Jak-zarabiam-na-forexie

Jak-zarabiam-na-forexie

Pilihan-trading-pit-review
Opsi-opsi saham jp-morgan
Online-hari-trading-games


Trading-strategy-that-really-works Forex-muslim-broker List-of-high-impact-forex-news Perdagangan-forex-youtube Osnovna-skola-forex Sedang bergerak rata-rata-stasioner

Strategia inwestycyjna Michaa, czyli prba odpowiedzi na pytanie jak inwestowa bezpiecznie Przedstawiam moj recept jak zbudowa portfel inwestycyjny, ktry ma mi pomc 8222pokona8221 oprocentowanie lokat bez nadmiernego zaangaowania. Oszczdza nie jest tak trudno, jak si wydaje. Gorzej bercanda dengan inwestowaniem, bo podejmujc niewaciwe decyzje tracimy prawdziwe pienidze. Aku chobymy byli nie wiem jak wyrachowani, untuk trudno jest nie ulega emocjom 8211 zwaszcza, gdy notowania id w d. Ja nie jestem wyjtkiem i dlatego szukam systemu, ktry pomoe zminimalizowa wpyw emocji na ruchy inwestycyjne. W tym artykule przedstawiam Wam zaoenia bezpiecznego portfela inwestycyjnego, ktry bd prowadzi w ramach cyklu Elementarz Inwestora. Ale oprcz niego zdecydowaem si pokaza mengambil moj strategi inwestowania na najblisze lata. Aku to nie jest krtka opowiastka dla osb przewijajcych teksty. Jeli nie masz teraz czasu, untuk wr przeczyta potem. Inwestowanie jest dla cierpliwych i ja celowo wystawiam dzisiaj Wasz cierpliwo na prb Elementarz Inwestora sowo wstpne Sepuluh artyku wchodzi w skad cyklu edukacyjnego Elementarz Inwestora prowadzonego przez autorw dwch blogw finansowych: Zbyszka z bloga APP Funds oraz Michaa z Jak oszczdza pienidze. Celem naszego rocznego projektu edukacyjnego jest pokazanie inwestowania krok po kroku bez zadcia, ciemy i koloryzowania. Jedn rzecz musisz jednak wiedzie: nie jestemy doradcami inwestycyjnymi, nie dajemy adnych rekomendacji, nie proponujemy wsplnego inwestowania. W trakcie tego cyklu bdziesz mg ledzi dwa budowane przez nas portfele inwestycyjne (agresywny i bezpieczny), ale zdecydowanie odradzamy naladowanie naszych krokw. Nie nastawiamy si na osignicie konkretnego wyniku inwestycyjnego. Nasze portfele maj oleh tylko przykadem, ktrym posugiwa si bdziemy, m.in. Po ke, oleh praktycznie zobrazowa niektre zagadnienia poruszane w cyklu artykuw. Postaramy si podzieli nasz wiedz w maksymalnie uporzdkowany sposb, ale pamitaj, e dzielimy si naszymi dowiadczeniami, ktre nie musz mie wiele wsplnego z Twoj rzeczywistoci. Zachcamy Ci melakukan samodzielnego mylenia. Nie wierz ani nam, ani osobom podajcym si za doradcw finansowych. Wierz za untuk siebie saya ingin, e przy odpowiednim wchoniciu podawanej tu wiedzy, untuk Ty bdziesz dla siebie najlepszym doradc finansowym. Tego Ci ycz. Reasumujc: nie bierz niczego co tu przeczytasz dosownie. Zawsze musisz ke przefiltrowa i zaadaptowa na wasne potrzeby uwzgldniajc swoje preferencje, skonno do ryzyka, sebenarnyany poziom wiedzy saya mengambil finansowe moliwoci. Jak inwestujesz Michale W komentarzach pod moim ostatnim raportem kosztw, pojawio si pytanie dotyczce mojej Strategii inwestowania (tutaj i tutaj). Nie planowaem jej opisywa. Wrcz odpowiedziaem, e nie bd jej przedstawia (moje odpowiedzi tutaj krtko i tutaj szerzej). Po czym uwiadomiem sobie, e trudno mi bdzie wytumaczy sposb mojego dziaania w trakcie akcji Elementarz Inwestora bez szczegowego nawietlenia szerszego kontekstu 8211 wykraczajcego poza t akcj. Sepuluh artyku jest prb kompleksowej odpowiedzi na pytanie jak inwestujesz, ale z pominiciem szczegw dotyczcych moich inwestycji spekulacyjnych. Tu nadal podtrzymuj untuk co napisaem 8211 nie chc wyla dziecka z kpiel. Ca reszt podaj na tacy. Struktura tego artykuu jest nastpujca: Najpierw przedstawi nasz obecn sytuacj. Potem przedstawi nasze zaoenia saya dugoterminowe cele inwestycyjne dotyczce inwestowania. W dalszej kolejnoci przedstawi wieo modyfikowan Strategi inwestowania dugoterminowego 8211 oddzielnie dla Gabi i dla mnie. A na koniec poka krtkoterminowy rencanakan budowy portfela inwestycyjnego w ramach akcji Elementarz Inwestora (1 rok) 8211 uwzgldniajcy przyjte wczeniej zaoenia. Jeli nie lubisz czyta dugich artykuach lub nie chcesz zrozumie dlaczego dziaaem i planuj dziaa w taki a nie inny sposb, to miao skocz do sekcji Rencana dla portfela EI na najblisze miesice. Nasza obecna sytuacja Obecna sytuacja finansowa mojej rodziny na pewno nie jest reprezentatywna dla wikszoci Czytelnikw bloga. Dlatego chc j przedstawi w punktach, aby nada odpowiedni kontekst dalszej czci tego artykuu. Dlaczego to jest takie wane Bo sposb inwestowania naley zawsze dostosowa do wasnej specyfiki: wiedzy, preferencji, wieku, dotychczasowych dowiadcze, celw, planw i szeroko rozumianej sytuacji finansowej. Pisaem ju o tym szczegowo w artykule 8222 Poduszka finansowa, czyli co musisz zrobi, zanim zaczniesz inwestowa, w ktrym podkrelaem znaczenie tego, oleh oleh na finansowej prostej. Sebuah wic przechodzc melakukan naszej sytuacji 8211 rodki, ktrymi dysponujemy mog podzieli na kilka grup: Finansow poduszk bezpieczestwa. Ktra pokrywa 12 miesicy naszych kosztw. Lune rodki finansowe przeznaczone na inwestycje krtkoterminowe 8211 nasz dziaalno w obszarze nieruchomoci oraz poyczek. Rodki przeznaczane na inwestycje dugoterminowe. Tu dotychczas systematycznie odkadalimy kilkaset zotych miesicznie. Nie byy sampai kwoty. Nasza finansowa poduszka bezpieczestwa jest dosy gruba. W przypadku utraty wszystkich przychodw pozwoli nam przetrwa, przy niezmienionym poziomie kosztw, co najmniej 12 miesicy. Aku wanie taki 12-miesiczny bufor bezpieczestwa traktuj w tej chwili jako optymalny dla nas. Przypominam, e zarabiam wycznie na blogu saya mam wysok wiadomo tego, e s untuk przychody nieregularne. Zakadam te, e przez pierwsze dwa kwartay 2014 roku przychody bd niskie i pochodzi bd wycznie z afiliacji i reklam, sebuah przy tym bd ponosi wysze koszty zwizane z prac nad moimi wasnymi produktami (angauj do tych prac mengambil inne osoby). Poduszka jest wic na tyle gruba, oleh ubywanie z niej pienidzy nie zmuszao mnie do zastanawiania si skd wzi pienidze na ycie. Rodkw z naszej poduszki nie przeznaczamy na inwestycje. Traktujemy je wycznie jako margines bezpieczestwa. Wikszo tych rodkw ulokowana jest na lokatach terminowych lub na rachunkach oszczdnociowych, przy czym stopniowo migruj cz z nich do systematycznie dokupowanych obligacji 10-letnich (o obligacjach pisa ju Zbyszek). Rozkad, ktry planuj tutaj osign, to okoo 30 rodkw w obligacjach oraz okoo 70 w gotwce w bankach. Drugi, pokany worek rodkw, untuk gotwka przeznaczona na inwestycje krtkoterminowe. Rodki te trzymamy wycznie na rachunkach oszczdnociowych i su nam satu melakukan szybkiego finansowania zakupu mieszkania lub poyczek. Doskonale zdaj sobie spraw z faktu, e nie bercanda dengan najlepszy sposb przechowywania pienidzy (mogyby lepiej pracowa), ale z zaoenia czekaj satu na okazj. Aku z mojej perspektyly na okazyjnych zakupach zarabiamy wicej, ni gdyby te rodki pracoway, np. Na giedzie, na ktrej nie znam si tak dobrze jak na nieruchomociach i poyczkach. Moglibycie si zastanawia dlaczego majc na gowie dwa kredyty hipoteczne (co wida w moich raportach kosztw) nie chcemy ich szybciej spaci. Nie do koca prawda Ja bardzo chtnie pozbybym si tych kredytw. Ale jednoczenie stoj w rozkroku, bo nie chc ogranicza przychodw z obracania pienidzmi. Gotwk przeznaczamy bowiem na dziaalno spekulacyjn, ktra, jak na razie, pozwala nam rocznie zarabia wicej, ni kosztuj nas te kredyty. Przez dziaalno spekulacyjn rozumiem szybki zarobek, przy czym ja za szybki uznaj perspektyw od kilku melakukan 12 miesicy dla kadej inwestycji. Czy ta droga jest dostpna dla kadego Absolutnie nie Trudno jest dugoterminowo pokonywa oprocentowanie kredytw hipotecznych (pomimo, e s to najtasze poyczki na rynku). Kady bercanda. Nam si na razie sprawdza ta strategia. Zreszt nawet gdybymy chcieli spaci wszystkie kredyty, untuk musielibymy sprzeda mieszkanie, ktre obecnie wynajmujemy. A nie chcemy tego robi, dopki nie musimy Ostatnim workiem pienidzy s rodki przeznaczane na inwestycje dugoterminowe. Tu nie mamy spektakularnych dokona. Zasilam jak na razie konta IKE oraz lokaty pozakadane dla dzieci. Na wszystkie te konta trafia cznie kilkaset zotych miesicznie. Z zaoenia miay oleh toie kwoty, ktre mnie nie bol (ktrych nie zauwaam w budecie), sebuah jednoczenie pozwalajce w horyzoncie 20 lat od urodzin uzbiera dla kadego z dzieci mniej wicej po 60 000 8211 80 000 z (efektywnie zgromadzona kwota zaley od oprocentowania Lokat). IKE stosowalimy dotychczas w najprostszych postaciach: jedno typu lokata saya jedno umoliwiajce inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Pisz dotychczas, bo wprowadzam wanie zmiany w tym zakresie. O szczegach pisz w czci Strategia inwestowania dugoterminowego Zaoenia i dugoterminowe cele inwestycyjne Zanim przejd do przedstawienia Strategii inwestycyjnej na najblisze 520 lat, to chciabym przybliy Wam mj sposb rozumowania, emocje i zaoenia dotyczce inwestowania. Jeszcze rok temu byem pracownikiem etatowym zarabiajcym cakiem konkretne pienidze. Aku jeszcze 2 lata temu zakadaem, e aktywnie bd korzysta ze zdolnoci kredytowej, ktr posiadaem jako etatowiec i bd dy do zwikszania przychodw z wynajmu poprzez zakup kolejnych mieszka finansowanych kolejnymi kredytami hipotecznymi. Nadal uwaam, e sepuluh interes przy odpowiednich zaoeniach saya kupowaniu mieszka poniej redniej wartoci rynkowej, dobrze si spina. Saya o ile jeszcze ptora roku temu miano si z moich pomysw i wskazywano, e zwyka lokata daje wiksz rentowno, to w cigu ostatnich 6 miesicy sporo pienidzy z lokat (coraz niej oprocentowanych) ucieko w kierunku innych form inwestowania, m.in. Nieruchomoci W tych planach podboju rynku nieruchomoci sporo namiesza mi blog. Uwierzyem w to, e robic to co robi i dzielc si swoj wiedz i dowiadczeniami, jestem w stanie zarabia na blogu wystarczajco duo, oleh utrzyma nasz rodzin (szczegowo opowiadaem o mojej decyzji w sidmym odcinku podcastu). Ale decyzja o odejciu z etatu i zaoeniu wasnej firmy zrujnowaa moj zdolno kredytow. Musiaem si ograniczy melakukan tych rodkw, ktre posiadamy na kontach. Dodatkowo prowadzenie bloga oraz realizacja zwizanych z nim planw, wymaga mojego staego, duego zaangaowania. Podoba mi si ke i chc w ke adowa energi, ale efektem ubocznym jest maa ilo czasu, ktr mog przeznaczy na inwestowanie. Zreszt nawet w przypadku nieruchomoci, ktre nadal s moim konikiem, staram si odchodzi od modelu, w ktrym jestem bezporednio zaangaowany w kad transakcj. Wol stawa si inwestorem pasywnym. Angaujcym si kapitaowo, zarabiajcym oleh moe mniej ni na samodzielnie realizowanych transakcjach, ale jednoczenie majcym wicej czasu na dziaania w tym obszarze, ktry jest dla mnie dzisiaj wany 8211 rozwijaniu bloga. Z jednej strony kto moe mi wytkn, e jestem niekonsekwentny i e taka zmiana Strategii w trakcie gry jest sabym pomysem. Saya oleh moe nawet bdzie mia racj oceniajc ke z wasnej perspektywy. Seorang pria po prostu adaptuj si melakukan sytuacji. Skoro gigantyczna inwestycja mojej energii w blog przynosi bardzo dobre efekty (ambil finansowe), bybym gupcem nie prbujc rozbuja tej inwestycji. W mojej opinii ke wanie zdolno adaptacji i odwanego korzystania z nadarzajcych si okazji, spowodoway, e jestem tu gdzie jestem Saya po tym wstpie podsumuj moje najwaniejsze zaoenia inwestycyjne na chwil obecn: Mae zaangaowanie 8211 nie mam czasu na ledzenie kursw, notowa, analizowanie wykresw. Czas chc spdza z rodzin, z Czytelnikami bloga i na zarabianiu, i wydawaniu pienidzy Automatyzacja 8211 w idealnym scenariuszu chciabym, aby inwestowanie sprowadzao si do automatycznego wykonywania przeleww i dokonywania transakcji bez zastanawiania si za kadym razem, co kupi, kiedy kupi i za ile kupi . Untuk nie musi oleh pena automatyzacja, ale musi dengan na tyle proste, bym mg komu przekaza login, hado i procedur, wedug ktrej nabywa dla mnie poszczeglne walory. Automatyzacja pozwala mi mengambil ograniczy szkody moralne. Wiem, e dziaam zgodnie z wytyczonym planem i dziki automatyzacji jestem mniej podatny na hutawk nastrojw, ktra na pewno, tak czy siak, w mniejszym lub wikszym stopniu, bdzie mi towarzyszy. Minimalizacja opat 8211 le si czuj, gdy mam wraenie, e ke zarzdzajcy produktami inwestycyjnymi zarabiaj wicej ni ja na moich inwestycjach. Dlatego szukam takich produktw, w ktrych koszty zarzdzania s jak najnisze. Optymalizacja podatkowa 8211 chc wykorzystywa wszystkie dostpne moliwoci w zakresie obnienia podatkw od zyskw kapitaowych. Saya dlatego bardzo ucieszyem si, e Zbyszek adnie podsumowa temat kont IKEIKZE. Zapominam o zainwestowanych kwotach 8211 nastawiam si na dugi horyzont czasowy i na to, e nie bd w ogle wyciga pienidzy z kont inwestycyjnych. Inwestuj wycznie nadwyki finansowe 8211 aku untuk takie, ktrych 8222znikanie nie bdzie mnie bolao. Dotychczas byo ke kilkaset zotych miesicznie. Saya na pocztku realizacji sekarangj strategii 8211 tak pozostanie. Przynajmniej melakukan czasu a nie ustabilizuj zarobkw z bloga. Systematyczno 8211 chcemy co miesic wpaca sta kwot i kupowa walory bez wzgldu na to, co dzieje si na rynkach. Zakadam, e w dugim horyzoncie czasowym adnie si untuk uredni. Przynajmniej tak wynika z danych historycznych, ktre pokazuj, e w okresie kilku dziesicioleci mona oczekiwa dwucyfrowych redniorocznych stp zwrotu. Konkretne przykady podaj w dalszej czci artykuu. Powysza lista, untuk moje zaoenia dugoterminowe, ale mam te swoje cele krtkoterminowe zwizane z Elementarzem Inwestora. O nich potem Strategia inwestowania dugoterminowego Powysze zaoenia determinuj moj strategi inwestycyjn. Najwaniejsze bercanda, e wykluczaj z niej wszystkie instrumental finansowe, ktre wymagaj aktywnego zaangaowania. Na chwil obecn nie widz wic w mojej Strategii miejsca na indywidualnie dobierane akcje czy te handel walutami na Forexie. Untuk nie dla mnie. Nie czuj tego i po rozmowach ze Zbyszkiem raczej utwierdzam si w przekonaniu, e szkoda mi energii na wnikliwe poznawanie zasad rzdzcych giedami, skoro mog wyciga cakiem przyzwoite stopy zwrotu z moich spekulacyjnych inwestycji oraz z inwestycji w blog. Nowo otwierane portfele inwestycyjne traktuj wic jako swoist polis bezpieczestwa na przyszo i samograj, ktry pozwoli Gabi mie pewien fundusz emerytalny, w przypadku, gdyby miao mnie zabrakn. Zbudujemy docelowo dwa portfele inwestycyjne 8211 oddzielny dla Gabi i oddzielny dla mnie. Takie, ktre lepiej odzwierciedlaj nasze preferencje, ale jednoczenie obydwojgu z nas daj szans korzystania z tarczy podatkowej w postaci IKE. Portfele te bd wyglday nastpujco: Portfel Gabi W tym portfelu przewaa bd bezpieczne, oszczdnociowe formy inwestowania. 40 kapitau lokowane bdzie w ETF-y (wicej przeczytasz o nich w tym artykule), ktre kupowane bd za porednictwem rachunku maklerskiego w ramach konta IKE. Najprawdopodobniej dla Gabi wybierzemy IKE w biurze maklerskim Banku Ochrony rodowiska (BO SA). A swoj drog sprbuj przewiczy migracj konta IKE z mBanku lakukan BO SA. Podobno bercanda untuk bardzo uciliwy proses, wic z przyjemnoci podziel si dowiadczeniami na blogu 60 kapitau lokowane bdzie bezpiecznie. 30 na lokatach 8211 tu bdzie najwicej pracy z doborem odpowiednich lokat. 30 w 10-letnich obligacjach Skarbu Pastwa 8211 ich podstawow zalet bercanda untuk, e si je kupuje i o nich zapomina. Jeli dokupowane bd co miesic, untuk bd mengambil stopniowo uwalniane w datach ich zapadalnoci. Portfel Michaa Mj portfel bdzie nieco agresywniejszy. Przy jego budowie zastosuj zasad budowy portfela wedug wieku, o ktrej wspominalimy ze Zbyszkiem w 19-tym odcinku podcastu. Odejmujc od 100 mj wiek, czyli 40 lat, uzyskuj liczb 60 i wanie taki procent kapitau, wedug modelowych zalece, powinienem przeznaczy na agresywniejsze formy inwestowania. 60 kapitau bdzie ulokowane agrisewnie (na miar moich moliwoci): 20 w funduszach inwestycyjnych pod tarcz podatkow IKE. Tu bardzo powanie zastanawiam si nad IKE Plus prowadzonym przez ING 8211 gwnie ze wzgldu na dostp do szerokiego wachlarza funduszy oraz dosy niskie, jak na fundusze, opaty za zarzdzanie (np. 1,5 rocznie). 30 kapitau ulokowane bdzie w ETF-ach. Optymalizacja tutaj mogaby polega na ich ulokowaniu na koncie inwestycyjnym Gabi w BO SA (zdaj sobie spraw, e nieco komplikuj, ale 19 podatku Belix piechot nie chodzi) 8211 powinnimy si zmieci w ramach limitw wpat rocznych. 10 kapitau ulokowabym w jakich eksperymentalnych instrumentach 8211 ale zanim zaczn ke robi, ke chciabym poobserwowa moje dowiadczenia zdobywane w ramach Elementarza Inwestora (o czym bd pisa za chwil). 40 kapitau bdzie lokowane bezpiecznie. Np. 25 na lokatach 15 w 10-letnich obligacjach Skarbu Pastwa. Moesz zastanawia si czy ta strategi nie jest dla mnie zbyt agrisewna w kontekcie przemyle, ktrymi dzieliem si podczas podcastu. Po zastanowieniu doszedem jednak lakukan wniosku, e posiadamy na tyle duo rodkw lecych na bezpiecznych lokatach, e portfel inwestycyjny majcy da nam emerytur, potraktuj nieco agresywniej. Sebuah sam udzia tego portfela w naszych cakowitych oszczdnociach, regulowa bd wysokoci comiesicznych wpat. Reasumujc: pomimo, e sam mj modelowy portfel zawiera bdzie 60 ulokowane w funduszach inwestycyjnych, infoach giedowych itp. Untuk w praktyce udzia tej czci kami wszystkich naszych oszczdnociach saya inwestycjach nie przekroczy odsetku, ktry uwaam za bezpieczny. Obydwa portfele utrzymamy w tych proporcjach przez najblisze 5 lat. Po tym okresie oceni ich efektywno i oleh moe zaczn powoli przemieszcza proporcje w kierunku zwikszenia udziau bezpiecznych form inwestowania, np. 45 mojego portfela bd stanowi lokaty i obligacje. Teraz, gy o tym myl, untuk zastanawiam si, czy z tych dwch modelowych portfeli, ktre zaprezentowaem, nie powinienem uczyni jednego oz gry okrelonych proporcjach alokacji wpat Saya jeszcze jedno sowo wyjanienia: dlaczego ETF-y a fundinze inwestycyjne Te pierwsze radz sobie cakiem Dobrze aku nawet przy jednocyfrowych rocznych stopach zwrotu daj zarobi, gdy opaty za zarzdzanie ETF-ami s bardzo niskie, np. W ETF na WIG20 opata wynosi 0,5 wartoci inwestycji w skali roku (odejmowana jest od wartoci ETF automatycznie i nie trzeba si o to martwi). Dla porwnania: atrakcyjna wysoko opaty za zarzdzanie w funduszach inwestycyjnych, ke np. 1,5 rocznie, ale czciej oscyluje on oktaach 4. A tak jak pisaem 8211 ja nie lubi mie wraenia, e zarzdzajcy funduszem zarabia wicej ni ja (albo zarabia, gdy ja trac). Zamy, e roczna uredniona stopa zwrotu w najbliszej dekadzie wyniesie nominalnie 7. Przy zaoeniu, powiedzmy, inflacji na poziomie 2,5, realny zwrot z inwestycji wyniesie 4,5. Fundusze typu Semua dalam zabrayby 94 realnego zysku z takich inwestycji kapitaowych. Saya ingin w skrcie pokazuje dlaczego licz si koszty i dlaczego nisko-kosztowe fundusze indeksowe ciesz si tak duym zainteresowaniem Co zrobi, gdy portfel sam zmieni swoje proporcje Warto te zwrci uwag, e proporcje poszczeglnych walorw w portfelu bd si zmienia niezalenie od tego, jak alokuj Skadki Przykadowo: giedy mog gwatownie wzrosn i tym samym udzia ETF-w w portfelu znacznie przekroczy modelowe 60 procent, albo odwrotnie 8211 przy spadku gied udzia ETF-w moe spa znacznie poniej zakadanych 60 procent. Tutaj mam taki rencanakan: W pierwszym roku budowania portfeli nie zwracam uwagi na takie dysproporcje. Wpacam miesiczne skadki saya alokuj je w sztywny, z gry ustalony sposb. Po roku weryfikuj o ile proporcje rzeczywistego portfela odchyliy si od tego mojego zakadanego modelu i przystpuj do korygowania alokacji aktyww. Mog ke robi na dwa sposoby: W przypadku, gdy ETF-y bd przewaa, ke dla wygadzenia proporcji dorzuc do portfela dodatkow pul bezpiecznych instrumentw. W przypadku, gdy ETF-w bdzie za mao, ke bd intensywniej je dokupowa. Taki modelowy portfel bd prbowa utrzymywa przez 5 lat. Po tym okresie sprbuj zwikszy w nim udzia bezpiecznych instrumentw. Mj portfel podczas Elementarza Inwestora Przedstawiem powyej moj Strategi dugoterminow, ale portfel na akcj Elementarz Inwestora, ke zupenie inna para kaloszy. Przede wszystkim sami narzucilimy sobie ze Zbyszkiem istotne ograniczenie 8211 dokadamy do portfela tylko po 200 z. Co znacznie ogranicza moliwoci inwestowania. Zbyszek opisa ju zaoenia dotyczce jego portfela w artykule W co zainwestowa 200 z Budujemy portfel. Ja ju o swoich preferencjach troch opowiadaem w podcacie. Ale tutaj doo kilka kolejnych przemyle: Celem mojego portfela w ramach Elementarza Inwestora nie jest bezporednio zarabianie. Oczywicie chciabym, aby inwestycje przyniosy zwrot, ale tak jak mwilimy 8211 horyzont czasowy jest na tyle krtki, e doek na koniec roku moe zakci wynik finansowy caej akcji. Traktuj Elementarz Inwestora jako edukacj 8211 tak, jakbym kupi kurs za 2400 z Moim podstawowym celem jest przetestowanie moich emocji i sprawdzenie, czy potrafi konsekwentnie i systematycznie realizowa zaoon Strategi 8211 bez wzgldu na to, jaka jest chwilowa kondycja moich inwestycji. Chc wsplnie z Wami poznawa rne sposoby inwestowania 8211 chociaby po to, eby wiadomie uzna, e nie wkomponowuj si satu w moje zaoenia inwestycyjne. Chc zobaczy w praktyce, jaki nakad pracy wymagany jest przy inwestowaniu na rynkach kapitaowych i samodzielnie oceni, czy z mojej bardzo subiektywnej perspektyly bercanda dengan co czemu chc powica czas. Ze wzgldu na to, e traktuj t akcj szkoleniowo i jednoczenie kwota wkadana do portfela nie jest szczeglnie dua, ke ewentualna strata tych pienidzy nie bdzie dla mnie bolesna. Mog saya chc zaryzykowa bardziej ni w moim docelowym portfelu inwestowania dugoterminowego. Untuk ma oleh trening saya z zaoenia bd podczas niego popenia bdy. Wiem jednak, e w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, nie bd mnie satu kosztoway wicej ni 2400 z rok (seorang musiabym si dramatycznie postara eby straci ca t kwot). Nadal jednak obowizuj moje podstawowe zaoenia inwestycyjne: nie mam czasu i nie chc ledzi notowa. Takimi rzeczami niech zajmuje si Zbyszek Co wo do portfela EI i dlaczego Zaoyem, e fundamentem mojego portfela EI, bd ETF-y, czyli certyfikaty naladujce ruch indexw giedowych. Ich podstawow zalet z mojego punktu widzenia bercanda, e kupujc nawet tylko jeden taki ETF w naturalny sposb dywersyfikuj swj portfel ograniczajc ryzyko gwatownych spadkw lub wzrostw wartoci posiadanych walorw (zaleta tego produktu jest jednoczenie jego wad -)). W jednym ETF-yaitu mieci si wycena kilkudziesiciu lub nawet kilkuset spek. Zawirowania na kursie jednej z nich tylko w niewielkim stopniu przekadaj si na wycen ETF-a. Temat ETF-w i funduszy indeksowych wyczerpa ju wczeniej Zbyszek. Ja dodam tylko, e takich ETF-w na polskim rynku jest niestety tyle co kot napaka. Poprzez polskie biuro maklerskie na GPW mog zakupi nastpujce indeksy: ETFDAX odpowiadajcy indeksowi giedy niemieckiej kosztujcy aktualnie 376 z ETFSP500 odwzorowujcy ruch indeksu SampP 500 giedy amerykaskiej kosztujcy aktualnie ok. 56 z ETFW20L 8211 jedyny ETF dla polskiej giedy naladujcy indeks WIG20 saya kosztujcy obecnie ok. 265 z Jak wida, przy 200 z wkadanych co miesic do portfela, nie mog szczeglnie zaszale i w zasadzie na razie skazany jestem na zakup ETFSP500. Oczywicie mgbym akumulowa gotwk, po oleh kupi inne indeksy w kolejnych miesicach, ale mi akurat bardzo pasuje inwestowanie na giedzie amerykaskiej. Przypominam, e w naszym wsplnym podcacie porwnywalimy ze Zbyszkiem stopy zwrotu z giedy polskiej i amerykaskiej w dugim okresie czasu. W przypadku giedy amerykaskiej dysponujemy danymi z dziesicioleci, co pozwala dobrze mierzy dugoterminow kondycj giedy. Tam 8211 pomimo kilku okresw bessy 8211 rednia roczna stopa zwrotu SampP 500 z okresu ostatnich 60 lat wyniosa 12,5. Na giedzie polskiej, w okresie ostatnich 15 lat, wyniosa ona 9,1 (wedug zamknicia z pitku). Nawet jeli spojrzymy na okres ostatnich 3 lat, ke gieda amerykaska dawaa zdecydowanie lepsze rezultaty ni parkiet w Warszawie (wzrost SampP 500 36,24. Sebuah wzrost WIG w tym samym okresie 8.77). Trzeba jednak pamita, e te 12,5 redniego rocznego zwrotu z inwestycji nijak nie ma si do krtkoterminowego inwestowania. Indeks giedowy SampP 500 cechuje si bardzo du dynamik (poniej zmiany indeksu z uwzgldnieniem dywidend) 8211 w krtkim okresie moemy tak samo dobrze zyska, jak i straci. Znowu kania si tutaj przewaga dugoterminowego inwestowania. Nie bez znaczenia jest te aktualne zamieszanie z OFE, ktre dotychczas byy bardzo duym i wanym kontrahentem na warszawskiej giedzie. Ale pozbawione kapitau OFE nie bdzie ju kupowao akcji w Polsce (sebuah przynajmniej nie w takiej skali jak dotychczas). Czy ta pustka zostanie przez kogo wypeniona Czy polsk gied w wikszym stopniu zainteresuj si inwestorzy zagraniczni Nie wiem i za mao orientuj si w temacie, oleh cokolwiek wry. Aku bercanda dengan kolejny powd, dla ktrego wol si zwrci z moimi ETF-owymi inwestycjami w kierunku stabilnej gospodarki amerykaskiej i tamtejszej giedy. Sam ETFSP500 dostpny na GPW ma dodatkow t zalet, e wypaca te dywidendy, co pozytywnie wpywa na wynik. Z drugiej strony, w krtkim terminie OFE mog chcie si wykaza dobrymi wynikami inwestycyjnymi, aby przekona Polakw, e warto w nich pozosta. Czas na decyzj w tej sprawie bdziemy mieli od pocztku kwietnia lakukan koca lipca. Ja planuj szerzej opisa temat ZUS vs OFE w marcu 8211 tu przed otworzeniem okienka transferowego Rencana dla portfela EI na najblisze miesice Oczywicie moe si okaza, e inwestujc teraz w ETFSP500 kupi pergi na grce i e za chwil gieda amerykaska zacznie poda w d. Tidak ada c untuk bdzie niezy test dla mojej psychiki. Sprbuj ogranicza ryzyko dziaajc zgodnie z zaleceniami Warrena Buffetta 8211 dokupowa systematycznie te sama ETF-y i nie czyta doniesie giedowych. Fundamentem mojego portfela bdzie ETF na SampP 500, ktry bd dokupowa co miesic. Ze wzgldu na to, e mamy ju luty, untuk disponuj kwot 400 z (po 200 z za stycze i luty). W poniedziaek 10 lutego wykonaem ju pierwsz transakcj. W tym miesicu kupiem dwie sztuki ETFSP500 korzystajc z rachunku db Makler. Poniej zamieciem krtki film pokazujcy krok po kroku, jak mona zoy takie zlecenie i jak kupuj wanie te ETF-y (UWAGA: kliknij dwa razy na filmie, aby powikszy go na cay ekran). Sebuah przy okazji 8211 jeli chcesz inwestowa i nie masz jeszcze rachunku maklerskiego, ke polecam zapoznanie si z rankiem bezpatnych kont inwestycyjnych. UWAGA: Animator wystawia po stronie kupna saya sprzeday po 12 500 sztuk ETF-u SampP 500, ale niekoniecznie rwno na otwarciu sesji. Dlatego bergoyang bercanda, aby wystawi zlecenie z limitem kupna, nie PKC (po kadej cenie). Przykadowo: z limitem 56 z. Aku jeli untuk zlecenie nie zostanie zrealizowane w poniedziaek do godziny 1011, untuk zrobi jego modyfikacj, tak dengan zakup doszed lakukan skutku, ale jednoczenie bym nie przepaci za sepuluh walor. Na moim koncie maklerskim powinno mi zosta okoo 290 z. Teoretycznie mgbym kupi za t kwot ETF na WIG20, ale w sepuluh sposb pozbybym si gotwki, ktr mgbym przeznaczy na inne inwestycje. Sprbuj w tym miesicu przechowa te pienidze w bezpieczny sposb na koncie oszczdnociowym lub lokacie. Oczywicie, gdybym dysponowa wiksz kwot, untuk sprbowabym poszuka najatrakcyjniejszego oprocentowania, ale przy 290 z szkoda mojego czasu. Zdecydowaem, e pienidze wpac po prostu na rachunek oszczdnociowy obok konta db easyNET, ktre zaoyem razem z otwieraniem rachunku w biurze maklerskim. Oprocentowany bercanda pada aktualnie na 3 w skali roku. Policzmy Nawet jeli znalazbym gdzie lokat na 4,5 w skali roku. Untuk w skali miesica po opodatkowaniu zarobibym na niej 88 groszy. W przypadku miesicznej lokaty na 3 8211 daoby sampai 59 groszy. Szkoda zachodu dla 29 groszy. Zostawiam nadwyk gotwki w DB. Jaki mam rencana na kolejne miesice Konsekwentnie chc dokupowa ETFSP500 8211 jedn sztuk co miesic 8211 i dodatkowo uzupeni pergi w kolejnym miesicu innym ETF-em lub 8211 w ramach dywersyfikacji 8211 certyfikatem na zoto. W kolejnych miesicach, po zakumulowaniu gotwki, chciabym przetestowa rwnie w praktyce efektywno poyczek udzielanych poprzez platformy poyczek spoecznociowych. Pokaza krok po kroku taki proses aku zastanowi si nad tym, ile czasu potrzeba na zarzdzanie takimi poyczkami, oraz czy i jak mona tam ograniczy ryzyko. Bezpieczny czy niebezpieczny Moecie zastanawia si, czy mj portfel jest rzeczywicie bezpieczny (tak jak pierwotnie zapowiadaem), czy raczej d do jego wysycenia w rnorodny sposb. Nie wiem jeszcze dokadnie po ile kupi ETF indeksu SampP 500, ale na chwil obecn portfel wyglda na bardzo bezpieczny: okoo 30 stanowi bdzie ETF a okoo 70 gotwka oprocentowana na 3 w skali roku I tym optymistycznym akcentem si z Wami poegnam. Zachcam oczywicie melakukan diskusji i zadawania ewentualnych pyta. Wsplnie ze Zbyszkiem sprbujemy na nie odpowiedzie. A ja w najbliszym czasie przygotuj oddzielny artyku z odpowiedzi na pytanie w jaki sposb systematycznie odkada pienidze dla dziecka 8211 wanie takie pytanie coraz czciej dostaj od Adalah mailowo. Zdjcie: rangizzz 8211 Fotolia Finansowy ninja - podrcznik finansw osobistych Mona ju zamawia moj ksik ninja finansowy. Untuk ponad 540 stron praktycznej wiedzy o oszczdzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu saya inwestowaniu, ktre pomog Ci zosta prawdziwym finansowym ninja i osign bezpieczestwo finansowe. Przewodnik po finansach osobistych, ktry kady powinien przeczyta jeszcze w szkole. Podoba Ci si sepuluh artyku Jeli tak, ke zarejestruj si aby otrzymywa powiadomienia o nowych artykuach o oszczdzaniu pienidzy. Nie ujawni nikomu Duajego adresu Hej Micha. Jak rozumie Dua orang zdanie: 8221 Z drugiej strony, w krtkim terminie OFE mog chcie si wykaza dobrymi wynikami inwestycyjnymi 8222. Czy masz na myli jak twrcz matematyk OFE. Czy moe przez cay czas wg Ciebie OFE mogy zarabia dla nas wicej, ale tego nie robiy. Aku dopiero teraz im si chce osiga dobre wyniki inwestycyjne. Twoja strategia jest dla mnie mocno zdywersyfikowana. Ale dobrze jest przetestowa rne modele inwestowania, eby mc wybra te najbardziej optymalne. W Twoim portfelu inwestycyjnym zastanowibym si tylko nad 10-cio letnimi obligacjami skarbowymi. Czy warto zamraa gotwk na tak dugi okres czasu przy przecitnym zysku. Jak dla mnie takie obligacje s korzystne dopiero przy kwotach znacznie przekraczajcych BFG. Obligacje 10-letnie zdejmuj z gowy masalah poszukiwania i pilnowania lokat itp. Sebuah pac powyej inflacji Z drugiej strony s jak form dywersyfikacji przed 8222scenariuszem cypryjskim8221 Zauwa, e dla mnie nie jest priorytetem maksymalizacja zysku tylko optimum dajce potencjalnie wicej ni lokaty, przy moim minimalnym zaangaowaniu. Co do OFE nie mam na myli twrczej matematyki tylko aktywno OFE na giedzie zmierzajc do tego eby oleh moe wyrubowa nieco wyniki do pokazania w marcu-kwietniu. Witam, obligacje 10 letnie bez IKE i z tak mar jak teraz (1,5) daj prawdopodobiestwo, e dadz wynik poniej inflacji (po opodatkowaniu). Np. Gwe w ostatnim roku bdzie melakukan wysoka inflacja (np. 10). Pozdrawiam Teraz. Untuk bercanda jeszcze dobrze 8211 mara 3,3 8211 w pierwszym okresie odsetkowym (taki wabik dla mniej wiadomych). Po roku mara spada do 1,5 ponad inflacjdeflacj 8211 wtedy byoby ciekawie. Chodzi o to e OFE bedzie aktywniej inwestowao w akcje, bo w obligacje Skarbu Pastwa juz nie moe. Co za tym idzie wyceny spek bd kemerahan a z nimi aktywa OFE i ich wyniki. Untuk tylko teoria cho szczerze chciabym aby tak byo. Co do certyfikatw na zoto czy srebro, ciekawy jestem jakimi jeste zaintersowany Na spadek cen czy na ich wzrost. A nie ma opcji smsowych potwierdzen dla wykonywanych transakcji OFE to jedna wielka komedia, maj okrelony ustawowo czas (chyba ze 2 tygodnie) na zainwestowanie kasy, ktr dostaj od ZUS. Wiadomo, e czsto liczy si bardziej kiedy si kupuje, ni co si kupuje. Takie co regulowane przez pastwo nie moe dobrze dziaa. Oczywicie, e OFE mogyby zarabia wicej, ale raz, e przeszkadzaj im przepisy, a dwa, e jak s przymusowe to po co si stara Dostawali lepsze prowizje ni najlepsze Wealth Management. powiem Ci tylko tyle, inwestowanie w rynki kapitaowe to liski temat, tylko Cayman funds 8211 trusts daj szans na zarobek. Gadanie 8211 inwestycja dugoterminowa, to nie jest prawda, jest to powielanie jaki tam tekstw kto ju kiedy powiedzia. Liczy si strategia i czas kiedy inwestujesz. Teraz mamy gbok recesj. Wic to nie jest czas na inwestycj. Dziwi si, e poszede w tym kierunku w ktrym teraz idziesz. Szede dobrze 8211 praca, mieszkanie, wynajem. Dla mnie zszede na z drog, le mylisz, zobaczysz to po czasie jak bdziesz traci na funduszach. Fundusze dobre s dla bankw, ludzi bardzo bogatych, tacy jak ty czy ja, gdzie nie ma dziedziczenia fortuny, zainteresowanie r. kapitoowymi to tylko czysta zabawa i strata czasu. ycie to nie tylko pienidze, dla mnie si one nie licz Ja mam strategi koszykw: Inwestuje w bezpieczne instrumenty zysk przeznaczam na inwestycje agresywne a kapita cay czas reinwestuje. Zysk z portfela bezpiecznego inwestuje w sposb agresywny i w przypadku zysku dziele go: 13 zostaje w nim reinwestowana 13 trafia do portfela bezpiecznego 13 przeznaczam na realizacj marze Jest to strategia, ktrej nauczyem si od Anthonego Robbinsa. Z jednej strony chroni kapita a z drugiej daje moliwo zyskania na spekulacji. Przeczytaem faktycznie dugi, ale warto zainteresowa mnie fragment o 8222poyczkach spoecznociowych8221 1 ode mnie dla tego tematu, chtnie przeczytam co o tej metodzie inwestowania Te chtnie poznam Michele Twoj opini na ten temat. Ostatnio pierwsze mae inwestycje poszy w stron poyczek spoecznociowych 8211 eby zobaczy co i jak. Take czekam z niecierpliwoci na fachow ocen ryzyka. a8217propo GPW- Si rzeczy najwicej rodkw OFE miay zainwestowane w blue chipy i to wanie z nich musiay gwnie redukowa. Wydaje mi si, e portfel zoony z maych i rednich spek moe mie wiksz szans na wzrosty ni inne. Pytanie jeszcze ile osb rzeczywicie zdecyduje si na pozostanie w OFE- wtedy dopiero moe zachwia nasz gied, ktra jest bardzo czua na jakikolwiek jazgot w TV na ten temat:) Gratuluje doboru portfela, myl e ETF SampP500 to dobry wybr. Licz na to, e rozwiniesz temat poyczek spolecznosciowych. Najpierw piszesz: Na chwil obecn nie widz wic w mojej strategii miejsca na indywidualnie dobierane akcje czy te handel walutami na Forexie. To nie dla mnie. Nie czuj tego i po rozmowach ze Zbyszkiem raczej utwierdzam si w przekonaniu, e szkoda mi energii na wnikliwe poznawanie zasad rzdzcych giedami, Sam przyznajesz, e o giedzie masz bardzo mae pojcie. Nastpnie piszesz e w swoim portfelu chcesz mie 60 ETF (czyli instrumentu giedowego). W portfelu EI nawet bdzie to jeszcze wikszy udzia. Jest to rwnie logiczne dziaanie jak prowadzenie bolidu F1 w co drugi dzie tygodnia. Prdzej czy pniej si rozwalisz opisujc to kolokwialnie. Ludzie ktrzy na giedzie siedz od 40-50 lat (nie w PL) na podstawie swoich dowiadcze do jednogonie mwi 8211 zaczynaj maymi kwotami na giedzie to mao stracisz 8211 jeli zaczniesz zarabia, nauczysz si tego rzemiosa zwikszaj stawk. Piszesz o ETF jako instrumencie dajcym okrelone stopy zwrotu (oczywicie bardzo zmienne 8211 ale na przykadach s to stopy zwrotu dodatnie). Spjrz wic co by si stao gdyby zainwestowa w japoski ETF (hipotetycznie) pod koniec lat 80tych 8211 dzi byby po 20paru latach ponad 50 do tyu. stooq.plcs nkxampc30yamptlampalg Kolejny przykad wysokiego wejcia to lata 2000 i 2007 na SP500 czy 2007 na Wig20 8211 w pierwszym przypadku odrobienie strat nastpio by w 2013 (wic odpowiednio ok 6 lat inwestycji), na Wig20 jak sam wiesz dobrze do dzi byby na stracie. Podobnie byoby gdyby kupi ETF na NASDAQ w 2000 8211 po 14 latach cigle na stracie. ETF nie zawsze ronie, istnieje wrcz prawdopodobiestwo e przez wiele lat nie odrobisz strat o ile kiedykolwiek. Nie znajc mechanizmw giedy jak i samych narzdzi dowiadczonych inwestorw nie wspominajc o braku dowiadczenia masz ogromne szanse na poniesienie poraki przy niskiej szansie na sukces a nie o to chodzi w inwestowaniu 8211 zwaszcza dugoterminowym. Zauwayem jeszcze co: Mog to robi na dwa sposoby: W przypadku, gdy ETF-y bd przewaa, to dla wygadzenia proporcji dorzuc do portfela dodatkow pul bezpiecznych instrumentw. W przypadku, gdy ETF-w bdzie za mao, to bd intensywniej je dokupowa. Prawdopodobnie taki pomys jest wynikiem twojego braku dowiadczenia na giedzie 8211 generalnie piszesz o urednianiu w d strat co jest bardzo sabe (nawet w duszym terminie) jak i w przypadku zyskw zbyt szybkie ich obcinanie. Dziaajc w ten sposb ograniczasz swoj przewag nad rynkiem i skazujesz si na stop zwrotu w okolicach inflacji i - szczcie. Pozostawiam wic do przemylenia ww aspekty strategii bo wg mnie s mao logiczne i z punktu widzenia praktyka giedowego maj due szanse skoczy dla Ciebie si niedobrze. Pozdrawiam. Dzikuj za trosk. Mam wraenie, e nie wczytae si w artyku, albo czego nie zrozumiae. Po kolei: 1) ETF8217y to nie futures. Demonizujesz z tym F1 2x w tygodniu. Zwaszcza, e ja nie zamierzam wskakiwa i wyskakiwa. 2) Podajesz przykady wysokiego wejcia tak jakby zakada, e ja planuj wej 8222all in8221 ca kas w jednym momencie. Nic takiego nie mam w planach. Kupuj ETF systematycznie i stopniowo bez zamiaru wychodzenia z nich w dugim horyzoncie czasowym (20 lat). Musiaby zaoy 20 letni trend spadkowy eby Twoje przepowiednie si sprawdziy w horyzoncie dugoterminowym. Raczej jestem tu skonny posucha rad Buffetta a nie Twoich. 3) Wydaje mi si, e pomine cae uzasadnienie dotyczce proporcji w moim portfelu, a szczeglnie fragment, w ktrym pisaem, e wkadam do portfela mae kwoty (kilkaset zotych miesicznie) wic mog sobie pozwoli na to, by skad tego portfela by 60 w agresywniejszych instrumentach ni lokaty i obligacje. Te 60 portfela inwestycyjnego stanowi mae procenty mojego caego kapitau (z ktrego wikszo nie jest lokowana na giedzie). 4) Mam wraenie, e kompletnie nie zrozumiae fragmentu o 8222wygadzaniu8221. Ja nie zakadam spekulacji na ETF-ach i ich sprzeday w adnym z wariantw. Zakadamy systematyczne dokupowanie ETF-w, przy czym nie chc by proporcje nadmiernie mi si rozjechay w stosunku do tych modelowych. Nie wiem skd wzia Ci si koncepcja uredniania strat w tym kontekcie bd obcinania zyskw. Musiabym wyskakiwa z ETF-w a tego moja strategia nie przewiduje. A propos przemyle, to polecam Ci lektur tego dokumentu gmowebsitecontentGMOQtlyLetterALL4Q2013.pdf 8211 kwartalny newsletter GMO, funduszu, ktry zarzdza aktywami o wartoci blisko 100 mld dolarw (dla porwnania: aktywa wszystkich polskich TFI to mniej ni 100 mld dolarw), a w szczeglnoci punkt 4) ze strony 9: 8222Dont buy stocks yourself if youre an amateur: invest with a relatively rare expert or in a low-cost index.8221 Tak wic jako amator planuj wanie inwestowa w low-cost index. I jeszcze uwaga na boku: jako dowiadczony inwestor zamiast krytykowa podaj prosz swoj konstruktywn propozycj dla moich portfeli. Zobaczymy co sugerujesz. 1) ETFy to nie futures. Demonizujesz z tym F1 2x w tygodniu. Zwaszcza, e ja nie zamierzam wskakiwa i wyskakiwa. Celowo napisaem F1 a nie F16 ). Bardzo mocno trzymasz si estymacji na podstawie przeszoci i urednie. Niestety rzeczywisto nawet w dugim terminie nie jest uredniona. We wasnej strategii piszesz e : 30 kapitau ulokowane bdzie w ETF-ach. Optymalizacja tutaj mogaby polega na ich ulokowaniu na koncie inwestycyjnym Gabi w BO SA (zdaj sobie spraw, e nieco komplikuj, ale 19 podatku Belki piechot nie chodzi) powinnimy si zmieci w ramach limitw wpat rocznych. Zakadam wic e taki udzia chcesz uzyska teraz a nie za 20 lat. Oczywicie nabywajc jednostki ETF w duszym czasie zmniejszysz chwilowe ryzyko 8211 tak wic potencjaln strat jak i zysk. Dlatego napisaem e jest to strategia idca na stop zwrotu circa inflacja i - szczcie. 2) Podajesz przykady wysokiego wejcia tak jakby zakada, e ja planuj wej all in ca kas w jednym momencie. Nic takiego nie mam w planach. Kupuj ETF systematycznie i stopniowo bez zamiaru wychodzenia z nich w dugim horyzoncie czasowym (20 lat). Musiaby zaoy 20 letni trend spadkowy eby Twoje przepowiednie si sprawdziy w horyzoncie dugoterminowym. Raczej jestem tu skonny posucha rad Buffetta a nie Twoich. Przestudiuj przykad japoski. Jaki tam jest trend od ok 1985. Nawet kupujc w dugim horyzoncie czasowym jednostki takiego ETF i tak by by na stracie w obecnym momencie (jedynie mniejszej ni kupujc w jednym momencie). Przywoujesz przykad rynku amerykaskiego jak i Buffeta tyle e nie cofniesz si do 1946 kiedy to Buffet kupowa Coca-col. Zauwa e nawet USA w latach 2000-2013 praktycznie nie wzroso wcale. Suchanie rad Buffeta czasami si opaca a czasami nie. Zauwa e to co on poleca ma si nijak do tego na czym go si dorobi. 3) Wydaje mi si, e pomine cae uzasadnienie dotyczce proporcji w moim portfelu, a szczeglnie fragment, w ktrym pisaem, e wkadam do portfela mae kwoty (kilkaset zotych miesicznie) wic mog sobie pozwoli na to, by skad tego portfela by 60 w agresywniejszych instrumentach ni lokaty i obligacje. Te 60 portfela inwestycyjnego stanowi mae procenty mojego caego kapitau (z ktrego wikszo nie jest lokowana na giedzie). Odnonie EI jak najbardziej 8211 mae kwoty to mae straty (jak i mniej prawdopodobne zyski 8211 rwnie mae). O ile zamierzasz si na tych maych kwotach czego nauczy i t wiedz wykorzysta w celu zarobku na wikszych kwotach taka strategia ma sens i jest polecana. W twoim przypadku osobistym piszesz jednak e nie wiesz przyszoci z inwestycjami giedowymi i nauk tego wszystkiego. Przywoujc przykad matematyczny 8211 czy naprawd ma sens ryzykowanie utraty kapitau rzdu 20-50 kosztem 5-10 zysku na rok. 4)Mam wraenie, e kompletnie nie zrozumiae fragmentu o wygadzaniu. Ja nie zakadam spekulacji na ETF-ach i ich sprzeday w adnym z wariantw. Zakadamy systematyczne dokupowanie ETF-w, przy czym nie chc by proporcje nadmiernie mi si rozjechay w stosunku do tych modelowych. Nie wiem skd wzia Ci si koncepcja uredniania strat w tym kontekcie bd obcinania zyskw. Musiabym wyskakiwa z ETF-w a tego moja strategia nie przewiduje. W przypadku ETF na W20 w obecnych warunkach oczywicie e zakadasz spekulacj bo ten ETF nie paci dywidendy 8211 tak wic obstawiasz e kupisz (rednio) taniej ni sprzedasz na kocu inwestycji. To jest spekulacja (dugoterminowa). Gdyby przyj strategi dywidendow 8211 czyli kupna ETFakcji z mysl o dywidendzie co roku i nie sprzedawaniu tych akcji nigdy (buyamphold 8211 jedna z strategii Buffeta) rozmawialibymy o innym typie inwestycji. Brak strategii wyjcia w twoim dugoterminowym pomyle raczej odczytuj jako bd. Bdziesz trwa w inwestycji ktra konsekwentnie bdzie traci. W tak dugim terminie mam nadziej e zdajesz sobie rwnie spraw z ryzyka emitenta etf. Co z ryzykiem indexu. 8211 ETF na W20 skoczy si 31.12.2015 roku 8211 nie jest powiedziane e Lyxor go zastpi ETFem na WIG30 (bo zainteresowanie ETFami w Polsce jest znikome). Dont buy stocks yourself if youre an amateur: invest with a relatively rare expert or in a low-cost index. Dobra rada do poowy zdania. Druga cz zdanie podyktowana jest interesem funduszu. Sam pewnie dobrze wiesz z czego gwnie fundusz yje i nie s to zyski na aktywach a wanie rosnce aktywa pod zarzdzaniem. Strategia low cost index jest dobra ale przy dobrym timingu i najlepiej dywidendzie paconej przez instrument. W przypadku zego timingu inwestor przegrywa z najgupsz lokat przez wiele lat. I jeszcze uwaga na boku: jako dowiadczony inwestor zamiast krytykowa podaj prosz swoj konstruktywn propozycj dla moich portfeli. Zobaczymy co sugerujesz. Moja rada bdzie bardzo prosta. Zajmuj si tym co potrafisz najlepiej. Jeli dobrze Ci idzie na rynku nieruchomoci to tam inwestuj, uzupenij portfel lokatamirachunkami oszcz. i po problemie. Sam piszesz e nie 8222czujesz8221 giedy a mimo to chcesz na niej inwestowa. Masz wic do wyboru mao efektywne strategie ktre pod wzgldem ryzyka przewyszaj lokaty wielokrotnie a zyski niekoniecznie lub te zainwestowa duo czasu by nauczy si 8222giedy8221 co te niekoniecznie musi Ci si uda. Zdajesz sobie mam nadziej spraw z faktu e na giedzie zarabia (tj wychodzi na plus 8211 nawet poniej indexu) tylko 30 uczestnikw rynku. Dlaczego miaby by wrd nich Nie kady musi by alf i omeg i zna si na wszystkim jak i wszdzie inwestowa. Ja nie inwestuj na rynku nieruchomoci bo si na tym kompletnie nie znam. Gdybym chcia w to wej pewnie te musiabym powici wiele czasu co odbyo by si kosztem moich inwestycji giedowych. Dla mnie rachunek ekonomiczny jest prosty 8211 lepiej zosta przy giedzie i robi to co si potrafi. Stetyniestety zgodz si z Song-iem. Strategia inwestycyjna przedstawiona przez Ciebie, Micha, niestety nie moe by uznana za bezpieczn. Gieda dla laika jest wrcz synonimem sowa 8222STRATA8221. Co stoi na przeszkodzie aby w USA wybucha kolejna fala kryzysu Uwaasz gospodark USA za stabiln Dlaczego SP500 miaby rosn, a nie spada Czego innego oczekiwaem po Twojej strategii. Licz jednak na to, e odbierzesz to jako konstruktywn krytyk. Nie mog edytowa komentarza, wic dam kolejny 8211 co z Wasz (Twoj i Zbyszka) mantr 8222Nie prbuj by mistrzem w kadej dziedzinie inwestycji. Trzymaj si pola, ktre znasz najlepiej.8221, czyli w skrcie 8211 nie inwestuj w co czego nie znasz Dziekuje za glos i od razu poprosze o jego rozwiniecie: dlaczego nie moze zostac uznana za bezpieczna Jaka strategia, przy uwzglednieniu podanych zalozen, bylaby wedlug Ciebie bezpieczna Pena zgoda z Songiem 1 Gdyby kupowanie papierw na indeksy byo bezpieczn inwestycj, to nikt by nie kupowa lokat w bankach. Co to za propozycja Ludzie kupi te instrumenty i blog ju za kilka lat nie bdzie, a oni dalej je bd mieli na stracie, bo przecie czekamy jeszcze 10 lat i wtedy zarobimy na inflacj 2 Nie wiem jak mona gra na giedzie, przyznajc si do nieczucia akcji spek, ludzie spdzaj cae lata na to eby si tego nauczy i proponujc to ludziom Gieda to akcje spoek, ich historie, fundamenty, dywidendy, nie wiem jak mona to wszystko ola i by mie jakie udziay w indeksach, fatalna strategia Nie spodziewaem si tego Michale Ad. 1. Powtrz to jeszcze raz, bo widz, e jednak nie dociera: to jest moja strategia i ABSOLUTNIE nie naley mnie naladowa bez zastanowienia. Niech kady podejmuje wasne decyzje. Ad. 2. Masz prawo do wasnej opinii odnonie mojej strategii, ale to czy strategia jest fatalna czy wietna 8211 to si dopiero okae w duszym horyzoncie czasowym. Teraz nie moesz tego wiedzie. Argumentacja, ktrej uywasz i wnioski, ktre wycigasz 8211 niestety kompletnie do mnie nie przemawiaj. Nie wiem czego si spodziewae Marcinie. Ja miaem nadziej, e zaproponujesz co sensownego skoro widzisz bezsens mojej strategii8230 Nie uciekniesz bez inwestowania w akcje, zacznij od blue chips, poczytaj prospekty, raporty, sprawd wyniki, rekomendacje, poczekaj kilka lat zanim zainwestujesz (jak ja), przeyj par lat ze stratami (jak ja) i moe wtedy jak okieznasz emocje nauczysz si gra i bdziesz mg naucza gra Inaczej Twoja strategia jest caa taka jak regua 8222100-wiek8221. I niestety nie przekonujesz mnie, e moesz prowadzi ten program. Dobrej nocy Najgorsze jest to i co mnie denerwuje 8211 to te nie wykazujesz adnej pokory i brniesz, bronisz swoich teorii zarzucajc dowiadczonym inwestorom e myl ETF z futures Twj artyku powinen by 4 razy krtszy, wtedy mona by logicznie komentowa, a tak odpowiada on mtlikowi w temacie na ktrym si nie znasz, mtlikowi w Twojej gowie Przy starcie i pocztkowych wpatach w okolicach 200 zotych poyczki spoecznociowe s idealnym rozwizaniem 8211 zoty rodek pomidzy wyszym bezpieczestwem ni gieda i jednoczenie wyszym oprocentowaniem ni lokaty. Ja od nich wanie zaczem tworzy swj wasny portfel 8211 zreszt kiedy nawet do mnie linkowae, dodatkowo prowadz baaardzo dokadny dziennik wszystkich inwestycji Zdecydowanie bd si do Ciebie odzywa w tym temacie. Wiem, e masz cakiem imponujcy baga dowiadcze i ledz co jaki czas Twj portfel. Podziwiam, e Ci si chce Przy poruszaniu tematu social lending prosz zwrci uwag na prawny aspekt korzystania z tego typu poyczek w Polsce. Chodzi o to, e istniej sprzeczne wyroki NSA na temat tego, czy poyczki spoecznociowe s dziaalnoci gospodarcz czy ni nie s, a co za tym idzie, czy osoby nie majce zarejestrowanej dziaalnoci mog ich udziela. Dzikuj 8211 bd mia to na uwadze. Jeli masz jakie linki do orzecznictwa w tych sprawach, to podziel si prosz. Raczej nie polecabym inwestycji w poyczki spoecznociowe 8211 ryzyko jest zdecydowanie za due poniewa spacalno poyczek jest bardzo maa 8211 do dobr spacalno maj jedynie poyczki krtkoterminowe na bardzo niewielkie kwoty 8211 bo wiele osb najpierw poycza mae kwoty by wyrobi sobie profil po czym dopiero poycza due kwoty ktrych nie spaca. Midzy innymi dlatego chc je pokaza w trakcie 8222Elementarz Inwestora8221. Osobicie uwaam, e z poyczkami spoecznociowymi jest zbyt duo zachodu i zbyt due ryzyko (ograniczenie ryzyka wymusza poyczanie wielu maych kwot wielu osobom co znaczco komplikuje cao). Niemniej jednak uwaam, e warto bdzie to pokaza na przykadzie Ja ten rynek do dobrze znam poniewa pisaem na ten temat prac dyplomow i przy okazji sam inwestowaem 8211 gwnie by to element bada (poza tym w moich ankietach wzio udzia okoo 1000 osb). Byo to ju z 4 lata temu wic troch mogo si zmieni (nie sdz by byy jakie due zmiany), ale jak analizowaem ten rynek to bardzo mao poyczek dugoterminowych i na wiksze kwoty byo spacanych 8211 zarabiao si jedynie na maych transakcjach krtkoterminowych po 50-100z. Z mojego dowiadczenia wynika, e poyczki spoecznociowe to bardzo liski temat. Jeli kto si nie zna, to moe narobi sobie kopotw. To nie dziaa na zasadzie np. lokat, gdzie brak wiedzy moe spowodowa co najwyej mniej korzystne oprocentowanie. Mona po prostu straci wszystkie pienidze (w skrajnym przypadku). Czy moesz przybliy ten 8222skrajny przypadek8221 Jak to konkretnie w Twoim przypadku wygldao Bardzo precyzyjny artyku. Moja polisa na ycie s mieszkania pod wynajem. Rozwaam opcje dywersyfikacji portfela o grunty rolne. Myle ze inwestowanie w wirtualne cyfry jest i tak zblione do giedy bez wzgldu na to czy jest to ike lokata czy fundusz. Mieszkania i ziemia s realne i namacalnie. ludzie to rozumiej i jest na to cigy popyt, s jednak drogimi produktami w stosunku do wirtualnych. Czy a tak obszerna dywersyfikacja portfela nie sprawia ze pilnowanie tego wszystkiego i bycie na bieco, umyka nam sporo czasu Automatyzacji tez trzeba pilnowa przecie bo nie wiemy czy system zawsze za nas myli dobrze. Ciesz si jednak za pokazanie Twojej prywatnej sytuacji i odkrycie kart co dla wielu ludzi bdzie pomocne i pozwoli pewniej podejmowa decyzje skoro ekspert od oszczdzania przeanalizowa podobne produkty co ja zabrako mi w artykule sowa o fx risk przy zakupie ETF na DAX czy SampP poza tym strategia przejrzysta, grunt eby trwa konsekwentnie w ramach swoich zaoe. Nie zgadzam si z wypowiedzi jednego z komentatorw o zamraaniu kasy na tak dugi okres w 10Y obligacje skarbowe zawsze mona je sprzeda, nie ma obowizku trzymania do wykupu. ciekawe jakie bd wyniki, mj blogowy portfel wanie min 3-ci rok notowa i myl e dopiero teraz mona mwi o jakich wnioskach z jego prowadzenia do tego otwrzyem IKE w zeszym roku rynek, na ktrym operuj (obligacje korpo, z rzadka gra na krzywej skarbowej) nie bardzo nie nadaje si do Twojej strategii 8211 konieczno obserwacji notowa i pilnowania sytuacji emitentw, jednake zastanowibym bym si nad dooeniem takich papierw do portfela w ramach czci dunej (tylko najsolidniejsi emitenci, typu PKN, PKO i moe inne banki, GPW) Brawo Ciekawy bylem kto i kiedy wylapie. Tak 8211 jest ryzyko walutowe w tej strategii, ale to rozwiniemy sobie potem analizujac to, co wydarzy sie w portfelu w ramach 8222Elementarza Inwestora8221. Oczywicie, e obligacje mona sprzeda. Tak jak i zrywa lokaty. Wg listu emisyjnego obligacji 10-letnich naleno wypacona z tytuu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwot narosych odsetek, ale nie wysz ni 2,00 z. Do mnie obligacje jednak nie przemawiaj (niskie oprocentowanie). ycie jest zbyt krtkie, eby si zamrozi na 10 lat troch ponad inflacj. Chyba, e dysponowabym kwot 10 mln z. 8211 wtedy bd myla o bezpieczestwie. Przy duszych okresach deponowania, bez problemw mona znale depozyty przewyszajce obligacje o 2-3 (lokaty rentierskie). Odpowiednia ich dywersyfikacja jest zabezpieczeniem przed gwatownym spadkiem zmiennego oprocentowania w jednym banku ( SKOK-u ). Scenariusza Cypryjskiego te bym nie demagogizowa. Jak kto mdry kiedy powiedzia: 8222Nie mona bardziej ba si ycia od mierci8221. Dlaczego uwaasz, e scenariusza cypryjskiego nie naley demonizowa Poniewa pastwo polskie nie moe skonfiskowa oszczdnoci bez zgody parlamentu i fundamentalnej zmiany konstytucji chronicej wasno prywatn. A poza tym Polacy to nie Cypryjczycy. Maj swoje widy, koktajle, a i babcia woy granat do kieszeni, eby sprawiedliwo bya po naszej stronie To bya ironia czy skrajna naiwno Przyznam si, e nie jestem pewien. 8222Pastwo8221 moe ukra co mu si podoba. Ziemi, zakad produkcyjny czy pienidze. Jakubiak, Jakielarz, Tusk i inni dybi na Twe dobra nieustannie i maj uatwione zadanie, poniewa wszystko obecnie jest zapisem. Zapisem w ksigach wieczystych (to jest ta Twoja ziemia), ktry mona zmieni, zapisem w KRS (to jest zakad produkcyjny jak Krakowskie Zakady Misne Krakmeat, czy jaki tam Polmozbyt) albo zapisem na koncie w ofe (to niby byy pienidze obywateli, czym ten zapis rni si od zapisu w banku). Gdzie s te widy, koktajle i granaty Polacy maj swoje widy Ale nie wycignli ich np. przy OFE Zao si, e jeli u nas wejdzie podatek 10 od depozytw powyej 100 tys z 8211 albo np. 20 od 8222niegwarantowanych8221 powyej 100 tys. euro, to 8222przecitny obywatel8221 powie, 8222dobrze tak zodziejom, kto ma takie pienidze8221 korelacja stp zwrotu SP i USDPLN w 2013 r bya ujemna, zahaczajc o stycze i kawaek lutego br wychodzi -0,32. Oznacza to, e kady 1 zysku na SampP500 bdzie nam zjada 0,32 kurs dolara, i odwrotnie, przy stracie na indeksie, cz odrabiamy kursem USDPLN. Oczywicie ta korelacja nie jest staa, jest rna od wielkosci zakresu danych jakie wemiemy, i bdzie si zmienia w przyszoci. Niemniej jednak chciaem sprawdzi na maej prbce intuicj, i ta zalenoc powinna byc ujemna (giedy rosn, PLN zwykle si umacnia, przy spadkach na giedach zagranica wycofuje si z PL i kurs USDPLN idzie do gry) Hej, Zbyszek nie wiem czy konto oszczdnociowe DB to dobry pomys. Zapoznae si z TOiP Ja te mam konto oszczdnociowe w DB do konta dbNet ale z niego nie korzystam. Oprocentowanie jest dobre, ale wypata z tego konta kosztuje a 10z. Take jeeli oszczdzanie na tym koncie to tylko baaaaaardzo dugoterminowo i due kwoty. A z tego co sie orientuje to masz niewiele ponad 200z i chcesz te pienidze tylko przechowa. Take wedug mnie to si nie opaca bo bdziesz na starcie w plecy. Co do przelewow w DB, to jestes na szczescie w bledzie. Pierwszy przelew w miesiacu jest bezplatny. Dopiero za kolejne jest oplata. DB nie jest tu wyjatkiem 8211 tak jest tez w innych bankach w przypadku kont oszczednosciowych. Dla jasnosci: mi jeden wychodzacy przelew miesiecznie w zupelnosci wystarczy. Tylko raz w miesiacu planuje zakupy walorow, na ktore bede potrzebowal gotowki z konta oszczednosciowego. jak masz normalne konto w DB i DB oszczdnociowe to moesz przelewa midzy kontami bez prowizji. Przy 10k na koncie masz realnie 21 PLN na czysto miesicznie Witaj Michale, Mam pytanie natury technicznej wyprzedzajce twoj poniedziakow publikacj. Etf-y w dbmakler s dostpne jako akcje Bo jak wiadomo fundusze inwestycyjne w dmMakler nie s moliwe do zakupienia. Z tego co pamietam, to jak zawezisz wybor do certyfikatow przy skladaniu zlecenia, to ETF-y w db Makler beda gdzies na poczatku listy Moj uwag przycigno inwestowanie w ETF i fundusze inwestycyjne, a bardziej konkretnie strategia. Michale czy masz w planie zarzdzanie funduszami, ktre znajduj si pod tarcz podatkow IKE PLUS prowadzonym przez ING Mam na myli zmiany miedzy funduszami. W sytuacji gdy fundusz przez duszy czas traci dokona konwersji na fundusz ktry jest w trendzie wzrostowym. Czy masz w planie sprzeda ETF gdy jest tendencja spadkowa Stopy zwrotu z giedy polskiej i amerykaskiej w dugim okresie czasu podane przez ciebie fajnie wygldaj jednak odwracaj uwag od sytuacji, ktre miay miejsce w przeszoci w przypadku WIG20 np. na przeomie 29.07.2011 a 10.08.2011. W tym krtkim okresie nastpi spadek, ktry do tej pory nie zosta odrobiony przez WIG20. Jeszcze gorzej sytuacja wyglda w 2007 roku. A co jeli podobna sytuacja powtrzy si za kilka lat, gdy bdziesz mia ju wiksz gotwk ulokowan w ETF, funduszach lub innych produktach powizanych z gied Jak odrobisz straty 8221 Plan dla portfela EI na najblisze miesice Oczywicie moe si okaza, e inwestujc teraz w ETFSP500 kupi go na grce i e za chwil gieda amerykaska zacznie poda w d. No c to bdzie niezy test dla mojej psychiki.8221 Uwaam,e w ten sposb sam wiadomie ju w tym momencie podnosisz poziom ryzyka. Odnosz wraenie, e godzisz si na strat. 8222Celem mojego portfela w ramach Elementarza Inwestora nie jest bezporednio zarabianie. Oczywicie chciabym, aby inwestycje przyniosy zwrot, ale tak jak mwilimy horyzont czasowy jest na tyle krtki, e doek na koniec roku moe zakci wynik finansowy caej akcji.8221 Jednym z podstawowych celw powinien by zysk na okrelonym ju na pocztku poziomie. Pozwoli to na lepsz koncentracje na owym celu, wiksze zaangaowanie, wiksz kreatywno w zmieniajcej si sytuacji. Rwnie sprawia, e nie dopuszczamy do strat lub je minimalizujemy. Wedug mnie ju teraz nie wyglda to za ciekawie i ta strategia moe przynie straty. Dodam na koniec, e regularnie inwestuje w fundusze inwestycyjne. Zarzdzam funduszami aktywnie reagujc na zmieniajc si sytuacje na rynku. Osigam zyski roczne co najmniej kilkunastu procentowe. Dzikuj za obszerny komentarz. Moja strategia dugoterminowa z zaoenia jest bardzo pasywna. Nawet w przypadku funduszy w ramach IKE Plus nie planuje zbyt aktywnego zarzdzania t czci portfela 8211 pomimo, e na fundusze zamierzam mie wiksze baczenie ni na to co dzieje si z ETF-ami. Podstaw strategii jest systematyczno: kupuj sta ilo ETF-w co miesic. Jeli gieda jest wysoko 8211 kupuj droej, jeli spada 8211 kupuj taniej. Wanie z tego wzgldu nie interesuj mnie chwilowe 8222zjazdy8221, np. midzy wspomnianym przez Ciebie 29.07.2011 i 10.08.2011. W tym czasie dokonabym zapewne jednej transakcji. Czy zamierzam sprzedawa ETF-y Nie 8211 w dajcej si przewidzie perspektywie czasowej. To czy strategia bya dobra i 8222nie wyglda za ciekawie i moe przynie straty8221 przyjdzie nam oceni za wiele lat. Akurat sformuowanie 8222moe przynie straty8221 aplikuje si dokadnie do kadej strategii inwestowania Take do dynamicznego 8222onglowania8221 jednostkami funduszy inwestycyjnych. Gratuluj dobrych wynikw inwestycyjnych i ycz by nadal mia rwnie dobr rk. Dziki Micha za odpowiedz. Rozumiem ju bardzo wyranie zaoenia tej strategii. Podoba mi si Twj blog, lubi tu zaglda. Bd ledzi na bieco przebieg inwestycji, ycz powodzenia Umiech Pozdrawiam Michale, czy moesz rozwin jak wyglda Twj portfel spekulacyjny. Piszesz, e nie inwestujesz bezporednio, ale daje zwrot wikszy ni koszt kredytu. Tak jak napisaem 8211 nie bd rozwija w tym momencie tego wtku. Moe opowiem o tym za rok albo za dwa8230 lub ewentualnie przy kawie Ech8230najgorzej z t poduszk finansow, a dokadniej z czasem, w ktrym si czeka a bdzie do 8222gruba8221 wydajc 1 tys miesicznie potrzebujesz 12 tys. a 5 tys ju 60 tys : jeli ominiesz etat, wasny samochd i kredyt hipoteczny a do tego bdziesz zarabia sensowne pienidze to poduszka zbuduje si bardzo szybko Jesli ktos chce inwestowac bezpiecznie niech sobie da spokj. Niema czegos takiego, a najwiekszym niebezpieczenstwem jest sam inwestor Fajny artyku 8211 dla mnie zwaszcza dlatego, e pokazuje inn strategi inwestycyjn ni ta, ktr ja stosuj, a mimo to, zgadzam si z tymi tezami Ja osobicie nie lubi ETF-f, ale chyba bardziej z prawnego ni finansowego punktu widzenia 8211 wol mie tytuy wasnoci do spek i dlatego wol kupowa bezporednio akcje, a nie fundusze czy ETF. Oczywicie zdaj sobie spraw, e to bardziej ryzykowne i czasochonne. Ale ja te stosuj strategi Warrena Buffeta, o ktrej napisae (unikam jednak kupowania na grce). Kupuj akcje solidnych spek wtedy, kiedy ich cena jest stosunkowo niska, lub kiedy ich cena gwatownie spada. Takie apanie 8222spadajcego noa8221 bywa niebezpieczne, ale w zeszym roku dao mi niele zarobi Oczywicie musz to by na prawd solidne spki, w przypadku ktrych jest si przekonanym, e prdzej czy pniej odbij. Ja bym wola, zamiast naby ETF dla WIG20, naby po rwno akcji kadej spki z WIG20 (oczywicie w miar moliwoci finansowych). Mgbym wtedy pozbywa si spek z indeksu, ktre si 8222psuj8221 a nabywa inne. Co o tym mylisz i dlaczego zdecydowae si na ETF-y Michale, niestety Song ma duo racji w tym co pisze, cakiem sensownie brzmia rwnie pierwszy komentarz Wojtka. Z mojej strony dodam, e Buffet propagowa przede wszystkim kupowanie aktyww po niskich cenach a obecnie po 5 latach wzrostw na giedzie w USA i u nas akcje staj si przewartociowane, oczywicie nie twierdz e po roku nie bdziesz na plusie, ale ryzyko straty jest znaczne, szczeglnie e nie zakadasz strategii wyjcia z inwestycji. 2400 traktujesz jako koszt nauki inwestowania, jest w tym troch racji bo pki nie stracisz pienidzy na giedzie to nie nauczysz si inwestowa, ale ten sam Buffet ma zasad 8222nigdy nie tra pienidzy8221 i to w zasadzie jest jego recepta na zarabianie na giedzie. Przedstawiasz rwnie zasad 100-wiek, to jest zasada opisana przez Grahama w ksice 8222inteligentny inwestor8221, jej autor by mentorem W. Buffeta, zasada ta bya kierowana do inwestorw pasywnych ale nie trzymabym si cile zaoe, a zmodyfikowabym o dowiadczenie inwestora. W komentarzach czsto nie pojawaij si propozycje tylko same zarzuty, wic moja propozycja to inwestowanie w fundusze obligacji skarbu pastwa lub bezporednio w obligacje lub fundusze gotwkowe lub same lokaty, wtedy jest to portfel bezpieczny, ale dobrze, e tylko 30 jest na giedzie a reszta w gotwce. Tak na marginesie to ciko jest sensownie zainwestowa 400 z Pozdrawiam Witam Panie Michale, Czytam Pana bloga od okoo 2 miesicy. Cz pomysw zaczem wdraa w swoje ycie, cz jest mi daleka i nie do koca po drodze, niemniej jednak blog czyta si bardzo przyjemnie, take gratuluje zarwno pomysu jak i wykonania Za Pana sugesti zaoyem sobie rachunek maklerski w db. Ale od 12 dni, jak dostaem maila aktywacyjnego, czekam cay czas na dodatkow kopert z hasem. Ile czasu to trwao w Pana przypadku, bo nie wiem czy nie powinienem ju interweniowa na infolinii. U mnie caa procedura trwaa bite dwa tygodnie. Nie zaszkodzi jeli zadzwonisz do biura maklerskiego i dowiesz si, jaki jest aktualny status. Pozdrawiam i powodzenia Po kolejnych 14 dniach wreszcie dostaem kody z db makler. Troch im to zajmuje Miabym jeszcze do Ciebie jedno pytanie, odchodzc troszk od tematu. Polecasz wykorzystanie takiego narzdzia jak kontomierz.pl Nie zdrzyem jeszcze przebi si przez wszystkie Twoje artykuy (staram si czyta wszystko do pocztku), ale przegldajc tytuy poszczeglnych artykuw nie zauwayem adnego dotyczcego wanie kontomierza. Czy moe co przeoczyem Planujesz rozwin moe ten temat Sporo tekstu, komentarzy tak samo. Sporo to zmienia, postaram si jako to wdry. Pozdrawiam Bardzo fajny blog. Dorzuc co od siebie 8211 kilka lat temu eksperymentowaem z SL i zainwestowaem 1000 z na kokosie w 3 poyczki, byem mega ostrony w doborze osb ktrym poyczaem jednoczenie akomic si na przyzwoity procent, 2 poyczki spacone bez problemu, trzecia po jakim czasie przestaa by spacana. Niespacon poyczk sprzedaem w 2 dni na rynku wtrnym kokosa za cen pozostaego do spaty kapitau. Zarobiem jakie 15 w skali bezwzgldnej(rocznie byo by wicej). Siedz na rynkach ju do dugo, wic si troch naprodukuj Jeden z najwikszych funduszy (Norweski fundusz emerytalny) inwestuje w do podobny sposb i ma naprawd nieze wyniki. Jednak zaoenia w stosunku do pasywnego podejcia Michaa s inne, jeli chodzi o wykorzystanie cykli koniunkturalnych. Oglne zaoenie to 60 w akcjach oraz 40 w obligacjach. Kompletnie nie ma znaczenia co wybierzecie do akcyjnego: akcje, etfy, fundusze akcyjne a w obligacjach moecie naby skarbowe, komunalne, korporacyjne lub fundusze obligacji. Jeli proporcja z powodu wzrostw lub spadkw pomidzy akcjami i obligacjami si zmienia naley dokona konwersji, tak eby przez cay czas zachowa stosunek 60 do 40. Taka strategia ma tak zalet, e gdy rynek jest nisko nastpuje konwersja obligacji do akcji, wic kupujemy akcje na dokach oraz gdy rynek jest wysoko nastpuje przepyw z akcji do obligacji, czyli sprzedajemy akcje gdy s drogie. Dokadnie jak radzi Buffett, 8222gdy jest szczyt hossy trzymaj wszystko w obligacjach, gdy jest doek bessy trzymaj wszystko w akcjach8221 Poniewa nikt nie jest w stanie okreli gdzie nastpi doki lub szczyty stopniowa konwersja w miar jak rozwija si trend jest najwaciwszym podejciem. Sam stosuj tak strategi na koncie IKE ony i syna, jednak troszk zmodyfikowaem cz akcyjn 50 w rednich i maych spkach oraz 50 w globalnych obligacjach korporacyjnych z powodu wikszych odchyle w czasie hossy oraz wikszych spadkw w bessie. Przedstawiam wyniki z inwestycji: 2009 45,2 2010 11,8 2011 -9,8 2012 24,15 2013 11,92 Micha zmie nastawienie na dynamiczne podejcie do portfela, poniewa jeli tego nie zrobisz to moe si okaza, e ETF za 20 lat bdzie w tym samym miejscu, wic z czci akcyjnej ni nie zarobisz a gdy spojrzysz na wykres wstecz zobaczysz, e waha si przez 20 lat kilkakrotnie na 200 oraz spada po -50. Jeli tego nie wykorzystasz to nie jeste w stanie pobi inflacji, poniewa tylko cz obligacjna zapracuje w dugim okresie. Oczywicie moesz mie szczcie i akurat przy przejciu na emerytur trafisz w hoss, wwczas bdziesz wszystkim wkoo udowadnia, e miae racj. Jednak moesz trafi na bess a wwczas ju ni nie wymylisz, poniewa bdziesz zmuszony zamkn konto IKE. Dlatego proponuj aby wykorzysta cykl koniunkturalny, ktry do emerytury jeszcze statystycznie nastpi trzykrotnie (rednio co 5-7lat), wic warto trzykrotnie sprzeda akcje na szczycie hossy oraz trzykrotnie odkupi je w doku bessy. Warto rwnie pamita, e na pi lat przed emerytur warto stopniowo przerzuca akcje w miar wzrostu indeksw do czci obligacyjnej, tak eby w ostatnim roku posiada ju tylko obligacje, wwczas nie trafimy w ostatnim momencie na bess. Musz powiedzie, e jest to mao absorbujcy (raz na trzy miesice) systematycznie wzrostowy oraz bardzo bezpieczny sposb inwestycji jakim zarzdzam na koncie ony oraz syna. Jeli chodzi o moje IKE to inwestuj tylko agresywnie w spki z GPW, jednak nie angauj wasnych pienidzy, tylko 20 z kapitau zarobionego na forexie na parze eurusd, pozosta cz zysku pozostawiam na koncie forex podnoszc systematycznie wielko pozycji. Cho zyski s do due, a 60 rocznie z posiadanego kapitau to nie polecam takiej strategii z powodu powicenia rynkowi ponad 10 godzi dziennie. Chciabym rwnie zdementowa informacj, e ETF na WIG20 nie wypaca dywidendy. Jest to nieprawda Czy poruszasz gdzie na blogu temat indywidualnych ubezpiecze na ycie z funduszem kapitaowym (np. takie jak s Compensie) W innych wpisach bardzo przystpnie wyjaniasz laikowi jak tworzy budet domowy, tworzy poduszk itd. i ciekawa jestem czy i ten temat zosta lub bdzie poruszany. Brak wyszukiwarki na blogu i bardzo dugi spis treci nie uatwiaj znalezienia tematu. Szkoda, e nie dostaam odpowiedzi8230 Nie macie wraenia, e sowa 8222inwestowanie8221 i bezpieczestwo si wykluczaj Jak Micha napisa w ktrym z komentarzy, nie da si zarabia nie ryzykujc. Cze Micha, to mj pierwszy komentarz na Twoim blogu wic wypada si przywita no i oczywicie pogratulowa ciekawego bloga:) Wspomniae o zarabianiu swoj zdolnoci kredytow. Pisae gdzie o tym Zastanawiaem si ju par razy nad tym ale z moich pobienych wylicze wynikao, e nie jest to tak kolorowe jak to brzmiao na pocztku8230 Jedynie sensown opcj jest docignicie z wynajmem do koca (czyli 30 lat). Wtedy oczywicie jestemy wacicielami mieszkania przy stosunkowo niewielkim nakadzie (zakadam, e rat spacali wynajmujcy). Oczywicie s koszty remontw, doposaenia itd. Jeli sprzedamy nieruchomo np po 5-10 latach to zarabiamy niewiele, bo na pocztku raty to gownie odsetki. Ryzyko jakie musimy podj moe nie jest jakie due, ale zawsze jest 8211 moe si zdarzy, e wypadnie nam miesic lub dwa w roku bez lokatorw.. Wiem, e to troch obok gwnego nurtu tego artykuu ale moe pisae ju o tym i podrzucisz link:) a jeli nie to moe podzielisz si swoimi spostrzeeniami na ten temat Pozdrawiam i ycz sukcesw Marcin Michale, Bardzo dzikuj za 8222zdradzenie8221 Twojej strategii inwestowania. Przyznam si ,e jestem planktonem giedowym , bo straciem na GPW 12 oszczdnoci (ok 15 ty PLN ) Zadaem sobie pytanie dlaczego tak jest No wanie dlatego ,e nie miaem strategii. dziaaem ryzykownie, szukaem 8222okazji8221 jak 99 maych graczy. Obecnie wrciem do punktu wyjcia. czyli inwestuj TYLKO lokaty 60 , oraz 40 w fundusze inwestycyjne (stabilne. ochrony kapitau. obligacje). Pozdrawiam i ycz sukcesw w inwestycjach. PS. Szkoda ,e nie byo tego bloga 5 lat temu. Ciekawy artyku. Prbuje si czego dowiedzie nt. oszczdzania i inwestowania, ale zbyt duej wiedzy nie mam. Znajoma polecia mi open finance. Pomimo tego, e mam 30 lat myl, by zacz inwestowa i mnoy oszczdnoci Jeli mylisz o mnoeniu oszczdnoci dla Open Finance to wietny pomys, jeli jednak mylisz o sobie8230 nie polecam. Pozdrawiam ja mam pytanie natury technicznej. Jak mona w DB makler ustawi zlecenie obronne Stop Lose Micha, moe warto zachci uczestnikw szkolenia do wzicia udziau w projekcie 8222Akcjonariatu Obywatelskiego8221 na temat inwestowania. Najblisze spotkanie ju jutro: sii.org.pl7413edukacja-i-analizyszkolenia-regionalneakademia-tworzenia-kapitalu-hity-inwestycyjne-2014-roku.html Sam korzystam z tych spotka. Polecam. Ja polecam opieranie si na prawdziwych cyklach rynkowych. Mae ryzyko, ale inwestycja jest raczej dugoterminowa. Cze Micha. A ja mam pytanie. Piszesz e za pocztek kupie 2 jednostki ETFSP500 i e mylisz nad ich dokupowaniem co miesic. Jak to si opaca jeeli DMy pobieraj minimalne prowizje na poziomie paru zotych, co dla zakupw na poziomie 100-200 z jest spor strat ju na starcie. Czy zatem opaca si kupowa np. ETFSP500 po par sztuk, czy nie lepiej kupi za tyle eby prowizja wysza rzeczywicie minimalna procentowo W ogle czy opaca si inwestowa przez DMy kwoty rzdu (Twoje przykadowe) 200 z miesicznie Ten wpis jest sprzed roku. Wtedy paciem 0,19 prowizji w DM DB bez minimalnej opaty. Prowizja wychodzia na poziomie ok. 10 groszy Oczywicie teraz ju tak si nie da i dlatego warto agregowa zakupy i dokonywa wikszych transakcji, np. nie raz na miesic tylko raz na kwarta. Zachcam do lektury pozostaych artykuw z cyklu 8222Elementarz Inwestora8221. Szczegowo pisalimy o prowizjach jako wysokim koszcie inwestowania. jakoszczedzacpieniadze.plelementarz-inwestora Cze Michale. a co sdzisz o inwestowaniu na giedzie. W sieci jest na ten temat sporo informacji. Cz osb poleca zacz od szkole online, czy ebookw ktre mona otrzyma przy zakadaniu konta w biurach maklerskich. Ostatnio nawet przeczytaem o platformie xSocial na ktrej moesz podpatrywa bardziej dowiadczonych inwestorw. czekam na Twoj opini. pozdrawiam Dodaj nowy komentarz7 sposobw na zarabianie pienidzy w internecie Moliwoci jakie daje internet jeli chodzi o zarabianie pienidzy s naprawd ogromne. Majc dostp do komputera i internetu moesz praktycznie w kadym zaktku wiata prowadzi swj biznes. Zanim jednak przejdziesz dalej musisz zatrzyma si na chwil i uwiadomi jedn BARDZO WAN rzecz. Zarabianie w internecie wymaga od Ciebie penego zaangaowania. Twoje efekty finansowe zale od wkadu Twojej pracy. Mdrej pracy. Rozwijajc t myl, nie moesz traktowa internetowego biznesu jako atwego sposobu na dodatkow gotwk. Cika praca nie oznacza te zawsze efektywnej pracy. Moesz 10h dziennie klika w reklamy zarobi grosze. Jednak pracujc godzin dziennie nie moesz te liczy na wicej ni grosze. Po pierwsze musisz mdrze wybra sposb w jaki chcesz zarabia pienidze. Jest to praktycznie najwaniejsza z decyzji. Moesz oczywicie na pocztku sprbowa 2-3 metod. Ale kluczowe jest skupienie si w pniejszym etapie na 1 sposobie, bo lepiej by mistrzem w 1 dyscyplinie ni rednim w kilku, prawda Jeli chcesz zarabia sensowne pienidze, musisz sensownie pracowa. Nie ma drg na skrty. Jeli pracujesz na etacie na pocztku oczywicie nie bdzie to atwe. Po 8h pracy, dojazdach, obiedzie i np. jeszcze siowni w Twoich dziennych planach na dodatkow prac nie zostanie zbyt wiele czasu. W takim wypadku musisz bardzo mdrze zarzdza swoim czasem. Ustali elazne godziny pracy w ktrych nie bdziesz si rozprasza facebookiem, filmikami na youtubie, czy przegldaniem allegro. Przeczytaj jeszcze uwanie ponisze zdanie. Jeli si z nim nie zgadzasz nie ma sensu, eby czyta dalsz cz artykuu. Jeli jednak je zaakceptujesz jeste na dobrej drodze do zarabiania w internecie. Zarabianie w internecie to praca na akord. To ile zarobisz zaley od jakoci Twojej pracy i czasu jaki na ni powicie. Chce Ci wrcz przestraszy. Bo tylko jeli poczujesz, e to naprawd nie jest buka z masem, jeli zdasz sobie spraw, e przez najbliszy rok Twoje dochody bd rosy w limaczym tempie masz szans na pniejszy sukces. Jeli potrzebujesz szybkiej gotwki 8211 zarabianie w internecie nie jest dla Ciebie. Tutaj jest miejsce tylko dla ludzi odpowiedzialnych za swoje ycie. Nie ma na kogo zwali winy. Za kade niepowodzenie odpowiedzialno ponosisz Ty sam. Kad niewiedz musisz nadrabia na wasn rk. Kady bd dotyka Ciebie bezporednio. Ale i wszystkie laury nale si rwnie Tobie. Baik. Pora na konkrety. Poniej chc przedstawi Ci 7 sposobw na zarabianie w internecie. Kady z tych sposobw ma swoje plusy i minusy. Kady moe przynie Ci pienidze, ale kady wymaga te Twojej pracy. 1. Tworzenie wasnych produktw Moim zdaniem najlepszy ze sposobw, ktry osobicie praktykuj . Metodzie tej przywieca idea tworzenia, wic oprcz zarabiania daje rwnie poczucie spenienia. Zreszt tworzenie biznesu daje podobne uczucie, co np. wychowywanie dzieci. Tworzysz co, widzisz jak dziki Tobie ronie, kierujesz losami Twojego 8222dziea8221. Ok, ale nie zapdzajmy si w ideologi. O co dokadnie chodzi w tworzeniu wasny produktw W internecie najbardziej dochodowymi produktami s produkty cyfrowe. Nie s namacalne jak towary w hurtowni. Dziaaj wycznie na urzdzeniach elektronicznych (komputer, telefon, tablet). Stworzenie ich wymaga wycznie odpowiedniej wiedzy i narzdzia jakim jest komputer. Koszty produkcji s wic minimalne. Tworzenie takich produktw moe by czasochonne, lub wymaga wsparcia osb trzecich, ale oczywicie nie musi. Zalet mona by znale na pewno jeszcze wiele. Najwikszymi s jednak mara i skalowalno . Tworzc samodzielnie produkt cyfrowy masz 100 mar, a raz stworzony produkt moesz sprzedawa nieograniczon ilo razy. Pora na kilka przykadw produktw cyfrowych, ktre moesz tworzy i sprzedawa w internecie: Jeli interesujesz si fotografi i masz aparat fotograficzny moesz zaj si 8222produkcj8221 zdj. Oczywicie do tego celu przydaoby si zaplecze techniczne (lustrzanka, akcesoria, studio) jak i pewne dowiadczenie. Nie oznacza to jednak, e s to elementy niezbdne. Zwyky kompaktowy aparat na pocztek powinien wystarczy. Z samego zajcia jakim jest robienie zdj na pewno mona czerpa wiele przyjemnoci. Fotografowanie ma rwnie jeszcze wiele dodatkowych gazi, ktrymi rwnie mgby si zajmowa. Fotografie lubne, modeling, fotografia reklamowa. S to co prawda ju usugi, a nie produkty. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by wycisn ile si da z Twojego potencjalnego hobby. Wrmy do produktw cyfrowych jakimi s zdjcia. Fotografie moesz sprzedawa na wielu portalach: Na kadym z tych portali moesz zarwno kupowa jak i sprzedawa swoje zdjcia. Rejestrujc si na powyszych portalach warto pamita o jednej rzeczy. Zakadajc konto czsto musisz wybra czy decydujesz si na sprzedawanie zdj na wyczno. Mimo, e w takiej sytuacji Twoja prowizja od sprzeday bdzie wysza, warto jednak zostawi sobie furtk do innych portali. Bardziej opacalne moe okaza si umieszczanie na wszystkich portalach swoich zdj z nisz prowizj, ni tylko w 1 portalu z wysz. Skrypty, oprogramowanie Dostp do Open Source8217owych rozwiza jest obecnie bardzo atwy. W internecie jest wiele darmowych i naprawd dobrych rozwiza. Przykadem jest chociaby WordPress czyli blogowy CMS na ktrym dziaa ta strona. Ludzie potrzebuj jednak czsto dedykowanych rozwiza, ktrych nie ma oglnodostpnych na licencjach open source. Przykadem s proste skrypty do stawiania stron typu Demotywatory, Kwejk itp. Za tego typu skrypt autorzy licz sobie ok 60 z. Mona je znale chociaby na allegro . Tego typu produkt spenia kluczowe elementy niezbdne do budowania pasywnego dochodu. Tworzony jest raz, a sprzedawanych kopii mog by tysice. Oczywicie nie na skrypcie Demotw rynek si koczy. Jest jeszcze wiele rozwiza jak skrypty pod portale ogoszeniowe, wysyki mailingw czy narzdzia uatwiajce prac (np. tworzenie szablonw allegro). Mog to by te drobne rozwizania jak nawet slidery jQuery czy liczniki odliczajce czas np. do otwarcia strony. Te i inne pomysy na tworzenie wasny skryptw znajdziesz w portalu CodeCanyon. gdzie rwnie moesz sprzedawa swoje produkty. Do tworzenia takich skryptw potrzebujesz albo wiedzy (umiejtnoci programowania, tworzenia stron) albo gotwki przeznaczonej na zlecenie wykonania projektw innym ludziom. Sam sprzedawaem swojego czasu autorskie kreatory szablonw allegro po ok 50 8211 100 z za dostp. Dostp by online, a po zakupie zwyczajnie tworzyem konto uytkownikowi w moim systemie. Raz stworzony kreator zarabia wic pasywnie i by praktycznie bezobsugowy. W podobny sposb jak skrypty mona tworzy portale abonamentowe. Kojarz pewien portal (Automater ), na ktrym moesz wykupi pakiet na automatyczn wysyk wiadomoci do uytkowniku po zakupie na allegro. Korzystaj z tego sprzedawcy oferujcy np. kody doadowa do telefonw. Moesz wic albo napisa wasne oprogramowanie i sprzedawa licencj na jego uytkowanie, albo stworzy portal, na ktrym bdziesz pobiera opaty (np. za dodanie ogoszenia 8211 jak robi to allegro). Portal z ktrego korzystam 8211 GetResponse pobiera opaty abonamentowe za wysyk mailingw. Stworzyli wic raz system, ktry przynosi im stay dochd. Facebook rwnie jest portalem nastawionym na generowanie zyskw. Oczywicie kady portal ma inny cel istnienia i inny model biznesowy. Moje kursy dostpne s rwnie przez portal 8211 kuvi.pl. W peni zautomatyzowana obsuga po zakupie nadaje nowym klientom automatyczny dostp do zakupionych kursw. Mona wic powiedzie, e zarabiam dziki temu portalowi. Moliwoci jest naprawd wiele. Najwaniejsze to znale problem za ktrego rozwizanie inni ludzie bd gotowi Ci zapaci. Moe to by te potrzeba (kontaktu z bliskimi, znalezienia informacji, rozrywka), ktrej zaspokojenie zaowocuje odwiedzinami na Twojej stronie. Du ilo odwiedzin mona monetyzowa chociaby dziki reklamom (ale o tym za moment). Aktualnie moja ulubiona dziedzina. Tworzenie kursw podobnie jak powysze przykady jest skalowalne. Raz stworzone nagranie video mog kopiowa nieograniczon ilo razy. Rynek tworzenia kursw jest naprawd bardzo duy. Problemw jakie moesz rozwiza i pomc ludziom jest naprawd ogrom. Widziaem wiele kampanii przernych kursw, gdzie autorzy zarabiaj naprawd due pienidze. Przykad kursu inwestowania na Forexie (o tej metodzie na zarabianie w dalszej czci artykuu). Czowiek, ktry si na tym zna i co najwaniejsze MA WYNIKI jest bardzo wiarygodnym nauczycielem. Tworzc taki kurs uczy innych robi to co sam robi na co dzie. Brana randkowa. Widziaem 2 kampanie promujce kursy podrywania kobiet. Oba kursy sprzedane zostay za kwoty kilku set tysicy zotych Oczywicie s pewne 8222haczyki8221. Sam dobry kurs to nie wszystko, liczy si jeszcze jego promocja. Jest to jednak rzecz oczywista. Kady produkt wymaga promocji. Bez niej sprzeda jest niestety na bardzo niskim poziomie. Drugi 8222haczyk8221 to potwierdzone umiejtnoci. Jeli masz np. 15 lat, nie miae jeszcze adnej dziewczyny i chciaby nagra kurs o podrywaniu kobiet to Twj autorytet bdzie zerowy. Nikt nie kupi od Ciebie produktu (w tym przypadku kursu), w ktrym chcesz nauczy kogo czego, czego sam do koca nie umiesz. By moe masz jakie unikalne hobby, jeste w czym naprawd dobry ale nie masz z tego tytuu adnych korzyci. S ludzie, ktrzy np. wietnie rysuj maluj. By moe skoczye kiedy szko plastyczn, a pracujesz teraz w banku. Potrafisz wietnie rysowa, ale nie zarabiasz dziki temu. W takim wypadku wietnym rozwizaniem byoby nagranie kursu nauki rysunku. W takim przypadku masz szans robi to co naprawd lubisz i jednoczenie na tym zarabia. Do duy znany mi portal, w ktrym moesz sprzedawa swoje kursy to InterKursy. Ale rwnie na Allegro znajdziesz kursy np. gry na gitarze, decoupage (zdobienia rzeczy) czy nawet kurs posugiwania si pak teleskopow8230 Wspominaem Ci ju o skryptach na CodeCanyon. Oprcz skryptw moesz tworzy rwnie gotowe szablony stron w portalu ThemeForest. Szablony moesz tworzy pod najpopularniejsze CMSy jak WordPress, Joomla, Drupal, Concrete5, czy sklepy jak Magento, PrestaShop, VirtueMart i wiele innych. Zarobki najlepszych autorw (top 3 ) na tym portalu przekroczyy ju 2 miliony dolarw I wanie o tworzeniu szablonw powicone s moje 3 najlepsze kursy z serii Designer Stron. Ucz w nich jak tworzy szablony i zarabia na tworzeniu szablonw i stron internetowych. Oprcz tergo moesz te sprzedawa szablony aukcji allegro, czy ebay. Oprcz wyej wymienionych dziedzin, w ktrych moesz tworzy wasne produkty jest oczywicie jeszcze wiele innych. Przykadem jest linia portali Envato (ThemeForest, CodeCanyon), gdzie moesz sprzedawa rwnie: Animacje, gry, strony fleshowe 8211 ActiveDen cieki dwikowe, muzyk 8211 AudioJungle Animacje i efekty filmowe 8211 After Effects, Cinema 4D 8211 VideoHive Plakaty, grafik reklamow i wektorow 8211 GraphicRiver Modele 3D 8211 3dOcean 2. Zarabianie na reklamach Drugim z pasywnych sposobw na zarabianie pienidzy jest zarabianie na reklamach. Nie jest to jednak atwy kawaek chleba. Teoretycznie wydawa by si mogo, e atwiej jest stworzy stron do ktrej dostp jest bezpatny. Z mojego dowiadczenia wynika jednak, e atwiej stworzy produkt, za ktry zapac Twoi odwiedzajcy. Nie przekrelajmy jednak reklam. S ludzie, ktrzy naprawd dobrze na nich zarabiaj. Serwisy informacyjne, blogi Podstawowym czynnikiem warunkujcym Twoje wpywy z wywietlanych reklam jest ruch. Musisz po prostu mie bardzo du rzesz widzw. Jeli wic decydujesz si na biznes oparty o reklamy nastaw si na naprawd cik i dugofalow prac. Gdy stworzysz produkt i na 100 osb, ktre go zobaczy kupi 1 (najczciej wanie tak redni si przyjmuje) to za sprzeda zarobisz konkretn kwot 8211 np. 100 z. Jeli natomiast stworzysz serwis, ktry miesicznie odwiedzi 100 osb to z reklamy zarobisz maxs 1 z. Serwisy oparte o zarabianie na reklamach nastawiaj si na maksymalizacj odson. Odwied onet, wp, pudelka, czy inne plotkarskie portale, a szybko zrozumiesz sens dziaania w tym biznesie. Celem jest dotarcie do jak najszerszej publiki i zatrzymanie ich jak najduej na stronie. Artykuy musz by wic pisane w bardzo chwytliwy sposb. Czy komukolwiek w jakikolwiek sposb na Ziemi pomagaj informacje o yciu celebrytw To zwyczajne przynty dla znudzonych ludzi, ktrzy nie maj adnego celu w siedzeniu przy komputerze. Im bardziej szokujce informacje tym lepiej. Media s tego wietnym przykadem. Przypomnij sobie histori matki Madzi. Telewizja, prasa, portale plotkarskie i informacyjne. Wszystkie karmiy ludzi t wzbudzajc emocje aczkolwiek bezwartociow z rozsdnego punktu widzenia histori. Dlaczego Ci o tym pisz Jeli chcesz i w kierunku reklam, prowadzenie bloga z wartociowymi informacjami najprawdopodobniej nie przyniesie Ci zysku. Gdyby wiedza przycigaa ludzi, w kadym kiosku zamiast kolorowych pisemek leayby na wystawach encyklopedie. A tak niestety nie jest. Inny rwnie dosadny przykad 8211 czy syszae kiedykolwiek w miejscu publicznym (autobus, przystanek, ulica, centrum handlowe) rozmow ludzi na temat bozonu Higgsa A ile razy zdarzyo Ci si sysze dyskusje o tym, e np. Hanka w serialu wpada w kartony Chyba rozumiesz do czego zmierzam8230 Reklama to nie jest atwy kawaek chleba. Tworzenie treci do portali zarabiajcych na reklamie dla mnie byoby mczarni. Ale jeli Ty lubisz plotki, i czujesz e moesz o kadej swojej ssiadce i o kadym swoim ssiedzie napisa porywajcy artyku to widz dla Ciebie szanse w stworzeniu dochodowego bloga. Reklama to jednak nie tylko strony internetowe. To rwnie przekaz audiowizualny. Obecnie chyba najprniej rozwijajcy si kana jaki znam to MaxTV 8211 Maxa Kolonko. Tworzenie filmikw na youtube podobnie jak stron moe przynie Ci rzesz widzw. Jeli s widzowie 8211 jest reklama. Tak jest wanie z YouTube. Jeli uda Ci si stworzy chtnie ogldane video (a najlepiej stay cykl) moesz liczy na wpywy z reklam. Gdy jeste muzykiem, warto eby Twj teledysk rwnie trafi na YouTube. Wszystkim chyba znany jest GangamStyle. Irytujca (mnie) piosenka, ktra dziki wywietleniom na YouTube zarobia 8 milionw dolarw. Moesz wic da popis fantazji. Tworzy programy rozrywkowe, wywiady z ludmi, teledyski, recenzje gier etc. Fora powoli trac na popularnoci. S co prawda wietnym miejscem na wymian spostrzee, dowiadcze czy informacji, ale wydaje mi si, e ich czas powoli si koczy. Obecnie stworzenie bardzo popularnego forum bdzie trudniejsze ni kilka lat temu. Powstajce jak grzyby po deszczu blogi, czy strony typu zapytaj.onet.pl spychaj fora na karty historii. Jeli jednak udaoby Ci si otworzy forum, ktre zgromadzi du liczb uytkownikw rwnie tutaj moesz zarabia dziki reklamom. Co najwaniejsze oprcz wywietlania reklam np. w postach uytkownikw moesz rwnie sprzedawa mailingi. Oczywicie w formularzu rejestracji musisz zawrze odpowiedni zapis, e uytkownik rejestrujc si akceptuje otrzymywanie treci reklamowych. Niestety jak to w brany reklamowej bywa kluczem jest tutaj bardzo dua popularno. Przy 100 uytkownikach forum wiata nie zawojujesz8230 3. Programy partnerskie Programy partnerskie (PP) to forma przedstawicielstwa handlowego w internecie. Proponujesz produkty firm i jeli dojdzie do sprzeday masz z tego okrelon prowizj. Jeli nie czujesz si na siach by tworzy wasne produkty, albo chcesz wystartowa od zaraz jest to optymalne rozwizanie. Tworzc produkt i tak musisz pniej skupi si na jego sprzeday, moe warto wic najpierw potrenowa te umiejtnoci nie tracc czasu i energii na tworzenie wasnego produktu Osobicie uwaam, e programy partnerskie warto uzna bardziej za dodatkowe ni gwne rdo dochodu. Aczkolwiek wszystko zaley od programu (jedne s bardziej dochodowe, inne mniej) i skali w jakiej zamierzasz dziaa. Kilka przykadowych PP, ktre mog Ci poleci to: systempartnerski.pl 8211 produkty finansowe polecambank.pl 8211 produkty finansowe (zarabiasz gdy kto zaoy konto w mBanku) interkursy.plprogram-partnerski 8211 kursy (zarabiasz, gdy kto kupi kurs z Twojego polecenia) pp.zlotemysli.pl 8211 ksiki, e-booki (zarabiasz, gdy kto kupi produkt z Twojego polecenia) bet-at-homeplaffiliatehome 8211 zakady bukmacherskie (zarabiasz za postawione zakady klientw z Twojego polecenia) bogatyojciec.infoprogram-partnerski-bogaty-ojciec.htm 8211 ksiki (zarabiasz gdy kto kupi z Twojego polecenia) nextranet.plnextranetindex.xml 8211 ksiki audio i e-booki (zarabiasz na prowizjach od sprzeday z Twojego polecenia) S pewnie jeszcze jakie inne, ale powysze s sprawdzone i gwarantowane. Oznacza to, e w kadym z powyszych PP moesz zarobi pienidze i nikt Ci nie oszuka (nie wypacajc Ci zarobionych prowizji). W programach partnerskich podobnie jak w modelu opartym o reklamy liczy si ruch. Musisz mie sporo odwiedzin lub pokan baz e-mailow aby dochody z tego rda byy na sensownym poziomie. Warto jednak potraktowa PP jako dodatek. Pomyl w ten sposb: masz np. bloga i piszesz w nim o oszczdzaniu. Wrzucasz co miesic porwnania najbardziej opacalnych kont oszczdnociowych, a przy tym dajesz linki do zaoenia kont poprzez PP. Do tego dorzucasz jeszcze reklamy i promujesz e-booki o oszczdzaniu. W ten sposb tworzysz kilka rde dochodu, ktre w poczeniu mog da Ci dobr miesiczn pensj. Oczywicie bdzie wymagao to od Ciebie sumiennej pracy, ale to jest mam nadziej dla Ciebie ju jasne. Taniej kupi, droej sprzeda 8211 to dewiza, ktra przywieca handlowcom od pocztkw istnienia naszej cywilizacji. W dobie internetu i zaawansowanej logistyki (przesyki docieraj w 1 dzie) handel w internecie staje si o wiele prostszy od stacjonarnego. Nie potrzebujesz magazynw, nie musisz si zatowarowywa na zapas. Kade zamwienie moesz realizowa na bieco. W zasadzie wystarczy tylko decyzja 8211 czym chcesz handlowa Sklep moesz postawi samodzielnie na bazie darmowych eCommerce8217owych CMSw jak PrestaShop. Magento czy VirtueMart. Potrzeba do tego jednak rwnie pewnej wiedzy zwizanej z tworzeniem stron. Trzeba wykupi hosting, domen, utworzy baz danych pod sklep, zainstalowa sklep na hostingu, skonfigurowa. To wszystko jest atwe dla kogo kto to umie, dla laika bdzie jednak nie lada problemem. Nie znaczy to jednak, e laik nie moe mie wasnego sklepu internetowego. Z pomoc przychodz gotowe usugi na zasadzie abonamentowym (pamitasz moje wczeniejsze propozycje zarabiania na usugach i portalach). S jednak te i darmowe lub patnoci dla Twrcw rozwizania oparte s o prowizje pobierane od Twojej sprzeday. Kilka przykadw: otwarte24.pl 8211 darmowa platforma do zakadania sklepw prestabox 8211 system prowizji od sprzeday w oparciu o PrestaShop e-sklepy.pl 8211 sklep z patnoci abonamentow nazwa.plsklepy 8211 sklep z patnoci abonamentow shoper.pl 8211 sklep z patnoci abonamentow allegro.pl 8211 sklep na allegro Jest pewnie jeszcze wiele podobnych rozwiza, ale jedno jest pewne 8211 dla chccego nic trudnego. Jeli chcesz czym handlowa moesz wystartowa nawet ze zwykym kontem na allegro (lub zaoy tam sklep). Pozostaje jeszcze tylko BARDZO WANE pytanie: czym handlowa Handluj tym, na co jest popyt Nie popeniaj podstawowego bdu jakim jest szukanie tanich towarw. Sam kupiem kiedy spory zapas ludzikw 8211 zabawek po 2 z za sztuk. Niestety nie byy one adn znan kolekcj typu spiderman czy batman. Nie miay poszukiwanej nazwy producenta. Po prostu byy to zwyke tanie ludziki, ktre po duszym czasie prby sprzeday na allegro wyldoway na mietniku. Dlatego najpierw zbadaj popyt. Wejd na allegro, sprawd brane ktre Ci interesuj i sortuj aukcje po popularnoci. Bdziesz widzia co aktualnie najlepiej si sprzedaje. Niestety allegro ma pewien znaczcy mankament. Duo sprzedawcw walczy tam cen, a to nie sprzyja biznesowi. Dlatego polecam Ci zaoenie wasnego sklepu. Allegro moe by jednak dobrym miejscem na pocztek przetestowania swoich umiejtnoci handlowca. Trzeba w kocu napisa dobrze konwertujce oferty (przyjo si, e konwersja to ilo sprzedanych szt. na 100 odwiedzin), zrobi dobre zdjcia produktw, napisa przycigajcy tytu aukcji etc. Ostatnia rada dotyczca handlu jak mog Ci da to 8211 NIE BAW SI W DROBNIC . Nie zabieraj si za handel tanimi rzeczami, bo Twoje mare bd bardzo niskie. Nie rozkrcisz dobrego biznesu kupujc zapalniczki po 1z, a sprzedajc je po 1,10z. Owszem, moesz mie w swojej ofercie rzeczy z mniejsz mar, dziki czemu wicej klientw trafi na Twj asortyment. Ale kluczowym jest opiera handel na towarze, na ktrym masz wysok mar. Jeli kupisz laptopy po 2000 z sztuka, a bdziesz je sprzedawa po 2200z to z pewnoci bd to lepsze transakcje ni w przypadku handlu najtaszymi myszkami komputerowymi. MLM czyli Multi Level Marketing okry si niestety pewnego rodzaju niesaw. Sam system oparty jest o bardzo mdry i efektywny schemat sprzeday. Niestety na jego bazie powstao wiele oszustw i piramid finansowych. Dlatego te wiele osb gdy syszy MLM od razu rezygnuje. Jak dziaa MLM Jest to tak zwany wielopoziomowy marketing. Powstaje struktura ludzi, ktrzy sprzedaj produkt firmy, ktra zdecydowaa si go sprzedawa na zasadach MLM. Mona to porwna te do programw partnerskich. Tutaj jednak mamy wiksze pole do popisu. W MLMie kada osoba, ktr przekonamy do zostania czonkiem staje si rdem naszych dochodw. Oczywicie taka osoba musi aktywnie dziaa. Jak to wyglda w praktyce Decydujesz si zosta konsultantem Oriflame, Avon, czy FM Group. Tak naprawd stajesz si handlowcem. Wyglda to tak jakby poszed do hurtowni z kosmetykami, porobi zdjcia produktw ktre maja na stanie, zrobi z nich katalog i prbowa sprzedawa ludziom droej zarabiajc tym samym na mary. Jeli jednak w MLMie znajdziesz osoby, ktre przekonasz by rwnie stay si handlowcami (konsultantami), z kadej z ich sprzeday bdziesz rwnie otrzymywa prowizj. Na tym jednak si nie koczy. Wielopoziomowo tego systemu siga gbiej. Kada osoba, ktr wcign osoby, ktre Ty wcigne rwnie staje si elementem Twojej struktury prowizyjnej. Brzmi bardzo zachcajco i obiecujco. Rekrutujc bowiem 10 osb, przy zaoeniu, e kada z nich wcignie kolejne 10 osb i tak dalej, i tak dalej powstaje naprawd bardzo rozgaziona struktura prowizyjna. Wystarczyyby wic 3 8222schodki8221 gdzie Ty tylko wcigne 10 osb, kada z nich 10, i kada nastpna znw 10 by struktura osb pod Tob przekroczya 1000 osb. Wtedy wystarczy tylko prowizja rzdu 4-5 z od osoby, eby Ty nic nie robic zarabia 4000-5000z miesicznie. Genialne, prawda Niestety osoby na kocu 8222acucha pokarmowego8221 s zazwyczaj najmniej zmotywowane. Wizja powyszego schematu, ktry znany jest wszystkich w MLMie potrafi motywowa, ale rwnie buntowa. Dlaczego ja mam pracowa na tych na grze Poza tym rynek w pewnym momencie si przesyca. Jeli jeste kobiet, pomyl ile Twoich koleanek jest w Avon8217ie, albo Oriflame8217ie8230 Kolejny z minusw: w MLMach najwikszymi wygranymi s zaoyciele drabiny, a pozostali s jedynie pracownikami. Dlatego te osobicie uwaam, e lepiej inwestowa we wasny biznes, ni w cudzy. W MLMie handlujemy bowiem cudzym towarem. Sami jestemy jedynie pracownikami i zarabiamy na prowizjach. Jeli nasza struktura padnie (ludzie przestan by aktywnymi sprzedawcami) zwyczajnie tracimy rdo utrzymania. W praktyce oznacza to utrat rda dochodw oraz konieczno staej pracy i rekrutowania cigle nowych ludzi. I tak naprawd jedyny kapita jaki mamy dziaajc w MLMie to ludzie. Jeli mamy du liczb ludzi, ktrych wcignlimy w swoj struktur nic nie stoi na przeszkodzie by wcign ich w kolejne MLMy. W praktyce mona w ten sposb dziaa w kilku rnych firmach i oferowa szerok gam produktw. Cigle jest to jednak praca na kogo, cigle jestemy na szczeblach mechanizmu na ktrego nie moemy wpywa. Nie moemy oferowa nowych produktw, bo sami ich nie produkujemy. Jeli jednak nie masz potrzeby bycia odpowiedzialnym za cay swj biznes i wystarczy Ci taka forma pracy to MLM moe da Ci spor swobod. Wystrzegaj si jednak piramid finansowych. atwo je rozpozna bo opieraj si wycznie na wpatach nowych czonkw. Nie ma tam adnych towarw, ktre s sprzedawane przez osoby w strukturze. Ich dziaanie oparte jest z reguy o ludzk chciwo. Nowi uczestnicy wabieni s obietnic atwego i szybkiego zarobku (Amber Gold). Z systemu sprzeday i prowizji typu MLM korzysta jednak wiele uczciwych firm. Jeli jeste zainteresowany rozkrcania swojego biznesu jako czonek struktury MLM na pewno znajdziesz co dla siebie z poniszej listy: Jest jeszcze wiele innych MLMw ale powysze uwaam za najbardziej popularne i majce ustabilizowan pozycj na rynku. Bya mowa o tworzeniu wasnych produktw. Moesz jednak oferowa wiadczenie usug cyfrowych. To o czym ju wspominaem 8211 robic zdjcia pod sprzeda do stockw, moesz te wiadczy usugi indywidualne jak fotografie lubne. Podobnie jest np. z tworzeniem stron. Sam zaczynaem swj biznes internetowy wanie w oparciu o tworzenie stron www i projektw graficznych. Nie musisz by alf i omeg jeli chodzi o tworzenie stron. Moesz by tylko dobrym koderem, a projekty graficzne zleca innym. Moesz proponowa zakadanie sklepw internetowych, pod zleca kodowanie, pozycjonowanie, a samemu zaj si wycznie designem. Moliwoci jest wiele. Jeli mowa o pod zlecaniu warto aby zna kilka stron, na ktrych oprcz szukania ewentualnych podwykonawcw, powiniene szuka zlece rwnie dla siebie: Przed dodaniem zlecenia warto eby stworzy sobie portfolio. Nie powicaj na to jednak miesica8230 Skompletuj najlepsze swoje prace i wrzu np. na portal deviantart. carbonmade lub dunked . Grunt to ograniczenie czasu i energii potrzebnej na wystartowanie z biznesem. Jeli powicisz si zbyt dugo tworzeniu portfolio Twj zapa najprawdopodobniej si ostudzi. Zamiast skupi si na zarabianiu pienidzy bdziesz myla, czy lepiej zrobi czerwon czy niebiesk stopk na wasnorcznie zaprojektowanym portfolio. Nie tdy droga. Z czasem moesz oczywicie zrobi co fajnego ze swoj stron 8211 wizytwk. Ale na pocztku po prostu znajd najprostsz drog, ktra umoliwi Ci zarobienie pierwszych pienidzy i napdzi do dalszej pracy. 7. Forex, GPW, Plus500 Ostatnia z form zarabiania przez internet w zaciszu swojego domu jak chce Ci zaproponowa to inwestycje. Tutaj (moim zdaniem) najtrudniej zarobi pienidze i najatwiej je straci. Musisz dysponowa sporym kapitaem, eby bezpiecznie wypracowywa sobie regularny przychd. Bezpieczny przychd to powiedzmy 5 Twojego kapitau miesicznie. Musiaby wic wystartowa z kwot 40 000 z, eby co miesic 8222walczy8221 o 2000 z (5 z 40k z) . Oczywicie s tzw. dwignie, ktre umoliwiaj Ci kupno za 40 000 z przy kapitale wasnym 4000 z. Wtedy jednak przy dwigni 10:1 Twj kapita bdziesz rwnie kurczy si dziesiciokrotnie szybciej w przypadku strat (a te bd na pewno). Inwestowanie to ciki kawaek chleba. Wymaga ogromnej samodyscypliny, elaznego planu inwestycyjnego, ledzenia newsw biznesowych i wielu innych peno etatowych czynnoci. Pracowaem kiedy w polskiej fili firmy zajmujcej si handlem akcjami na giedach USA (NYSE, NASDAQ). Niestety panujca atmosfera w biurze (kilkanacie przekrzykujcych si osb) i brak mocnego planu skutkoway gr typu 8222kasyno8221. Na giedach zarabia niewielki odsetek wszystkich grajcych. To wietne narzdzie dla 8222grubych ryb8221. Potki musz niele si napoci, eby uszczypn co z tej ogromnej maszyny, ktrej wykres jest w gruncie rzeczy wypadkow ludzkich emocji i algorytmw komputerowych. Niemniej jednak rozwizania typu konto demo daje Ci moliwo sprawdzenia swoich si bez ryzyka. Nie oznacza to, e jeli w cigu pierwszego miesica podwoisz wirtualny kapita, w kolejnym zrobisz to samo ze swoimi pienidzmi. Mimo wszystko uwaam, e warto zainteresowa si t form zarabiania pienidzy. Jest ona bowiem kompletnie odmienna od 6 poprzednich. Nie wymaga kontaktu z klientami, nie wymaga tworzenia wasnej strony, fanpage8217a na facebooku. Nie potrzebne jest zakadanie dziaalnoci. Wystarczy roczne rozliczenie na podstawie PIT-8C, ktry obowizkowo wystawi musi polski broker (firma umoliwiajca przeprowadzanie transakcji). Nie potrzebujesz inwestycji w reklamy, nie musisz pakowa towarw, odpisywa na e-maile. Nie musisz ba si konkurencji, nikt nie wygryzie Ci z rynku nowym towarem. I tak dalej, i tak dalej8230 Jedyne czego potrzebujesz to kapitau i elaznej strategii. Z czasem przyjdzie dowiadczenie i coraz wysze dochody. Moesz zarabia zarwno na wzrostach jak i spadkach. Nie jest to jednak sposb na zarabianie dla wszystkich (kwestia charakteru, samodyscypliny) i na pewno nie jest to sposb atwy. Jeli chcesz sprbowa swoich si warto zaoy konto demo: Pamitaj tylko, e jak ju wspominaem obracanie wirtualn gotwk ma si nijak do inwestowania wasnych pienidzy. Nie obsmarowaem, po prostu podzieliem si swoj opini na ten temat. Ostrzegem przed piramidami finansowymi bo MLM, ktry nie ma produktu, ktry kupuj ludzie spoza struktury, a opiera si wycznie o wpaty finansowe czonkw to wanie piramida finansowa. Takich MLMw radz unika jak ognia. Reszta to fajny kompromis pomidzy prac na etacie, a wasnym biznesem. Obszerny i trafny artyku 8211 fajnie e powicie troch czasu na opis poszczeglnych sposobw wraz z przykadami. Z roku na rok jawnie wida jak programy partnerskie i MLM staj si codziennoci w co raz to wikszej iloci bran. Obecnie sklepy handlowe, ksigarnie czy nawet odzieowe 8222prowizjuj8221 nas za zakupy poleconych przez nas osb 8211 wedug mnie w przyszoci bdzie to standard i podstawa kadego biznesu. Zainwestuj 5 z WITAM Przeczytaj t stron do koca a gwarantuj, e nie poaujesz Nie zmarnuj swojej szansy Nie przejmuj si, e tekst jest troch dugi. Warto przeczyta do koca TO NIE ADEN ART. GDYBY LUDZIE ZROBILI TAK JAK JEST NAPISANE BYOBY NAPRAWD PIKNIE, ALE WIKSZO UWAA, E TO ART, ALE PROSZ TO WZI NA LOGIK8230 NA ZDROWY ROZUM. Nie wierzysz To oczywiste. kto da 15000 zotych za nic. A jednak. Po pierwsze nie za nic, bo wkad wynosi 5 zotych. Po drugir potrzebujesz woy troszeczk pracy, dosownie 20-30 minut jednorazowo (np. dzi albo jutro). Zarobisz jak kady kto bierze w tym udzia ok. 15000 z w okrgy miesic (ja dokadnie zarobiem 2135 z w niecay tydzie 8211 30 minut. Opacao si). Ten sposb wymili Roberto T. Kiyosaki, najbogatszy inwestor na wiecie, ktry w dodatku nie ma pracy8230 i tak si rozeszo, e trafio do mnie i do Ciebie Opowiem jakie to atwe i proste, ale jeli nie masz teraz 5 minut eby spokojnie o tym przeczyta to zapisz t stron i wr kiedy bdziesz mia czas :) Tak wic pomyl czy warto si troszk zaangaowa 8211 to zaley od Ciebie. Gdy opowiedziaem o tym kolegom wymiali mnie8230 A jednak wziem w tym planie udzia. Moi koledzy wycignli si, gdy zobaczyli moje konto, a mwiem od razu wejdcie w to, wiadomo, nawet znajomi s czasem nieufni. He, teraz si z tego miej8230 Jak sobie przypomn ich miny. jak opowiadali, gdy zajrzeli na konta. Zreszt mi te gba opada jak zobaczyem konto. A konto wci roso i dalej ronie. Nawet teraz jak to pisz dziwi mnie ile osb wci musi ciko pracowa, aby utrzyma dom, swoje dzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer. Dzikuj teraz temu, kto wysa mi t wiadomo i przedstawi mi ten pomys. Dzikuj, e nakoni mnie do tego, aby zrobi jeden may skok w bok od szarego ycia i zainwestowa pienidze (kurcze jakie pienidze ,5 zeta to browar w knajpie8230) po to, by woone pracoway dla mnie 8211 a nie ja na te pieniadze. Teraz udowodni Ci, e jest to LEGALNY INTERES Nie potrzbujesz niczego sprzedawa. Nie potrzebujesz o tym rozmawia z przyjacimi, rodzin ani z nikim innym (chyba, e chcesz). W dodatku, jeli jeste niemiay, to masz problem z gowy 8211 bo nie musisz mie bezporedniego kontaktu z drugim czowiekiem. ktokolwiek, kto trzymark na pulsie moe osiagn sukces i wzbogaci si o kilkadziesit tysicy zotych. Jesli wierzysz, e kady ma swoje pi minut to po prostu zrb krok po kroku tak jak jest to napisane poniej To Twoja szansa na zmian przyszoci To jest NAJTASZ, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pienidzy przez internet w tak KRTKIM czasie. Ok to zaczynamy, bo si rozgadaem. Ten program dziaa i niewane z jakiego kraju jeste albo w jakim przebywasz. Niewane ile masz lat. I na dodatek NIE bdziesz potrzebowa specjalnej wiedzy lub talentu. Nie bdziesz przeglda stron internetowych, nie bdziesz nigdzie dzwoni, klika lub spamowa, nie bdziesz take paci za reklamy itp. Wszystko czego potrzebujesz to: 8211 konto w banku (najlepiej z moliwoci obsugi przez Internet, ale niekoniecznie), 8211 okoo 20 8211 30 minut Twojego czasu jednorazowo 8211 jeeli masz chocia 13 lat to moesz zaoy swoje wasne konto w banku. Nie wierzysz KROK 1 Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, e aby zarobi musisz co od siebie da. Wic pierwsze co musisz zrobi to ZAINWESTOWA 5 zotych. jak mwi Robert T. Kiyosaki 8211 8222jeli nie nie zainwestujesz 8211 nic wikszego nie zyskasz8221. Im szybciej zainwestujesz tym szybciej zaczniesz zarabia z powikszajc si rzesz ludzi. Tak wic przelej 5 z na PIERWSZE znajdujce si poniej konto bankowe. Nazw odbiorcy wpisz: xxx a jako tytu wpisz INWESTYCJA lub DAROWIZNA CHC EBY WIEDZIA, E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMA TEN PROGRAM LEGALNYM To naprawd proste Gdy przelejesz 5 z na pierwsze konto moesz ju si szeroko umiechn. Nie wiem czy wiesz. ale ju czerpiesz z tego programu wielkie korzyci. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Oto obecna lista: 1nr konta: 80 1090 1131 0000 0001 0936 0000 2nr konta: 97 8309 0000 0078 0243 3000 0010 3nr konta: 66 2490 1044 0000 4200 2627 9828 4nr konta: 1 5 1940 1076 4559 8947 0000 0000 5nr konta:4462 5905 6262 8316 Pamitaj wpa 5 z na konto nr 1 i wpisz nazw odbiorcy jako XXX (ze wzgldu na ochron danych, a jeeli dobrze przepiszesz nr konta to pienidze i tak dojd). KROK 2 Gdy juz przelae pienidze na konto znajdujce si na pierwszym miejscu listy, nastpn rzecz, ktr musisz zrobi to zrobi kopi tej strony (tekstu na niej zawartego). Pniej konto nr 1 skasuj a na sam d wpisz SWOJE KONTO. W ten sposb znw bdzie 5 kont, a kady przesunie si o jedno oczko w gr, przenumeruj je na koniec od gry 1, 2, 3, 4, 5 i stanie sie tak, e pod nr 5 jest twj nr konta. NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1 POZYCJI, PONIWA SAM NA TYM STRACISZ. (wyjaniem to na pocztku i czytaj dalej) NIE BD ZACHANNY. Robisz to wszystko po to, by wysa ten cay tekst ponownie (korzystajc z twojej skrzynki e-mailowej lub reklamujc na swojej stronie www) do np. 40 osb (zapamitaj, e 40 osb to dobra liczba do wzbogacenia si, ale moesz to zareklamowa w darmowy sposb w internecie przez co wicej ludzi to zobaczy i moesz wicej zarobi POTRZEBUJESZ DOWODW Tutaj s przykadowe 3 osoby, oczywicie nie s to wszystkie, ktre bray udzia w tym programie, i ktre zainwestoway nic innego jak 5 z 30 minut swojego czasu. 8222Jaki wspaniay plan. Zrobiem Wszystko co mi poradzilicie z jakie 3 tygodnie temu i co prawda nie udao mi si uzbiera te 15000, o ktrych mwilicie, ale te 9135 tez mnie powaliy, a jest jeszcze tydzie.8221 Tomasz Watorek, Warszawa. 8222Cze. Tu Justyna. No c, co mog powiedzie DZIKUJ BARDZO BARDZO MOCNO. Wysaam 40 e-maili tak jak mwilicie i w sumie zapomniaam o caej tej sprawie, bo tak naprawd nie wierzyam w to, a te 5 zotych to jeszcze nikogo nie uratoway. Ale jak zobaczyam moje konto po kilku tygodniach to si zaamaam W tym dobrym znaczeniu Byo tam prawie 15000 zotych I jak ja to teraz wydam tak szybko Przecie za kolejne 30 dni bd mie tego wicej Dzik uj jeszcze raz8221 Justyna Tojan, Strzelce Opolskie. 8222Byem zaskoczony kiedy zobaczyem moje konto Przez 3 tygodnie na moim koncie znalazo si 9440 z. Na pocztku mylaem, e to jaki bd wkrad si im do kompw. Ale potem wypaciem pienidze i kupiem sobie super kompa Nareszcie Dziki, dziki, dziki8221 Ryszard Bodler, Gdask. A tutaj troszeczk matematyki: Kiedy wylesz swoje e-maile (lub rozpowszechnisz t stron w inny sposb) bdziesz na 5 miejscu listy. To najlepsza pozycja po to, by zarobi powane pienidze aden inny program nie daje tak wysokich i realnych pienidzy z rnych powodw, ktre wytumacz poniej. Jak dugo bdziesz wysya t wiadomo do ludzi, ktrzy bd zainteresowani programem moesz spodziewa si, e rednio odpowie na nie 25 ludzi. Ale bdmy bardziej pesymistyczni i dajmy na to, e tylko 12,5, dla utrudnienia. Gdy wylesz 40 e-maili do rnych osb moesz spodziewa si, e 5 z nich zrobi dokadnie to co Ty (12,5x405). Ale tym razem Twj nr konta przesunie si na 4 pozycj. Wwczas ju bdzie o tym programie wiedziao 200 osb (521540) Z tych 200 osb udzieli si 25 (12,5 z 20025) wic dalsze 1000 e-maili (2521540) podnios Twj nr konta na 3 pozycj. Z tych 1000 ludzi moesz spodziewa si, e udzieli si 125 osb (12,5 z 1000125) wic dalsze 5000 e-maili (12521540) podniesie Twoje konto na pozycj 2 na licie. A z tych 5000 ludzi moesz spodziewa si 625 osb, ktre si udziela (12,5 z 5000625) wic kolejne 25000 osb (62521540) podniesie TWJ NR KONTA NA POZYCJ 1. I teraz z 25000 ludzi moesz spodziewa si, e 3125 z nich odpowie (12,5 z 250003125) A w tym czasie Ty bdziesz na 1 miejscu Kurcze nie wiedziaem e herbalife to MLM, o takich firmach jak orflame, FM, Amway, Lou pr czy nawet nowiusia SOUVRE to wiem. Ale, e herbalife to MLM tego nawet bym si nie domyli, ale dziki za podpowied wanie si do nich skierowaem. Na suplementach da si zarobi, wiem to bo w SOUVRE te s suplement. Niestety s to produkty tzw. Premium, czyli te drosze Wszystko co ma struktur, w ktrej zarabiasz na tym, e zarabia kto kogo wcigne to MLM. W sumie w caej idei MLMu nie ma nic zego, przeciwnie to dobrze przemylany system. Kwestia tylko tego, czy jeli ju chcesz zaj si sprzeda, nie lepiej np. otworzy sklep internetowy ze swoimi produktami. Co prawda gwnie ze wzgldw ideologicznych, bo w MLMie te moesz dobrze zarabia, pytanie tylko czy lubisz pracowa wedle narzucanych regu podobnie jak w zatrudnieniu na etacie, czy wolisz samemu decydowa o wszystkim i prowadzi wasny biznes. Swietny wpis z zebranymi metodami na zarabianie. Korzystam z kilku ale te zdal mi pan na kilka inne spojrzenie. zapewne z nich skorzystam. Martwi mnie roche pana podejscie do tematu MLM poniewaz znam kilku znajomych, ktrzy doszli do naprawd zadowalajcych wyniw dzieki systematycznej pracy. Przy sprzeday wasnych produktw za kadym razem trzeba wiedzie jak zrobi promocje i marketing. samo stworzenie nic nie da . Pozdrawiam i zapraszam do siebie) Super wpis. Bardzo duo fajnej i przydatnej wiedzy. Mona co dla siebie wybra8230 podchodzenie do forexa jak do pokera jest nieporozumieniem, jezeli masz jakis rynek, agregat pieniadza, w ktrym banki i kantory potrzebuj codziennie 30 milionw frankw, eby zapewni pynno swoim klientom, ktrzy wyjedaj i wracaj z Szwajcarii. I nagle Szwajcaria ogasza 5-letni program QE, gdzie cznie przybdzie 6 frankw, a dbr i usug przybdzie o 2 przez ten czas, to chccy zarobi bankierzy i waciciele kantorw dzisiaj sprzedadz cz frankw puki jest warty tyle ile jest a nie 6 mniej i odkupi go jak jego warto spadnie. Jeeli rozumiesz to, e na forexie duzi gracze powoduj due kilkutysiczno pipsowe ruchy, jezeli rozumiesz czym si kieruj i dlaczego wpadaj zlecenia na serwer na kupno albo sprzeda w danym momencie, jeeli rozumiesz analize techniczn np. to dlaczego dolar nie spad wczoraj niej tylko do tego poziomu na PLN, to by moe, by moe jeeli jeszcze duo czytasz, nie uywasz lewara i jeste skonny do szybkiej zmiany zdania jezeli rynek Ci pokazuje e nie miae racji, jeeli narzucisz sobie pare dyscyplin to by moe bedziesz w stanie by na plusie na forexie. Trzeba lat oklepania z tym wiatem eby widzie co tu sie dzieje, trzeba pozna kraje ktrych waluty wymieniasz trzeba wiedziec co sie dzieje w tych krajach, trzeba wiedzie, e wykres na ktry patrzysz to nie tylko kreska na tle, ale odcha zlece oczekujcych ktre oblegaj t kreske, a ktrych nie wida, a ktre nieraz s waniejsze ni to co wida, musisz widzie armie robotw, ktre chc ugra 1 pipsa miedzy jednym wanym poziomem a drugim, musisz widzie te 5 wiatowych grubasw, ktrzy wystawili zlecenia 2 tygodnie temu bo mieli zakulisowe dane i ich kreski wida pod spodem kiedy wykres wzrs i na grze kiedy cena spada ), trzeba dokadnie wiedzie ile jeden pips to rodkw w jakich operujesz i jakiego zwrotu si spodziewasz z kadego zlecenia i dlaczego, musisz tak wyliczy pozycje e wiesz dokadnie ile moesz przetrwa jak sie pomylisz, jeeli wszede wanie niedawno do wiata forexa i mami Cie platforma jakim marketingiem pikarzy ktrzy zdobywaj puchar i ty w to bedziesz gra jak w pokera to Synu lepiej dla Ciebie eby w tej chwili nie mia majtku bo jeeli go masz to pjdzie poowa zanim nie zmdrzejesz. my lecce do ognia, plankton dla grubasa Jeeli jednak na akcjach zarabia chcesz to wg. autorytetw wielkich a s to ludzie zaiste zamoni musisz pozna factor X danego biznesu tj. jedn jedyn czynnocechaktywno, ktra bezporednio przekada si na zysk spki i musisz oszacowa potencja wzrostu tej spki na podstawie ledzenia danych tego factor X, czyli jeeli to jest spka ktrej zysk jest uzaleniony od tego ile sprzedaje, to musisz wiedzie co ta spka zrobia eby podwoi swoj sprzeda bo to wyjdzie w nastpnym raporcie na podstawie ktrego ludzie podejm decyzje o wklepaniu zlecenia na serwer a co pokae sie w cenie spki. Jeeli spka nie zrobia nic eby zwikszy sprzeda a jej wycena wzrosa to tu wanie zaczea si baka i nadymana wiara, jeeli spka zwikszya sprzeda o 25 a jej cena na giedzie wzrosa o 60 to te nierozumnym jest ten kto nie widzi oderwania faktw od wiary. Zaumy e w nastpnym kwartale zamiast o kolejne 30 zwikszya sprzeda spka ta, ale tylko o 20 to sam widzisz synu, e krzywa Gausa tu sie zaamuje i czas sprzedawa jeeli tylko ta tendencja bdzie si utrzymywa, bo zaraz Ci ludzie o nadmiernej wierze pjd po rozum do gowy i zrozumiej, e przespekulowali, ale teraz jest dla nich za pno teraz Ty niczym Warren Buffet i Soros wyszedle zadowolony a tamci niech si topi. ale jeli wchodzisz bo tak Ci powiedzia kolegatelewizorsama intuicja - to wiec e nie masz narzdzi eby oceni praktycznie nic - a moment wyjcia jest tak samo wany jak moment wejcia. Skd go poznasz jak sam nie wykoncypowae o co tu chodzi w danym aktywie. Jeste niczym ma lecca do ognia Jeeli porywasz sie na wykres a nie sprawdzie jakie i o ktrej bd newsy podobny jeste do biwakowicza, ktry nie sprawdzi pogody a ju zapakowa one i dzieci do samochodu i wyjeda, Jeeli do wykresw si zabierasz, a uywasz duej czci swego kapitau, strata ktrego moe wpyn na jako przeywania ycia, to take zy money management, lepiej jest dla Ciebie nauczy sie jak wygry 2-3 godziny dziennie na poboczny przyziemny biznes, ale bez ryzyka nieli 2-3 godziny sie gapi i stresowa si wykresem. Miast platformy forexa si dotyka kiedy planujesz np. sprzeda koron norweskich za PLN lepiej konto sobie otwrz w koronach norweskich i jak widzisz ze sie oplaca to spieni korony na zotwki i poczy odwrotnie jak zobaczysz sposobno po miesicu, przelicz o ile pipsw musi si poruszy wykres by Ci si to opacao uwzgldniajac prowizje wymiany i zdeterminuj jakie newsy bdziesz ledzi, ktre wpywaj na wybrane aktywo - a forexa ogldaj tylko dla wiedzy co sie dzieje, gdy lewar forexa pochon niejedn kiesze. Trenuj swoj psychik, by czu si bogaty bo urodzie si bogaty jako dziecko odwiecznego nie ma powodu by nazywa sie biednym bo taki to wiat bdziesz odzwierciedla jako sam sie poczuwasz - sprawd jakie przekonania Cie od dziecka blokuj moe wmwiono Ci e bogactwo jest ze i bogaci s krwiopijcami, dopki tu drzwi nie otworzysz wtpliwe jest tycie kapitau, bo boisz si duych sum eby nie sta si krwiopijc. waniejsza jest dyscyplina ni stos dobrych pomysw na biznes, Trader21 masz moe zdanie na temat tego co sie stao ostatnio na USDCNH. z t podwjn reakcj, e USA chce podnie a Chinksy dodatkowo dewaluuj. O co tu chodzi Ostatnio modyfikowany: 2016-03-31 12:26 gasch Znajomy z Niemiec z podwjnym obywatelstwem i zarobkami 8 tys.EURmc i dwjk dzieci jutro skada wniosek o 500. Dobra zmiana. Najlepsza zmiana :) W ustroju jaki jest w Polsce dochodzi do poluzowania polityki fiskalnej w pierwsze dwa alta sprawowania rzdw przez now parti. Mona si wtedy w majestacie prawa nachapa bo rozdawane s synekury i jest taki porzdek, e nie wiadomo kto jest czyj i mona na gap pojecha w tym pocigu. Pniej zaczynaj si porzdki, Plichty na jedn stert, generaowie do samobjcy. Dlatego w najlepszym interesie 3r3 byaby dobra zmiana o 180 stopni w dowolnym kierunku co dwa lata. Jeszcze eby tak jak peo robili skracali do poowy dawnoci za brewerie co lepsz zmian. Tylko e mieszkacy ju nie wyrabiaj wytwarza tego sukna, ktre w gar mona bra i rwa z Rzeczypospolitej. Jeli wic uczestniczycie w wyborach, to prosz Was bardzo o niestao pogldw i regularne bdy pilota co dwa lata. Aby yo si jeszcze lepiej. Napoleon postulowa likwidowa poow biurokracji raz do roku, zbieny jestem w pogldach :) czytacz Takie s warunki zastane i taki biznes prowadzimy jaki si da. Jeli w socjalizmie korzystnym jest mie dwie lewe rce, bra na dziecko i jeszcze rent - bior - taki mamy klimat na kontynencie. Z wiatrem nie bd polemizowa, wieje jak wieje, a innej prognozy brak. Temat artykuu - monetyzacja dugu by poruszany jako przysze rozwizanie na pocztku 2007 roku zanim doszo do kryzysu i pniejszego QE. Nie bardzo wtedy rozumiaem skd przewidywania, e przyrost iloci pienidza przekroczy poow normalnej. Ci co si na tym znaj wiedzieli e ju czas. Najpierw jest monetyzacja, a pniej wymiana pienidzy. Zawsze, z tego powodu, e przy takiej pracy drukarek sami nie bdziemy chcieli uywa tych papierkw i nikt nas nie zmusi do ich akceptacji - ludzie zaczn porzuca prac. W obrocie ju pojawiaj si waluty zastpcze - CHF w gotwce zamiast walut lokalnych (i jak to wprowadzi cashless w biznesie). zenon Nie wiem co dokadnie jest napisane w ustawie o obrocie ziemi. Dla mnie obrt ziemi to jeden wielki krymina od pocztkw wiata. Ziemia naley do ludzi, wszystkich ludzi i powinna by co najwyej dzierawiona. Jakie prawo do ziemi mieli przedwojenni dziedzice, bd powojenni parobkowie, ktrzy nagle stali si wacicielami, a teraz np. zenon czy Arcadio nie mog naby ziemi bo nie s rolnikami. A w temacie zgodnoci z konstytucj - jako po objciu wadzy przez nowy rzd wszyscy stali si konstytucjonalistami. Szkoda, e tacy nie byli za poprzedniego rzdu, kiedy polscy obywatele byli okradani w wietle prawa na rne moliwe sposoby, a zagraniczni robili biznes stulecia. Teraz to si zmienia i niektrych boli. Podatek bankowy jako rdo finansowania programu 500 to jak na razie najlepszy ruch tego rzdu. Polscy obywatele dostaj kas do rki, rozkrcaj gospodark a zapac za to obce banki. I co ciekawe deficyt budetowy pozostaje w tym samym punkcie. Boli co niektrych. Szczeglnie gazete.pl, ktr przytaczasz. Trudno eby Getin mia paci podatki skoro sam ledwie zipie. I nie jest to aden trik ksigowy tylko rzeczywista kiepska sytuacja spki. Arcadio Daruj sobie t agitk i bzdurne argumenty typu obywatele byli okradani zgodnie z prawem wic my zniszczymy Trybuna i Konstytucj eby robi co nam si ywnie podoba. I nie powtarzaj za parti co kogo boli (wymyl co sam) bo wielu zwykych ludzi boli niszczenie demokracji w Polsce, jej kompromitacja na arenie midzynarodowej, rzdzenie za pomoc marionetek i wprowadzanie standardw biaoruskich. A chodzi o to eby prezio mg si pobawi w naczelnika a caa reszta nachapa na synekurach co zreszt wida po wszelkiej maci nowo obsadzonych specjalistach. Ale przecie musz gdzie pracowa I to pisz ja, ktry majc do PO niestety gosowaem na PIS : Nie ma sensu dyskutowa z zaKODowanymi, szczeglnie wtedy kiedy idzie na argumenty. Tego typu jednostki jak m.in. deepblue i jemu podobni, nie przyjmuj innego punktu widzenia jak swj wasny, w kocu rozmowa i tak dochodzi do sedna, czyli ten nienawistny kurdupel, przewanie podpisujc si stwierdzeniem, e popeniem bd, bdc wczeniej wyborc PiS, co na t nut, a w rzeczywistoci to zwolennik PO lub nowoczesnych. Widz, e ten blog powoli odchodzi od tematu, bynajmniej w komentarzach ale mam nadziej, e admin nie pi. Co do tematu bloga, pytanie jest, czy w kontekcie ujemnych czy bliskich zeru stp procentowych, warto zapoycza si, co w pewien sposb umoliwi nam podpicie si pod system tak aby zosta tego beneficjentem. Funkcjonowao kiedy pojcie sojuszu robotniczo-chopskiego, ktry mia by najwikszym osigniciem ludu pracujcego miast i wsi, broni go jako najwikszej wartoci, a nawet odda za niego ycie. To pojcie funkcjonowao jak cep - okadano nim na prawo i lewo, a kogo dotkno oskarenie by w podej sytuacji, bo pojcie obszerne, nikt nie wiedzia o co chodzi (egzegeci tumaczcy ludowi co to jest ten sojusz, siedzieli w komitetach powiatowych i wojewdzkich - dla inteligentniejszych proponuj odszuka kto dzisaij pelni rol wczesnego komitetu PZPR i tumaczy dzisiaj ludowi co to jest to zwierz zwane demokracj) ) i jak je zdefiniowa a oskarenie rwna si mogo mierci publicznej lub cakiem prawdziwej. Dokadnie tak samo funkcjonuje dzisiaj pojcie demokracji. Jeszcze cakiem niedawno - pamitamy to doskonale, bo to sprawa cakiem wiea, dziaao pojcie tolerancji. Na szczcie na fali zapotrzebowanie na patriotyzm polski toleraci musieli chwilowo zamilkn i - do czasu - kazali im zamkn si. Dziwi si wic takim jak deepblue walcym na prawo i lewo demokracj jak cepem. A dziwi si temu, jak atwo ludziom zrobi wod z mzgu. CompositeGuy zasig rgr na usd to 3.75z i ta formacja jest ju zrealizowana. Obecnie poziom wsparcia zosta przebity, nastpny na 3.63z (pivot). Poziomu 3.55z nie ma. Wszystkie wskazniki mwia sprzedaj. Ja kupi jak bdzie 3.35z (choc moze lepiej wtedy bedzie juz zoto kupowac ) ps. synergia na usd i xau dla nad plnw jest po prostu cudowna:) W tym roku znw rozegra si dramat z cyklu sell in May and go away. Potem bdziemy tylko kupowa doki. W 2016 prognozuje ostatni fal. W usd cena zota dojdzie do 950 - 912. W pln - 3100 - 3200z. Za 3200z kupi. Duo. Tak jak Pan M. Zagrski mwi o cechach wspczesnych liderw sektora finansowego bardziej pazerni mniej kompetentni mniej przewidujcy pod kadym wzgldem gorsi posugujcy si na na co dzie kamstwem i oszustwem Powinno si kara za te przewinienia w rnoraki sposb. Kary za kamstwa i oszustwa to maja najczeciej wymiar symboliczny A NAWET NAGRODY NA INNE CZASEM LEPSZE STANOWISKA. Trader wspomina jak to dziaa i jakie kary byy nakadane na Goldmana jest przymykanie oczu na wiele przypadkw manipulacji : Manipulacja z cenami aluminium ,permamentne shortowanie srebra zota, manipulacje LIBORem gwnej stopie procentowej od ktrej zalezy 90 wszystkich aktyww. Mozna tu kolejno wymieniac to o czym pare lat wczesciej wspomina tader : Mario Draghi pracujac w Goldman odpowiedzialny za zanienie realnego dugu woch uatwiajac na wstapienie tego kraju do strefy Euro. Kolejny bahater to Petros Christodoulou . Gwn rol odegra tu Petros Christodoulou (zanienie realnego dugu Grecji uatwiajac na wstapienie tego kraju do strefy Euro.), wczesny Prezes Narodowego Banku Grecji. Christodoulou, ktry zaczyna karier w Goldmanie. Ostatnio znalazem inny link o najwyzszych karach jakie zostay wymierzone przez ten wymiar nadzoru FCA ZA MANIPULACJE KAMSTWA comparic.pl34-mld-kary-pieciu-najwiekszych-bankow-manipulacje-rynku-forex Pan M.Zagrski uzy cakiem dobrego porwnania e . odwlekanie prawdziwych reform w czasie to woda ktra wzbiera przy tamie a ta tama moe pkn. Mam pytanie do Tradera Czy jest moliwe aby dokadnie okresli w jaki sposb ten prg ( wspomniae shadowstats czy index 500 podstawowych produktw towarw dla liczenia inflacji) w ktrym pieniadz zaczyna traci na wartoci szybciej ni przyrastaa warto zaduenia. Czy ustala si taki index wartoci zaduenia danego kraju do siy nabywczej pienidzawaluty Nawiasem mwic EBC te ma tak edukacyjn stron edukacji o inflacji : ecb.europa.eustatspriceshicphtmlhicpcoicopanr2016-03.en.html i tam te jest lista produktw wg ktrej oni okrelaj zmiany cen . Ale to chyba nie jest to o czym ty wspomniae w wywiadzie. Bo jeeli przyjmiemy te 500 artykuw jako miarodajn podstaw a w kadym kraju konsumenci mniej wicej maj podobne preferencje zakupu ywnoci ,benzyny. tekstylii itp. to wiemy kiedy pienidz danego kraju traci na wartoci szybciej ni przyrastaa warto zaduenia Jak to si nazywa i czy gdzie znajd stron z odnonikiem do tego indeksu 500 towarw I w ktrym punkcie jestemy my teraz Polska i Europa Arcadio rdem prawa wasnoci ziemi jest podbj. Jest to up podzielony midzy najedzw. Jest to prawo silniejszego, dlatego dziedzice mieli ziemi, a Zenon i Arcadio musz i za pugiem eby te mie. I absolutnie nie wolno cina drzew bo sd. No chyba, e si jako zorganizujecie z tym najedaniem - wtedy Wasza sytuacja ma jakiekolwiek szanse na zmiany. andemanone Koszyk inflacyjny i koszyk pienidza jest dla kadej osoby (w tym prawnej) inny. Realna inflacja to suma produktw na sum pienidzy i zwaenie tego wskanika z poprzednim okresem rozliczeniowym. Tylko to nic Ci nie powie o Twoim koszyku i Twojej sytuacji, poniewa w sumie produktw s przedmioty o wycenach niekapitalizowanych, czyli nie mamy wiedzy o prawdziwoci wycen. Ostatnio modyfikowany: 2016-04-01 20:28 czy takie wydarzenie moe co namiesza Jakie s wasze opinie na temat SampP 500. W kocu bessa czy jeszcze nowe szczyty all Jeli dobrze zrozumiaem tradera, to szybko inflacji bdzie wiksza ni wzrost stp procentowych. W takim razie nic tylko si kredytowa na nieruchomociach. Ale historia lat 90 pokazuje, e stopy poleciay szybciej ni inflacja i do wielu zapuka komornik. Co o tym sdzicie trader Dlaczego sdzisz, e uda si utrzyma wysok inflacj i niskie stopy procentowe Szefowa FED odbya 2 rozmowy telefoniczne z prezesem Bank of England oraz EBC w dniu doka na giedach 11 i 12 lutego: 3r3 rdem prawa wasnoci ziemi jest podbj. Jest to up podzielony midzy najedzw. Jest to prawo silniejszego, dlatego dziedzice mieli ziemi Piszesz tak jakby sia bya rwnowana z wadz, a tak ewidentnie nie jest. Prawo wasnoci ( jak kade inne prawo zreszt) jest projekcj wadzy. nie tylko tej instytucjonalnej, czy siowej (w sensie militarnym) ale rownie symbolicznej. Dziedzice mili ziemie dlatego, e posiadali prawo do posiadania wasnoci ziemskiej, a to ktry szlachcic mia a ktry nie, czsto wynikao tylko i wycznie z jego poradnoci yciowej i umiejtnoci poruszania si w systemie zaleznoci ( jako wietny przykad suy moe tzw. ojciec polskiej literatury Mikoaj Rej - Szlachetka bez wyksztacenia zaczyna z jedn wsi. sdzi si cae ycie z kim si dao i skoczy z rozrzuconym po caej Polsce majtkiem - a jeszcze znalaz czas na pisanie i to jakie )) Sorry za zmian tematu. ABX - da si kupi licie 1oz na sztuki, dziwne e orw nie bdzie. 12oz bary te ciekawe minimum 400oz (800szt.) Nie trzeba bdzie ju 30kg sztab kupowa. Czy to bdzie koniec dla Comex Czy comex zostanie dla intrumentw, a abx dla fizycznego zota. A moe ABX nie wypali - w co wtpie. CompositeGuy Ta rozmowa Yellen - mocno dolar zacz lecie wtedy w d kilka dni non stop. Ciekawe a po rozmowie euro zaczo lecie w d. W sumie te wzrosty od lutego bez sensu s - albo ja podstaw nie widz. Ale trzymaj nadal wszystkie rynki w ryzach, ciekawe kiedy to pknie i ktoco spowoduje to pknicie. Na pewno nie sama ilo euro i usd i funtw bo tego maj nieskoczon ilo. To ja si przyznam, e kilka razy udao mi si zrobi dugoterminowe, jednorazowe zagrania na walutach. Ale nie jestem forexocholikiem. Kada z tych operacji bya dugim przygotowaniem (setki godzin w planowanie, budow wolumenu) nastpnie kilka miesicy a co jak si pomyliem (i gryzienie pazurw z nerww) po czym, ze wzgldu na prawidowe wnioskowanie wnioskowali tak te inni na rynku i te weszli rusza pocig, ale ciko byo z niego wysi blisko grki (zrealizowa rnic) i w rezultacie sprzeda z pewnym spreadem (przed, w trakcie i po grce), co dawao efektywny zys mniejszy ni to pikne trafienie w w szczyt. Ale to s okazje wynikajce z rynku, a nie uczynienie sobie z walut staego rda dochodu skalpowaniem. Aby y z handlu (czymkolwiek) trzeba mie bardzo duy wolumen pynnoci i liche mare. Jeli dysponuje si kompetencjami (kwalifikacjami) do zajcia si czymkolwiek bardziej wymagajcym (choby hodowl wi) to handel (przy tosamej sumie nakadczej) jest mao atrakcyjny ze swoimi zyskami. Wkad mona zastpi lewarem, ale ma to swoje konsekwencje jak si gra za poyczone. Wielu ludzi wyobraa sobie, e to wystarczy woy i bd z tego kokosy. Wiadro zimnej wody zalecam z lodem ta woda. Waciwie to sam ld, po co tam woda - wane eby co cikiego klepki w gowie poukadao jak kto ma zudzenia, e zasoby bior si z braku opieki nad zasobami. zenon Do tematu ziemi nie wracam. W midzyczasie 3r3 wyjani dosadnie na czym polega wasno ziemi. Skoro pytae to wyjani z czego wynika moja pozytywna ocena wpywu podatku bankowego na bogactwo Polakw. Kraje si bogac wwczas gdy dugoterminowo wystpuje nadwyka na rachunku biecym. Oznacza to, e kapitau w kraju przybywa i rednio na osob ludzie s bogatsi. Dalej pozostaje kwestia sprawiedliwego podziau. Nadwyka bierze si bd z przewagi exportu nad importem, bd z dochodw z inwestycji zagranicznych, bd z przepyww kapitaowych typu kredyty, obligacje. odsetki. Podatek bankowy w istotny sposb poprawia saldo rachunku biecego bo ogranicza wypyw kapitau z Polski. Rzd powiedzia: do tej pory wywozilicie wagon dolarw co miesic. Od dzisiaj pozwalamy wywie p wagonu. Ograniczenie grabiey wasnego terytorium i obywateli trudno uzna za ze. Dalej musimy jako podzieli ten up. Wane eby da go tym, co wydadz w kraju na artykuy pochodzenia krajowego, bo tylko to napdzi PKB i w efekcie spowoduje wzrost bogactwa obywateli. Jeli damy te pienidze bezporednio bogatym to oni kupi wczasy za granic, bd nowszy model BMW co od razu zwikszy import a wic saldo na rachunku biecym znowu powrci do stanu poprzedniego i nici z bogactwa kraju. Std nie sam program 500 przyczynia si do wzrostu bogactwa Polski, ale przede wszystkim sposb jego sfinansowania. Gdyby ten sam program zosta sfinansowany np. emisj obligacji za granic przyczyniby si do zuboenia Polakw, podobnie gdyby pienidze na niego pochodziy ze wzrostu VATu bd PITu. To byoby tylko wzbogacenie jednego Polaka kosztem drugiego. Zenon, szanuj Twoje przywizanie do wolnoci, ale niestety potga, sia i bogactwo nie bior si z wolnoci. Nie na darmo pojcie wolnoci jest uywane propagandowo przez agendy mocarstw w celu rozkadu struktur pastwa zaatakowanego. 3r3 Dzieki za wyjanienie liczenia tych statystyk inflacyjnych. nigdy nie zastanawiaem si jak to liczy . Jest Chapwoodindex. oraz CPI. HICP wg ktrych liczy si inflacje i nie ma jednolitych standardw . Czy moesz mi poda przykady 2 produktw o wycenach niekapitalizowanych ktre nie mona wsi do liczenia indeksu inflacji czyli mamy tylko przyblion wiedz o prawdziwoci wycen. Nie jestem tak dobrze zorientowany jak Ty i wielu z Was. W zamian podam co miesznego o inflacji . Henny Youngmana komediant aktor w artobliwy i prosty sposb okreli si nabywcz dolara i inflacje. Amerykanie staja si coraz silniejsi. 20 lat temu, zakupy za 20 dolarw,potrzeba byo dwojga ludzi aby przenie. teraz udwignie piciolatek Arcadio Kraje si bogac wwczas gdy dugoterminowo wystpuje nadwyka na rachunku biecym A co to jest to bogactwo Zapisy wynikw z RiverRaid na jakim koncie Czy moe pobudowane z elaza i cementu stadiony Czy moe z tego samego elaza i cementu domy dla przyszego pokolenia, aby byo gdzie si mnoy, wygodne ka aby byo na czym si mnoy, silosy pene zboa, myny, magazyny mki, piekarnie, aby byo czym karmi rozmnoonych oraz fabryki produkujce drut kolczasty, pola minowe, stal i ogie na granicy aby nikomu do gowy nie przyszo nam tej sielanki psu. A gdy ju bdzie nas namnoonych duo i szybciej ni tych za t granic to granic przesuniemy aby mie wicej miejsca, okciami si rozepchniemy a sabych, smacznych i w lesie zjemy. Amerykanie s najbogatsi na wiecie bo maj dwucyfrow liczb grup lotniskowcowych, rakiety w silosach, samoloty na pasach, stosy czci zamiennych na pustyni, maj zainwestowane w elazo i mog spuci ogie gdzie zechc. Dlatego Chiczycy chcc zrealizowa swj potencja buduj takie skay, eby si to amerykaskie elazo o te wyspy rozbio, i tak si ognia, eby trzymao si z daleka i miao drogo z projekcj siy. Bo oni ju si namnoyli i ju pobudowali miast na zapas, gdyby im kto map zacz kreli niukami. Spichrze s pene, ludnoci duo, habitaty oczekuj mieszkacw. To jest bogactwo. A stadiony pobudowali murzynom. Dlatego uwaam polityk rzdu za bdn. Najpierw trzeba przeci szlaki komunikacyjne (rur z gazem, kable z prdem, szlaki towarowe, telekomunikacj, powizania kapitaowe), tak eby adne wagony z czymkolwiek nie jedziy, a potem poczeka jak kontrybucj odcici od szlakw przynios w zbach. A w czasie czekania la beton, ka worki z piaskiem, drut i pola, wyznacza sektory ostrzau, testowa projekcj siy na Berlin - czy nasze obuzy mog zrzuci na nich ogie zanim ich obuzy obij naszych. Ot i caa kwestia kto ma komu dostarcza wagony z towarem, kto ma pracowa, a kto je to co da si zje. Kto ma lepszych obuzw z elazem - ten je. andemanone Czy moesz mi poda przykady 2 produktw o wycenach niekapitalizowanych ktre nie mona wsi do liczenia indeksu inflacji Do indeksu inflacji nie moesz wzi tego czego nie chcesz sprzeda bo sam uywasz. Wodocig, rdo wody, elektrowni, kopalni, bunkier sztabu, czog, program jdrowy, terytorium, ludno, czno niejawn, kody do uzbrojenia, wywiad, kontrwywiad. Oczywicie to wszystko mona kupi na rynku, ale to co masz dla siebie jako wymagane minimum, co wiadczy o Twojej wadzy i Twojej suwerennoci nie podlega zbyciu po jakichkolwiek negocjacjach (adnych eksterytorialnych autostrad). Albo si suwerenem jest, albo nie jest. Nie mona by czciowo w ciy. To s rzeczy, w posiadanie ktrych wchodzi si przemoc. Nawet gdyby przekupi wadz to przytomna ludno dokona aktw przemocy i wymieni wadz. Chyba e ludno jest nieprzytomna - wtedy mona ich zoperowa i im te elementy suwerennoci zagrabi. Tylko stale trzeba podawa narkoz, bo jak si obudz, tak jak Niemcy obudzili si w 1933 roku, to pniej nie da si ich pooy spa. A kilka lat temu obudzia si Rosja. I zawoa na trwog nie bdzie mia kto. adnymi pienidzmi ich ju nie mona przekona, oni przeszli Jelcyna i chopcw z Chicago. Teraz to oni pytaj co takiego maj inni, a czego im trzeba. Mam takie przyziemne pytania - moe kto zna odpowiedzi albo ma spjny obraz: Czy inflacja mierzona przez wskaniki CPI powinna by skorelowana ze wzrostem ktrego agregatu pieninego (np. M0,M2) nbp.plhome.aspxfstatystykawskaznikiwykresy.html Czy zwikszanie agregatu oznacza e npb wpuszcza na rynek wicej zotwek Jeeli tak to w jaki sposb - poprzez wykup obligacji a pniej rzd finansuje rne inwestycje Czy mechanizm jest podobny do znanego na zachodzie QE hamer Czy inflacja mierzona przez wskaniki CPI powinna by skorelowana ze wzrostem ktrego agregatu pieninego (np. M0,M2) Nie jest to warunek konieczny. Nie trzeba emisji, wystarczy e gospodarka bdzie miaa przesunicia z przemysu i rolnictwa na sektor finansowy amp ubezpieczeniowy masz wtedy to samo PKB, t sam sum pienidza, i zupenie inne ceny. Od kilkudziesiciu lat obserwujemy zaart walk midzy zotem a walutami papierowymi. Za par lat dojdzie do wielkiej konfrontacji midzy USA i dolarem a krajami BRICS i standardem zota: wiadomosci24.plartykulzlotokontradolarwielkawojnagigantowtrwa345973.html pomysy eby EBC rozdao 1300 euro kademu ze strefy euro milionerzy wynosz sie z Europy jeden z gwnych powodw religia-uchodcy Polecam poniszy link i tu tylko krciutki cytat z niego w ktrym znajdziecie bezrobocie, gd, hiperinflacja oraz utrata zaufania do chyba wszystkiego oraz w kocu upadek: Ogromna prosperity udzielia si wszystkim, kady Rzymianin pragn jeszcze wicej ni posiada, armia i administracja rosy aby chroni i powiksza pastwo oraz dba o spoeczestwo. Miasta rozwijay si coraz prniej szczeglnie stolica, cesarze chcc przypodoba si spoeczestwu stawiali przeogromne i przebogate budowle uytecznoci publicznej jak np. Circus Maximus czy Koloseum, nie oszczdzali take na sobie rozbudowujc swoje siedziby. Na to wszystko trzeba byo coraz wicej pienidzy tymczasem zapasy zota i srebra wyczerpyway si. Wydatki rosy, a pienidzy brakowao. Co w takiej kwestii zaradzili cesarze i administracja Imperium Zdecydowano si miesza czyste srebro i zoto z innymi bezwartociowymi metalami, gwnie miedzi w cakiem niezauwaalny sposb w rezultacie otrzymano dwa razy wicej monet. Co prawda dzi sytuacja wyglda troch inaczej, bo metody s bardziej wyrafinowane. Natomiast skutki bd podobne. Moliwo dodawania komentarzy tylko dla zalogowanych uytkownikw. Zaloguj si. by mc dodawa komentarze. Skontaktuj si z nami O autorze Regulamin Polityka prywatnoci Mapa strony STATYSTYKI unikalnych uytkownikw miesicznie artykuw w bazie i cigle ronie STATYSTYKI unikalnych uytkownikw miesicznie artykuw w bazie i cigle ronie All rights reserved. Copyrights 2015 by Independent Trader
Stock-option-trading-application
Apa-itu-strategi penyu-perdagangan