Winston-ng-forex

Winston-ng-forex

Memulai-a-forex-business-in-india
Daftar forex-broker-ndd
Online-trading-academy-ebook


Nifty-option-trading-software-free-download Stock-option-trading-ideas Bagaimana-untuk-melakukan-akuntansi-entri-untuk-saham-pilihan Technical-analysis-trading-strategies-pdf Online-trading-sites-in-pakistan Moving-average-price-sap-mm

Znanstveno-raziskovalno zdruenje za umetnost, kulturne in izobraevalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetnikih, izobraevalnih, znanstvenih in tehnolokih vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto dni kasneje je EPEKA predlagala Mestni obini Maribor kandidaturo za naslov Evropska prestolnica mladih, kar je Maribor leta 2013 tudi pridobil. Nadaljujemo s svojo aktivnostjo na podroju dravljanstva UE, irjenja EU vrednot di medkulturnega dialoga. EPEKA ima tudi podrunice v tujini: EPEKA eka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turija, EPEKA rna gora di neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. Prav tako imamo podrunino enoto v Ljubljani. Zdruenje EPEKA, jadi Hal. Je drutvo v javnem interesu na podroju kulture di drutvo v javnem interesu na podroju mladine. Smo nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Poleg mladinske dejavnosti smo aktivni tudi na podroju kultur di umetnosti, prostovoljstva, ekologije ter spodbujanja medkulturnega dialoga. Trenutno se na mladinskem podroju osredotoamo na mednarodno mobilnost mladih di neformalno izobraevanje (pridobivanje unih kompetenc mladih). V letonjem letu smo vzpostavili tudi mladinsko zadrugo EPEKA z namenom podpore mladim pri podjetnitvu. V Galeriji Epaza na Koroki cesti 8 razstavljamo umetnika dela razlinih priznanih slovenskih di tujih avtorjev. Razstavljali jadi: Toma Lavri, Marjan Manek, Stojan Grauf, Konstantin Selikhanov, Brina Torkar, Serena Luna Raggi, Selma Selman, Marijan Amalietti Sodelujemo pri razlinih mladinskih projektih, ki pa jih tudi sami organiziramo. Osredotoamo se na EVS mladinske izmenjave di usposabljanja za mladinske delavce. Zavzemamo se za mlade z manj prilonostmi di sodelujemo pri projektih, ki spodbujajo vkljuenost mladih na trg dela, njihovo aktivno sodelovanje ter dravljansko zavedanje. Delujemo po naelih socialnega podjetja. Osredotoamo se na aktivno vkljuevanje ranljivih skupin v drubo in na trg dela. Na osrednji projekt je Romska restavracija Romani kafenava, ki prav tako deluje po naelih socialnega podjetja, ves zasluek tako namenja novim zaposlitvam. Gre za prvo romsko restavracijo v celotni Evropski uniji. Zaradi edinstvene romske kulture, pestre kulinarike di svojstvene notranje opreme je Romani kafenava pravi slovenski di evropski biser. Rominje in Romi v romski restavraciji Romani kafenava ponujajo romske specialitete, gostijo zakljuene drube, organizirajo keteringe, se posvetijo prav vsakemu obiskovalcu in ne boste verjeli napovedujejo prihodnost. Zdruenje EPEKA, jadi Hal. Koroka 8 2000 Maribor Slovenija epekaepeka.si epeka.si Romani kafenava: 040 933-990 Glavna pisarna: 030 610-606 ID za DDV: SI62581350 Matina tevilka: 4000919000 IBAN SI56 0417 3000 1488 756 (NOVA KBM, d. D.) Tefan Simoni. Predsednik Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Matej Tisaj. Podpredsednik Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Nina Petri. Sekretarka Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Iga tajnbaher Spodbujanje aktivnega dravljanstva mladih za vejo zaposlenost 20162018, blagajnik Zdruenja EPEKA, jadi. Hal. Urban unko. Lan predsedstva zdruenja EPEKA, jadi Hal. Aleksander Berglez. Lan predsedstva zdruenja EPEKA, jadi Hal. Jasmin Softi. Lan predsedstva zdruenja EPEKA, jadi Hal. Nermina Simoni. Vodja tajnitva, projektna administratorka, vodja kadrovske slube di koordinacija javnih del, urednica spletne strani epeka.si Ana Klement. Pomo pri izvajanju kulturnih programov, javna dela Andrej Rakovec. Pomo pri izvajanju programov za mlade, javna dela Sebijana Beiri. Pomo pri izvajanu programov za mlade, javna dela Danijela Pernek. Vodja mednarodnih projektov, EPEKA eka Vesna Pernek. Mednarodni projekti iga Dobnikar. Kurator Aja Mehmeti. ESS Jasmina Softi. Javna dela Zenel Bejta. Javna dela Djevrije Beiri. Javna dela Djevrije Mazrek. Javna dela Mario Mehmedovi. Javna dela Nadzorni odbor Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Marko Malajner Jaa Prajnc Marko Gorjak Svet socialnega podjetnitva Zdruenja EPEKA, jadi. Hal. Tefan Simoni, predstavnik ustanovitelja Mario Mehmedovi, predstavnik delavcev Lea Cipot, predstavnica uporabnikov storitev socialnega podjetnitva EVS prostovoljci: eyda Yaln. EVS prostovoljka, Turija Fatih Akliman. EVS prostovoljec, Turija Saba Deniz Ayiek. EVS prostovoljec, Turija Serhat Demirda. EVS prostovoljec, Turija Neslihan Cecen. EVS prostovoljka, Turija Tomina Duta. EVS prostovoljka, Romunija, Anthy Bracka. EVS prostovoljka, Grija Viktoriya Boneva. EVS prostovoljka, Bolgarija 1. Podrunica EPEKA Turija Irem Ebru Kuru, predsednica epeka.org.tr 2. Podrunica EPEKA Avstrija Michael Petrowitsch, predsednik epeka.at 5. Podrunica EPEKA Srbija Bogdan Takovi Nikoli, predsednik epeka.rs Podpirajo nas Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje, Ministrstvo za izobraevanje, znanost di pelabuhan, Ministrstvo za delo, druino, socialne zadeve di enake monosti, Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Mestna obina Maribor, Urad za mladino, program EU Erasmus, EU Kultura.Znanstveno-raziskovalno zdruenje za umetnost, Kulturne in izobraevalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke di ustvarjalce kulturnih, umetnikih, izobraevalnih, znanstvenih di tehnolokih vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto dni kasneje je EPEKA predlagala Mestni obini Maribor kandidaturo za Naslov Evropska prestolnica mladih, kar je Maribor leta 2013 tudi pridobil. Nadaljujemo s svojo aktivnostjo na podroju dravljanstva UE, irjenja EU vrednot di medkulturnega dialoga. EPEKA ima tudi podrunice v tujini: EPEKA eka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turija, EPEKA rna gora di neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. Prav tako imamo podrunino enoto v Ljubljani. Zdruenje EPEKA, jadi Hal. Je drutvo v javnem interesu na podroju kulture di drutvo v javnem interesu na podroju mladine. Smo nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Poleg mladinske dejavnosti smo aktivni tudi na podroju kultur di umetnosti, prostovoljstva, ekologije ter spodbujanja medkulturnega dialoga. Trenutno se na mladinskem podroju osredotoamo na mednarodno mobilnost mladih di neformalno izobraevanje (pridobivanje unih kompetenc mladih). V letonjem letu smo vzpostavili tudi mladinsko zadrugo EPEKA z namenom podpore mladim pri podjetnitvu. V Galeriji Epaza na Koroki cesti 8 razstavljamo umetnika dela razlinih priznanih slovenskih di tujih avtorjev. Razstavljali jadi: Toma Lavri, Marjan Manek, Stojan Grauf, Konstantin Selikhanov, Brina Torkar, Serena Luna Raggi, Selma Selman, Marijan Amalietti Sodelujemo pri razlinih mladinskih projektih, ki pa jih tudi sami organiziramo. Osredotoamo se na EVS mladinske izmenjave di usposabljanja za mladinske delavce. Zavzemamo se za mlade z manj prilonostmi di sodelujemo pri projektih, ki spodbujajo vkljuenost mladih na trg dela, njihovo aktivno sodelovanje ter dravljansko zavedanje. Delujemo po naelih socialnega podjetja. Osredotoamo se na aktivno vkljuevanje ranljivih skupin v drubo in na trg dela. Na osrednji projekt je Romska restavracija Romani kafenava, ki prav tako deluje po naelih socialnega podjetja, ves zasluek tako namenja novim zaposlitvam. Gre za prvo romsko restavracijo v celotni Evropski uniji. Zaradi edinstvene romske kulture, pestre kulinarike di svojstvene notranje opreme je Romani kafenava pravi slovenski di evropski biser. Rominje in Romi v romski restavraciji Romani kafenava ponujajo romske specialitete, gostijo zakljuene drube, organizirajo keteringe, se posvetijo prav vsakemu obiskovalcu in ne boste verjeli napovedujejo prihodnost. Zdruenje EPEKA, jadi Hal. Koroka 8 2000 Maribor Slovenija epekaepeka.si epeka.si Romani kafenava: 040 933-990 Glavna pisarna: 030 610-606 ID za DDV: SI62581350 Matina tevilka: 4000919000 IBAN SI56 0417 3000 1488 756 (NOVA KBM, d. D.) Tefan Simoni. Predsednik Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Matej Tisaj. Podpredsednik Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Nina Petri. Sekretarka Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Iga tajnbaher Spodbujanje aktivnega dravljanstva mladih za vejo zaposlenost 20162018, blagajnik Zdruenja EPEKA, jadi. Hal. Urban unko. Lan predsedstva zdruenja EPEKA, jadi Hal. Aleksander Berglez. Lan predsedstva zdruenja EPEKA, jadi Hal. Jasmin Softi. Lan predsedstva zdruenja EPEKA, jadi Hal. Nermina Simoni. Vodja tajnitva, projektna administratorka, vodja kadrovske slube di koordinacija javnih del, urednica spletne strani epeka.si Ana Klement. Pomo pri izvajanju kulturnih programov, javna dela Andrej Rakovec. Pomo pri izvajanju programov za mlade, javna dela Sebijana Beiri. Pomo pri izvajanu programov za mlade, javna dela Danijela Pernek. Vodja mednarodnih projektov, EPEKA eka Vesna Pernek. Mednarodni projekti iga Dobnikar. Kurator Aja Mehmeti. ESS Jasmina Softi. Javna dela Zenel Bejta. Javna dela Djevrije Beiri. Javna dela Djevrije Mazrek. Javna dela Mario Mehmedovi. Javna dela Nadzorni odbor Zdruenja EPEKA, jadi Hal. Marko Malajner Jaa Prajnc Marko Gorjak Svet socialnega podjetnitva Zdruenja EPEKA, jadi. Hal. Tefan Simoni, predstavnik ustanovitelja Mario Mehmedovi, predstavnik delavcev Lea Cipot, predstavnica uporabnikov storitev socialnega podjetnitva EVS prostovoljci: eyda Yaln. EVS prostovoljka, Turija Fatih Akliman. EVS prostovoljec, Turija Saba Deniz Ayiek. EVS prostovoljec, Turija Serhat Demirda. EVS prostovoljec, Turija Neslihan Cecen. EVS prostovoljka, Turija Tomina Duta. EVS prostovoljka, Romunija, Anthy Bracka. EVS prostovoljka, Grija Viktoriya Boneva. EVS prostovoljka, Bolgarija 1. Podrunica EPEKA Turija Irem Ebru Kuru, predsednica epeka.org.tr 2. Podrunica EPEKA Avstrija Michael Petrowitsch, predsednik epeka.at 5. Podrunica EPEKA Srbija Bogdan Takovi Nikoli, predsednik epeka.rs Podpirajo nas Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje, Ministrstvo za izobraevanje, znanost di pelabuhan, Ministrstvo za delo, druino, socialne zadeve di enake monosti, Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Mestna obina Maribor, Urad za mladino, programa Uni Eropa Erasmus, EU Kultura.Malaysia memiliki 30 menteri kabinet termasuk Perdana Menteri YAB sekaligus Wakil Perdana Menteri YAB (tidak termasuk Wakil Menteri Sekretaris Politik). Latar belakang pendidikan Yang Terhormat tidak mudah diakses dan tersedia di internet dan bahkan di wikipedia atau pencarian google dan bahkan di blog pribadi mereka. Dari 30 Menteri Kabinet yang disumpah, sepuluh (10) Menteri berasal dari berbagai latar belakang Ekonomi (dari ekonomi murni sampai ekonomi industri dan islami), dua (2) Insinyur (satu di bidang mekanis dan lainnya di sipil), delapan (8) Pengacara, satu (1) FSIM, satu (1) ahli gizi, tiga (3) latar belakang pendidikan tidak diketahui, satu (1) literatur, dua (2) manajemen bisnis, satu (1) obat, satu (1) studi islam. Kami memiliki tiga (3) menteri kabinet dengan kualifikasi PhD (tidak termasuk Doktor kehormatan) walaupun ada lima (5) Menteri yang benar-benar menggunakan gelar Dr di depan nama mereka (saya tidak dapat menemukan rincian tingkat kelulusan Doktor), Satu (1) lulusan Universitas Harvard dan satu lulusan kelas satu honours. Saya tidak dapat menemukan latar belakang pendidikan dari tiga (3) Kabinet Menteri meskipun saya telah mencari dan mencari dari semua mesin pencari internet. Mesin pencari internet adalah sumber penelitian utama saya. Saya bersyukur, jika ada yang punya informasi bisa mengupdate detilnya di bawah ini. Singkatnya, Malaysia didorong oleh Economist and Lawyers. Silakan lihat di bawah untuk keterangan lebih lanjut. (Penafian: rinciannya benar dari informasi yang tersedia di internet) ANGGOTA KABINET - MENTERI Y.A.B. DATO SRI MOHD. NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK MENTERI UTAMA, MENTERI KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN: Primary amp Secondary: St John Institution Malvern College Public School, Worchestershire, England Pendidikan Tersier: University of Nottingham, Sarjana Ekonomi Industri (1974) Y.A.B. TAN SRI DATO HAJI MUHYIDDIN BIN MOHD. YASSIN DEPUTI MENTERI UTAMA, MENTERI PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN: Pratama: Sekolah Kebangsaan Maharani, Muar, Johor Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi, Muar, Johor Pendidikan Tertier: Universitas Malaya, Sarjana Ekonomi Studi Bahasa Melayu (1971) ) YB DATO SRI ONG TEE KEAT MENTERI PENDIDIKAN PENDIDIKAN TRANSPORTASI: Primer: SRJK (C) Konghucu Kuala Lumpur (1963-1968) Sekunder: SMJK Confucian (1969-1974) Perguruan Tinggi: Sekolah Menengah Methodist Boys Kuala Lumpur (Form 6) (1975-1976 ) Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Teknik Mesin (1977-1981) YB SENATOR TAN SRI DR. KOH TSU KOON MENTERI DI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DEPARTEMEN UTAMA: Primer: Sekolah Menengah Pertama Phor Tay: Sekolah Menengah Pertama Chung Ling Pendidikan Tinggi: Princeton University AS, Sarjana Fisika (1970) University of Chicago, PHD di bidang Ekonomi dan Sosiologi Pendidikan (1977 ) YB TAN SRI BERNARD GILUK DOMPOK MENTERI PERKEBUNAN DAN INDUSTRI PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Pratama: SM St Micheal, Penampang Sekunder: SM LaSalle, Pendidikan Tinggi Tanjung Aru: Institut Teknik West Ham (sekarang dikenal sebagai University of East London), Bachelor of Science di FSIM (1978) YB DATO SERI MENGUBAH NAZRI BIN ABDUL AZIZ MENTERI DALAM MENTERI UTAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Sekunder: Perguruan Tinggi Melayu Kuala Kangsar (MCKK) Pendidikan Tersier: Sarjana Hukum (LLB), Pengacara Hukum, Lincolns Inn, Inggris Y.B. DATO SERI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN MENTERI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN: Primer: Institusi St Johns Sekunder: St John Institution Malay College Kuala Kangsar, Alice Smith College: Cheltenham College, sekolah umum Inggris Pendidikan Tersier: University of Wales, Aberystwyth, Malaya, Bachelor Hukum (LLB) (1974) London School of Economics, Magister Hukum (LLM) di Komersial amp Hukum Perusahaan (1988) YB DATO SERI UTAMA DR. RAIS YATIM MENTERI PENDIDIKAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN BUDAYA: Pendidikan Tertier: Universitas Nasional Singapura, Sarjana Hukum Kings College, London, PHD (1994) Y.B. TAN SRI NOR MOHAMED BIN YAKCOP MENTERI DALAM MENTERI UTAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Sekunder: Lembaga St Xavier, Penang Pendidikan Tersier: Tidak Tersedia Y.B. DATUK PETER CHIN FAH KUI MENTERI ENERGI, TEKNOLOGI HIJAU DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN AIR: Pendidikan Tersier: Grays Inn, London, Pengacara Hukum (1971) Y.B. DATO SERI HJ. MOHD SHAFIE BIN HAJI APDAL MENTERI LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH: Pendidikan Tersier: Politeknik Staffordshire Utara (sekarang dikenal sebagai University of Staffordshire), Sarjana Ekonomi Y.B. DATO SERI MOHAMED KHALED BIN NORDIN MENTERI PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI: Sekunder: Sekolah Tinggi Muar (Muar High School), Johor. College: English College, Johor Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Hukum (LLB) (1971) Y.B. DATO MUSTAPA BIN MOHAMED MENTERI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDUSTRI: Pendidikan Tersier: Universitas Melbourne, Penghargaan Kelas Pertama Sarjana Ekonomi Universitas Boston AS, Magister Pengembangan Ekonomi University of Melbourne, Doktor PHD Kehormatan (1997) Y.B. DATUK DR. JOHNITY ONGKILI MENTERI PENDIDIKAN, TEKNOLOGI DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN INOVASI: Pendidikan Tersier: Universitas La Trobe, Australia, PHD dalam Ekonomi Pertanian Y.B. DATUK DOUGLAS UGGAH EMBAS MENTERI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN: Pendidikan Tersier: Tidak tersedia Y.B. DATO SRI DR NG YEN MENTERI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PARIWISATA: Universitas: Vitoria Institution, Kuala Lumpur (Form 6) Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Kedokteran Sarjana Bedah (MBBS) (1972) John Hopkins University, USA Diberikan: Diploma of Pengobatan Reproduksi YB DATO HAJI NOH BIN OMAR MENTERI PERTANIAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN INDUSTRI BERBASIS AGRO: Primer: SRK Sungai Burong (1965) Sekunder: SMK Aminuddin Baki (1977) Perguruan Tinggi: Temenggong Ibrahim, Guru Pendidikan Tertiary: Universitas Thames Valley, Sarjana Hukum Y.B. DATO SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI MENTERI LEMBAGA PENDIDIKAN PERTAHANAN: Sekunder: SM Agama Izudin Shah, Ipoh (1970) Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Ekonomi Studi Bahasa Melayu (1975) Y.B. DATO SHAZIMAN BIN ABU MANSOR MENTERI KARYA PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Pratama: Tunku Besar Tampin Sekolah Dasar Pendidikan Tersier: Universitas Indiana, Sarjana Teknik Sipil Y.B. DATO SRI HIDUP TIONG LAI MENTERI PENDIDIKAN PENDIDIKAN KESEHATAN: Pendidikan Tersier: Universitas Kebangsaan Malaysia, Sarjana Ilmu Pengetahuan (Nutrisi) (1971), MBA, Magister Administrasi Bisnis Y.B. DATO AHMAD SHABERY CHEEK MENTERI LATAR BELAKANG PENDAFTARAN YOUTH DAN OLAHRAGAWAN: Primer: Sekunder: Pendidikan Tersier: Universitas Malaya Tidak tersedia Y.B. DATUK DR. SUBRAMANIAM SATHASIVAM MENTERI LEMBAGA PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA: Pendidikan Tersier: HARVARD University, MBA Y.B. DATO SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB MENTERI PERDAGANGAN DOMESTIK, LEMBAGA PENDIDIKAN KOPERASI DAN KONSUMENISME: Pratama: Sek Kebangsaan Bangau Sekunder: Sek Menengah Air Putih (1973) Sek Men Teknik Kuantan, Pahang (1976), Akademik Jaya (Form 6) Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Hukum (1980) YB DATO SERI HAJI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH MENTERI KEUANGAN (II) LATAR BELAKANG PENDIDIKAN: Primer: SRK St Micheal, Sekolah Menengah Ipoh: Sekolah Datuk Abdul Razak, Seremban, Negeri Sembilan Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Ekonomi (1976). Universitas Islam Internasional, Sertifikat Ekonomi Islam, Institut Pengurusan Malaysia, Sertifikat Akuntan Keuangan. Y.B. DATO SERI KONG CHO HA MENTERI PERUMAHAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH: Pendidikan tersier: Universitas Malaya Sarjana Seni Sastra Y.B. SENATOR DATO SRI SHAHRIZAT ABDUL JALIL MENTERI PEREMPUAN, PENDIDIKAN KELUARGA DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KOMUNITAS: Primer: Sekolah Jalan Utara, Sekolah St George, Kota George Sekunder: Tunku Kurshiah College, Seremban, Negeri Sembilan Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Hukum Y.B. DATUK ANIFAH BIN HJ. AMAN MENTERI LUAR NEGERI PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Sekunder: Sabah College, Kota Kinabalu, Sabah Pendidikan Tersier: Universitas Buckingham, Inggris, Sarjana Filsafat, Ekonomi dan Hukum (1971) Y.B. SENATOR DATO RAJA NONG CHIK BIN DATO RAJA ZAINAL ABIDIN MENTERI FUNDERAL WILAYAH PENDIDIKAN PENDIDIKAN: Pratama: Anak Laki-Laki Metodis Sekolah Menengah: Victoria Institution College: Royal Military College Pendidikan Tertier: University of Wales, Sarjana Ekonomi Anggota Chartered Institute of Management Accountant, Institut Akuntan Malaysia dan Lembaga Sekretaris dan Sekretaris Chartered Malaysia YB SENATOR MEJAR JENERAL DATO JAMIL KHIR BIN BAHAROM (B) MENTERI DALAM MENTERI UTAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Perguruan Tinggi: Latihan Orientasi Ketenteraan Pegawai Muda (1987) Pendidikan Tersier: Universitas Malaya, Sarjana Syariah (1986), Sekolah Ilmu Sosial dan Islam, Virginia , AS, Magister Seni dalam Studi Islam (Manajemen Ekonomi Islam) (2000) YB SENATOR DATUK SERI IDRIS JALA MENTERI DALAM KANTOR PENDIDIKAN UTAMA PENDIDIKAN LATAR BELAKANG: Pendidikan tersier: Universitas Sains Malaysia, Sarjana Manajemen Penang (1982), Universitas Warwick, MBA (1986) DIKUBAHKAN ke Menteri Kehormatan di atas melalui FACEBOOK atau personal mereka. BLOG di SINI. Untuk latar belakang pendidikan partai politik Malaysia anggota Youth EXCO. Lihat di bawah ini: Tetap Tune untuk latar belakang pendidikan dari para Wakil Menteri kami. RASA PAST 32- Bareno 10km 140310 Bukit Jalil (1hr 16mins) 31- New Balance 30km, Padang Merbuk, 170110 (4hr 3 menit) 30- Malakoff 12km 201209, Bukit Kiara (1hr 25mins) 29- Dukethon 5km 221109, Duke Highway (31mins ) 28- Mizuno 11km Menjalankan 2009 UPM, Serdang (1hr 30mins) 27 - Siemens Run 2009 Dataran Merdeka 190709 (1 jam 10 menit) 26 - Klang Balapan Baru 21km ras Setia Alam 070609 (2hr 49mins) 15- Saldo Baru 15km Taman Danau Ras 170509 2hrs 9 min) 24 - Bomba Run Dataran Merdeka 10km berjalan 100509 (1 jam 24mins) 23 - Orange menjalankan Lintasan 11km 1140 120409 (1 jam 23min) 22- Larian Amal Sri Sinar Bukit Jalil 10km lari 150309 (1 jam 8 menit) 21-KL City 10km run 22 Feb 2009 (1hr 10mins) Perlombaan 20-Great Eastern 30km 180109 (4hr 3 menit) 19-Malakoff 12km lari 211208 (1 jam 27mins) 18-Penang International Marathon 25km 161108 17-Adidas King of the Road 22.7km 100808 (2hrs 49mins) 16-Ipoh International 21km berjalan 060708 (2hr 37mins) 15-Klang MPK 10km berjalan 290608 (1hr 12mins) 14-Sundown 84km Ultra Marathon 310508 (co Mpleted 54km 8hours 45mins) 13-New Balance 15km Run, Pdg Merbuk 180508 (1hr 48mins) 12-Power Run 10km, Jln Duta 27 April 2008 11-Orange 9km berjalan, Curve 130408 ​​10-Standard Chartered 42km Marathon Internasional 021207 (7hr26min) 9-KL international Marathon 21km 180307 8-Malakoff Malaysia Dualthon Series Putrajaya 300706 7-PJ setengah Marathon 21km 180606 Jembatan 6-Penang 21km berjalan 240607 5-Malakoff Malaysia Seri Dualthon Dataran merdeka 230406 4-A famosa Triathlon (relay) Melaka 120306 3- Ironman Langkawi 3.8km berenang, siklus 180km, 42.2km berjalan (selesai 3.8km berenang 126km siklus) 260206 2-Great Eastern Run 220106 1-Powerman Malaysia (10kmRUN-01: 04: 4660kmCycle 02: 23: 0810km RUN01: 30: 08) 031004 Semua Label
Thaintorm-forex-system-reviews
Stock-options-vs-forex-trading