Wgi-forex

Wgi-forex

Bergerak-rata-rata-kerugian
Profesional-forex-trader-course
Rata-rata bergerak kecil


Stock-options-cliff Top-online-trading-companies Moving-average-best-intraday-trading Pilihan harga-digital-fx Template-tbst-forex Moving-average-of-jp-associates

Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie 31 grudnia 2013 Niemal w tym samym czasie co Lech Grobelny, dziaalno w Polsce rozpocz te amerykaski biznesmen David Bogatin. Afera z jego pocztkowym udziaem, ke jedna z bardziej widowiskowych afer w historii polskiego systemu bankowego. Byy oszustwa, byskawiczna ekstradycja, przeraeni klienci usiujcy odzyska swoje depozyty, denominowanie wartoci akcji, ich ponowna emisja, a na kocu sprzeda banku za symboliczn zotwk. Od mroonych warzyw melakukan marmur David Bogatin, amerykaski biznesmen rosyjskiego pochodzenia, w 1976 roku wyemigrowa z ZSRR melakukan Stanw Zjednoczonych. W 1988 roku przyjecha melakukan Polski. Na Lubelszczynie zaoy perusahaan Sun-Pol, ktra zajmowaa si m.in. Eksportem mroonych warzyw i owocw oraz szyciem ubra. Na pocztku 1991 roku zaoy Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie (dalej w skrcie: PKBL). Bogatin obj w nim 97,5 akcji. Dengan bank drugi prywatny w Polsce zaoony po 1989 roku, tu po uchwaleniu prawa bankowego. Nie ke bank jaki znali wczeniej Polacy. Oleh szokujco nowoczesny. Marmury na korytarzach, podwietlany chodnik przed budynkiem. Po latach szarej komuny klientw kusiy nowoczenie wyposaone placwki banku i oferowane wysokie odsetki. Pod koniec hiperinflacji PKBL zacz oferowa korzystnie oprocentowane lokat i kredyty na atrakcyjnych warunkach, wic ludzie powierzali Bogatinowi oszczdnoci caego ycia. Agrisewna polityka prowadzenia banku przyjta przez Bogatina, doprowadzia do gwatownego rozwoju zarwno w obszarze budowy sieci oddziaw, jak i wysokoci zgromadzonych depozytw. Apakah koca roku 1991 Pierwszy Komercyjny Bank mia 800 mld z lokat i zatrudnia okoo 200 osb. Dynamiczny rozwj sprawi, e bank zacz oleh postrzegany jako zagroenie dla bankw pastwowych, seorang zarazem jako akomy ksek do przejcia. Szum medialny wok Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie, rozpocz si w styczniu 1992 roku wraz z seri materiaw prasowych, ktrych autorem oleh dziennikarz lubelskiego oddziau 8222Gazety Wyborczej8221. Przedstawiane zarzuty dotyczyy nieprawidowoci powizanych z dokumentacj rejestrow banku, w ktrej dokonano podobno fikcyjnego podwyszenia kapitau banku, oraz podejrzenia o gromadzenie depozytw celem ich pniejszego wyprowadzenia przy pomocy kredytw, ktre faktycznie nigmy nia miay zosta spacone. Jednoczenie prasa ujawnia informacje o tym, e Bogatin w Stanach Zjednoczonych jest poszukiwany za przestpstwa podatkowe i finansowe (defraudacje przy handlu paliwem i faszowanie dokumentw). W 1987 roku, dan unikn wizienia wyjecha z USA. Pojawienie si tej informacji w przestrzeni medialnej spowodowao paniczne wycofywanie depozytw z banku. Klienci zaczli szturmowa ganjil. Materi prasetron na temat Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie i Davida Bogatina (luty 1992 r.). Materi prasetron na temat Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie i Davida Bogatina (luty 1992 r.). 31 stycznia 1992 roku Bogatin zosta w Warszawie zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzdu Ochrony Pastwa i przewieziony do Lublina. Biznesmen oleh przesuchiwany w prokuraturze. Gdy dowiedzia si, e czeka pergi areszt ekstradycyjny zasab, potem zosta odwieziony do szpitala. Po jego opuszczeniu trafi do aresztu w Warszawie. W przesanym przez Amerykanw wniosku o ekstradik zarzucono Bogatinowi faszowanie dokumentw i oszustwa zwizane z handlem benzyn na 7 mln dolarw. Decyzja o ekstradikji zapada na mocy ukadu miedzy Polsk i Stanami Zjednoczonymi zawartego w 1927 roku. Mimo prby podwaenia wniosku o ekstradycj, Bogatin zosta przekazany wadzom amerykaskim. 13 maja 1992 r. Sd amerykaski skaza Bogatina na wizienie 8211 od 8 do 13 lat pozbawienia wolnoci w zalenoci od sprawowania. Bogatin odsiadywanie wyroku zakoczy i jest dzi pewnie wolnym czowiekiem. Na tym zakoczya si Afera Bogatina w Polsce, jednak oleh dopiero pocztek dla pniejszych wydarze dotyczcych zaoonego przez Davida Bogatina banku w Lublinie. Pierwszy Komercyjny Bank sprzedany po raz pierwszy Jeszcze przed ekstradycj, w kwietniu 1992 r. Posiadajcy w PKBL wikszociowy pakiet akcji Bogatin zdoa za cen 40 miliardw starych zotych odsprzeda 45 proc. Akcji banku Tadeuszowi Olczakowi. Olczak zaj si ratowaniem pozycji Banku. Oleh wwczas jedynym wikszociowym udziaowcem. Po przeczytaniu ksiki Via Bank i FOZZ opierajcej si na archiwalnych dokumentach Michaa Falzmanna (kontroler NIK, ktry bada afer FOZZ i nagle zmar w tajemniczych okolicznociach), Olczak zda sobie spraw e w strukturach PKBL znajduj si osoby zamieszane w afer FOZZ. Tadeusz Olczak podj wwczas decyzj o odwoaniu caego zarzdu, w tym Jana Rejenta (olehego urzdnika Ministerstwa Finansw, ktry w 1989 roku wysany do Londynu jako oficjalny przedstawiciel FOZZ i wspodpowiedzialny za zniknicie 90 tysicy funtw brytyjskich przekazanych dla FOZZ na zakup po zanionej cenie polskiego dugu zagranicznego ) Odpowiedzialnego w Zarzdzie Banku za jego restrukturyzacj. 8 lutego 1993 roku tu przed tym jak zarzd komisaryczny wszed lakukan PKBL Olczaka w trybie pilnym wezwano do Urzdu Ochrony Pastwa. Lakukan firmy ju nie da rady wrci. Trafi do aresztu w zwizku z zarzutami (nieprawdziwymi 8211 jak okazao si po kilkunastu latach na mocy prawomocnego wyroku sdu) dotyczcymi kradziey 348 samochodw. W areszcie biznesmen przebywa kilka miesicy. Ekstradycja Bogatina i sprzeda czci jego udziaw w PKBL, doprowadzio w efekcie do interwencji dokonanej przez wadze nadzoru bankowego i Narodowego Banku Polskiego. Ewa leszyska (z ramienia Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego) wystpia melakukan wczesnej membungkus Narodowego Banku Polskiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz, o wprowadzenie melakukan PKBL Zarzdu Komisarycznego. 8 lutego 1993 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisaa decyzj o wprowadzeniu do Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie zarzdu komisarycznego. Co jednak warto zauway, rwnie na 8 lutego zwoane zostao Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKBL, na ktrym miaa zosta podjta decyzja o sprzeday 52,5 udziaw inwestorowi znalezionemu przez Olczaka. WZA nie odbyo si jednak, poniewa nie przybya osoba posiadajcej 1 udzia w PKBL. Wprowadzenie Zarzdu Komisarycznego tumaczono chci ochrony klientw banku przed utrat oszczdnoci. Twierdzono rwnie e straty finansowe banku wielokrotnie przekraczay jego fundusze wasne. Nie chciano dopuci melakukan jego bankructwa. Zupenie inne stanowisko w tej sprawie zajmuje Tadeusz Olczak, ktry do dzi twierdzi e PKBL nie wykazywa strat, a wersja stworzona przez Zarzd Komisaryczny zostaa stworzona w celu usprawiedliwienia wrogiego przejcia banku. Tak czy inaczej, Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisaa decyzj o wprowadzeniu zarzdu komisarycznego, a na jego przewodniczcego powoaa Jan Rejenta. Warto w tym momencie wyjani czym waciwie jest instytucja Zarzdu Komisarycznego. Wedug prawa, Zarzd moe zosta wprowadzony w sytuacji, gdy w banku albo dochodzi do malwersacji finansowych (np. Prania brudnych pienidzy), albo wskutek le prowadzonej polityki finansowej bank staje na granicy bankructwa, co grozi niewypacalnoci pienidzy dla klientw. Jest untuk instytucja podlegajca prezesowi NBP. Spata zobowiza Bogatina spowodowaa, e Zarzd Komisaryczny PKBL dysponowa 52,5 akcji wasnych banku. Zgodnie z prawem, Zarzd Komisaryczny mia okrelony czas na sprzedanie wspomnianego pakietu akcji. Tego si jednak nie udao zrobi. 22 czerwca 1993 roku termin mija i akcje ulegay uniewanieniu. W takiej sytuacji Tadeusz Olczak stawa si wacicielem 95 udziaw o zmniejszonym kapitale. W kolejnych miesicach rozegrano kolejny szereg posuni majcych na celu pozbawienie Tadeusza Olczaka jego wasnoci. Denominacja emisja do kogo waciwie naley sepuluh bank Sprawa wasnoci PKB bya przedmiotem posiedzenia Zarzdu NBP, do ktrego doszo 22 padziernika 1993 roku. Zarzd NBP (przewodniczya mu wwczas Hanna Gronkiewicz-Waltz) pisemnie poleci Zarzdowi Komisarycznemu, aby przeprowadzi denominacj udziaw PKBL. Zarzd Komisaryczny Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie dokona umorzenia 31 350 akcji wasnych banku oraz denominacji akcji nalecych melakukan Olczaka. Warto kadej z 27 450 pozostaych akcji serii Sebuah spada w sepuluh sposb z miliona lakukan 40 stensch sariawan zotych (4 dzisiejsze zote) 8211 uzyskana w zwizku z obnieniem kapitau akcyjnego kwota 57 702 000 000 z przeniesiona zostaa do kapitau zapasowego banku. Jednoczenie podjto decyzj o emisji ponad 6 milionw akcji serii B, czyli podwyszeniu kapitau akcyjnego PKBL o kwot 250 miliardw starych zotych. Wszystkie akcje serii B PKBL przeznaczone zostay dla Narodowego Banku Polskiego, przez co NBP odpowiada za ponad 99 proc. Kapitau akcyjnego banku. Tak wic denominacja sprawia, e warto udziaw Tadeusza Olczaka spada 25-krotnie. Stao si untuk bezprawnie, bowiem w statucie banku znajdowa si wwczas zapis, e adne akcje nie mog oleh umarzane ani denominowane. Zmian statutu banku dopuszczajc moliwo umarzania akcji przez obnienie kapitau akcyjnego zgoszono do rejestru sdowego dopiero pod koniec listopada 1993 roku. Podjte decyzje oznaczay faktyczn nacjonalizacj banku 8211 spki akcyjnej i wywaszczenie Tadeusza Olczaka jako osoby dysponujcej 45 kapitaem akcyjnym, pozostawiajc tym samym jego obecno w strukturze akcjonariatu Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie w symbolicznym charakterze. Olczakowi zamknito te drog sdow, informujc pergi w dniu 15 listopada 1993 roku jedynie o uniewanieniu akcji, sebuah przemilczajc fakt denominacji akcji. O obnieniu wartoci nominalnej akcji powiadomiono pergi dopiero w styczniu 1994 roku, po wpisaniu stosownych rozstrzygni do rejestru handlowego. Pokrzywdzony biznesmen spraw skierowa do sdu. Sd Gospodarczy w Lublinie wystpi do Sdu Najwyszego z zapytaniem czy Zarzd Komisaryczny moe denominowa akcje, sepuluh uzna, e tak, cho w adnej ustawie nie ma przepisu zezwalajcego na to. Pniej, za zgod NBP, Zarzd Komisaryczny zosta przeksztacony w zarzd PKBL, sebuah prezesem banku zosta Jan Rejent. Pierwszy Komercyjny Bank sprzedany po raz drugi Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie na przestrzeni lat. Wydawa oleh si mogo, e jak na jeden bank, przez zaledwie trzy lata istnienia, saya tidak akan menjadi si wok niego wydarzyo. Nie oleh ke jednak koniec pomniejszych afer z Pierwszym Komercyjnym Bankiem w roli gwnej. W dniu 27 padziernika 1998 roku zawarto umow sprzeday akcji Pierwszego Komercyjnego Banku Spka Akcyjna w Lublinie na rzecz Powszechnego Banku Kredytowego Spka Akcyjna w Warszawie z rozoeniem patnoci na okres 10 lat wraz z dopuszczeniem przeniesienia caoci przedsibiorstwa PKBL na PBK. Przedmiotem umowy sprzeday z dnia 27 padziernika 1998 r. Przy zawarciu ktrej Sprzedajcego 8211 Narodowy Bank Polski reprezentowaa Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, byo 41 649 044 akcji banku z ich oglnej liczby 41 680 000 o wartoci nominalnej cztery zote kada akcja, co stanowio 99,93 kapitau akcyjnego Banku. Istotny jest sposb zapaty za akcje. Mianowicie zobowizanie w stosunku melakukan NBP rozoone zostao na sze tikus, z ktrych patno najwikszej raty 8211 stanowicej 50 proc. Wartoci akcji 8211 przypadaa dopiero na padziernik 2008 roku. W zwizku z powyszymi dziaaniami wniesiono melakukan prokuratury zawiadomienie o przestpstwie, ktre kwalifikuje si jako faktyczne udzielenie Powszechnemu Bankowi Kredytowemu dziesicioletniego nieoprocentowanego kredytu, co byo niewtpliwie dziaaniem na szkod NBP, sebuah tym samym interesu publicznego. Nastpnie w dniu 1 lipca 1999 roku, zawarto umow sprzeday przedsibiorstwa Pierwszego Komercyjnego Banku Spka Akcyjna, na rzecz Powszechnego Banku Kredytowego Spka Akcyjna, w ktrej to umowie cena sprzeday przedsibiorstwa zostaa okrelona na kwot jeden zoty. Stan postpowania karnego w tej sprawie lakukan dzi nie znalaz swojego koca. Walka po dzi dzie Dotychczasowe, przekazywane przez Olczaka zawiadomienia o popenieniu przestpstwa przez grup osb powizanych ze spraw PKBL, w tym oleh prezes Narodowego Banku Polskiego, okazyway si bezskuteczne. Byo tak midzy innymi przy zoonym przez Tadeusza Olczaka zawiadomieniu o popenieniu przestpstwa z listopada 2006 r. W przypadku ktrego, odmwiono wszczcia ledztwa w sprawie. W 2011 roku warszawski sd prawomocnym wyrokiem uniewinni Olczaka od wszystkich fikcyjnych zarzutw postawionych mu w lutym 1993 roku (dotyczcych kradziey 348 samochodw). Olczak, z racji wyrzdzonych mu krzywd i strat, bezprawnego saya drastycznego obnienia wartoci posiadanych papierw wartociowych banku oraz popenionej zbrodni bezprawnego pozbawienia wolnoci, co zostao stwierdzone wyrokiem sdowym, skierowa zarzuty przeciwko skarbowi pastwa. Jego penomocnik wystpi do sdu o odszkodowanie w wysokoci 160 milionw zotych. Olczak skierowa rwnie zawiadomienie melakukan Trybunau w Strasburgu. Sprawa do dzi nie zostaa do koca wyjaniona. Klienci, ktrzy przekazali swoje pienidze do banku Bogatina, po jego ekstradycji pienidze odzyskali. Tadeusz Olczak straci 40 miliardw starych zotych (4 mln nowych z) kupujc pakiet 45 akcji od Bogatina, ktry nastpnie zosta znacjonalizanda przez NBP. Magorzata Szlachetka, David Bogatin saya Pierwszy Komercyjny Bank. Gazeta.pl, 21.06.2009 Krzysztof Pietrowicz, 20 afer gospodarczych na 20 lat III RP. Wiadomosci.onet.pl, 16.11.2010 Piotr Gowacki, Krg afery Bogatina. Skarbiec.biz, 29.11.2012 Aleksandra Stanek, 15 najgoniejszych afer gospodarczych w historii Polski. Biztok.pl, 22.11.2012 Leszek Szymowski, Nielegalne () przejcie banku z HGW w tle. Nczas, 31.08.2011 Waldemar Nowakowski, Interpelacja nr 6561 melakukan ministra sprawiedliwoci w sprawie naruszenia prawa przez organy nadzoru bankowego przy podejmowaniu decyzji dotyczcych Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie oraz stanu postpowania karnego w tej sprawie. Sejm.gov.pl, 07.02.2007 Banki i Kryzys 8211 blog, Kto, kiedy i dlaczego wykoczy Powszechny Bank Kredytowy SA. Bankikryzys.blog.onet.pl, 07.04.2009 Radio Lublin, Bank Lubelski sprzedany za zotwk. Moje.radio.lublin.pl, 23.11.2007 RMF, Skarb Pastwa zapaci najwiksze odszkodowanie w historii Polski. Rmf24.pl, 29.10.2002 Kirimkan navigasi ZNAJD NA STRONIE Zapisz si na mailowe powiadomienia o nowych wpisach SubskripcjaAfera Paliwowa 25 stycznia 2015 Afera paliwowa ke jedna z najwikszych afer gospodarczych III RP. Chodzi w niej o miliardy zotych, ktre potencjalnie straci skarb pastwa w wyniku oszustw dokonywanych przez grup przedsibiorcw dziaajcych w sektorze paliwowym. W oszustwa paliwowe zamieszani byli najwiksi importerzy paliw, politycy, sdziowie i prokuratorzy. O co chodzio w mafii paliwowej i jak ona dziaaa Czy afera ostatecznie zostanie zamieciona pod dywan Na przeomie 20012002 roku polska prasa opisaa sposoby dziaania nielegalnego obrotu paliwami na ogromn skal. Na wiato dzienne wyszed proceder oszustw podatkowych saya wyudze kredytw, w ktry zamieszane byy setki spek i ludzi w caym kraju. Trzsienie ziemi rozpoczo si 6 kwietnia 2004 roku, kiedy aresztowany kami wrzeniu 2002 roku Jan Bobrek, mengilhami najwikszego prywatnego importera paliw, spki BGM, owiadczy, e w zamian za nadzwyczajne zagodzenie kary gotw jest ujawni ca prawd o machinacjach paliwowych na najwyszych szczeblach. Ruszyy ledztwa saya procesy. Jednak eby zrozumie ca spraw naley cofn si kilkanacie lat wstecz i przedstawi historie dwch firm: BMG ze Szczecina oraz Dansztof z Bogatyni, ktrych powizania pozwol lepiej zrozumie afer paliwow i mechanizm jej dziaania. Pocztki BGM i mekanizmy przestpstwa W drugiej poowie lat 90. trzech biznesmenw ze Szczecina: Jan Bobrek, Arkadiusz Grochulski i Zbigniew Marszaek zaoyli firm BGM (z pierwszych liter nazwisk jej wacicieli). Arkadiusz Grochulski, z zododu marynarz, pywa na statkach zagranicznych. Wrci melakukan kraju w 1991 roku, gdzie przez nastpne p roku prowadzi firm hydrauliczn. Potem zainwestowa pienidze w perusahaan spedycyjn Trans Sad. Jego wsplnikiem zosta Zdzisaw Marszaek, wczeniej pracownik PKP z kontaktami na kolei. Jan Bobrek, zanim zosta wsplnikiem BGM, oleh dyrektorem szwedzkiej spki SOG Energy Polska. Grochulski zaproponowa mu wspprac w BGM. Jan Bobrek wnis melakukan nowej spki dowiadczenie na rynku paliw saya kontakty handlowe. Arkadiusz Grochulski i Zdzisaw Marszaek dali kapita. Wsplnie w 1998 roku zaoyli perusahaan paliwow BGM Petrotrade Polandia. Firma zajmowaa si obrotem paliwami na wielk skal, przez co zdominowaa prywatny import paliwa (miaa ok 80 proc. Udziau w rynku, dostarczajc paliwo prywatnym hurtownikom). BGM zamawiaa towar za granic aku sprzedawaa pergi w kraju. Na tym koczy si pozytywny aspekt dziaalnoci firmy, gdy prawdopodobnie od samego pocztku istnienia przeprowadzane przez ni transakcje nie byy zgodne z wczesnym prawem. Spka w swojej dziaalnoci wykorzystywaa kilka mechanizmw dziki ktrym unikaa pacenia wysokich podatkw akcyzowych i ce. Paliwo importowane: olej opaowy i nafta owietleniowa Analiza danych statystycznych z drugiej poowy lat 90. wykazaa, e Polska importuje olbrzymie iloci oleju opaowego i nafty owietleniowej. Kilka razy wicej, ni wynosio roczne zapotrzebowanie na te produkty w caym kraju. Olej opaowy saya napdowy untuk produk identyczne. Rni si tylko przeznaczeniem i tym, e olej napdowy, czyli diesel, ktry wlewa si do samochodw, jest oboony podatkiem akcyzowym i VAT-em, ktre stanowi 70 proc. Jego ceny. Czasami rni si te kolorem 8211 niektre rafinerie na Zachodzie barwi swoje produkty. Podobna sytuacja zachodzi z naft owietleniow jakiej uywa si melakukan lampu naftowych. Pomys by banalnie prosty 8211 mona sprowadzi diesel jako olej opaowy lub naft, w sepuluh sposb unikn pacenia akcyzy i zarobi krocie. Wsplnicy ze szczeciskiego BGM kupili wic Niemczech kilka skadw pocigw z cysternami wypenionymi olejem napdowym, ktry do Polski wjeda jako olej opaowy, przepuszczony nastpnie przez acuszek firm zamienia si w olej napdowy i byskawicznie rozchodzi si na stacjach benzynowych. Poprzez faszowanie faktur, na stacje benzynowe trafiay paliwa bez opaconej akcyzy. Tworzono cae siatki powizanych ze sob perusahaan, na prezesw podstawiao si supw. Untuk wanie w acuszku tych perusahaan dokonywano cudownych przeobrae oleju opaowego na napdowy, oleh w kocu w jednej z nich paliwo wprowadzone lakukan Polski bez akcyzy, na papierze stao si paliwem z opacon akcyz. W rzeczywistoci towar szed prost drog od importera lakukan stacji benzynowych. Oczywicie nie byo ke tak banalnie proste ale o tym dalej. BGM importowaa olej napdowy m.in. Ze spek z Irlandii przez Litw, z dokumentw wynikao, e bercanda dengan olej opaowy (z nisz akcyz). Sepuluh olej trafia m.in. Lakukan stacji Orlenu, ktry nie wpuciby zapewne lakukan swoich stacji oleju opaowego. Przewozem cystern zajmowa si nalecy do Grochulskiego Trans Sad. Fakty s w tym aspekcie niezaprzeczalne 8211 waciciele BGM dorobili si poprzez wspomniane wyej transakcje fortuny. PRZYKAD OSZUKACZEJ TRANSAKCJI 8211 Agrol sp. Z o.o. Z Gdaska importuje 21 wagonw oleju opaowego (ktry w rzeczywistoci jest napdowy). Olej kupiony zosta w niemieckiej rafinerii Veba (Schwedt). 8211 Odbiorc jest Trans Sad ze Szczecina, ktry kupuje pergi za 560 tys. Z. 8211 Trans Sad sprzedaje olej Minyak Domarowi sp. Z o.o. W Rzepinie (spka Tomasza Kaweckiego) za 830 tys. Z. 8211 Domar sprzedaje Raineksowi Export Import (firma Jarosawa Rajewskiego z Pocka) za 930 tys. Z. 8211 Rainex dalej PHU Rotex w Czstochowie za 1,34 mln z. 8211 Rotex sprzedaje Wideksowi sp. Z o.o. Z Turzy lskiej ju jako olej napdowy za 1,5 mln z. W tej fakturze jest informacja, e melakukan cali paliwa wliczono podatek akcyzowy. 8211 Widex sprzedaje olej CPN w Szczecinie za 1,59 mln z. Straty skarbu pastwa wynosz 964 tys. Z, gdy: 8211 za wspomniany olej zostao zapacone co (3 procent) oraz PPN (22 procent), w sumie 140 tys. Z (od pocztkowej kwoty 560 tys. Z), 8211 powinno zosta zapacone co (15 procent), akcyza (604 z za ton, czyli razem 720 tys. Z) oraz VAT od caoci. W sumie nalenoci wobec pastwa wynosz 1,109 mln z. Rnica, czyli prawie 1 mln z stanowi strat skarbu pastwa. W rzeczywistoci paliwo w ogle nie wyjechao poza Szczecin a w caym tym acuszku jedynym aresztowanym oleh przedstawiciel Roteksu, ktry przyzna, e sprzeda czyste faktury za 8 tys. Z. Komponenty z rafinerii mieszanie Drugim sposobem na szybki i niebagatelny zarobek, bya nielegalna produkcja paliw z komponentw, ktre nie s oboone akcyz. 14 sierpnia 2000 roku do portu w Gdyni wpyn statek 8222Bellini8221. Z dokumentw wynikao, e przypyn z Rotterdamu z adunkiem 2339 ton eteru metyloterbutylowego (MTBE). Untuk jeden z gwnych komponentw lakukan produkcji benzyny. Nadawc adunku bya firma z Limassol na Cyprze. Odbiorc 8211 BGM Petrotrade ze Szczecina. W cigu kilku tygodni ta sama szczeciska firma sprowadzia z zagranicy statkami i pocigami tysice ton MTBE, C7 saya innych komponentw lakukan produkcji paliwa. Wrd nadawcw s dwie firmy z Cypru o dziwo zarejestrowane pod tym samym adresem. BGM Petrotrade sprzeda komponenty m.in. Firmie Lilex z Gorzowa nalecej do pani Liliany (faktycznie bezrobotnej, jednak na papierze wacicieli firmy Lilex), ktra o handlu paliwami zapewne nie miaa pojcia. Pani Liliana szybko odsprzedaa je firmie Melbud ze Szczecina, ktra mieci si przy tej samej ulicy co8230 BGM saya melakukan niedawna zajmowaa si kopaniem roww. Melbud ke natomiast dwa pokoje, faks saya jedna zardzewiaa cysterna. Firma nikogo nie zatrudniaa, sebuah deklarowaa miesiczne obroty paliwem o wartoci kilkudziesiciu milionw zotych. Co Melbud robi z tysicami ton komponentw kupowanych od BGM, oficjalnie nie wiadomo. Wiadomo jednak, e dalej sprzedawa gotowe ju paliwo firmie z Wrocawia, ktra upynniaa je innej wrocawskiej spce, ktra z kolei sprzedaa je ostatecznie stacjom benzynowym. W handel z Melbudem bya te zaangaowana szczeciska spka Galex, naleca oficjalnie do bezrobotnego (podobnie jak pani Liliana) pana Sawomira, ktry na przesuchaniu wyzna szczerze, e nie wie, e jest prezesem firmy paliwowej obracajcej milionami. Wskaza natomiast czowieka, ktry zapaci mu kilkaset zotych za usug i co miesic podrzuca 200-300 z. Usuga polegaa na zarejestrowaniu w szczeciskim urzdzie miejskim spki cywilnej. Przestpczy proceder polega rwnie na wytwarzaniu paliwa z komponentw kupionych od Polskich rafinerii. Wajan rafinerii powstawaa sie spek, ktre byy odbiorcami komponentw. Po zmieszaniu z innymi skadnikami, paliwa trafiay do stacji benzynowych jako penowartociowy olej napdowy. Dokumentacja bya tak samo faszowana jak w przypadku paliwa importowanego. W proceder zamieszane byy rafinerie w Trzebinii, Jale i Gorlicach. Firmy wykorzystyway normy zasiarczenia oleju napdowego melakukan cudownej zamiany komponentu melakukan produkcji diesla (nieobjtego akcyz) na diesel (z akcyz) zarabiajc na tym dziesitki milionw zotych. W jaki sposb Jeszcze dziesi lat temu polska norma dopuszczaa obecno jednego procentu siarki w oleju napdowym. Potem t norma zaostrzono lakukan 0,2 procenta (norma europejska). Jeeli produkt destylacji ropy naftowej ma wicej ni berutang 0,2 procenta siarki, to 8211 wedug obecnej normy 8211 nie jest paliwem, lecz komponentem do jego produkcji, sam komponent nie jest objty akcyz Jeszcze dziesi lat temu dzisiejszy komponent oleh wic olejem napdowym. Tyle e bardziej zatruwa rodowisko i bardziej niszczy silniki. Rafinerie w Polsce nie maj urzdze pozwalajcych na wyprodukowanie gotowego oleju napdowego wic produkuj wyrb zwany komponentem nieodsiarczonym oleju napdowego, ktry ma w sobie 0,6 procenta siarki. Nastpnie mieszaj pergi z importowanym olejem o zawartoci 0,035 procenta. Saya w sepuluh sposb powstaje speniajcy polsk norm olej napdowy o zawartoci 0,2 procenta siarki. Jednak rafineriom czsto nie udaje si zagospodarowa caego komponentu, produkujc z niego gotowe paliwo. Wekuensicie czego 8211 sprzedaj pergi. Komponentem zainteresowali si wanie Alchemicy (nazwa nadana szefom mafii paliwowej w mediach) z BGM i powizanych spek. Zainteresowani kupowali taki komponent (nie by on objty akcyz), wpuszczali w acuszek firm, tak aby ostatnia z nich sprzedawaa stacjom benzynowym olej napdowy (z wliczon akcyz). Zarabiano kolejne miliony bez akcyzy. Co wane jeeli tej zamiany dokonaa firma, ktrej nie ma (tzw. Firma krzak) albo ktra nie ma adnego majtku, skarb pastwa mg ju nigdy nie odzyska swoich nalenoci. Jedn z firm, ktra kupowaa komponent, oleh wrocawski Wrostar. Kupowa komponent za porednictwem katowickiej firmy Centrozap albo prywatnej spki Petrolex Gas. Potem sprzedawa pergi maym firmom i odkupywa od nich8230 olej napdowy. Wtpliwe, aby pastwo odzyskao chocia cz utraconych pienidzy. Teoretycznie untuk firmy, ktre kupiy komponent, sproweday olej napdowy, powinny zapaci podatek akcyzowy, ktry naliczany jest w momencie produkcji oleju napdowego. Firmy te nie maj jednak adnego majtku, ktry mona oleh zaj. Wrostar oleh te powizany z opolsk perusahaan Esja, rwnie handlujc olejowym komponentem oraz z perusahaan Dansztof (o ktrej dalej). Apakah pewnego czasu caa ta machina dziaaa w perfekcyjny sposb saya przynosia niebotyczne zyski. Apakah spki BGM doczyli rwnie kolejni paliwowi gracze: Artur Kawalec i Przemysaw Kna, rozszerzajc dziaalno kartelu na mieszalnie nielegalnego paliwa w caym kraju i na niezliczone firmy-krzaki, za pomoc ktrych uzyskiwali zwrot podatku PPN. W przestpczym procederze bray udzia dziesitki osb: poczwszy od wacicieli firm zajmujcych si obrotem paliwami, skoczywszy na bezdomnych, ktrzy za niewielkie pienidze uyczali swojej tosamoci mafii (melakukan tworzenia fikcyjnych firm). W obu przypadkach Alchemicy tworzyli dugie acuszki firm-krzakw, ktre 8211 na papierze 8211 obracajc midzy sob paliwem, doprowadzay do sytuacji, w ktrej nie da si ukara winnych afery gospodarczej, poniewa masa krytyczna dokumentw, ktre powinny skontrolowa pastwowe suby, przekraczaa moliwoci funkcjonariuszy tych sub. Pchacze: Bizony i Muflony przemyt Oprcz wielkich wyrw w budecie pastwa, ktre robiy firmy Alchemikw zarabiajce na ukradzionej akcyzie, s te mae dziury. Jedn z takich dziur odkryli szczeciscy policjanci, ktrzy ustalili, ew zbiornikach Pchaczy (niewielki statek wodny, o silniku o niewspmiernie karena semua hal yang sama, halo jednostki, rodzaj holownika, ktrego zadaniem jest np. Dopychanie wikszych statkw do nabrzea lub pchanie barek) wpywajcych Lakukan polski przemycany jest kupowany w Niemczech olej napdowy. Oczywicie z pominiciem opat celnych i podatkowych. Pod oson nocy na opuszczonych nabrzeach w Szczecinie i w okolicach miasta, paliwo byo przepompowywane z Pchaczy do cystern, ktre rozwoziy je do prywatnych stacji benzynowych w caej Polsce. Waciciele tych stacji zaopatrywali si w sfaszowane faktury, z ktrych wynika, e paliwo kupili w Polsce od legalnych firm. Jak ustalia policja, najczciej byy ke firmy-krzaki. Dlaczego przemyt dokonywany w sepuluh sposb oleh opacalny A to dlatego, e w Niemczech paliwo dla eglugi rdldowej jest dotowane przez pastwo i dlatego tanie. Pchacze pywaj na dieslu, takim samym, na jakim jed samochody. W takiej rzecznej stacji w Niemczech litr oleju napdowego kosztowa, w przeliczeniu na wczesne pienidze 8211 zotwk. U nas sprzedawano pergi za 1,50-1,80 z. Polskie pchacze maj prawo tankowa za granic. Przestpstwo jest popeniane dopiero w momencie jego odsprzeday i dalszej dystrybucji. 8222Importerzy8221 odpowiadaj za przemyt, sebuah kupcy 8211 za paserstwo celne i faszowanie dokumentw. Wedug policji w przemycie braa udzia wikszo z 30 szczeciskich Pchaczy. Przekraczay satu granic na przejciach rzecznych w Widuchowej saya Gryfinie. Pchacz typu Bizon mieci w zbiornikach 14 ton paliwa, Muflon 8211 22 tony. Proceder trwa co najmniej 3 lata. Soal w tym, e udowodnienie przemytu jest bardzo trudne. Policjanci musz zapa sprawcw na gorcym uczynku przepompowywania paliwa na ld. Na Pchaczach skarb pastwa traci kolejne dziesitki milionw zotych. Sukces financowy firma BGM zawdziczaa przede wszystkim Arkadiuszowi Grochulskiemu. Opracowa pada bowiem metod pozwalajc zarabia krocie bez angaowania wasnych pienidzy. Dziki firmie Trans Sad prowadzcej odpraw zagranicznych paliw, ktre przychodziy do Orlenu, Grochulski dostawa zaliczk na poczet przyszych nalenoci celnych i podatkowych. Orlen finansowa w sepuluh sposb biec dziaalno nie tylko Trans Sadu, lecz ambil BGM. W firmach traktowano te pienidze jak nieoprocentowany kredyt obrotowy. Wedug pniejszych zezna Jana Bobreka, Grochulski wymyli te sposb, jak bezgotwkowo kupowa paliwa, nic nie ryzykujc i zarabiajc jeszcze na porednictwie. Sepuluh minioscylator mg funkcjonowa tylko dziki przychylnoci pockiej rafinerii. Potrzebny oleh do tego oficjalny list 8211 potwierdzenie zakupu paliwa przez rafineri. Wystarczyo znale na rynku odpowiedni ilo towaru, sebuah bank na podstawie listu bez problemu udziela kredytu, wykorzystywanego w dalszej dziaalnoci. Biuro zakupw ropy w Orlenie twierdzi oczywicie, e nigdy nie wsppracowao ze spk BGM. Dansztof 8211 ktnia wsplnikw Szczeciska spka BGM wpada m.in. Poprzez konflikt midzy wsplnikami firmy Dansztof z Bogatyni. Danuta Bry (zmienia nazwisko na Gaszewska) po mierci ma, z ktrym prowadzia stacj benzynow w Sieniawce, prywatnie i zawodowo zwizaa si z niejakim Krzysztofem Chom. W 1996 roku zaoyli wsplnie perusahaan Dansztof. Danuta Bry zaufaa partnere przekazujc mu penomocnictwo do samodzielnego reprezentowania spki. W krtkim czasie Choma zdominowa swoj wsplniczk. Firma zacza handlowa paliwem w duych ilociach, dokupia kolejne stacje benzynowe. Nawizaa te kontakty z kolejnymi kontrahentami, wrd ktrych oleh BGM ze Szczecina 8211 jako importir oraz wiele spek, z ktrych niektre suyy jako dostawcy faszywych faktur do oszukaczych acuchw. Spka z Bogatyni kupowaa od BGM m.in. Komponenty lakukan produkcji paliw, sebuah sprzedawaa paliwa. Tymczasem koncesji na produkcj paliw nie miaa. Danuta Bry bezkrytycznie braa udzia w tych przedsiwziciach. Kiedy Choma zwiza si z penginapan kobiet, sebuah kontrola UKS wykazaa naduycia w firmie, midzy wsplnikami zaczo dochodzi do coraz powaniejszych konfliktw. Oboje zaczli na siebie skada doniesienia na policj saya melakukan prokuratury. Choma zosta m.in. Oskarony o groby karalne wobec pani Bry. Jedna z nich, e stanie si krzywda jej dzieciom, doprowadzia kobiet w czerwcu 1999 roku do prby samobjczej. Danut Bry wspar wwczas Andrzej Czyewski 8211 byy prokurator ktry w 1999 roku zosta mniejszociowym udziaowcem Dansztofu. W czerwcu 2000 roku Czyewski i Bry zoyli zawiadomienia melakukan prokuratury o przestpstwach paliwowych i finansowych popenianych przez spk Dansztof i jej kontrahentw (w tym BGM). Oboje zeznali, e do Dansztofu wprowadzano paliwo poza ewidencj i prowadzono podwjn ksigowo. Warto zaznaczy, e Andrzej Czyewski w latach 80. oleh prokuratorem i doradc gdaskiej 8222Solidarnoci8221. W stanie wojennym dosta tzw. Bilet w jedn stron Od tamtej pory mieszka w Niemczech. Sceptycy, czyli policjanci, prokuratorzy i niektrzy politycy, utrzymuj, e untuk mitoman albo czowiek sterowany przez suby specjalne. A on swego czasu uparcie przekonywa, e w Polsce dziaa 8222mafia paliwowa8221 powizana wanie ze skorumpowanymi policjantami, urzdnikami i prokuratorami. Aku dlatego nikt pergi nie chcia wysucha. Stao si ke dopiero 7 czerwca 2000 roku, gdy w imieniu pani Danuty (ju) Gaszewskiej i swoim zoy zhongadomienie w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu, ujawniajc dziaalno mafii paliwowej. Kontrola skarbowa wykazaa, e Dansztof winny jest budetowi pastwa miliony zotych z tytuu nielegalnych operacji paliwowych. Wikszoci tych pienidzy fiskus nigdy ju nie odzyska, bo w listopadzie 2001 roku Dansztof zbankrutowa. Kontrolerzy urzdu skarbowego wykryli rwnie, e Dansztof kupowa paliwo od firm, ktre nie istniay albo nigdy nie handloway paliwami. W bardzo wielu ledztwach prowadzonych po ujawnieniu afery, powtarzaj si te spki yang sama. Na przykad w grudniu 1998 roku do Dansztofu sprowadzono karena iloci oleju opaowego importowanego przez BGM, ktry w 1999 roku sprzedawany oleh ju jako napdowy. Potrzebnych dokumentw dostarczay firmy ERZET z Czstochowy i Urban z Wrocawia, wystpujce w nich jako rzekomi dostawcy oleju napdowego. Choma i jego wsplnik Bogusaw Weimann w imieniu spek Wrocpol, a potem Urban faszowali dokumenty i podpisywali si za ich prezesw. Obie spki zostay zarejestrowane na podstawione osoby. Na nazwisko figuranta wystawiano faktury. Te same spki pojawiaj si w ledztwach we Wrocawiu, Poznaniu, Opolu i Zielonej Grze. Mechanizm przestpstw by podobny. Niemal wszystkie spki byy odbiorcami importowanych przez BGM komponentw podnoszcych liczb oktanw. Zmieszane z benzyn surow sprzedawano jako penowartociowe paliwo. 8222Mieszanie8221 benzyny odbywao si czasem wprost w cysternach kolejowych na bocznicach lub w rnych byych bazach wojskowych. W Wierzchowni koo Brodnicy mieci si ukryty w lasach orodek wypoczynkowy, nalecy niegdy do spki Dansztof. Jest to jedno z miejsc, gdzie w tajemnicy spotykali si paliwowi bossowie. Latem 2000 roku na zaproszenie Krzysztofa Chomy, wczesnego wsplnika Danuty Bry, by tam m.in. Stefan elazek (z firmy Unipol, podejrzany o wyudzenia kredytw), Zbigniew Lesiak ze spki ERZET (w ktrej faszowano dokumentacj), a take waciciele spek z Krakowa, Opola i Warszawy. Omawiano midzy innymi sprawy zwizane z wyudzeniami kredytw. W spotkaniu uczestniczya take osoba zaatwiajca kredyty bankowe w imieniu Oglnopolskiego Towarzystwa Finansowego. Teren obstawiony by przez ochroniarzy. Tajne narady mafii paliwowej odbyway si rwnie w innych paacach i orodkach wypoczynkowych. Dzielono rynek, planowano przedsiwzicia. Krakowska prokuratura udokumentowaa trzy takie spotkania, organizowane w 1998 roku. Danuta Bry zeznaa w czasie ledztwa e, Jan Bobrek jako prezes BGM, wiedzia, e w Dansztofie powstaje podwjna dokumentacja paliw i w Bogatyni by dwukrotnie. Bobrek pocztkowo zaprzecza, jakoby wiedzia o faszowaniu dokumentw. Wedug Danuty Bry, Bobrek by take w Wierzchowni w lipcu 2000 roku. Jego udzia w naradzie potwierdzi w zeznaniach w CB Stefan elazek. Dodatkowo z zezna elazka wynika, e instrukcji udzielali im m.in. przedstawiciele Colloseum. ( wicej o Colloseum ) Aresztowanie bossw paliwowych Stumienie przedsibiorczoci spki BGM nastpio dopiero po dwch latach od zoenia doniesienia przez Czyewskigo i Bry, jednak do spektakularnie. We wrzeniu 2002 roku Centralne Biuro ledcze aresztowao prezesa BGM Jana Bobreka, a p roku pniej za kratki trafi Zdzisaw Marszaek. Arkadiuszowi Grochulskiemu udao si uciec za granic. Poszukiwany by oficjalnie midzynarodowym listem goczym. Bobrek jako jeden z baronw paliwowych oskarony zosta o gigantyczne oszustwa, pranie brudnych pienidzy i stworzenie zorganizowanej grupy przestpczej. Prokuratura zarzucaa baronom nie zapacenie 280 milionw zotych podatkw i wypranie kolejnych 200 milionw zotych. Pod zarzutem kierowania zorganizowan grup przestpcz aresztowani zostali rwnie dwaj pozostali wsplnicy z BGM: Artur Kawalec i Przemysaw Kna, ktrzy byli podejrzani o wyudzenie 40 milionw zotych podatku i akcyzy oraz zorganizowanie sieci spek faszujcych paliwo i dokumenty. Jan Bobrek po spdzeniu ptora roku w areszcie zdecydowa si opowiedzie o powizaniach mafii paliwowej z PKN Orlen, urzdnikami pastwowymi i politykami. Opowiedzia, jak byli korumpowani dyrektorzy Gwnego Urzdu Ce i zwykli celnicy. Ujawni, jak za apwk mona wygra przetarg i kogo trzeba przekupi, by zdoby kontrakt na dostawy ropy do PKN Orlen. Arkadiusz Grochulski, po niespena 3 latach przebywania poza granicami kraju, 8 marca 2005 roku sam zgosi si do prokuratury. Grochulski w owiadczeniu rozesanym do mediw jeszcze przed zgoszeniem si do prokuratury deklarowa ch wsppracy z prokuratur i spotkanie z sejmow komisj ledcz ds. PKN Orlen. Prokuratura przedstawia Grochulskiemu zarzut kierowania zorganizowan grup zajmujc si praniem brudnych pienidzy i wyudzaniem podatkw w handlu produktami ropopochodnymi i zamkna w areszcie. Alchemicy III RP 8211 struktura systemu Wikszo importowanego oleju i komponentw w spkach zamieszanych w przestpstwa paliwowe pochodzia z firmy BGM. Wedug CB cz naduy dokonywana bya z wiedz i przy wspudziale tej spki, ktra stoi na szczycie struktury. cise kierownictwo mafii paliwowej ujawnionej w 2002 roku tworzyli wanie szefowie BGM: Arkadiusz Grochulski, Jan Bobrek, Zdzisaw Marszaek, Przemysaw Kna i Artur Kawalec. Nazwano ich baronami paliwowymi. Za szstego barona CB i prokuratura uwaay niejakiego Zdzisawa Majk. Nie zosta on jednak nawet przesuchany. Zmar kilka minut po rozmowie z Knasiem, w mieszkaniu wsppracownika Knasia w Czstochowie. Struktura mafii paliwowej wyaniajca si z ustale w ponad stu ledztwach, ktre prowadziy lub dalej prowadz prokuratury w caej Polsce skada si na piciu baronw paliwowych, kilkunastu cznikw i tzw. praczy oraz ponad omiuset czonkw szeregowych. Peleton struktury zamykay niczego niewiadome supy. O ile o najwaniejszych osobach zarzdzajcych mafi paliwow wspomniano ju wyej, o tyle warto rwnie wspomnie o funkcjach pozostaych czonkw struktury. cznicy to kolejny, po baronach, stopie struktury mafii paliwowej. Ich rol byo porednictwo midzy baronami a wykonawcami. Takimi cznikami byli m.in. Tomasz Kunicki oraz Cezary Gadzaliski. Obaj zostali aresztowani w krakowskim ledztwie. To na zlecenie cznikw czonkowie grupy zakadali firmy, rejestrowali dziaalno gospodarcz, wyszukiwali tzw. supy (najczciej bezdomnych, na ktrych nazwiska rejestrowano spki krzaki), zakadali konta bankowe, dokonywali przeleww, wystawiali faktury, majce potwierdza rzekome transakcje kupna-sprzeday paliwa. Dokumentacja przechodzia przez acuch spek, by w kocu w jednej z nich, nazywanej przez CB Kan Galilejsk, paliwo wprowadzone do Polski bez akcyzy, nagle na papierze stao si paliwem z rzekomo opacon akcyz. W rzeczywistoci towar szed prost drog 8211 od importera do odbiorcy paliwa, czyli stacji benzynowych 8211 reszta dziaa si na papierze. Nad obiegiem faktur czuwali 8222ksigowi8221, planujc komputerowo acuchy spek, przez ktre przechodziy dokumenty. cznicy dostawali okoo 3 8211 5 procent zyskw z obrotu paliwem. Pracze natomiast to osoby zaufane, ktrym baronowie powierzali zadanie wycignicia pienidzy z acuchw paliwowych. Zakadali oni spki np. faktoringowe, ktre tworzyy siatk umw kompensacyjnych. Przez wytworzenie duej iloci faktur oraz korekt faktur wczeniej wystawionych, brali pienidze od firm 8211 uczestnikw procederu. Przejmowali take pienidze z kredytw bankowych, branych na ich polecenie przez wsppracujce firmy. Uzyskane pienidze przekazywali baronom paliwowym. Wykonawcy i podorganizatorzy czyli szeregowi czonkowie, wrd ktrych przewija si 817 osb, to w wikszoci uczestnicy grupy ze rednich i dolnych szczebli. Ci z samego dou mieli od 0,2 do 0,5 proc. udziau w zysku z procederu. Do wykonawcw polece wydawanych przez baronw za porednictwem cznikw naleay osoby m.in. dziaajce przez firmy Pamar z Wrocawia, Womark z Katowic, Tech-Lex z Krakowa, Pro Eco z Poznania oraz spki Arkaw z Czstochowy, Batyk z Gorzowa Wielkopolskiego, Renko, PHU Marco i Biss Pol ze Szczecina. Supy to najniej postawione w hierarchii, podstawione osoby, takie jak bezdomni, narkomani czy alkoholicy, ktrzy za niewielk opat zgadzali si, by na ich nazwisko zarejestrowano dziaalno gospodarcz lub spk. Taka spka wykazywaa np. due obroty paliwem, niekiedy nawet dostawaa od urzdw skarbowych zwrot podatku VAT. Kiedy jednak skarb pastwa lub inni wierzyciele chcieli odzyska nalenoci, trafiay na supa bez pienidzy. Do takich spek krzakw naleay m.in. Wrocpol i Urban z Wrocawia. Zdarzao si, e dokumenty byy wystawiane przez firm nawet wiele miesicy po tym, jak podstawiony sup zapi si na mier. Jego podpisy faszowano take, kiedy jeszcze y. Z ustale ledczych wyaniay si czsto ciekawe historie podstawionych firm i ich wacicieli. Saya tidak np w kaliskiej firmie paliwowej prezesem by nieboszczyk a wacicielk firmy paliwowej w Prochowicach okazaa si 75-letnia rencistka. Spka nie miaa ani zbiornikw, ani rodkw transportu do przewozu paliwa, a jej siedzib byo mieszkanie rencistki. Mimo to ta firma widmo uzyskaa koncesj z Urzdu Regulacji Energetyki na prowadzenie obrotu paliwami ciekymi. W rzeczywistoci suya tylko do wystawiania faktur. Zamieszani, czyli kto pomaga gangom Zamieszanych w spraw mogy by setki funkcjonariuszy pastwowych. Chodzi nie tylko o urzdnikw skarbowych, funkcjonariuszy stray granicznej, ale i prokuratorw, sdziw, czy ludzi ze sub specjalnych. Z przestpcami mieli wsppracowa urzdnicy pastwowi wysokiego szczebla oraz politycy z pierwszych stron gazet. To pierwsza sprawa w Polsce, w ktrej, zdaniem prowadzcych ledztwo, s tak mocne i niezbite dowody na funkcjonowanie klasycznej mafii: organizacji przestpczej w cisy sposb powizanej ze strukturami pastwa. Prokuratorzy ustalili, e w spraw nielegalnego obrotu paliwami zamieszanych byo okoo 2700 firm. Ponadto w spraw umoczeni byli urzdnicy Ministerstwa Finansw, emerytowani oficerowie wojska i Wojskowych Sub Informacyjnych oraz funkcjonariusze policji. ledztwa w sprawie polskiej mafii paliwowej napotykay i nadal napotykaj ogromne opory, gdy w gr wchodz gigantyczne pienidze, za ktre mona przekupi kadego urzdnika i funkcjonariusza pastwowego. Gangi paliwowe obracay ogromnymi pienidzmi. Ich dziaalno byaby niemoliwa, a w kadym razie znacznie utrudniona, gdyby nie sprzyjali im urzdnicy rnego szczebla, oczywicie nie bezinteresownie. W teczce prezesa szczeciskiej spki BGM 8211 Jana Bobreka 8211 znaleziono tajne policyjne materiay na temat gangw paliwowych (Sam zainteresowany tumaczy pniej, e dosta je faksem. Nie wie od kogo i oczywicie ich nie czyta.). To jeden z przykadw korupcyjnych zwizkw. Niestety, nie odosobnione. Czstochowska policja ju wczeniej miaa zwizki z firmami podejrzanymi o nielegalne mieszanie paliwa. W 1999 roku Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach podpisaa umow na dostawy paliwa do radiowozw z firm Techmet. Jak si okazao, firma bya ju wtedy zamieszana w afer paliwow, rozpracowywan przez t sam policj. W czerwcu 2001 roku czterech wysokich czstochowskich urzdnikw skarbowych zostao aresztowanych za korupcyjne ujawnianie ustale kontroli i doradzanie wacicielowi spki Note. Zarzuty postawiono m.in. szefowi czstochowskiego UKS Jarosawowi Kouchowi. Straci stanowisko zastpcy dyrektora UKS w Katowicach, ale zarwno on, jak i pozostali urzdnicy po wyjciu z aresztu wrcili do pracy. Dopiero po publikacjach 8222Rzeczpospolitej8221 w kwietniu 2002 roku Ministerstwo Finansw podjo decyzj, by rozwiza z nimi umowy o prac. Szczeciska firma BGM wpacia w 1998 roku sto tysicy zotych na Ruch Spoleczny AWS, a w styczniu 2001 roku znalaza si wrd czterech firm, ktre zwolniono z podatku akcyzowego na paliwo dla kutrw rybackich. Wyjtkowo sprzyja jej take wczesny wojewoda szczeciski Wadysaw Lisewski. Oprcz AWS dotacj dosta te SLD. Arkadiusz Grochulski przyzna, e finansowa polskie partie, bo 8222bez tego nie da si y8221. Dopiero dzi okazuje si, e bez pomocy najwyszych urzdnikw w pastwie wiele oszustw BGM nie miaoby szans powodzenia. W kieszeni spki siedzieli nie tylko zwykli celnicy, ale wysocy rang dyrektorzy z Gwnego Urzdu Ce. Kiedy spka BGM miaa problem z odpraw towaru, Arkadiusz Grochulski jecha zaatwia spraw. Najczciej problem polega na tym, e celnicy naliczali du akcyz. Zwolnienie z akcyzy Grochulski zaatwia z zaprzyjanionym dyrektorem Urzdu Celnego w Gdyni lub 8211 gdy sprawa bya powaniejsza 8211 z wicedyrektorem w Gwnym Urzdzie Ce. Jan Bobrek zezna, e w 2001 roku BGM toczy spr o olej opaowy, ktry ze wzgldu na mniejsze stenie barwnika celnicy uznali za napdowy i naliczyli wysz akcyz. Spr trwa miesicami i dopiero po wrczeniu 40 tysicy apwki w GUC caa zapacona wczeniej akcyza wrcia do firmy. Arkadiusz Grochulski by w stanie zaatwi nawet to, e oboone akcyz paliwo lotnicze celnicy traktowali jak bezakcyzow naft. Afera paliwowa na tak skal byaby wic niemoliwa bez przymykajcych oko celnikw (na granicy mona oceni, czy wjeda ojej opaowy, czy napdowy). Wyudzaniu kredytw sprzyjali natomiast przez korupcj lub niedopatrzenie bankowcy. Jak wynika z ustale organw cigania, kada wiksza podgrupa w mafii paliwowej (odpowiedzialna za acuchy spek paliwowych) miaa lub ma swoje dojcia do urzdnikw skarbowych i policji. Policja i prokuratura przyznaj, e sigaj tylko do redniego szczebla zamieszanych w przestpstwa paliwowe. Poza ich zasigiem s urzdnicy wprowadzajcy za apwki lub przez zaniedbanie przepisy umoliwiajce naduycia (na przykad zwolnienia podatkowe dla wybranych) oraz ci, ktrzy przejli najwiksze pienidze z afery paliwowej. Nieprzypadkowo w Czstochowie wikszo firm skupiona bya na jednym terenie, by podlega pod konkretny urzd skarbowy. O udziale funkcjonariuszy policji w tej aferze, wymieniao si gono w mediach w zasadzie tylko jedno nazwisko 8211 generaa Mieczysawa Kluka, byego szefa lskiej policji. Inne nazwiska odnotoway niewielkie wzmianki w prasie. Tymczasem, jak szacuj prokuratorzy prowadzcy ledztwa, w aktach figuruje przynajmniej kilkunastu policjantw, ktrzy przeszli na stron przestpcw. ledztwo i zarzuty ledztwo w sprawie mafii paliwowej, ktre cignie si od 2003 roku obejmuje ponad 3000 akt, 340 postpowa prokuratorskich, 1810 osb, ktrym postawiono zarzuty i 612 aresztowanych. 150 postpowa ju zakoczyo si skierowaniem do sdw aktw oskarenia, objto nimi 900 osb. Wedug prokuratury w naduycia paliwowe zamieszanych byo ponad 2700 firm. Wedug prokuratury 8222paliwowi bossowie8221 spotykali si na tajnych naradach w paacach, rezydencjach i orodkach wypoczynkowych. Podczas spotka planowano wsplne przedsiwzicia, dzielono rynek, pomagano sobie w dojciach do bankw, gdzie wyudzano kredyty, i do urzdnikw. Narady ochraniali wsppracujcy z nimi gangsterzy. W trakcie wielu prowadzonych ledztw ustalono, w jaki sposb dziaaa mafia, skd i dokd przepywao paliwo, jakimi drogami szy faszywe faktury i pienidze. Dzi jest ju jasne e, przedstawiciele firm paliwowych z caej Polski znali si i kontaktowali, tworzc oglnopolsk zorganizowan struktur. Krakowska prokuratura, podobnie jak wczeniej szczeciska, ustalia, e wszystkie tropy prowadz do szczeciskiej spki BGM importujcej paliwa i firmy spedycyjnej Trans Sad, nalecej do tych samych wsplnikw. Jak ustalia policja, zaoyciele BGM zgromadzili na zagranicznych kontach miliony dolarw. Kna i Kawalec inwestowali pienidze w nieruchomoci. Czonkowie mafii paliwowej w caym kraju kupowali paace, dworki, hotele i orodki wypoczynkowe, a take ziemi od Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa. Najczciej jednak prokuratury api figurantw-supw, czyli sam d afery oraz redni szczebel. Funkcjonariusze zabezpieczaj majtek zatrzymywanych ludzi. Jeli chodzi o organa skarbowe prowadzone s setki kontroli krzyowych, a jest to wyjtkowo mudna i dugotrwaa praca. W kraju nadal toczy si kilkanacie postpowa dotyczcych naduy paliwowych. W bardzo wielu z nich powtarzaj si te same nazwiska i nazwy spek. ledztwa wdroway po rnych prokuraturach, byy dzielone i czone, co ostatecznie opniao postpowania. Tych samych wiadkw wzywano po kolei do rnych wojewdztw. I policjanci, i prokuratorzy maj jednak najwicej zastrzee do sub finansowych. Chocia straty spowodowane dziaalnoci mafii paliwowej prawdopodobnie s porwnywalne jednej czwartej deficytu budetowego pastwa, ta afera to kolejny, dowd saboci pastwa. Szanse na odzyskanie zagarnitego majtku s niewielkie 8211 przyznaj suby finansowe. Ostatnie sze lat dziaalnoci BGM zostao do szczegowo opisane w 1064 tomach akt, ktre w maju 2004 roku trafiy do krakowskiego sdu. Dla prokuratury zeznania Jana Bobreka byy na tyle istotne, e po wpaceniu dwch milionw kaucji mg on w tym samy czasie (maj 2004) opuci areszt. Uwaa si, e jest to nagroda za zoenie szczegowych i obszernych wyjanie. Nieoficjalnie wiadomo, e dziki zeznaniom Bobreka prokuratura zdobya materiay obciajce obu byych prezesw PKN Orlen 8211 Andrzeja Modrzejewskiego i Zbigniewa Wrbla. Z zezna wynika te, e mafia paliwowa miaa powizania z politykami najwyszych szczebli. Arkadiusz Grochulski pocztkowo ukrywa si za granic. W 2003 roku poprosi sd o wydanie mu listu elaznego. W zamian za wolno zgodzi si zeznawa. Sd propozycj Grochulskiego wwczas odrzuci. W marcu 2005 roku Grochulski sam zgosi si do prokuratury i oddal si w rce policji. Postawiono mu zarzuty prania pienidzy pochodzcych z przestpstw paliwowych w kwocie co najmniej 110 mln z oraz kierowania od czerwca 2000 do marca 2002 roku zorganizowan grup przestpcz. Grochulski areszt opuci w 2007 roku po wpaceniu 2 mln z kaucji. Dwaj pozostali wsplnicy z BGM: Artur Kawalec i Przemysaw Kna, byli podejrzani o wyudzenie 40 milionw zotych podatku i akcyzy oraz zorganizowanie sieci spek faszujcych paliwo i dokumenty. Oboje dziki wysokiej kaucji 8211 2,5 mln z wyszli z aresztu. W 2011 roku Grochulski, Bobrek i Marszaek z czci zarzutw stawianych im przez prokuratur zostali uniewinnieni. Chodzi o nakanianie policjantw do ujawnienia tajnych informacji. Dodatkowo w 2012 roku z powodu przedawnienia krakowski sd okrgowy umorzy dwa kolejne wtki w trwajcym od 2005 roku procesie. Oskareni nie odpowiedz ju za przestpstwa skarbowe i dziaanie w zorganizowanej grupie przestpczej. Wedug aktu oskarenia, zarwno oskarenie o przestpstwa karno-skarbowe dla 16 oskaronych, jak i dziaanie w grupie przestpczej dla 14 z nich dotyczyo okresu od stycznia 1999 roku do marca 2002 roku. Zatem 8211 jak uzna sd 8211 w marcu 2012 roku ulego przedawnieniu. Proces toczy si przed krakowskim sdem od kwietnia 2005 roku. cznie zarzutami w akcie oskarenia objto 18 osb. Wrd oskaronych znajduj si m.in. Bobrek i Marszaek. Jak wic wida pomau ale sukcesywnie oskarenia i procesy w sprawie afery paliwowej dobiegaj koca, cho z niezbyt zadowalajcym wynikiem. Co do wspomnianego wczeniej Mieczysawa Kluka (szef lskiej policji), usysza on 4 zarzuty, 2 z nich korupcyjne. W tym zarzut napaci na zatrzymujcych go oficerw ABW. W grudniu 2011 roku zosta uniewinniony od zarzutw korupcyjnych. Sd uzna go jedynie winnym napaci na oficerw ABW. Zasdzi czn kar 3-letniego wizienia pokrywajc si z okresem tymczasowego aresztowania. Pozostali podejrzani w prowadzonych ledztwach to m.in.: Andrzej K. byy funkcjonariusz WSI, do 2001 roku waciciel firmy Wrostar. Podejrzany we wrocawskim ledztwie o kierowanie zorganizowan grup, ktra wyudzia 32 miliony zotych zwrotu podatku VAT. Adam Derecki, dziaa w spce Pamar z Wrocawia. Krakowska prokuratura stawia mu zarzut dziaania w zorganizowanej grupie, wystawiania faszywych dokumentw i umoliwienia wyprania co najmniej 30 mln z. Krakowski sd zdecydowa o jego aresztowaniu, a prokuratura wystawia list goczy. Przemysaw Frc, dziaa przez firm Pro Eco z Poznania. Krakowska prokuratura stawia mu zarzut dziaania w zorganizowanej grupie wsplnie i w porozumieniu m. in. z Arturem Kawalcem, wystawiania faszywych dokumentw i umoliwiania wyprania co najmniej 30 mln z. Krakowski sd zdecydowa o jego aresztowaniu, a prokuratura wystawia list goczy. Jarosaw Markl, dziaa przez firm Tech-Lex z Krakowa. Krakowska prokuratura stawia mu zarzut dziaania w zorganizowanej grupie, wystawiania faszywych dokumentw i umoliwienia wyprania co najmniej 30 mln z. Krakowski sd zdecydowa o jego aresztowaniu, a prokuratura wystawia list goczy. Tomasz Rostkowski, dziaa przez spki Arkaw z Czstochowy. Krakowska prokuratura stawia mu zarzut dziaania w zorganizowanej grupie wsplnie m.in. z Adamem Dareckim i Jarosawem Marklem, wystawiania faszywych dokumentw, czym umoliwi Arturowi Kawalcowi i innym wypranie co najmniej 30 mln z. Krakowski sd zdecydowa o jego aresztowaniu, a prokuratura wystawia list goczy. Marek Wojnowski, dziaa przez firm Womark z Katowic. Krakowska prokuratura stawia mu zarzut dziaania w zorganizowanej grupie, wystawiania faszywych dokumentw i umoliwienie wyprania co najmniej 30 mln z. Krakowski sd zdecydowa o jego aresztowaniu, a prokuratura wystawia list goczy. Straty budetu pastwa Najbardziej prawidowe w opisanej historii wydaje si stwierdzenie, e nie da si tak naprawd podsumowa strat spowodowanych dziaalnoci Alchemikw. Wiele firm zaangaowanych w ten interes ju nie istnieje. A wraz z nimi przepady dokumenty. Wedug doniesie procesowych, dziaalno mafii paliwowej narazia skarb pastwa na co najmniej 2,5 mld z strat. A mowa tu o kwotach, ktre wynikaj tylko z materiaw procesowych. Nieoficjalnie szacuje si, e od 1998 roku z pastwowej kasy mafia paliwowa moga wyprowadzi nawet kwot blisk 10 miliardom zotych. Przykadowo skarb pastwa zgosi syndykowi Dansztofu swoje nalenoci w wysokoci przeszo 26 mln z. Ostatecznie odzyska niewiele ponad ptora miliona, bo w cigu kilku miesicy przed upadoci z Dansztofu wyprowadzono majtek do firmy Polonia Promotion z Zabrza, ktrej dyrektorem handlowym jest Krzysztof Choma, wsplnik Dansztofu. Po ujawnieniu afery w mediach i zatrzymaniu bossw z BMG, rynkow rol potentata ze Szczecina przejy inne firmy, w tym Petro Cargo, powizane jednak z BGM lub jego pracownikami. Podobnych przykadw mona by mnoy, a najwaniejsze pytania do dzi pozostaj bez odpowiedzi: Dlaczego afera od kilkunastu ju lat pozostaje niewyjaniona, a jedynie od czasu do czasu media informuj nas o sukcesie w postaci ujawnienia jakiej potki Czy jedyne, na co moemy liczy, to informacje o zapaniu kolejnego supa, ktry w ledztwie okae si jedynym niewypacalnym podejrzanym BILANS AFERY PALIWOWEJ 1810 osb, ktrym postawiono zarzuty 612 aresztowanych 2700 firm zamieszanych w przestpczy proceder Bossowie z BGM: Bobrek, Grochulski, Marszaek, Kawalec, Kna dzi prawdopodobnie wszyscy na wolnoci 2,5 mld z strat budetu pastwa (cho szacuje si e nawet 10 mld z) Niejasny udzia rafinerii Korupcja urzdnikw i osona polityczna Polecane do obejrzenia: Super Wizjer 8211 Mafia paliwowa BGM (3 czci, niestety 1sza ju niedostpna) Post navigation ZNAJD NA STRONIE Zapisz si na mailowe powiadomienia o nowych wpisach SubskrypcjaKuczyski: Rajd z falstartem Po wyborach w Austrii i referendum we Woszech mamy wynik 1:1. Tymczasem indeksy w gr. Skd ten nagy napad optymizmu wrd inwestorw Czy za przedwczesny rajd witego Mikoaja przyjdzie nam zapaci ju na pocztku przyszego roku W studio Piotr Kuczyski, gwny analityk DI Xelion. Micha Kryski: Zajmijmy si soniem. Renacjonalizacja. Przejcie Pekao SA, o ktrym nie moemy rozmawia Piotr Kuczyski: Moemy, poniewa Xelion jest jeszcze wasnoci Pekao SA i Unicredit, a docelowo bdzie wasnoci tylko Pekao. Rzeczywicie, niezrcznie jest mi na ten temat cokolwiek mwi, aczkolwiek powtarzam, e tzw. udomowienie - ktre z reszt nie byo pomysem tylko tej ekipy, ale i poprzedniej - uwaam, e troch ponad 50 posiadanego sektora bankowego posiadanego przez polski kapita, niekoniecznie pastwowy, to jest waciwa struktura. A poza tym tskni za ubrem. Usyszelimy na konferencji, e marzeniem PFR-u, i jak si mona domyli te rzdu, jest utworzenie dwch silnych pastwowych grup i od trzech do piciu grup komercyjnych. Komercyjne to si same zrobi, bez wzgldu na to, czy pastwo tego bdzie chciao, czy nie. Jeeli chodzi o pastwowe, to te nie s do koca pastwowe. Pekao bdzie miao struktur tak, e 32,8 bdzie miao pastwo to wystarczy, eby przeprowadza swoj wol na walnych zgromadzeniach, ale reszta jest w rkach inwestorw, ktrzy te bd mieli co do powiedzenia. Mona powiedzie o mocnym udziale Skarbu Pastwa. Powiedzmy te, e zanim uzyskane zostan wszelkie zgody, potrwa to prawdopodobnie 4-5 miesicy, moe p roku. Take ubra zobaczymy pewnie gdzie tam w drugiej poowie przyszego roku. Klienci nie odczuj tych zmian, zobacz jedynie zmian logo. Pocztek tygodnia by taki, e niektrzy ju mwili o rajdzie witego Mikoaja. Troch wczenie, ju po mikoajkach, zdecydowanie przed wigili. Takie rajdy czsto kocz si na Boym Narodzeniu. W zwizku z tym jest to w sumie normalny ukad. Moe troch zaskakujcy jest ten atak na GPW. Ale jeeli si spojrzy na to, jak bardzo nasze blue chipy byy zbite, no to nic dziwnego. adnie wyglda ukad techniczny, cakiem przyzwoicie, tak jakby to rzeczywicie chciao wyskoczy ponad 2000 pkt. Przyszy tydzie jest sabiutki, poniewa wygasaj kontrakty. Posiedzenie Fedu moe troch namiesza. Chocia wedug mnie zaskoczenia rwnie nie bdzie. Stopy wzrosn prawie na pewno, ale to rynki maj zdyskontowane, take pan Trump nie zdy namiesza za bardzo. Czasu do koca roku jest bardzo mao. Jedyny problem czy cel dla funduszy to dobrze zakoczy rok. Warto patrze na to, o czym cyklicznie przypominam - rezerwy w Chinach. Dwa dni temu opublikowane dane - rezerwy Chin spady o prawie w stosunku do szczytu z zeszego roku. Zobaczymy, kiedy si tego wiat przestraszy, a wyglda to naprawd coraz sabiej. Jak si doda wszystko, co si wydarzyo na rynkach ostatnio, to ta euforia na rynkach wyglda naprawd podejrzanie. Przechodzc do Polski, le musz si czu przedsibiorcy, ktrzy gosowali na PiS, liczc na zmiany. Bo zmiany id, ale chyba w nie najlepszym kierunku. Zaley, z ktrej strony spojrze, niektrzy powiedz, e bardzo dobrze, niektrzy powiedz, e bardzo le. Na przykad ta Konstytucja dla biznesu zawiera miejscami bardzo suszne rozwizania. Najgorzej wyglda to, e przedsibiorcy ich pytania z sali, wskazyway, e s strasznie niepewni tego, co ich czeka. Inwestycje bd dalej leay, jeeli krlowaa bdzie niepewno. Panie Piotrze, standardowe pytanie o zoto. Czy ma szans odbi w najbliszym czasie Do posiedzenia Fedu, czyli do 14 grudnia raczej nie. Potem spodziewabym si jakiej korekty. Rynek sobie wbi w gow, e wysze stopy w Stanach, to jest gorzej dla zota. No i tyle. A co bdzie dalej, to bdzie zaleao od wielu czynnikw. Od zagroe wynikajcych z wyborw, od tego jaka bdzie inflacja, ruch na eurodolarze, naprawd w tej chwili trudno powiedzie. Od roku mwiem, e koo 1100 USD za uncj warto kupowa i nie zmieniem zdania. Dwa szybkie ostatnie pytanie. Co uwaa pan na temat kursu JSW Czy jest potencja na wzrost Nie wiem, nie mam pojcia. JSW jest wszdzie, w wielu komunikatach, wszyscy si podniecaj. Przepraszam, ja na JSW nie patrz. To na koniec polityczne pytanie. Czy zgadza si Pan z do powszechn opini ekonomistw, e PiS doprowadzi Polsk do zapaci finansowej Nie wiem. Niewtpliwie to, co wprowadzaj: 500, wiek emerytalny, to moe doprowadzi do potnych perturbacji, jeeli na wiecie bdziemy mieli kolejny kryzys, ktry niewtpliwie kiedy nastpi. Czy on nastpi za rzdw PiS-u czy nie, tego nie wiem. Jeeli tak, to bdziemy mieli pikn katastrof, przy czym Prawo i Sprawiedliwo bdzie miao usprawiedliwienie, no bo kryzys zewntrzny. Trzeba zauway, e PiS troch szczcia ma. Prosz zauway, e NBP dostarczy 8 czy 9 mld z, 9 mld aukcje LTE, a w przyszym roku zanosi si, e NBP przyniesie budetowi jeszcze wicej pienidzy. Jeeli Prawo i Sprawiedliwo bdzie miao dalej szczcie i nie wystrzeli jaki kryzys, to przez 2017 przebrnie na pewno. Co dalej Zobaczymy. Rozmawia Micha Kryski
Options-and-futures-trading-tutorial
Trading-strategi-fifa-14