Peraturan-forex-di-indonesia

Peraturan-forex-di-indonesia

Bagaimana-untuk-membangun-trading-system
Insta-forex co id
Top-10-forex-trading-robots


Jurnal-entry-for-forex-gain-or-loss Trading-strategies-for-derivatives Stasiun-trading-guide-eve-online Ifrs-accounting-treatment-of-stock-options Moving-average-crossover-rule Moneyweb-online-trading-comparison

Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini telah terakhir diubah suai April 2012. Kumpulan syarikat-syarikat FXCM (secara kolektif, the ldquoFXCM Grouprdquo), dengan sukacitanya menyediakan maklumat. Isi, alat, produk dan perkhidmatan di Tapak FXCM (istilah quot FXCM Tapak quotugian untuk semua halaman web FXCM dan juga untuk kandungan produk dan perkhidmatannya). Terma dan Syarat ini juga merangkumi pendedahan penting dan maklumat yang berhubungan dengan produk dan perkhidmatan tertentu. Penggunaan Laman FXCM tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini adalah satu perjanjian yang mengikat antara anda dan FXCM. Akses anda dan penggunaan halaman web ini bisa dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini dan sebarang notis dan bintang yang terkandung di halaman web ini undang-undang yang lain. Penggunaan Laman FXCM ditadbir oleh versi Terma dan Syarat yang berkuat kuasa pada tarikh setiap Tapak FXCM yang diakses oleh anda. FXCM boleh mengubahsuai Terma dan Syarat ini pada bila - bila masa dan tanpa. Anda harus menyemak versi terbaru Terma dan Syarat ini dengan melawat Tapak FXCM dan klik pada Terma dan Syarat hyperlink terletak di bahagian bawah halaman. Akses terarah dan penggunaan halaman web ini yang bisa dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipinda. Satu-satunya notis perubahan atau pengubahsuaian terhadap Terma dan Syarat ini akan oleh FXCM dilemak terma dan Syarat di halaman web ini FXCM tidak akan secara beraspal memunglumkan apa-apa ganti atau pengubahsuaian. Terma dan Syarat ini adalah tambahan untuk mana-mana perjanjian lain antara anda dan FXCM. Termasuk apa-apa perjanjian atau akaun pelanggan. Dan mana-mana yang lain yang mentadbir pemakaian maklumat, kandungan. Alat. Produk dan perkhidmatan yang disediakan di dan di Laman FXCM. PENGUNAAN WEBSITE Situs FXCM FXCM Mandiri hanya untuk penggunaan bukan komersial peribadi anda, kecuali anda dan FXCM telah bersetuju sebaliknya secara bertulis. PENGEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAWAT Maklumat pada web ini tidak wajib untuk diagihkan kepada, atau digunakan oleh, dimana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan banteng bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Tiada perkhidmatan atau pelaburan yang disebut dalam Laman FXCM boleh didapati kepada orang yang tinggal di mana-mana negara mana peruntukan perkhidmatan atau pelaburan itu akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Apakah menjadi tanggungjawab ke dalam web ini untuk menentukan terma-terma dan ras mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan yang mengawal mereka. Tiada apa-apa yang dikemukakan di dalam FXCM akan dianggap sebagai permintaan untuk membeli atau penawaran untuk menjual mana-mana produk atau perkhidmatan kepada mana-mana orang mana-mana di mana, cari pelanggan, pembelian atau penjualan akan menyalahi undang- Undang di bawah undang-undang bidang kuasa itu. HAD TENTANG PANDUAN PELABURAN DAN NASIHAT PROFESIONAL Tapak FXCM tidak tersedia untuk membuat undang-undang, cukai atau nasihat pelaburan. Anda bertanggungjawab untuk menentukan sama ada mana-mana pelaburan, strategi pelaburan atau transaksi yang berhubungan sesuai untuk anda berdasarkan obyektif peribadi pelaburan, keadaan kewangan dan toleransi risiko. Anda harus berunding dengan profesional undang-undang atau cukai anda mengenai keadaan tertentu anda. FXCM semata-mata memberi saran umum dan tidak memberikan saran peribadi. Apa-apa maklumat atau pelaburan Strategi pilihan sebagai dan haruslah ditafsirkan sebagai nasihat umum. HARTA INTELEK Tapak FXCM dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Jika tidak, ubahsuai, ubahsuai, dikeluarkan semula, mengedar atau komersial mengeksploitasi apa-apa bahan, termasuk teks, grafik, video, audio, kod perisian, reka bentuk antara muka pengguna atau logo, Ini atau tapak mana-mana FXCM tanpa rahasia bertulisan FXCM. Jika anda link dari halaman web lain untuk Tapak FXCM, halaman web anda, dan juga pautan itu sendiri, tidak boleh, tanpa rahasia bertulis terlebih dahulu FXCM ini, mencadangkan bahawa FXCM menyokong, penaja atau bergabung dengan mana-mana halaman web bukan FXCM, entiti , Perkhidmatan atau produk, dan tidak boleh menggunakan apa-apa tanda dagangan FXCM atau cap perkhidmatan selain yang terkandung dalam teks pautan. Tapak FXCM, tidak termasuk kandungan pihak ketiga, kerja-kerja asal pengarang yang diterbitkan oleh FXCM. FXCM memiliki hak eksklusif untuk menghasilkan semula, memaparkan, menyediakan kerja terbitan atau mengedar. Nama-nama, logo, tanda dagangan, hak cipta dan semua hak milik intelek lain dalam semua bahan dan perisian pada halaman web ini dimiliki oleh FXCM atau pemberi lesennya. Semua bahan-bahan milik pihak ketiga yang terkandung di halaman web ini diterbitkan asli dengan nama masing-masing. SAH DI MANA DILARANG Even Tapak FXCM termasuk produk dan perkhidmatan yang boleh diakses di seluruh dunia, tidak semua ciri-ciri, produk atau perkhidmatan yang dibincangkan, dirujuk, dengan syarat atau ditawarkan melalui atau di halaman ini untuk semua orang atau dalam segala bidang kekuasaan , Atau sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam. FXCM berhak untuk menghadapkan, mengikut budi bicara mutlaknya, produk dan perkhidmatan yang disediakannya, penyediaan dan kuantiti kepada mana-mana. DASAR BAYARAN DAN BAYAR BALIK Laman FXCM menggunakan Yahoo Merchant Solutions (Solusi Merchant) untuk pembayaran dalam talian, pemprosesan pesanan, penghantaran pesanan, dan penyelesaian merchant yang lain. Bil berlaku pada masa atau sejurus selepas transaksi anda. Jika kad kredit yang digunakan untuk transaksi, FXCM boleh dikawal preamproval untuk jumlah yang sesuai jumlah perintah itu. Anda bersetuju bahawa anda akan bayar untuk semua produk yang anda beli melalui Merchant Solutions, dan FXCM mungkin tersedianya bayaran kad kredit anda untuk sebarang produk yang beli. Untuk melihat cara Yahoo mengendalikan urus niaga, sila baca Terma Penggunaan smallbusiness.yahootostos) (Bahasa Inggeris Sahaja) Semua jualan produk adalah muktamad. Fi yang dibayar untuk produk dan perkhidmatan tidak boleh dikembalikan. Harga untuk produk yang ditawarkan melalui Merchant Solutions boleh diubah pada saat-saat masa, dan Merchant Solutions tidak memberikan harga atau harga sekuranya berlaku. Jika produk yang tidak bisa diperolehi berikut transaksi lagi muaturun, remedi tunggal anda adalah bayaran balik. Jika ada masalah teknikal menghalang penghantaran atau kelewatan produk anda, ubat eksklusif dan tunggal anda sama ada apa adanya atau seperti harga yang ditawarkan, seperti yang ditentukan oleh FXCM. KETERSEDIAAN KANDUNGAN FXCM berhak untuk menukar kandungan, produk dan perkhidmatan, (termasuk kelayakan untuk ciri-ciri tertentu, produk dan atau perkhidmatan) tanpa notis. KANDUNGAN DAN PENYELIDIKAN PIHAK KETIGA Tapak FXCM boleh termasuk berita am dan maklumat, saran umum, alat interaktif, harga jual, nilai tambah, nilai kewajaran yang lain dan mata pelajaran lain. Sebahagian dari kandungan ini mungkin dibekalkan oleh syarikat-syarikat yang tidak bergabung dengan mana-mana Entiti FXCM (Kandungan Pihak Ketiga). Sumber semua Kandungan Pihak Ketiga ini jelas dan jelas yang dikenal pasti di Laman FXCM. Kandungan Pihak Ketiga mungkin boleh didapati melalui kawasan dirangka, melalui pautan ke halaman web pihak ketiga, atau hanya terbitkan di halaman ini. Kandungan Pihak Ketiga itu dilindungi oleh undang-undang harta intelek dan perjanjian antarabangsa dan dimiliki oleh atau dilesenkan dari pembekal Kandungan Pihak Ketiga (s) dikreditkan. FXCM tidak jelas atau secara tersirat menyokong atau meluluskan Kandungan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga Pembekal kandungan tidak tersirat atau jelas menyokong atau meluluskan Kandungan Pihak Ketiga, tidak juga semestinya isinya ditafsirkan sebagai undang-undang, cukai atau pelaburan nasihat. Sementara FXCM dibuat setiap usaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, tidak FXCM mahupun pembekal Kandungan Pihak Ketiga terjamin ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan atau kebergunaan, dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, termasuk apa-apa iklan, Produk, atau bahan-bahan lain yang disediakan di halaman web pihak ketiga. Kandungan Pihak Ketiga untuk tujuan maklumat sahaja dan FXCM dan penyedia Kandungan Pihak Ketiga khusus menafikan sebarang liabiliti untuk Kandungan Pihak Ketiga yang ada di halaman. Anda akan menggunakan Kandungan Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri sahaja. KANDUNGAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN SEBAGAIMANA ADA. PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK KETIGA INI MENOLAK SEMUA-APA JENIS JAMINAN, YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN. PIHAK KETIGA PEMBEKAL KANDUNGAN DAN IBU BAPA MEREKA, ANAK, SEKUTU, PEMBEKAL PERKHIDMATAN, LESEN, PEGAWAI, PENGARAH ATAU PEKERJA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS ATAU YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN PENGGUNAAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN, DATA ATAU KEROSAKAN YANG TIDAK KETARA, WALAUPUN PIHAK TERSEBUT TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. KETEPATAN MAKLUMAT Sementara FXCM telah menciptakan segala upaya untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam halaman web ini, tersusun atas dan tanpa perubahan dan tidak diperlukan untuk tujuan membantu peniaga-peniaga untuk membuat keputusan pelaburan yang bebas. FXCM telah mengambil langkah - langkah yang dapat dilakukan di dalam halaman web ini. Walau bagaimanapun, FXCM tidak menjamin ketepatan, dan tidak akan menerima liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari kandungan atau ketidaksamaan anda untuk mengakses halaman Web, untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan penghantaran atau penerimaan apa- Apa arahan atau gambar dihantar melalui halaman Web ini. Semua kandungan di dalam halaman FXCM dibentangkan hanya pada tarikh diterbitkan atau letaknya, dan boleh digantikan dengan peristiwa-peristiwa pasaran berikutnya atau atas sebab-tempat lain. Di samping itu, anda bertanggungjawab untuk menetapkan tetapan cache pada pelayar anda untuk memastikan anda menerima data terkini. PENGGUNAAN DILARANG Oleh kerana semua servermempunyai furnituriti terhad dan digunakan oleh ramai orang, jangan gunakan Laman FXCM apa-apa yang bisa merosakkan atau membebankan mana-mana pelayan FXCM, atau dimana-mana sesi disambungkan ke mana-mana pelayan FXCM. Jangan menggunakan Laman FXCM apa-apa cara yang akan mengganggu penggunaan mana-mana pihak lain dalam Laman FXCM. PENGGUNAAN LINK Laman web FXCM mungkin terdirii link ke halaman web yang dihosting oleh pihak lain. FXCM tidak mengawal kandungan atau ketepatan maklumat di dalam halaman web tersebut dan tidak sebaliknya menyokong bahan yang diletakkan di halaman-halaman tersebut. Link yang disediakan untuk rujukan anda sahaja dan FXCM tidak termasuk semua liabiliti dan tanggungjawab untuk kandungan atau pengendalian halaman-situs web pihak ketiga PENGECUALIAN WARANTI FXCM TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT MENGENAI LAMAN FXCM, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN. LAMAN FXCM ADALAH DISEDIAKAN KEPADA ANDA SEBAGAIMANA ADANYA DAN SEBAGAIMANA TERDAPAT DAN FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA SEBARANG KECACATAN ATAU KETIDAKTEPATAN AKAN DIBETULKAN. FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN FXCM AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, ATAU MEREKA AKAN TERGANGGU, AKAN MENEPATI MASA, SELAMAT ATAU BEBAS DARI KESILAPAN. FXCM JUGA tidak terjamin BAHAWA KEPUTUSAN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN LAMAN FXCM TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI ATAU BAHAWA KUALITAS SEMUA PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, ATAU BAHAN LAIN DIBELI ATAU DIPEROLEHI OLEH ANDA MELALUI LAMAN FXCM AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA. PENAFIAN DAN HAD LIABILITI SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, FXCM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG AKIBAT, SAMPINGAN, KHAS, LANGSUNG, ATAU TIDAK TERTINGGI (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KERUGIAN TRADING ATAU KEROSAKAN YANG MENGAKIBATKAN DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEHILANGAN PENGGUNAAN FXCM LAMAN DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA, KESULITAN ATAU KELEWATAN). INI ADALAH BENAR WALAUPUN FXCM TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN. KECUALI SEBALIKNYA DITUNTUT OLEH UNDANG-UNDANG, FXCM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA SAHAJA UNTUK APA-APA KERUGIAN AKIBAT SEBAB ATAS YANG TERSEBUT FXCM TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN LANGSUNG. INI TERMASUK KEGAGALAN ELEKTRONIK ATAU PERALATAN MEKANIKAL ATAU KOMUNIKASI TALIAN (TERMASUK TELEFON, CABLE DAN INTERNET), AKSES TANPA KEBENARAN, VIRUS, KECURIAN, OPERATOR KESILAPAN, TERUK ATAU LUAR BIASA CUACA (TERMASUK BANJIR, GEMPA BUMI, ATAU AKTA LAIN ALLAH), KEBAKARAN, PERANG. Pemberontakan, AKTA pENGGANAS, RUSUHAN, BURUH PERTIKAIAN DAN MASALAH BURUH LAIN, KEMALANGAN, KECEMASAN ATAU TINDAKAN KERAJAAN. JIKA ANDA HIDUP DALAM NEGERI, NEGARA ATAU BIDANG KUASA YANG TIDAK MEMBENARKAN HAD ATAU PENGECUALIAN LIABILITI ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, BEBERAPA ATAU SEMUA PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN MUNGKIN TIDAK BERKAITAN DENGAN ANDA. Menjadi syarat penggunaan Laman FXCM, anda bersetuju untuk hosting rugi dan FXCM dan penyedia Kandungan Pihak Ketiga tidak berbahaya dan terhadap semua, kerugian, liabiliti, kos dan penuh (termasuk tidak terhad terhadap bayaran peguam) yang timbul dari penggunaan Tapak FXCM , Atau nilai masuk Terma ini. KERAHSIAAN sudah menjadi tanggungjawab anda untuk menyimpan akaun FXCM nombor dan kata laluan rahsia. Anda menyimpan dan bersetuju bahawa apa-apa arahan atau komunikasi yang dihantar kepada anda atau untuk pihak anda melalui mana-mana Laman FXCM dibuat atas resiko anda sendiri. Anda memberi kuasa kepada FXCM untuk tergantung dan tindakan, dan apa pun yang Anda inginkan FXCM yang FXCM telah diberikan oleh Anda atau bagi pihak Anda oleh mana-mana ejen atau pengantara yang FXCM mempercayai niat Baik untuk memiliki sudah diberi kuasa oleh anda. Anda suka dan bersetuju bahawa FXCM berhak untuk tergantung pada bilangan bulat dan atau kata laluan akaun anda untuk mengenal pasti anda dan bersetuju anda tidak akan mendedahkan maklumat ini ke sesiapa sahaja tidak diberi kuasa oleh anda. FXCM berhak untuk menamatkan penggunaan anda Tapak FXCM pada masa apa-apa, untuk apa-apa, tanpa atau tidak. KEBOLEHASINGAN Jika apa-apa yang mana-mana peruntukan syarat-syarat ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan dikuatkuasakan setapkan yang dibenarkan, dan peruntukan-peruntukan akan terus berkuat kuasa dan berkesan. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA Melainkan dipersulit sebaliknya, Terma dan Syarat ini dan penguatkuasaannya ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri New York tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, dan haruslah dibiasakan bagi manfaat pengganti dan penerima serah hak FXCM, sama ada Oleh penggabungan, penyatuan, atau sebaliknya. Ini adalah apa yang anda inginkan atau perniagaan transaksi dengan FXCM. FXCM PERISIAN AKHIR PERJANJIAN LESEN PENGGUNA FXCM PASAR, TERBATAS (FXCM PASARAN), TERMASUK SEMUA SEKUTU DAN ANAK-ANAK SYARIKAT (SECARA KOLEKTIF, FXCM) siap LESEN PERISIAN (ditakrifkan di bawah) KEPADA ANDA HANYA SELEPAS SYARAT YANG ANDA MENERIMA SEMUA TERMA TERKANDUNG DALAM AKHIR INI PERJANJIAN LESEN PENGGUNA (EULA). INI EULA ADALAH PERJANJIAN SAH ANTARA ANDA DAN FXCM. DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI PROSES PEMASANGAN DAN ATAU MENGGUNAKAN PERISIAN. DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA TERMA DENGAN EULA DAN BERSETUJU DENGAN MEREKA. JIKA ANDA BERSETUJU DENGAN SYARAT-SYARAT BAGI PIHAK SYARIKAT ATAU ENTITI UNDANG-UNDANG LAIN, ANDA MEWAKILI ANDA MEMPUNYAI UNDANG-UNDANG PIHAK BERKUASA untuk mengikat UNDANG-UNDANG ENTITI DENGAN SYARAT-SYARAT. JIKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI KUASA TERSEBUT, ATAU JIKA ANDA TIDAK INGIN TERIKAT DENGAN TERMA INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PERISIAN DIKENALPASTI DI BAWAH ATAU MANA-MANA ​​MEDIA YANG LAIN DI PERISIAN INI TERKANDUNG. DEFINASI Perisian. Perisian ditakrifkan sebagai platform yang boleh dimuatkan FXCM dan API, termasuk tidak terhad untuk Stesen Trading, Trader Aktif, dan mana-mana perisian lain, update atau pembetulan ralat yang diberikan oleh FXCM, dan apa-apa data yang berhubungan, media, gagal , Pengguna manual, panduan pengaturcaraan. Isyarat, mesej, dan lain-lain yang disediakan oleh FXCM atau sebaliknya yang disebarkan oleh FXCM. Lesen. Lesen ditakrifkan sebagai terhad, boleh saja, bukan sublicenseable, bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian, yang diberikan kepada anda. PEMBERIAN LESEN FXCM memberi anda hak untuk memasang, menggunakan, akses, paparan dan menjalankan Perisian di mana-mana komputer atau peranti mudah alih, jika berkenaan, yang anda sendiri atau kawalan, untuk kegunaan peribadi bukan komersial, kecuali anda dan FXCM telah bersalaya secara terpadu Bertulis. Dan dengan syarat anda semua syarat dan syarat syarat EULA ini. SKOP DAN BATASAN Anda tidak bisa menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar semula, penggunaan semula, hantar awal, mengeluarkan lesen kecil atau mengeksploitasi Perisian termasuk teks perisian, grafik, video, audio, kod, reka bentuk antara muka pengguna atau balak. Anda tidak boleh tergoda oleh EULA ini), menyusun semula, balik, membongkar, cuba untuk kode sumber, mengubah suai, atau membuat kerja-kerja terbitan dari perisian ini, apa-apa kemas kini, atau dimana-mana Bahagiannya termasuk tidak terhad untuk teks Perisian, grafik, video, audio, kod, reka bentuk antara muka pengguna atau balak. Sebarang percubaan untuk bersama itu adalah pelanggaran hak-hak FXCM. Syarat-syarat EULA akan mentadbir apa-apa peningkatan yang disediakan oleh FXCM yang menggantikan dan atau menambahkan Perisian asal, pelelangan menaik taraf itu disertai dengan suatu lesen yang berasingan di mana terma-terma lesen yang akan kup. Perisian ini tidak wajib untuk diagihkan kepada, atau digunakan oleh, dimana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaannya itu akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Adalah menjadi tanggung jawab anda untuk syarat syarat-syarat EULA dan bahkan mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan yang anda tertakluk. Anda tidak dapat menggunakan atau membenarkan sesiapa sahaja untuk menggunakan Perisian ini untuk tujuan menyalahi undang-undang atau yang tidak dibenarkan. Maklumat yang diberikan kepada anda dalam Perisian itu adalah isi proprietari eksklusif FXCM dan jika berkenaan, vendor pihak ketiga, pemberi lesen dan sekutu. Tiada apa-apa dalam EULA ini diharapkanlah memberikan anda apa-apa hak proprietari dalam Perisian atau apa-apa maklumat yang diberikan kepada anda di dalam Perisian. RISIKO Seiring syarat kepada Lesen ini anda memahami dan bersetuju bahawa muat turun dan atau menggunakan Perisian anda akan mendedahkan anda ke risiko yang terkait dengan muat turun dan atau penggunaan perisian yang mungkin tidak serasi dengan peralatan komputer anda. Anda dengan ini bersetuju untuk menerima risiko itu, termasuk, dan tidak terhad, kegagalan atau kerosakan, perkakasan, perisian, talian komunikasi atau sistem, dan. FXCM jelas menafikan sebarang liabiliti berkenaan pada perkara di atas, dan anda bersetuju untuk bersama rugi, menjaga dan melindungi FXCM dari mana-mana dan semua kerosakan, liabiliti, kerugian, kos dan terjerat yang mungkin timbul daripadanya. KEBENARAN UNTUK MENGGUNAKAN DATA. Anda bersetuju bahawa FXCM boleh mengumpul dan menggunakan data teknikal dan maklumat terkait, termasuk tidak terhad untuk maklumat teknikal mengenai komputer anda, sistem dan perisian aplikasi, dan persisian, yanganya secara berkala untuk memudahkan penyediaan Kemas kini perisian, sokongan produk dan perkhidmatan lain kepada Anda (jika ada) yang berhubungan dengan EULA ini. PAUTAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA. Anda bisa membuat kepautan kegunaan pihak ketiga melalui penggunaan Perisian. Tapak pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan FXCM dan FXCM tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana situs pihak ketiga, dimana-mana pautan di halaman pihak ketiga, atau dimana-mana ganti atau kemaskini ke halaman web pihak ketiga. Kemasukan mana-mana pautan tidak tergantung pengendorsan oleh FXCM tapak pihak ketiga.Maklumat pihak ketiga tertentu dihantar dalam Perisian boleh menghendaki kelulusan tambahan oleh penjual atau pihak ketiga yang membekalkan maklumat tersebut. Anda bertanggungjawab untuk meminta permohonan dan menerima kelulusan bertulis itu oleh pihak ketiga yang diperlukan dan bayar apa-apa fi atau caj di mana berkenaan. PENAMATAN Lesen yang diberikan kepada anda di bawah EULA ini boleh ditamatkan oleh FXCM tanpa memberi notis, dengan atau tanpa sebab. FXCM berhak untuk menamatkan hak anda di bawah Lesen ini tanpa notis nilai FXCM jika anda gagal untuk melampaui mana-mana terma (s) EULA ini. Setelah penamatan Lesen ini, anda haruslah menggunakan semua penggunaan Perisian, dan memusnahkan semua hal, penuh atau sebahagian, Perisian.Anda tandai bahawa maklumat tertentu yang dibekalkan oleh pihak ketiga dengan siapa FXCM telah memeterai perjanjian. Sekiranya mana-mana perjanjian di antara pihak ketiga maklumat atau perisian dan FXCM ditamatkan, FXCM akan berhenti menyediakan anda dengan maklumat ini atau perisian juga-merta tanpa notis. Selaras dengan terma Seksyen 10, FXCM tidak mahupun mana-mana penjual atau maklumat pihak ketiga pembekal dengan siapa FXCM sudah memeterai perjanjian maulah punya apa-apa liabiliti kepada anda berhubungan dengan penamatan tersebut. Harta Intelek Anda Terjangkau bahawa Perisian dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek lain. Anda di dalam tong bahawa semua hak, hak milik dan kepentingan di dalamnya adalah hak milik FXCM dan pemberi lesen pihak ketiga, jika berkenaan, dan anda menerima sebarang hak, hakmilik atau kepentingan dalam perisian kecuali seperti yang jelas dengan jelas di sini. Anda bersetuju untuk tidak mencabar sama ada ini FXCM atau hak mana-mana pemberi lesen pihak ketiga atau sebaliknya cuba untuk bangun apa-apa hak dalam Perisian, kecuali yang diperuntukkan di bawah EULA ini. TIADA WARRANTI FXCM TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT MENGENAI PERISIAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN. PERISIAN INI DISEDIAKAN KEPADA ANDA SEBAGAIMANA ADANYA DAN SEBAGAIMANA TERDAPAT DAN FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA SEBARANG KECACATAN ATAU KETIDAKTEPATAN AKAN DIBETULKAN. FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERISIAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU PENGGUNAAN AKAN TERGANGGU. AKAN MENEPATI MASA. SELAMAT ATAU BEBAS. FXCM JUGA tidak terjamin BAHAWA KEPUTUSAN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN PERISIAN ADALAH TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI ATAU BAHAWA KUALITI SEMUA PRODUK. PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, ATAU BAHAN YANG MENGANDUNGI PERISIAN AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA. NO LISAN ATAU BERTULIS MAKLUMAT ATAU NASIHAT YANG DIBERIKAN OLEH FXCM ATAU PERWAKILAN KUASA ITS AKAN MEWUJUDKAN WARANTI A. FXCM DAN KETIGA PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK. PEMBERI LESEN PIHAK KETIGA DAN SEBARANG SEKUTU DARIPADANYA JANGAN MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT MENGENAI KETEPATAN ATAU KETEPATAN MASA APA-APA DAN SEMUA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN MELALUI PERISIAN. BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI ATAU TELAH TERPAKAI HAK BERKANUN PENGGUNA A TERSIRAT. JADI PENGECUALIAN DAN HAD ATAS MUNGKIN TIDAK PAKAI UNTUK ANDA. HAD LIABILITI SETAKAT HARUS OLEH UNDANG-UNDANG, TIDAK AKAN FXCM. SEBARANG PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK KETIGA. SEBARANG LESEN PIHAK KETIGA ATAU MANA-MANA ​​GABUNGAN DARIPADANYA AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KECEDERAAN DIRI. ATAU SEBARANG SAMPINGAN. KHAS. TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT APAPUN, TERMASUK, TANPA HAD, GANTI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU APA-APA KEROSAKAN PERDAGANGAN ATAU KERUGIAN (KERUGIAN). YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN MENGGUNAKAN PERISIAN ANDA, YANG BERLAKU. TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI (KONTRAK, TORT ATAU SEBALIKNYA) DAN WALAUPUN FXCM. SEBARANG PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK KETIGA. SEBARANG LESEN PIHAK KETIGA ATAU MANA-MANA ​​GABUNGAN DARIPADANYA TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. SELAIN ITU, KECUALI SEBALIKNYA DITUNTUT OLEH UNDANG-UNDANG, FXCM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA SAHAJA UNTUK APA-APA KERUGIAN AKIBAT SEBAB ATAS YANG TERSEBUT FXCM TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN LANGSUNG. INI TERMASUK KEGAGALAN ELEKTRONIK ATAU PERALATAN MEKANIKAL ATAU KOMUNIKASI TALIAN (TERMASUK TELEFON, CABLE DAN INTERNET). AKSES TANPA KEBENARAN, VIRUS, KECURIAN. OPERATOR KESILAPAN. TERUK ATAU LUAR BIASA CUACA (TERMASUK BANJIR, GEMPA BUMI, ATAU AKTA LAIN ALLAH). KEBAKARAN, PERANG. Pemberontakan, AKTA pENGGANAS. RUSUHAN. BURUH PERTIKAIAN DAN MASALAH BURUH LAIN, KEMALANGAN, KECEMASAN ATAU TINDAKAN KERAJAAN. BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD LIABILITI UNTUK KECEDERAAN DIRI. ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU SEBAB, sehingga HAD INI MUNGKIN TIDAK TERJADI KEPADA ANDA. PENGGUNAAN SEBARANG SOFTWARE PIHAK KETIGA AKAN DIKAWAL OLEH PERJANJIAN LESEN KUASA, JIKA ADA, DENGAN PIHAK KETIGA. FXCM TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG PERISIAN PIHAK KETIGA DAN AKAN MEMPUNYAI LIABILITI APA-APA JENIS KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN PERISIAN PIHAK KETIGA DENGAN PERISIAN FXCM S. FXCM TIDAK SEBARANG WARANTI BERKENAAN PERISIAN PIHAK KETIGA UNDANG UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA Melainkan jika sudah dipersyaratkan selainnya. EULA ini dan ia penguatkuasaan ditadbir oleh undang-undang negeri New York, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, dan haruslah dibiasakan bagi manfaat pengganti dan penerima serah hak FXCM ini. Sama ada melalui penggabungan Penyatuan, atau sebaliknya. Ini bukan kesamaan sama anda tinggal atau perniagaan transaksi dengan FXCM di New York atau di tempat lain. Melainkan pertikaian akan dikawal oleh suatu fasal timbang tara berkenaan, anda tidak boleh ditarik balik bersetuju untuk dilepas ke bidang kuasa mahkamah persekutuan dan negeri yang terletak di dalam bandar dan daerah New York, NY dan dengan ini mengetepikan apa-apa bantahan terhadap kepentingan atau kewuruh tempat Di dalamnya Dengan syarat bagaimanapun, apa-apa yang di dalam ini boleh menghalang FXCM apa adanya-apa tindakan di mahkamah mana-mana bidang kuasa lain. Jika apa-apa karena mahkamah medan kuasa mana-mana peruntukan. Atau sebahagian daripadanya, tidak boleh dikuatkuasakan, baki Lesen ini haruslah terus berkuat kuasa dan berkesan. Bahasa Pengawal Apa-apa terjemahan Lesen ini dilakukan untuk keperluan tempatan atau untuk kemudahan anda. Sekiranya berlaku pertikaian antara mana-mana bukan Inggeris Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris Lesen ini akan mentadbir, setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang tempatan di lapangan pembangkit anda. Pengubahsuaian untuk EULA. FXCM berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat EULA pada sebarang masa dengan notis atau tanpa notis dengan menyiarkannya pada halaman web fxcmmarkets itu. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji terma-terma dan syarat-syarat untuk apa-apa pengubahsuaian dan bersetuju untuk sebanding dengan yang sama.Seputar Penetapan Pajak untuk Trader Forex Beberapa hari ini mencuat kembali membahas seputar penetapan pajak untuk para trader forex setelah perbaikan artikel terkait hal Tersebut di sebuah portal ekonomi ternama. Di artikel tersebut forex industri forex juga perlu dikenai biaya, hal ini disampaikan Rizki Bastari, Kepala Marketing Executive dan Investor Relation PT Askap Futures. Menurutnya, pengenaan pajak ini akan menguntungkan pelaku trading forex dan juga pemerintah. Pelaku trading forex tidak perlu lagi menjelaskan aliran dana dan tidak dicurigai ada aliran dana besar masuk ke rekeningnya. Undang - Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk salah satunya adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lebih jauh dalam penjelasan pasal yang sama ditegaskan itu keuntungan yang dihasilkan karena fluktuasi kurs mata uang asing dengan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti pengenaan pajak penghasilan (PPh) karena selisih kurs mata uang asing akan dikenakan tarif PPh Umum Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang mana untuk Bapak Henry selaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OP) adalah sebagai berikut: 8211 Sampai dengan Rp 50.000.000 pajaknya 5 8211 Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 pajaknya 15 8211 Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 pajaknya 25 8211 Di atas Rp 500.000.000 pajaknya 30 pula pula Dengan pelaporan pajak atas penghasilan selisih kurs mata uang asing akan mengikuti kewajiban WP OP pada umumnya, yaitu pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun yang bersangkutan sebagai bagian dari penghasilan lainnya sesuai dengan yang telah di dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jika anda trading di broker lokal, tentunya perhitungan pajak ini perlu anda masukkan dalam perhitungan Money Management trading anda nantinya, terlebih jika ternyata diputuskan bahwa loss pun harus bayar pajak. Di luar negri sendiri yang regulasinya ketat seperti US, Jerman, Perancis dan Australia, besaran tetapan nilai pajak yang berlaku terlalu sering berubah-ubah. Bahkan di UK, pajak untuk forex adalah FREE. Sebahagian besar regulasi di negara-negara tersebut menyebutkan bahwa selama trading forex tersebut bukanlah pendapatan utama, maka tidak akan dikenai pajak. Karna sebenarnya pajak untuk usaha forex trading tersebut sudah dibayarkan oleh si perusahaan broker, itu sebabnya ada spread, komisi, swap dan biaya lain yang kadang dikenakan oleh broker kepada trader. Bagi trader Indonesia yang kebetulan memang bermain di broker luar, gonjang ganjing mengenai pajak ini tentunya belum merupakan hal yang serius. Apalagi karena sampai saat ini belum ada mekanisme keuangan di Indonesia yang bisa memantau aliran dana antara trader Indonesia dan broker luar, terutama jika transaksi memakai payment processor seperti Neteller, Skrill atau memakai perantara seperti IB atau exchanger online. Incoming search terms: pajak forex jadi trader bayar pajak apakah forex memakai pajak pajak untuk trader forex pendapatan forex pph final pendapatan hasil forex trading penghadilan seorang scalper forex peraturan pajak forex indonesia perhitungan pajak forex per lot pph trading forex Informasi forex yang mungkin berhubungan seputar Seputar Penetapan Pajak untuk Trader ForexDASAR HUKUM PERDAGANGAN FOREX DASAR HUKUM PERDAGANGAN FOREX Pertanyaan terpenting bagi investor forex, sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas perdagangan forex Kemana harus melapor jika terjadi kesalahan perdagangan yang menyebabkan kerugian pada investor Perdagangan forex masuk dalam perdagangan berjangka, di bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan diatur dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997. Ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya, kepastian hukum maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Pengaturan Perdagangan Berjangka Ada dua lapis pengaturan di dalam perdagangan berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Berjangka JakartaBBJ dan lembaga kliring berjangka dalam hal ini Kliring Berjangka IndonesiaKBI melalui self regulation. Lapis kedua dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mewakili pemerintah (Departemen Perdagangan). Ketiga lembaga itu bersama-sama mengatur perdagangan berjangka di Indonesia agar tercipta pasar berjangka yang adil dan jujur. Pengaturan Perdagangan Forex Karena termasuk dalam perdagangan berjangka maka perdagangan forex diatur dalam UU NO 32 tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuanpelaporan dan penerapan hukum. Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas pedoman perilaku pialang berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak melaksanakan order jual dan beli nasabah atau investor. Pasal 51 dari Undang-undang perdagangan berjangka ini menjelaskan bahwa pialang berjangka sebelum me1aksanakan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut di mana margin tersebut dapat berupa uang danatau surat berharga tertentu. Pialang berjangka wajib memperlakukan margin milik nasabah termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan sebagai dana milik nasabah. Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka di bank yang disetujui oleh Bappebti. Dana simpanan itu hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Dengan jaminan pasal 51 UU no. 32 Tahun 1997 ini, investor tidak perlu khawatir dana yang disetornya ke perusahaan pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, bukan berarti investor bo-leh memilih sembarang pialang, harus dicermati juga kapabilitas dan Salah satu kelebihan dalam berinv estasi diperdagangan berjangka khususnya forex dengan adanya badan pengawas dari pemerintah. Di dalam UU No. 32 Tahun 1997 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupa-kan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bursa berjangka adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan, dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya serta terawasinya kegiatan perdagangan kontrak berjangka, agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perdagangan berjangka yang berlaku. Bursa berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan pemegang saham para perusahaan pialang berjangka. Pemegang saham ini minimum terdiri dari sebelas badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meskipun berbadan hu-kum PT, Bursa berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi khusus, yaitu mengelola perdagangan berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi. Untuk menghindari kepemilikan Bursa berjangka oleh satu orangkelompok, setiap pemegang saham hanya boleh memili ki satu saham. Jika kegiatan bursa mulai mengarah pada hal-hal yang rnerugikan masyarakat kegiatan bursa dapat dihentikan. Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau Jakarta Futures Exchange (JFX). Lembaga Kliring Berjangka Lembaga kliring perjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan UU No. 32 1997, lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka -belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga kliring juga bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, di mana investor menyetor dananya sebagai modal. Pialang berjangka merupakan unsur utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya adalah sebagai perantara bahasa sehari-harinya disebut makelar antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi diperdagangan berjangka. Tindakan pialang berjangka ini untuk dan atas perintahamanat dari pihak investor. Jadi jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual forex di BBJ, kita tidak boleh langsung ke BBJ, melainkan harus meminta jasa pialang berjangka. Untuk perdagangan forex yang menganut sistem margin, pialang berjangka berhak menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Selain itu supaya legal, pialang berjangka harus mejadi anggota bursa dan mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapebti sebelum beroperasi. Untuk melindungi investor, pialang berjangka diwajibkan miliki pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis didalam pasal 49 sd 56 dari UU No.321997. Dalam hubungannya dengan lembaga kliring, pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Hanya transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan dari lembaga kliring. Oleh karena itu pialang berjangka anggota kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang non-anggota kliring. Bagikan ini:
Bagaimana-untuk-menggunakan-bollinger-band-indikator
Java-trading-system-architecture