekonomickho zameranie. A tu poda ma v sastnej dobe prichdzaju do rady remesl ako su intalatri, vodri8230 a pod. nie nadarmo sa hovor, e remeslo ma zlat dno v sasnosti sa to u zana prejavova. V sastnosti sa zaujmam o forex je to celkom zaujimav. Niektor hovoria, e to je blbost. Ale zoberme si, e na Slovensku do prvch 5 rokov skrachuje 80 spolonost a s forexom to je rovnako iba 20 ud je v zisku, ale ked si vezmeme do vahy obchodovanie z menami nemusime ma iadnych zamestnancov iadne odvody, a newiem ako do to z odvdzanm dane, ale sa mi zd e to tam moc ani netreba plati :). Sta vm si len otvori demo et a uvidte i vs to oslov. Na obchodovanie s forexom vs dobre pripravia kniky ktorch je vea. alia vec, ktor som skal bolo oslovovanie zahraninch firiem a sta sa distributrom na zemie SR na tom bohatne vea ud. Sprostredkovanie tovaru je jedna z vec na ktorej sa d vemi dobre zarobi. Len ia mne iadna firma neodpovedala prip. Mi odpsali, e ked sa budu chysta expandova tak sa mi ozv, ale neverm tomu. Tak toto je pr mojich nzorov. Aj ke som u troku sklaman aj naalej budem hada ako zarobi peniaze. Prajem vetkm vea spechov pri hadan svojho asia. The end Janka 8. decembra 2011 By ma zaujimalo preco mi vymazali prispevok. Nevadi, pozyvam Vas na turnaj, 821282128211zmazan821282128211. ale len t co maju radi zabavu, ufrflanci a vecni stazovatelia nemusia. vidime sa v arene,adios Miro Vesel 8. decembra 2011 Janka reklamy sa z prspevkov vymazvaj vdy. Janka 26. decembra 2011 Ok potom v poriadku. Tvoja hra, Tvoje pravidla :) Kolko Ti to Miro berie denne casu zveladovat tuto stranku Pride mi to ako celkom pekne 8222dielo8220. Armani 28. decembra 2011 Dejvid tu otzkou naznail, i je mon podnika pred 18r. Od roku 1994 podnikm a ak som vnimone stretol niekoho takho, vdy podnikal na dedkove meno, i meno inho rodinnho prslunka, kvoli naim zkonom, ktor tu radej nerozvediem8230. Na otzku o tu asto tam, v om podnika8230. Moem vm to zhrnu: Neexistuje univerzlne rieenie, a v priebehu ivota som aj ja astejie zmenil i upravil svoje podnikanie8230 Ak sa vm zd, e neprichdzaju vlastn npady jednoducho nieo odkukajte hoci aj zo zahraniia a popr. vylepite. naozaj to takto funguje8230 Armani 28. decembra 2011 alexander obchodovanie na forexe moe prinies aj zisk ale ak sa nad tm hlbie zamysl je to velk riziko8230 A navye poplatky za vpisi z utu mesan, ron, su obrovsk a do 100eur nehovoriac o poplatku za vyber penaz8230 Toto su najvetie uskalia forexu a firmi sa o nich na hlavnch strnkach zsadne nezmienuju. miki 3. janura 2012 ke je lovek zdrav a chce sa mu rozma a pracova,peniaze prdu.Treba obetova svoj as,by trpezliv,8230Ale o potom,ke u ich mM pre koho iAlebo si mal pre koho i,ke chbali peniaze Nae hodnoty a postoje sa mu meni,alebo aspon ich priorita. Koko peaz nm ostane. je lepia otzka,ptam sa: potrebujeme vetko,za o miniemeVdavky. Sebakontrola. A potom nm mono ostane aj as zamyslie sa ,nao sme tu. Hovor sa ,e peniaze leia na ulici,treba ich len vidie a zohnu sa pre ne. vea zdravia a spechov prajem vm vetkm nielen v novom roku 2012. miki 3. janura 2012 moje hodiny ukazuj o hodinu menej,ako sa ukazal as mjho prspevku.iba pre informciu,inak nepodstatn martin 5. janura 2012 jonkie ktory priblbly ekonom take povedal moja teta nemusela robit ziaden zlocin ani svinstvo, a zacinala ako ucitelka na vysokej ucit pravo a potom si otvorila notarsku kancelariu je notarka, a ma tolko penazi ma 2 luxusne domy, 3 drahe auta a obidve dcery su zabezpecene. SANI 21. janura 2012 Sluchaj ma sem synku ty o si psal tento lnokTy mono nezbohatne podavanim tiketovAle s ludai o sa tm iviaTak tu nep kokociny hejzbohem Emil 25. janura 2012 Fupe,ak ma 15 rokov,tak a omlva. e jonkiemu nadva do blbcov.Blbec si ty ked ma tak boh nazor,ked si mysl,e pracou sa daj u nas zarobi peniaze.U vemi davno viacer filozofovia povedali,za vekmi peniazmi hadaj zloin.Za kadym podnikanim kde s vie peniaze je zloin,mnoho krat zkonny zloin,lebo u samotn prijaty zakon je zloineck.Ja u nie som mlad,ale pochopil som to rok po nenej.Dfam e to pochop skr,ako pjde do dchodku,inak zomre chudobny ako kostlna my. Miro Vesely 25. janura 2012 Emil no obvam sa, e svet vidte trocha ernejie, ne by bolo treba, vak Pepe 29. janura 2012 Balzac raz povedal. Za kadm vekm majetkom stoj zloin a mal absoltnu pravdu. Andrej 5. februra 2012 ano emil to pozne bez porusovania zakonov sa nedaju zarobyt ziadne vecsie peniaze, sikovnych nezista a su prachaci a hlupy su v base. ale priemerny ludia pracuju normalne a maju priemerny plat jarek01 11. februra 2012 Dnes je predsa u veobecne znme,e ak bude poctivo chodi do roboty a normlne zarba,tak zist,e si z mesiaca na mesiac chudobnej a chudobnej. Tibor 28. februra 2012 Kto chce zbohatn mus robi pre seba a nie pre druhch. Neviem kto to povedal ale ja tomuto verm. Treba rta s obasnm nespechom a na Slovensku je poda ma jeden s najvch problmov prekona podvedome nauen nzor, e slovk je otrok ktor bude robi tzv. iba na panskom. A v lnku spomnan nzor e lovek mus by vzdelan aby vedel nieo ponknu a je to naozaj pravda. Teraz asi vine z vs napadlo no super ja som bez V poprpade bez maturity ale vzdelvanie me pokraova v rznych odbornch kurzoch a to napr lovek s elektrotechnickm vzdelanm na rovni maturita a amp21 vie poradi v elektronike bytovch rozvodoch at sprav si neak kurzy na obchod a komunikciu so zkaznkom a zrazu je s neho dobr materil na alie profesionlne formovanie ako obchodn zstupca pre energetick firmu ktor ma navrch oproti uom len s elektotech. vzdelanm alebo iba s obchodnm vzdelanm. No a mte ma teraz roznosi na kopytch o to tu ten chlap popsal za bludy :D nic proti ale s komenarom od fair-play vobec nesuhlasim8230 laska 8211 podvedomie k sexu 8211 boze co su to za hluposti8230 musel si sa v laske sklamat a jedine co ta stve je 8211 ze nemas v nej asi vela stastia8230 laska je pocit ktory musis citit v sebe 8211 je to potreba pre niekoho existovat resp. pre nieco8230 a co sa tyka tych loterii8230 ano je to o stasti ale prestavat verit. ak neveris nikdy sa ti nic dobre nestane8230 musis verit. ak nie tak len sam seba odradzas od toho co vlastne chces8230 ja som bol prave na takom mieste ako ty tiez som prestal z vernostou pre nieco ale nefungovalo to8230 no raz som stretol niekoho kto mi poradil a od vtedy verim. a dari sa mi tak ako este nikdy8230 bol som bez penazi, frajerky tiez som chcel auto ako kazdy mlady a nic som nemal. ale prave to ze som v nieco veril mi do 1 roka prinieslo auto, frajerku uz snubenicu a pracu pri ktorej zarabam viac ako si dokazes predstavi. a podotykam nedali mi na to ani rodicia a ani bohaty stryko8230. takze tak8230. prasan 9. aprla 2012 no ja vam vsetko na to takto poviem.tiez stale rozmyslam ako zarobit som vojak a zarobim asi 700mesacne a chcem viac stale sa stazujem.no teraz zacinam chapat a zacinam si vazit ze mam vodu ze mam co jest pit a priatelku ktoru milujem.ked sa clovek zamysli ako zijeme oproti zvysku sveta a to neratam europu a ameriku tak sme vsetci vlasne bohaty.viete zeny deti vetsina ludi na svete a to mozme vravet o 85percentach nemaju poriadne pristup k pitnej vode a jedlu a mi tu placeme ze nezijeme v blahobiteneviem mozno zijeme len si to neuvedomujeme.mozno sa tak zle nemame JonnyRambo 16. aprla 2012 Balzac raz povedal. Za kadm vekm majetkom stoj zloin a mal absoltnu pravdu. Nie je to celkom pravda. Moja segra ma na zapadnom Slovensku kamarata a on vlastni kamionovu spolocnost. Ma z nej pekne peniaze, kazdy mesiac. A nie je to ziaden zlocinec, ziaden zlocin ten chlapik nespachal82308230vlastne preco by mal. Zbohatol svojou sikovnostou, nic ine v tom nebolo. Tak asi tolko k tomu823082308230..pozdravujem JonnyRambo 16. aprla 2012 Mozem vam napovedat ako zarobit. Ak kupite vacsie mnozstvo ropy a vo vhodny cas ju predate, pekne zarobite. Zo zlatom a diamantmi je to podobne. Staci nakupit, a ked cena tychto komodit sa na trhu este zvysi, len zarobite, urcite neprerobite. Asi takto podobne zaraba jeden bohaty Rus. Napoviem vam, vlastni FC Chelsea Londyn8230..uz viete kto ano 8230.tak, dobnu noc Wimshurst 27. aprla 2012 Ja si myslim, ze vatsina prispievatelov sem, su proletari. Ak neviete co je to proletar, tak je to clovek, ktory nevlastni ziadne vyrobne prostriedky, ani nevlastni ziadnu podu, ktora by mu zabezpecovala obzivu ( rolnik) ani nema iny prijem, okrem predaja svojej prace.. Ked som prisiel o zamestnanie v zahr. tak som mal len prenajaty byt a nic viac, zaplateny najem na 2 mesiace. Zacal som piect torty a vyrabat zakusky( som elektrotechnik) na pracovne pohovory som si vzdy bral krabicu zo zakuskami a ponukal kde koho. V jednej elektro firme si ma pozvali na druhe kolo, vyberoveho konania a vyrobil som tvarovu tortu v tvare elektrickeho stoziara a stavby transformatora. Pracu som sice neziskal, ale mal som zakazky na nejaku firemnu kravinu, 500 zakuskov v tvare izolatora. Za dva roky som mal 2 dodavky a 3 zamestnancov, prenajatu cukraren a spolocnika. Podiel 8222cukrarstva8220 som predal a zacal robit upravy motoriek, aut a pod. Spaval som v dielni v spacaku, v zime som si kuril v kachliach z rozobratymi paletami a kartonmi. Po ca 1,5 roku som mal prenajatu dielnu 300m3 a vlastny byt. Firmu som predal, lebo ma to prestalo bavit, ani sa nedarilo, ako som si zelal. Stagnacia a saturacia sa to nazyva. Cestoval som a hladal moznosti. Rozbehol som firmu na vyrobu osvetlovacich telies hand made, a chcel vyrabat usporne ziarovky, ziarivky, osvetlovacie panely. Ked som skrachoval, byval som v stodole za mestom, varil na benzinovom varici a spal v spacaku na starych matracoch. Zamestnal som sa ako kurier, elektrikar, rozvazac pizze a neviem co este. Pretoze v stodole nebola el. pripojka, vyrobil som si z alternatoru z auta a pracky veternu turbinu, aby som mal osvetlenie, cerpadlo na vodu a td. Za 3 roky som bol majitelom pizzerie, pre ktoru som robil rozvozy a mal firmu z rieseniami pre alternativnu energiu a stodolu ako referencny objekt energeticky nezavisleho domu. Ked som krachol koli zmenam legislativy a insolvencii odberatelov, pizzeriu som predal a zamestnal sa ako vrtac studni a zacal cestovat po svete, montoval som solarne pumpy na vodu, vrtal studne a spekuloval co budem robit dalej. Nakoniec som kupil cukrovar aj z pozemkom ako ruinu aj z liehovarom. Dnes byvam v tom cukrovare a spekulujem ako spravit vyrobu cukru a liehu na baze alternativnych energii a rekuperacii. Vyslo mi z toho pivo, na ktore nemam zatial povolenie, tak staviam motocykle, obcas chodim vrtat studne.. Chcem sa venovat vyrobe skla.. Niesom kapitalista, ani rentier, ani dobrodruh, ale neznasam ak niekto place, ze nevie ako zacat. Na miesto toho aby si ludia spravili z nevyhod vyhodu, tak len cakaju, ze im daco padne pred nohy. Pokial dycham, tak neexistuje ze by nebola moznost, ako zacat a nieco rozvinut. Ked budem byvat v krabici, budem vysivat a strikovat, vyrabat bizuteriu, alebo vystrihovat z plechoviek a pet flasi nejake somariny, lebo necinnost by ma zabila. Pokial budem proletar a zamestnany, budem hladat inspiraciu na nejake bud lepsie miesto, alebo vyssiu poziciu, budem nasierat vsetkych, uz len tym ze sa budem snazit byt lepsi, lebo ak ma za to vyhodia, je to ich chyba, vzdy lepsie ako vyletiet za neschopnost. Nikto sa nenarodil ako bezzemok a proletar, je to len zablokovana a zadebnena a zabarikadovana pozicia nasej mysle a nasledne aj nasho konania. Dnesny svet je tak uzasny, ako si ho spravime, Slovensko je bohuzial domovom nie celkom hlupych a obmedzenych ludi, ale akysi cieleny projekt na udrzovanie neudrzatelneho. Podotykam ze dednes neviem spisovne anglictinu, ani nemcinu, spanielsky sa ucim od druzky, ktora ju tiez nema ako rodny jazyk.. makelele 20. mja 2012 Wimshurst precital som si cely tvoj prispevok, ZAUJALO :))8230 Ja si zijem nadpomery8230. vypijem viec ako zarobim Miro Vesel 21. jna 2012 dutch pravda, alkoholici naozaj zvyajne parazituj na svojom okol. jajajaj 11. jla 2012 s toho co tu vsetko citam tak zijeme horsie ako zvierata aj vlci sa podelia o korist ale clovek je inteligentna osobnost a robi horsie veci ako zvierata..skoda ubohe vsetko staci len skromnost a jednoduchost lenze nie mame viac chceme viac tak hladaj a poser sa peniaze kazia celemu svetu moralku aj mater preda ten najdvoverihodnejsi clovek za korunu sme ako v zacarovanom kruhu.1miesto su peniaze 2 miesto sex a mozno az potom zdravie ved co mame peniaze za to si kupim vsetko mozno aj druhy zivot jaroslaf 11. jla 2012 rada najlepsia k zbohatnutiu spociva v hadanke Alena 22. septembra 2012 Jedna raz napsala e jej nevad ke spravila neak prcu navye lebo ju prca posiluje, hoci to bolo na kor jej volnho asu a odpoinku. Treba myslie tie na zdravie, prepracovanie tie nie je dobr. Je to motivujce ke niekto povie e ho prca bav. Mono je lepie ke lovek berie prcu ako nieo pozitvne v om sa me rozvja, ale tie na to treba ma dos asu a odpoinku, relax aby sa mohol lepie sstredi. Horie ke niekto rob prcu ktor ho nebav, zarob mlo a ete mus zna stres kli zlm, zvistivm kolegom. asto s ludia pod takm stresom nie tak kli prci ale kli zlm medziludskm vzahom e sa im t prca zprotiv aj ke ich predtm bavila. Je pochopiteln e preto chc niektor podnika ale musia njs seriznych klientov aby sa im darilo. Tie odvody by nemuseli by tak vysok. V inch ttoch je to trochu lepie, viac zarobia. Nech sa dar kadmu kto chce seriozne podnika. Gissmo 22. oktbra 2012 Ja by som len doplnil casto sa tu spominali knihy roberta kyiosakiho dost som ich cital spomina tam jednu velmi dobru vec s tym plne suhlasim. Na zamestnani neni nic zle je to taky odrazovy mostik ale mali by sme sa pocas svojho zivota snazit aby sme si dokazali vybudovat pasivny prijem moze to trvat rok pet rokov alebo desat ale celi zivot pracovat a predavat svoj cas na ukor ci uz svojej rodiny alebo svojho volneho casu je nezmysel podla mna som sice este mladi a stale zamestnani ale s casti uz sa mi dari budovat si pasivny prijem Ivan 21. novembra 2012 Tento lnok ani debata nerta s vekom.Ak som iastone tal vae prspevky verm,e by ste sa vetci voli vekovo od 25 do 35 rokov.Vtedy mete rozma o podnikan a inch aktivitch.Neviem i by ste aj takto rozmali po pdesiatke.Som presveden e nie.Mte desa rokov do dchodku.Cel predchdzajci ivot ste hrdlaili na panskom za derav gro.Teraz chodte po firmch ako obrk a nikto vs nechce.Ak mte astie,netrv dlhie ako 2-3 mesiace.Jedinou monosou je socilna podpora.S tou ledva vyplatte njom za byt a inkaso.Nehovoriac koko je okolo toho papierovania a zbytonej buzercie.A to muste po kadej vaej 8222astn ej8220 krtkodobej brigde,znova opakova.Je to otrocky poniujce.A to muste vetko absolvova s przdnymi vreckami,hladov,bez nlady a iskriky ndeje v budcnos.Vtedy strcate chu i a ptate sa sami seba preo vlastne ste ete tu.Pritom ste ochotni da zo seba vetko a pracova.Ale stle menej.Uvedomujete si,e strnete a u nikdy zo seba nevydte ten vkon ako pred desiatimi rokmi.Ale to je len v problm,ktor nikoho nezaujma.Preto si myslm,e udia po pdesiatke by nemal ma nikto prvo prepa, aby mohli do dchodku vykonva svoju rokmi dobre zvldnut robotu.Isto by boli vetkm uitenej ako bez due bldiaci neastnci. Miro Vesel 21. novembra 2012 Ivan no, pdesiatka na krku je problm. My, o sa ns to tka u mme pocit e je skoro koniec, ale za nejakch 10 a viac rokov sa ete velio d stihn, aj zaa. Nehovorm, e to je ahk. No zska zamestnanie dnes u je problm od veku zhruba 45 rokov. A bude horie. Wimshurst 24. novembra 2012 No neviem, ako si mozu mysliet 40 a viac rocny, ze sa nemaju sancu realizovat. Ak to mozem vidiet svojimi ocami, tak pokial clovek po 50tke nema zmysel zivota a nieje schopny sa realizovat, nieje schopny sa nic nove naucit, ani nic nechce robit, okrem rutiny na ktoru bol zvyknuty, tak by mal radsej poberat podporu a nie podnikat, alebo sa snazit byt zamestnany, pretoze tak nikoho nenasere. Ja poznam cloveka, ktory v 65 roku zivota, ako byvaly riaditel a podnikatel proste zostal na dlazbe a na miesto aby siel do dochodku, zacal robit opatrovatela v Rakusku, najprv na dohody, potom na zivnost. Aj z celym odvodovym zatazenim to nerobi problemy. Viem ze pre niekoho moze znamenat trebars vytieranie zadkov ako ponizujuce, ale na druhej strane, nieje ponizujucejsie sediet doma a plakat, ze sa nic nedari Je obrovske mnozstvo moznosti, ako nieco robit, napriek veku. Poznam zdruzenie rolnikov v CR, vatsinou su to skrachovale existencie, ktore sa rozhodli, ze zit pod mostom je na houby a zobrat na jedlo je zbytocne, tak si zalozili farmu, dnes maju co jest, maju nejake peniaze, maju strechu nad hlavou. Viem ze je to totalna rehola, uplne odlisny sposob zivota a najma strasna drina, ale co je lepsie Niektori prisli a zas odisli, ale jadro sa nabaluje a je ich tusim 7, alebo 8. Na co su serialy a reality show, ako je farma, ked su ludia, co sa rozhodli takto dobrovolne, a su sebestacny, aj dokonca malo, ale zarobkovo cinny. Samozrejme ze z toho v oblasti SR, CR nebude zarobkova cinost, ani ziadna biofarma z dotaciami a prosperitou, je to len forma prezitia a mozno aj celkovo chybna, ale je to relany odraz toho co bude asi nasledovat v tomto regione, pre tych co budu chciet prezit. Exodus niekam, alebo 8222niekde8220 este neznamena, ze 8222tam8220 bude lepsie. Ale je pravda, ze keby boli mladsi a jazykovo vybavenejsi, asi by sli viac do tepla. Peniaze su relativny pojem, ze ich nema nikto dostatok, je dosledok neustalej nepokojnosti. Nespokojnost by mala byt tiez hnacim motorom, nie dovod na osocovanie a depresiu, dokonca aj neuspech moze byt motivaciou. Ja nechapem starsich ludi, aj ked sam niesom najmladsi, preco stale frflu. Ci je to dosledok tak obrovskeho sklamania, alebo dosledok uplneho upadku vlastnej kreativity, ev. mainstreamova implementovana obmedzenost. Ale v kazdom z nas musi byt predsa hranica, ked sa musi jednotlivec nasrat a ked pochopi, ze socializacia strat na jeho ukor musi skoncit a musi byt schopny sa odrazit, aby uz len trebars na kratku chvilku stupal na vrchol. Pamatam si na svoju staru mamu, ktora kazdy den tvrdila, ze od IIsv. vojny kazdy den bojuje proti komunizmu, imperializmu, nacizmu, fasizmu a ludskej hluposti. Vsetko sa totiz stale v urcitych cykloch opakuje, dokonca tvrdila, ze zhruba v 5-10 rocnych cykloch.. Mala zvlastne hesla, napriklad, ze motykou sa ma. kopat tvrda zem, rozbijt hlavy idiotom a kopat hroby tym co nechaju vladnut kretenov. Cim bola starsia, tym bola militantne naladena a bojovnejsia, pretoze tvrdila, ze ked mozu bojovat deti a mlady ludia, stary by mali byt schopny bojovat o to tvrdsie, ze uz nemaju co stratit, ani dokonca zivot, pretoze sa im uz krati cas. Dalsie tvrdenie bolo, ze okrem motyky, je dobra zbran aj flasa z benzinom, pretoze je lacna a v masovej forme, neodola ziadna statna institucia. Gulomet ako odpoved na masove nepokoje, je len mlyncek na maso, ale melie len chvilku. Otazkou je, preco svoju nespokojnost a sklamanie, nedava strasia generacia viac na vonok znat, pretoze je to potencial ludskych zdrojov, ktory ma velku vahu, ako na trhu prace, tak v celej spolocnosti. Vidiet to najma vo vyspelejsich a prosperujucich ekonomikach, napriklad v Nemecku, Svedsku, ze stredny vek znamena viac zrelosti a vatsiu aktivitu obcanov. V zone SR, CR, je to prakticky uplna pasivita obcanov nielen ekonomicka, ale aj politicka. Podla mna je dolezite, aby obcania v strednom veku boli daleko aktivnejsi a nenechavali sa strhnut prudom, akejsi umelo dosadenej kinder managmetskej new generation, ovladajucich, ale vatsinou nie este schopnych mladych ludi vo firmach, ktory pozaduju obrovsky progres a nemaju absolutne ziadne skusenosti, najma prakticke. Tu nejde o tradicne hodnoty, ale o to, ze starsi ludia maju daleko vyssi potencial a pracovnu moralku, rozhladenost, navyse obvykle maju uz 8222homogenne konstatny8220 zivot, deti vo veku, kedy nevyzaduju zvysenu starostlivot a navyse skusenosti a prakticke postupy, ktore sice niesu hyper progresivne, ale obvykle vytvaraju konstatny beh pracovneho procesu, neplytvaju energiou na experimenty a pracovne ulohy obvykle zvladaju rutinne a este mozu implementovat kreativne prvky z praxe nadobutnutej vekom. Ak totiz vyleze novy kader zo skoly, musi sa najprv zapracovat, je uplne jedno, co studoval a pripadne robil popri skole, ale skratka musi prejst aj rutinnym procesom, aspon na kratky cas, najma aj kolektivom z generacne vatsou rozdielnostou. Ked vo firmach su vatsinou mlade a az vemi mlade kolektivy, maju obvykle obrovske vykyvy v pracovnych vysledkoch. Pokial ma clovek progres na rast, zamestnaie by pre neho malo znamenat odrazovy mostik, nie konstantu standardneho zivita. Preto je ale napriklad statna sprava skladiskom poloschonych a zabetonovanych kariernych uradnikov, takmer bez kreativity, pretoze taketo byrokraticke institucie su obvykle hniezdiskom takychto ludi. Ake kolvek zmeny, alebo kreativita je pre nich nocnou morou a odchylkou od bezneho zivota. Progresivnym prilepsenim su potom klientelisticke a lobysticke tlaky z vonka, kde stado super kreativnych korupcnikov vytvaraju tlaky, ktore pozmenia za pomoci ovplyvnitelnej byrokracie zivot ostatnym. Dovod na ziskane lepsieho zivota a prijmu sa akosi vytraca najma u starsich ludi, prave tym, ze su sklamany, ale nemali by zabudat, ze predosla generacia vybudovala volaco, co sa v statnom meradle rovnalo nejakym hodnotam, kdore niekto devalvoval a ukradol, prakticky vsetkym, takze na nespokojnost je priestor a na aktivitu tiez. Pokial sa len frfle a nadava, nijako to nic neposunie do predu. Tomo- X 27. decembra 2012 Aj z tipovania sa d zbohatnut ,len treba prist na to ako ) a ked to dokete tak mate otvorenu cestu k velkym peniazom 8230 Miro 27. decembra 2012 Tomo-X jasn e no, nie je to iadne tajomstvo. Sta si zriadi tipovaciu kancelriu. Tomo- X 27. decembra 2012 nee Miro tak som to nemyslel ,iba e by si mal zbytonych niekolko tisic eur na to 8230skor som myslel ako vytazit z tipovania ako takho ,musi sa to dat ,v kadom systeme je nejaka diera ondrej 6. janura 2013 no ked citam vase prispevky tak viem nacom zarobim 8211 doucim Vas gramatiku :)))) jozef 11. marca 2013 zdravm,chcem sa opta na toto:mm svoju strnku a skam prida reklamu cez google adsense,ale stle mi odpu nedostaton objem textu.Mohli by ste mi poradi o to znamenakujem. Miro Vesel 11. marca 2013 ako poveda bez ukok. Zrejme ten web neobsahuje vea textu. Neviem no, hlavne si treba vopred stavi nejak as na zotrvanie napr. v MLM systme, a aj ke po tom ase to nebude oakvan vsledok(t. j. zisk), tak aspo bude ma nejak nov vybran sksenosti do ivota ako si zarobi a mono ich aj niekde v praxi vyuije, kde sa mu aspo ako tak zadar. Stefany 20. jla 2014 asn 4 ron diskusia :) Bohat otec, chudobn otec 8211 vaka tejto diskusii som sa ku knihe dostala8230 akujem za prklady, nzory a in cenn rady. Hor sa do toho. miro vesely mam otazku 5000-10 000 je podla vas dobry kapital na zalozenie spolocnosti pripadne neda sa do vasho biznisu investovat Miro Vesel 22. jla 2014 lukas nie je mon uri iastku, o je to dobr kapitl. na internete s dobrm npadom a znalosami vm staia desiatky eur na zaiatok. inokedy treba ma u na zaiatku desatisce a viac. v tejto oblasti sa nepohybujem, take neviem poradi ohadne investinch prleitost. d.aniel 31. augusta 2014 8211 Jasne, potvrdilo sa tu pravidlo, ten kto nic nevie, ide za ucitela. 8211 Kyiosaki ma mozno pravdu, ale najviac zarobil na pisani knih o tom ako zarobit peniaze. Vzdy sa totiz najde dost chudobnych ludi, ktory si chcu precitat ako zbohatnut. 8211 Desat tisic eur moze byt na zaciatok podnikania uboho malo, treba mat totiz odlozene peniaze na zaplatenie sudnych a inych poplatkov pri vymahani pohladavok. 8211 Podla mna mal pravdu Jonkie a zrejme je to skuseny slovensky podnikatel. 8211 Tento rok som zavrel moju druhu firmu, jednoducho som nemal chut vsetkych osklbat alebo podliest s cenou8230. a odstahoval som sa do svajciarska8230. aj tu je na hovno, kriza je na celom svete8230. ale aspon mam moznost sa ucit cudzie jazyky a urcite zomriem s dobrym pocitom, ze som sa vela za zivot naucil8230. O) tefan 21. septembra 2014 Zaujimav postrehy a nzory.Priklam sa k nzoru,e bez uenia sa fakt k pasvnym prijmom nikto nedo pracuje. o ma vie vytoi, je to ke ludia nariekaj a pritom tucty monost alebo aj stovky tch monost je na dosah a to hlavne vaka internetu.Verm tomu, e hocikto me zbohatn o.i. aj organizanou prcou resp.reklamnou alebo propaganou innosou a o je zaujmav e sa k tomu me dopracova aj mal zoskupenie priateov alebo susedov a o je dleit bez rizika. asn veci sa daj spolonmi aktivitami da do pohybu kudne mme spravi experiment t z vs o mte filipa a chceli by ste pasvny prjem jednoducho nasledujte niektor fungujci byznis. Aby som nerobil reklamu niektorej firme -ukem metdu poda pokynov administrtora 8211 resp.meme zaloi spoloenstvo zvl na tto innos pecializovan s astnkmi ktor poas jednho roka bud jednu jedin rodinn innos vykonva organizovane. Samotn sla resp.prjmy potom presvedia aj tch zadubencov, ktor neveria matematike. Pritom je to vetko v umen rta. elm vetkm adeptom nov fascinujce zitky z umenia rta. Kto chce aj privtne me dosta potrebn informcie.Naozaj je to len o tom priloi ruku k dielu. Ahoj, naiel som toto vlkno len teraz ale chcem taktie prispie svojim8230 Pr mesiacov som chcel zisti ako zarobi cez internet. Klikaky, ponziho schmy, pyramdy a pod. (samozrejme som nevedel o tom, o to v skutonosti je) S prihliadnutm oka som na internete cca 100 a stratil mono 140-150. Take som 40-50 v mnuse. Etee tak8230 udia tu stratili omnoho viac. Po ase som si naiel prcu8230 Na internete. Skromn obchod, som jedin zamestnanec. Chytil som si to hne na zaiatku, firma m vek potencil rastu a je myslm dobr by prve tm prvm lenom v nej. Kvli tejto anci prve makm dos vea aby bola spokojnos na mojej ale aj na fovej strane. Avak tu nekonm Mm v plne rozbehn taktie svoj 8220biznis8220 taktie na internete. o sa tka vonho asu tak tu je to zatia nie vemi dobr8230 lovek ale mus obetova jedin o m a teda as na to aby sa mal v ivote dobre. Ja na tom prve pracujem a som si ist, e o pr rokov sa budem ma dobre. Len pre info o mne. Mm 19 rokov, som Sales Manager celosvetovho internetovho obchodu s autodielmy. Mm vychoden gymnzium, jeden semester som chodil na V avak uli mi skky. O autch viem e maj 4 koles, motor a e niektor s pekn :) Neviem i to bolo astie alebo osud, no vemi dleitm aspektom je aj ako mte naprogramovan hlavu. Robil som 2 mesiace v Merkury Markete ako predajca. Prca fajn, no otrasn nuda a zabit as. Preto som neustle rozmal o prci, kde robm s PC prpadne na tablete a kdekovek kde som. A po ase ju mm Preto chcem len poakova a popria vm vemi vea spechov. Ke dostanete ancu, poriadne ju zdrapte a nepustite me by len jedna. Pridajte komentr: Napte v komentr k lnku.
Opsi-opsi-pembelian-saham tidak terpakai
Option-trading-terms