Przewodnik-po-forexie

Przewodnik-po-forexie

Magnus-cavalli-bjg¶rkman-forex
Bagaimana-untuk-melaporkan-penjualan-dari-karyawan-saham-pilihan
Investasikan-oggi-forex


Volkswagen-stock-options Stock-options-withholding-tax-canada Options-trading-h1b Options-trading-books-in-india Cara-untuk-belajar-online-trading-of-shares-in-india Stock-options-early-exercise

Edukacja i analizy Gieda bez tajemnic Ke moliwe. Dziki projektom edukacyjnym SII kady inwestor giedowy otrzymuje narzdzia niezbdne do rozpoczcia inwestowania. Dostp lakukan analiz giedowych sprawi, e inwestowanie na giedzie bdzie czyst przyjemnoci, sebuah szkolenia dla inwestorw i konferencje giedowe zapewni kontakt z praktykami inwestowania z caego wiata. Ochrona praw Inwestycje giedowe wi si z ryzykiem, ale jako czonek SII nie musisz si go obawia. Nasz dzia interwencji dooy stara aby kady inwestor giedowy mia wparcie merytoryczne i prawne. Uczestniczc w walnych zgromadzeniach, spotkaniach z przedstawicielami KNF i GPW razem moemy sprawi, e gieda stanie si bardziej przyjazna inwestorom indywidualnym. Inwestowanie na giedzie ke te dodatkowe wydatki. Czonkostwo w SII pozwala je ograniczy. Oferowany przez nas wachlarz zniek na prowizje w domach maklerskich, szkolenia giedowe oraz pras finansow i ksiki ekonomiczne sprawi, e inwestycje giedowe nie bd ju tak kosztowne. Cieszc si zyskami z inwestycji moesz wypocz korzystajc z karty MultiSport. Oszczdzaj na emerytur Na swoj emerytur zacznij oszczdza ju dzisiaj Zamieszanie wok reformy dotyczcej Otwartych Funduszy Emerytalnych odnioso jeden pozytywny skutek. Polasi zaczli powszechnie mwi o swoich emeryturach. W mediach pojawiaj si rnego rodzaju artykuy, podsumowania, felietony, z ktrych mona dowiedzie si co untuk bercanda skadka emerytalna, ile wynosi, jak jest aktualnie dzielona, ​​kto ni zarzdza i na co jest przeznaczana. Z obat bius demografia jest nieubagana. Spoeczestwo polskie bdzie si starze, modych ludzi, od ktrych zaley nasza emerytura bdzie procentowo z czasem coraz mniej. A to oznacza tylko jedno, pitrzce si problemy z ewentualn wypat naszych emerytur przez ZUS. Z dzisiejszego punktu widzenia nie jest wcale oczywiste, e pastwo bdzie gwarantowa nasze emerytury za kilkanacie, kilkadziesit lat. Nie ma zatem wyboru. Musimy oszczdza sami. Inaczej nasza staro bdzie wygldaa duo gorzej ni staro aktualnie bdcych na emeryturze najbiedniejszych osb. W tym przypadku aktualne, bardziej ni kiedykolwiek, jest przysowie Umiesz liczy Licz na siebie. Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych rozpoczyna zatem akcj edukacyjn Oszczdzaj na emerytur. Chcemy, aby wszyscy Polacy byli wiadomi tego, e ju dzisiaj, bez wzgldu na wiek, bez wzgldu na zamono, trzeba oszczdza, aby mc korzysta z tych rodkw podczas pnej staroci. Celem akcji Oszczdzaj na emerytur jest popularyzacja dugoterminowego oszczdzania w kontekcie emerytalnym. Bdziemy zachca melakukan rnych bentuk oszczdzania, poczwszy od gromadzenia pienidzy na rachunkach bankowych, skoczywszy na dugoterminowych inwestycjach giedowych. Poszukujcie na stronie Stowarzyszenia Inwestorw Indywidualnych sii.org.pl. W Akcjonariuszu oraz we wszystkich innych projektach organizowanych przez SII saya przez naszych partnerw, znaku Oszczdzaj na emerytur. SII bdzie gromadzi pod tym znakiem wszystkie moliwe treci edukacyjne, ktre mog pomc w zwikszeniu wiadomoci, e oszczdza na emerytur trzeba samemu. Bdziemy membawa podpowiada ke co najwaniejsze, czyli jak oszczdza, jak robi ke sprawnie, co najwaniejsze dobrze. Aby uatwi Pastwu wyszukiwanie treci w serwisie SII, ktre bdziemy oznacza Oszczdzaj na emerytur, wszystkie artykuy zostan oznaczone tagiem oszczdzaj na emerytur. Na konferencji Wallstreet 19 odby si jeden wykad, Alberta Rokickiego z bloga Longterm.pl - Jak selekcjonowac spoki metodami najwiekszych amerykanskich inwestorowStrategia inwestycyjna Michaa, czyli prba odpowiedzi na pytanie jak inwestowa bezpiecznie Przedstawiam moj recept jak zbudowa portfel inwestycyjny, ktry ma mi POMC 8222pokona8221 oprocentowanie lokat Bez nadmiernego zaangaowania Oszczdza nie jest tak trudno, jak si wydaje. Gorzej bercanda dengan inwestowaniem, bo podejmujc niewaciwe decyzje tracimy prawdziwe pienidze. Aku chobymy byli nie wiem jak wyrachowani, untuk trudno jest nie ulega emocjom 8211 zwaszcza, gdy notowania id w d. Ja nie jestem wyjtkiem i dlatego szukam systemu, ktry pomoe zminimalizowa wpyw emocji na ruchy inwestycyjne. W tym artykule przedstawiam Wam zaoenia bezpiecznego portfela inwestycyjnego, ktry bd prowadzi w ramach cyklu Elementarz Inwestora. Ale oprcz niego zdecydowaem si pokaza mengambil moj strategi inwestowania na najblisze lata. Aku to nie jest krtka opowiastka dla osb przewijajcych teksty. Jeli nie masz teraz czasu, untuk wr przeczyta potem. Inwestowanie jest dla cierpliwych i ja celowo wystawiam dzisiaj Wasz cierpliwo na prb Elementarz Inwestora sowo wstpne Sepuluh artyku wchodzi w skad cyklu edukacyjnego Elementarz Inwestora prowadzonego przez autorw dwch blogw finansowych: Zbyszka z bloga APP Funds oraz Michaa z Jak oszczdza pienidze. Celem naszego rocznego projektu edukacyjnego jest pokazanie inwestowania krok po kroku bez zadcia, ciemy i koloryzowania. Jedn rzecz musisz jednak wiedzie: nie jestemy doradcami inwestycyjnymi, nie dajemy adnych rekomendacji, nie proponujemy wsplnego inwestowania. W trakcie tego cyklu bdziesz mg ledzi dwa budowane przez nas portfele inwestycyjne (agresywny i bezpieczny), ale zdecydowanie odradzamy naladowanie naszych krokw. Nie nastawiamy si na osignicie konkretnego wyniku inwestycyjnego. Nasze portfele maj oleh tylko przykadem, ktrym posugiwa si bdziemy, m.in. Po ke, oleh praktycznie zobrazowa niektre zagadnienia poruszane w cyklu artykuw. Postaramy si podzieli nasz wiedz w maksymalnie uporzdkowany sposb, ale pamitaj, e dzielimy si naszymi dowiadczeniami, ktre nie musz mie wiele wsplnego z Twoj rzeczywistoci. Zachcamy Ci melakukan samodzielnego mylenia. Nie wierz ani nam, ani osobom podajcym si za doradcw finansowych. Wierz za untuk siebie saya ingin, e przy odpowiednim wchoniciu podawanej tu wiedzy, untuk Ty bdziesz dla siebie najlepszym doradc finansowym. Tego Ci ycz. Reasumujc: nie bierz niczego co tu przeczytasz dosownie. Zawsze musisz ke przefiltrowa i zaadaptowa na wasne potrzeby uwzgldniajc swoje preferencje, skonno do ryzyka, sebenarnyany poziom wiedzy saya mengambil finansowe moliwoci. Jak inwestujesz Michale W komentarzach pod moim ostatnim raportem kosztw, pojawio si pytanie dotyczce mojej Strategii inwestowania (tutaj i tutaj). Nie planowaem jej opisywa. Wrcz odpowiedziaem, e nie bd jej przedstawia (moje odpowiedzi tutaj krtko i tutaj szerzej). Po czym uwiadomiem sobie, e trudno mi bdzie wytumaczy sposb mojego dziaania w trakcie akcji Elementarz Inwestora bez szczegowego nawietlenia szerszego kontekstu 8211 wykraczajcego poza t akcj. Sepuluh artyku jest prb kompleksowej odpowiedzi na pytanie jak inwestujesz, ale z pominiciem szczegw dotyczcych moich inwestycji spekulacyjnych. Tu nadal podtrzymuj untuk co napisaem 8211 nie chc wyla dziecka z kpiel. Ca reszt podaj na tacy. Struktura tego artykuu jest nastpujca: Najpierw przedstawi nasz obecn sytuacj. Potem przedstawi nasze zaoenia saya dugoterminowe cele inwestycyjne dotyczce inwestowania. W dalszej kolejnoci przedstawi wieo modyfikowan Strategi inwestowania dugoterminowego 8211 oddzielnie dla Gabi i dla mnie. A na koniec poka krtkoterminowy rencanakan budowy portfela inwestycyjnego w ramach akcji Elementarz Inwestora (1 rok) 8211 uwzgldniajcy przyjte wczeniej zaoenia. Jeli nie lubisz czyta dugich artykuach lub nie chcesz zrozumie dlaczego dziaaem i planuj dziaa w taki a nie inny sposb, ke miao skocz do sekcji rencanakan dla portfela EI na najblisze miesice. Nasza obecna sytuacja Obecna sytuacja finansowa mojej rodziny na pewno nie jest reprezentatywna dla wikszoci Czytelnikw bloga. Dlatego chc j przedstawi w punktach, aby nada odpowiedni kontekst dalszej czci tego artykuu. Dlaczego to jest takie wane Bo sposb inwestowania naley zawsze dostosowa do wasnej specyfiki: wiedzy, preferencji, wieku, dotychczasowych dowiadcze, celw, planw i szeroko rozumianej sytuacji finansowej. Pisaem ju o tym szczegowo w artykule 8222 Poduszka finansowa, czyli co musisz zrobi, zanim zaczniesz inwestowa, w ktrym podkrelaem znaczenie tego, oleh oleh na finansowej prostej. Sebuah wic przechodzc melakukan naszej sytuacji 8211 rodki, ktrymi dysponujemy mog podzieli na kilka grup: Finansow poduszk bezpieczestwa. Ktra pokrywa 12 miesicy naszych kosztw. Lune rodki finansowe przeznaczone na inwestycje krtkoterminowe 8211 nasz dziaalno w obszarze nieruchomoci oraz poyczek. Rodki przeznaczane na inwestycje dugoterminowe. Tu dotychczas systematycznie odkadalimy kilkaset zotych miesicznie. Nie byy sampai kwoty. Nasza finansowa poduszka bezpieczestwa jest dosy gruba. W przypadku utraty wszystkich przychodw pozwoli nam przetrwa, przy niezmienionym poziomie kosztw, co najmniej 12 miesicy. Aku wanie taki 12-miesiczny bufor bezpieczestwa traktuj w tej chwili jako optymalny dla nas. Przypominam, e zarabiam wycznie na blogu saya mam wysok wiadomo tego, e s untuk przychody nieregularne. Zakadam te, e przez pierwsze dwa kwartay 2014 roku przychody bd niskie i pochodzi bd wycznie z afiliacji i reklam, sebuah przy tym bd ponosi wysze koszty zwizane z prac nad moimi wasnymi produktami (angauj do tych prac mengambil inne osoby). Poduszka jest wic na tyle gruba, oleh ubywanie z niej pienidzy nie zmuszao mnie do zastanawiania si skd wzi pienidze na ycie. Rodkw z naszej poduszki nie przeznaczamy na inwestycje. Traktujemy je wycznie jako margines bezpieczestwa. Wikszo tych rodkw ulokowana jest na lokatach terminowych lub na rachunkach oszczdnociowych, przy czym stopniowo migruj cz z nich do systematycznie dokupowanych obligacji 10-letnich (o obligacjach pisa ju Zbyszek). Rozkad, ktry planuj tutaj osign, to okoo 30 rodkw w obligacjach oraz okoo 70 w gotwce w bankach. Drugi, pokany worek rodkw, untuk gotwka przeznaczona na inwestycje krtkoterminowe. Rodki te trzymamy wycznie na rachunkach oszczdnociowych i su nam satu melakukan szybkiego finansowania zakupu mieszkania lub poyczek. Doskonale zdaj sobie spraw z faktu, e nie bercanda dengan najlepszy sposb przechowywania pienidzy (mogyby lepiej pracowa), ale z zaoenia czekaj satu na okazj. Aku z mojej perspektyly na okazyjnych zakupach zarabiamy wicej, ni gdyby te rodki pracoway, np. Na giedzie, na ktrej nie znam si tak dobrze jak na nieruchomociach i poyczkach. Moglibycie si zastanawia dlaczego majc na gowie dwa kredyty hipoteczne (co wida w moich raportach kosztw) nie chcemy ich szybciej spaci. Nie do koca prawda Ja bardzo chtnie pozbybym si tych kredytw. Ale jednoczenie stoj w rozkroku, bo nie chc ogranicza przychodw z obracania pienidzmi. Gotwk przeznaczamy bowiem na dziaalno spekulacyjn, ktra, jak na razie, pozwala nam rocznie zarabia wicej, ni kosztuj nas te kredyty. Przez dziaalno spekulacyjn rozumiem szybki zarobek, przy czym ja za szybki uznaj perspektyw od kilku melakukan 12 miesicy dla kadej inwestycji. Czy ta droga jest dostpna dla kadego Absolutnie nie Trudno jest dugoterminowo pokonywa oprocentowanie kredytw hipotecznych (pomimo, e s to najtasze poyczki na rynku). Kady bercanda. Nam si na razie sprawdza ta strategia. Zreszt nawet gdybymy chcieli spaci wszystkie kredyty, untuk musielibymy sprzeda mieszkanie, ktre obecnie wynajmujemy. A nie chcemy tego robi, dopki nie musimy Ostatnim workiem pienidzy s rodki przeznaczane na inwestycje dugoterminowe. Tu nie mamy spektakularnych dokona. Zasilam jak na razie konta IKE oraz lokaty pozakadane dla dzieci. Na wszystkie te konta trafia cznie kilkaset zotych miesicznie. Z zaoenia miay oleh toie kwoty, ktre mnie nie bol (ktrych nie zauwaam w budecie), sebuah jednoczenie pozwalajce w horyzoncie 20 lat od urodzin uzbiera dla kadego z dzieci mniej wicej po 60 000 8211 80 000 z (efektywnie zgromadzona kwota zaley od oprocentowania Lokat). IKE stosowalimy dotychczas w najprostszych postaciach: jedno typu lokata saya jedno umoliwiajce inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Pisz dotychczas, bo wprowadzam wanie zmiany w tym zakresie. O szczegach pisz w czci Strategia inwestowania dugoterminowego Zaoenia i dugoterminowe cele inwestycyjne Zanim przejd do przedstawienia Strategii inwestycyjnej na najblisze 520 lat, to chciabym przybliy Wam mj sposb rozumowania, emocje i zaoenia dotyczce inwestowania. Jeszcze rok temu byem pracownikiem etatowym zarabiajcym cakiem konkretne pienidze. Aku jeszcze 2 lata temu zakadaem, e aktywnie bd korzysta ze zdolnoci kredytowej, ktr posiadaem jako etatowiec i bd dy do zwikszania przychodw z wynajmu poprzez zakup kolejnych mieszka finansowanych kolejnymi kredytami hipotecznymi. Nadal uwaam, e sepuluh interes przy odpowiednich zaoeniach saya kupowaniu mieszka poniej redniej wartoci rynkowej, dobrze si spina. Saya o ile jeszcze ptora roku temu miano si z moich pomysw i wskazywano, e zwyka lokata daje wiksz rentowno, to w cigu ostatnich 6 miesicy sporo pienidzy z lokat (coraz niej oprocentowanych) ucieko w kierunku innych form inwestowania, m.in. Nieruchomoci W tych planach podboju rynku nieruchomoci sporo namiesza mi blog. Uwierzyem w to, e robic to co robi i dzielc si swoj wiedz i dowiadczeniami, jestem w stanie zarabia na blogu wystarczajco duo, oleh utrzyma nasz rodzin (szczegowo opowiadaem o mojej decyzji w sidmym odcinku podcastu). Ale decyzja o odejciu z etatu i zaoeniu wasnej firmy zrujnowaa moj zdolno kredytow. Musiaem si ograniczy melakukan tych rodkw, ktre posiadamy na kontach. Dodatkowo prowadzenie bloga oraz realizacja zwizanych z nim planw, wymaga mojego staego, duego zaangaowania. Podoba mi ke i chc w to adowa energi, ale efektem ubocznym jest maa ilo czasu, ktr mog przeznaczy na inwestowanie. Zreszt nawet w przypadku nieruchomoci, ktre nadal s moim konikiem, staram si odchodzi od modelu, w ktrym jestem bezporednio zaangaowany w kad transakcj. Wol stawa si inwestorem pasywnym. Angaujcym si kapitaowo, zarabiajcym oleh moe mniej ni na samodzielnie realizowanych transakcjach, ale jednoczenie majcym wicej czasu na dziaania w tym obszarze, ktry jest dla mnie dzisiaj wany 8211 rozwijaniu bloga. Z jednej strony kto moe mi wytkn, e jestem niekonsekwentny i e taka zmiana Strategii w trakcie gry jest sabym pomysem. Saya oleh moe nawet bdzie mia racj oceniajc ke z wasnej perspektywy. Seorang pria po prostu adaptuj si melakukan sytuacji. Skoro gigantyczna inwestycja mojej energii w blog przynosi bardzo dobre efekty (ambil finansowe), bybym gupcem nie prbujc rozbuja tej inwestycji. W mojej opinii ke wanie zdolno adaptacji i odwanego korzystania z nadarzajcych si okazji, spowodoway, e jestem tu gdzie jestem Aku po tym wstpie podsumuj moje najwaniejsze zaoenia inwestycyjne na chwil obecn: Mae zaangaowanie 8211 nie mam czasu na ledzenie kursw, notowa, analizowanie wykresw. Czas chc spdza z rodzin, z Czytelnikami bloga i na zarabianiu, i wydawaniu pienidzy Automatyzacja 8211 w idealnym scenariuszu chciabym, aby inwestowanie sprowadzao si do automatycznego wykonywania przeleww i dokonywania transakcji bez zastanawiania si za kadym razem, co kupi, kiedy kupi i za ile kupi . Untuk nie musi oleh pena automatyzacja, ale musi dengan na tyle proste, bym mg komu przekaza login, hado i procedur, wedug ktrej nabywa dla mnie poszczeglne walory. Automatyzacja pozwala mi mengambil ograniczy szkody moralne. Wiem, e dziaam zgodnie z wytyczonym planem i dziki automatyzacji jestem mniej podatny na hutawk nastrojw, ktra na pewno, tak czy siak, w mniejszym lub wikszym stopniu, bdzie mi towarzyszy. Minimalizacja opat 8211 le si czuj, gdy mam wraenie, e ke zarzdzajcy produktami inwestycyjnymi zarabiaj wicej ni ja na moich inwestycjach. Dlatego szukam takich produktw, w ktrych koszty zarzdzania s jak najnisze. Optymalizacja podatkowa 8211 chc wykorzystywa wszystkie dostpne moliwoci w zakresie obnienia podatkw od zyskw kapitaowych. Saya dlatego bardzo ucieszyem si, e Zbyszek adnie podsumowa temat kont IKEIKZE. Zapominam o zainwestowanych kwotach 8211 nastawiam si na dugi horyzont czasowy i na to, e nie bd w ogle wyciga pienidzy z kont inwestycyjnych. Inwestuj wycznie nadwyki finansowe 8211 aku untuk takie, ktrych 8222znikanie nie bdzie mnie bolao. Dotychczas byo ke kilkaset zotych miesicznie. Saya na pocztku realizacji sekarangj strategii 8211 tak pozostanie. Przynajmniej melakukan czasu a nie ustabilizuj zarobkw z bloga. Systematyczno 8211 chcemy co miesic wpaca sta kwot i kupowa walory bez wzgldu na to, co dzieje si na rynkach. Zakadam, e w dugim horyzoncie czasowym adnie si untuk uredni. Przynajmniej tak wynika z danych historycznych, ktre pokazuj, e w okresie kilku dziesicioleci mona oczekiwa dwucyfrowych redniorocznych stp zwrotu. Konkretne przykady podaj w dalszej czci artykuu. Powysza lista, untuk moje zaoenia dugoterminowe, ale mam te swoje cele krtkoterminowe zwizane z Elementarzem Inwestora. O nich potem Strategia inwestowania dugoterminowego Powysze zaoenia determinuj moj strategi inwestycyjn. Najwaniejsze bercanda, e wykluczaj z niej wszystkie instrumental finansowe, ktre wymagaj aktywnego zaangaowania. Na chwil obecn nie widz wic w mojej Strategii miejsca na indywidualnie dobierane akcje czy te handel walutami na Forexie. Untuk nie dla mnie. Nie czuj tego i po rozmowach ze Zbyszkiem raczej utwierdzam si w przekonaniu, e szkoda mi energii na wnikliwe poznawanie zasad rzdzcych giedami, skoro mog wyciga cakiem przyzwoite stopy zwrotu z moich spekulacyjnych inwestycji oraz z inwestycji w blog. Nowo otwierane portfele inwestycyjne traktuj wic jako swoist polis bezpieczestwa na przyszo i samograj, ktry pozwoli Gabi mie pewien fundusz emerytalny, w przypadku, gdyby miao mnie zabrakn. Zbudujemy docelowo dwa portfele inwestycyjne 8211 oddzielny dla Gabi i oddzielny dla mnie. Takie, ktre lepiej odzwierciedlaj nasze preferencje, ale jednoczenie obydwojgu z nas daj szans korzystania z tarczy podatkowej w postaci IKE. Portfele te bd wyglday nastpujco: Portfel Gabi W tym portfelu przewaa bd bezpieczne, oszczdnociowe formy inwestowania. 40 kapitau lokowane bdzie w ETF-y (wicej przeczytasz o nich w tym artykule), ktre kupowane bd za porednictwem rachunku maklerskiego w ramach konta IKE. Najprawdopodobniej dla Gabi wybierzemy IKE w biurze maklerskim Banku Ochrony rodowiska (BO SA). A swoj drog sprbuj przewiczy migracj konta IKE z mBanku lakukan BO SA. Podobno bercanda untuk bardzo uciliwy proses, wic z przyjemnoci podziel si dowiadczeniami na blogu 60 kapitau lokowane bdzie bezpiecznie. 30 na lokatach 8211 tu bdzie najwicej pracy z doborem odpowiednich lokat. 30 w 10-letnich obligacjach Skarbu Pastwa 8211 ich podstawow zalet bercanda untuk, e si je kupuje i o nich zapomina. Jeli dokupowane bd co miesic, untuk bd mengambil stopniowo uwalniane w datach ich zapadalnoci. Portfel Michaa Mj portfel bdzie nieco agresywniejszy. Przy jego budowie zastosuj zasad budowy portfela wedug wieku, o ktrej wspominalimy ze Zbyszkiem w 19-tym odcinku podcastu. Odejmujc od 100 mj wiek, czyli 40 lat, uzyskuj liczb 60 i wanie taki procent kapitau, wedug modelowych zalece, powinienem przeznaczy na agresywniejsze formy inwestowania. 60 kapitau bdzie ulokowane agrisewnie (na miar moich moliwoci): 20 w funduszach inwestycyjnych pod tarcz podatkow IKE. Tu bardzo powanie zastanawiam si nad IKE Plus prowadzonym przez ING 8211 gwnie ze wzgldu na dostp do szerokiego wachlarza funduszy oraz dosy niskie, jak na fundusze, opaty za zarzdzanie (np. 1,5 rocznie). 30 kapitau ulokowane bdzie w ETF-ach. Optymalizacja tutaj mogaby polega na ich ulokowaniu na koncie inwestycyjnym Gabi w BO SA (zdaj sobie spraw, e nieco komplikuj, ale 19 podatku Belix piechot nie chodzi) 8211 powinnimy si zmieci w ramach limitw wpat rocznych. 10 kapitau ulokowabym w jakich eksperymentalnych instrumentach 8211 ale zanim zaczn ke robi, ke chciabym poobserwowa moje dowiadczenia zdobywane w ramach Elementarza Inwestora (o czym bd pisa za chwil). 40 kapitau bdzie lokowane bezpiecznie. Np. 25 na lokatach 15 w 10-letnich obligacjach Skarbu Pastwa. Moesz zastanawia si czy ta strategi nie jest dla mnie zbyt agrisewna w kontekcie przemyle, ktrymi dzieliem si podczas podcastu. Po zastanowieniu doszedem jednak lakukan wniosku, e posiadamy na tyle duo rodkw lecych na bezpiecznych lokatach, e portfel inwestycyjny majcy da nam emerytur, potraktuj nieco agresywniej. Sebuah sam udzia tego portfela w naszych cakowitych oszczdnociach, regulowa bd wysokoci comiesicznych wpat. Reasumujc: pomimo, e sam mj modelowy portfel zawiera bdzie 60 ulokowane w funduszach inwestycyjnych, infoach giedowych itp. Untuk w praktyce udzia tej czci kami wszystkich naszych oszczdnociach saya inwestycjach nie przekroczy odsetku, ktry uwaam za bezpieczny. Obydwa portfele utrzymamy w tych proporcjach przez najblisze 5 lat. Po tym okresie oceni ich efektywno i oleh moe zaczn powoli przemieszcza proporcje w kierunku zwikszenia udziau bezpiecznych form inwestowania, np. 45 mojego portfela bd stanowi lokaty i obligacje. Teraz, gy o tym myl, untuk zastanawiam si, czy z tych dwch modelowych portfeli, ktre zaprezentowaem, nie powinienem uczyni jednego oz gry okrelonych proporcjach alokacji wpat Saya jeszcze jedno sowo wyjanienia: dlaczego ETF-y a fundinze inwestycyjne Te pierwsze radz sobie cakiem Dobrze aku nawet przy jednocyfrowych rocznych stopach zwrotu daj zarobi, gdy opaty za zarzdzanie ETF-ami s bardzo niskie, np. W ETF na WIG20 opata wynosi 0,5 wartoci inwestycji w skali roku (odejmowana jest od wartoci ETF automatycznie i nie trzeba si o to martwi). Dla porwnania: atrakcyjna wysoko opaty za zarzdzanie w funduszach inwestycyjnych, ke np. 1,5 rocznie, ale czciej oscyluje on oktaach 4. A tak jak pisaem 8211 ja nie lubi mie wraenia, e zarzdzajcy funduszem zarabia wicej ni ja (albo zarabia, gdy ja trac). Zamy, e roczna uredniona stopa zwrotu w najbliszej dekadzie wyniesie nominalnie 7. Przy zaoeniu, powiedzmy, inflacji na poziomie 2,5, realny zwrot z inwestycji wyniesie 4,5. Fundusze typu Semua dalam zabrayby 94 realnego zysku z takich inwestycji kapitaowych. Saya ingin w skrcie pokazuje dlaczego licz si koszty i dlaczego nisko-kosztowe fundusze indeksowe ciesz si tak duym zainteresowaniem Co zrobi, gdy portfel sam zmieni swoje proporcje Warto te zwrci uwag, e proporcje poszczeglnych walorw w portfelu bd si zmienia niezalenie od tego, jak alokuj Skadki Przykadowo: giedy mog gwatownie wzrosn i tym samym udzia ETF-w w portfelu znacznie przekroczy modelowe 60 procent, albo odwrotnie 8211 przy spadku gied udzia ETF-w moe spa znacznie poniej zakadanych 60 procent. Tutaj mam taki rencanakan: W pierwszym roku budowania portfeli nie zwracam uwagi na takie dysproporcje. Wpacam miesiczne skadki saya alokuj je w sztywny, z gry ustalony sposb. Po roku weryfikuj o ile proporcje rzeczywistego portfela odchyliy si od tego mojego zakadanego modelu i przystpuj do korygowania alokacji aktyww. Mog ke robi na dwa sposoby: W przypadku, gdy ETF-y bd przewaa, ke dla wygadzenia proporcji dorzuc do portfela dodatkow pul bezpiecznych instrumentw. W przypadku, gdy ETF-w bdzie za mao, ke bd intensywniej je dokupowa. Taki modelowy portfel bd prbowa utrzymywa przez 5 lat. Po tym okresie sprbuj zwikszy w nim udzia bezpiecznych instrumentw. Mj portfel podczas Elementarza Inwestora Przedstawiem powyej moj Strategi dugoterminow, ale portfel na akcj Elementarz Inwestora, ke zupenie inna para kaloszy. Przede wszystkim sami narzucilimy sobie ze Zbyszkiem istotne ograniczenie 8211 dokadamy do portfela tylko po 200 z. Co znacznie ogranicza moliwoci inwestowania. Zbyszek opisa ju zaoenia dotyczce jego portfela w artykule W co zainwestowa 200 z Budujemy portfel. Ja ju o swoich preferencjach troch opowiadaem w podcacie. Ale tutaj doo kilka kolejnych przemyle: Celem mojego portfela w ramach Elementarza Inwestora nie jest bezporednio zarabianie. Oczywicie chciabym, aby inwestycje przyniosy zwrot, ale tak jak mwilimy 8211 horyzont czasowy jest na tyle krtki, e doek na koniec roku moe zakci wynik finansowy caej akcji. Traktuj Elementarz Inwestora jako edukacj 8211 tak, jakbym kupi kurs za 2400 z Moim podstawowym celem jest przetestowanie moich emocji i sprawdzenie, czy potrafi konsekwentnie i systematycznie realizowa zaoon Strategi 8211 bez wzgldu na to, jaka jest chwilowa kondycja moich inwestycji. Chc wsplnie z Wami poznawa rne sposoby inwestowania 8211 chociaby po to, eby wiadomie uzna, e nie wkomponowuj si satu w moje zaoenia inwestycyjne. Chc zobaczy w praktyce, jaki nakad pracy wymagany jest przy inwestowaniu na rynkach kapitaowych i samodzielnie oceni, czy z mojej bardzo subiektywnej perspektyly bercanda dengan co czemu chc powica czas. Ze wzgldu na to, e traktuj t akcj szkoleniowo i jednoczenie kwota wkadana do portfela nie jest szczeglnie dua, ke ewentualna strata tych pienidzy nie bdzie dla mnie bolesna. Mog saya chc zaryzykowa bardziej ni w moim docelowym portfelu inwestowania dugoterminowego. Untuk ma oleh trening saya z zaoenia bd podczas niego popenia bdy. Wiem jednak, e w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, nie bd mnie satu kosztoway wicej ni 2400 z rok (seorang musiabym si dramatycznie postara eby straci ca t kwot). Nadal jednak obowizuj moje podstawowe zaoenia inwestycyjne: nie mam czasu i nie chc ledzi notowa. Takimi rzeczami niech zajmuje si Zbyszek Co wo do portfela EI i dlaczego Zaoyem, e fundamentem mojego portfela EI, bd ETF-y, czyli certyfikaty naladujce ruch indexw giedowych. Ich podstawow zalet z mojego punktu widzenia bercanda, e kupujc nawet tylko jeden taki ETF w naturalny sposb dywersyfikuj swj portfel ograniczajc ryzyko gwatownych spadkw lub wzrostw wartoci posiadanych walorw (zaleta tego produktu jest jednoczenie jego wad -)). W jednym ETF-yaitu mieci si wycena kilkudziesiciu lub nawet kilkuset spek. Zawirowania na kursie jednej z nich tylko w niewielkim stopniu przekadaj si na wycen ETF-a. Temat ETF-w i funduszy indeksowych wyczerpa ju wczeniej Zbyszek. Ja dodam tylko, e takich ETF-w na polskim rynku jest niestety tyle co kot napaka. Poprzez polskie biuro maklerskie na GPW mog zakupi nastpujce indeksy: ETFDAX odpowiadajcy indeksowi giedy niemieckiej kosztujcy aktualnie 376 z ETFSP500 odwzorowujcy ruch indeksu SampP 500 giedy amerykaskiej kosztujcy aktualnie ok. 56 z ETFW20L 8211 jedyny ETF dla polskiej giedy naladujcy indeks WIG20 saya kosztujcy obecnie ok. 265 z Jak wida, przy 200 z wkadanych co miesic do portfela, nie mog szczeglnie zaszale i w zasadzie na razie skazany jestem na zakup ETFSP500. Oczywicie mgbym akumulowa gotwk, po oleh kupi inne indeksy w kolejnych miesicach, ale mi akurat bardzo pasuje inwestowanie na giedzie amerykaskiej. Przypominam, e w naszym wsplnym podcacie porwnywalimy ze Zbyszkiem stopy zwrotu z giedy polskiej i amerykaskiej w dugim okresie czasu. W przypadku giedy amerykaskiej dysponujemy danymi z dziesicioleci, co pozwala dobrze mierzy dugoterminow kondycj giedy. Tam 8211 pomimo kilku okresw bessy 8211 rednia roczna stopa zwrotu SampP 500 z okresu ostatnich 60 lat wyniosa 12,5. Na giedzie polskiej, w okresie ostatnich 15 lat, wyniosa ona 9,1 (wedug zamknicia z pitku). Nawet jeli spojrzymy na okres ostatnich 3 lat, ke gieda amerykaska dawaa zdecydowanie lepsze rezultaty ni parkiet w Warszawie (wzrost SampP 500 36,24. Sebuah wzrost WIG w tym samym okresie 8.77). Trzeba jednak pamita, e te 12,5 redniego rocznego zwrotu z inwestycji nijak nie ma si do krtkoterminowego inwestowania. Indeks giedowy SampP 500 cechuje si bardzo du dynamik (poniej zmiany indeksu z uwzgldnieniem dywidend) 8211 w krtkim okresie moemy tak samo dobrze zyska, jak i straci. Znowu kania si tutaj przewaga dugoterminowego inwestowania. Nie bez znaczenia jest te aktualne zamieszanie z OFE, ktre dotychczas bye bardzo duym i wanym kontrahentem na warszawskiej giedzie. Ale pozbawione kapitau OFE nie bdzie ju kupowao akcji w Polsce (sebuah przynajmniej nie w takiej skali jak dotychczas). Czy ta pustka zostanie przez kogo wypeniona Czy polsk gied w wikszym stopniu zainteresuj si inwestorzy zagraniczni Nie wiem i za mao orientuj si w temacie, oleh cokolwiek wry. Aku bercanda dengan kolejny powd, dla ktrego wol si zwrci z moimi ETF-owymi inwestycjami w kierunku stabilnej gospodarki amerykaskiej i tamtejszej giedy. Sam ETFSP500 dostpny na GPW ma dodatkow t zalet, e wypaca te dywidendy, co pozytywnie wpywa na wynik. Z drugiej strony, w krtkim terminie OFE mog chcie si wykaza dobrymi wynikami inwestycyjnymi, aby przekona Polakw, e warto w nich pozosta. Czas na decyzj w tej sprawie bdziemy mieli od pocztku kwietnia lakukan koca lipca. Ja planuj szerzej opisa temat ZUS vs OFE w marcu 8211 tu przed otworzeniem okienka transferowego Rencana dla portfela EI na najblisze miesice Oczywicie moe si okaza, e inwestujc teraz w ETFSP500 kupi pergi na grce i e za chwil gieda amerykaska zacznie poda w d. Tidak ada c untuk bdzie niezy test dla mojej psychiki. Sprbuj ogranicza ryzyko dziaajc zgodnie z zaleceniami Warrena Buffetta 8211 dokupowa systematycznie te sama ETF-y i nie czyta doniesie giedowych. Fundamentem mojego portfela bdzie ETF na SampP 500, ktry bd dokupowa co miesic. Ze wzgldu na to, e mamy ju luty, untuk disponuj kwot 400 z (po 200 z za stycze i luty). W poniedziaek 10 lutego wykonaem ju pierwsz transakcj. W tym miesicu kupiem dwie sztuki ETFSP500 korzystajc z rachunku db Makler. Poniej zamieciem krtki film pokazujcy krok po kroku, jak mona zoy takie zlecenie i jak kupuj wanie te ETF-y (UWAGA: kliknij dwa razy na filmie, aby powikszy go na cay ekran). Sebuah przy okazji 8211 jeli chcesz inwestowa i nie masz jeszcze rachunku maklerskiego, ke polecam zapoznanie si z rankiem bezpatnych kont inwestycyjnych. UWAGA: Animator wystawia po stronie kupna saya sprzeday po 12 500 sztuk ETF-u SampP 500, ale niekoniecznie rwno na otwarciu sesji. Dlatego bergoyang bercanda, aby wystawi zlecenie z limitem kupna, nie PKC (po kadej cenie). Przykadowo: z limitem 56 z. Aku jeli untuk zlecenie nie zostanie zrealizowane w poniedziaek do godziny 1011, untuk zrobi jego modyfikacj, tak dengan zakup doszed lakukan skutku, ale jednoczenie bym nie przepaci za sepuluh walor. Na moim koncie maklerskim powinno mi zosta okoo 290 z. Teoretycznie mgbym kupi za t kwot ETF na WIG20, ale w sepuluh sposb pozbybym si gotwki, ktr mgbym przeznaczy na inne inwestycje. Sprbuj w tym miesicu przechowa te pienidze w bezpieczny sposb na koncie oszczdnociowym lub lokacie. Oczywicie, gdybym dysponowa wiksz kwot, untuk sprbowabym poszuka najatrakcyjniejszego oprocentowania, ale przy 290 z szkoda mojego czasu. Zdecydowaem, e pienidze wpac po prostu na rachunek oszczdnociowy obok konta db easyNET, ktre zaoyem razem z otwieraniem rachunku w biurze maklerskim. Oprocentowany bercanda pada aktualnie na 3 w skali roku. Policzmy Nawet jeli znalazbym gdzie lokat na 4,5 w skali roku. Untuk w skali miesica po opodatkowaniu zarobibym na niej 88 groszy. W przypadku miesicznej lokaty na 3 8211 daoby sampai 59 groszy. Szkoda zachodu dla 29 groszy. Zostawiam nadwyk gotwki w DB. Jaki mam rencana na kolejne miesice Konsekwentnie chc dokupowa ETFSP500 8211 jedn sztuk co miesic 8211 i dodatkowo uzupeni pergi w kolejnym miesicu innym ETF-em lub 8211 w ramach dywersyfikacji 8211 certyfikatem na zoto. W kolejnych miesicach, po zakumulowaniu gotwki, chciabym przetestowa rwnie w praktyce efektywno poyczek udzielanych poprzez platformy poyczek spoecznociowych. Pokaza krok po kroku taki proses aku zastanowi si nad tym, ile czasu potrzeba na zarzdzanie takimi poyczkami, oraz czy i jak mona tam ograniczy ryzyko. Bezpieczny czy niebezpieczny Moecie zastanawia si, czy mj portfel jest rzeczywicie bezpieczny (tak jak pierwotnie zapowiadaem), czy raczej d do jego wysycenia w rnorodny sposb. Nie wiem jeszcze dokadnie po ile kupi ETF indeksu SampP 500, ale na chwil obecn portfel wyglda na bardzo bezpieczny: okoo 30 stanowi bdzie ETF a okoo 70 gotwka oprocentowana na 3 w skali roku I tym optymistycznym akcentem si z Wami poegnam. Zachcam oczywicie do dyskusji i zadawania ewentualnych pyta. Wsplnie ze Zbyszkiem sprbujemy na nie odpowiedzie. A ja w najbliszym czasie przygotuj oddzielny artyku z odpowiedzi na pytanie w jaki sposb systematycznie odkada pienidze dla dziecka 8211 wanie takie pytanie coraz czciej dostaj od Was mailowo. Zdjcie: rangizzz 8211 Fotolia Finansowy ninja - podrcznik finansw osobistych Mona ju zamawia moj ksik Finansowy ninja . To ponad 540 stron praktycznej wiedzy o oszczdzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, ktre pomog Ci zosta prawdziwym finansowym ninja i osign bezpieczestwo finansowe. Przewodnik po finansach osobistych, ktry kady powinien przeczyta jeszcze w szkole. Podoba Ci si ten artyku Jeli tak, to zarejestruj si aby otrzymywa powiadomienia o nowych artykuach o oszczdzaniu pienidzy. Nie ujawni nikomu Twojego adresu Hej Micha. Jak rozumie Twoje zdanie: 8221 Z drugiej strony, w krtkim terminie OFE mog chcie si wykaza dobrymi wynikami inwestycyjnymi 8222. Czy masz na myli jak twrcz matematyk OFE. Czy moe przez cay czas wg Ciebie OFE mogy zarabia dla nas wicej, ale tego nie robiy. I dopiero teraz im si chce osiga dobre wyniki inwestycyjne. Twoja strategia jest dla mnie mocno zdywersyfikowana. Ale dobrze jest przetestowa rne modele inwestowania, eby mc wybra te najbardziej optymalne. W Twoim portfelu inwestycyjnym zastanowibym si tylko nad 10-cio letnimi obligacjami skarbowymi. Czy warto zamraa gotwk na tak dugi okres czasu przy przecitnym zysku. Jak dla mnie takie obligacje s korzystne dopiero przy kwotach znacznie przekraczajcych BFG. Obligacje 10-letnie zdejmuj z gowy problem poszukiwania i pilnowania lokat itp. a pac powyej inflacji. Z drugiej strony s jak form dywersyfikacji przed 8222scenariuszem cypryjskim8221 Zauwa, e dla mnie nie jest priorytetem maksymalizacja zysku tylko optimum dajce potencjalnie wicej ni lokaty, przy moim minimalnym zaangaowaniu. Co do OFE nie mam na myli twrczej matematyki tylko aktywno OFE na giedzie zmierzajc do tego eby by moe wyrubowa nieco wyniki do pokazania w marcu-kwietniu. Witam, obligacje 10 letnie bez IKE i z tak mar jak teraz (1,5) daj prawdopodobiestwo, e dadz wynik poniej inflacji (po opodatkowaniu). Np. gdy w ostatnim roku bdzie do wysoka inflacja (np. 10). Pozdrawiam Teraz. to jest jeszcze dobrze 8211 mara 3,3 8211 w pierwszym okresie odsetkowym (taki wabik dla mniej wiadomych). Po roku mara spada do 1,5 ponad inflacjdeflacj 8211 wtedy byoby ciekawie. Chodzi o to e OFE bedzie aktywniej inwestowao w akcje, bo w obligacje Skarbu Pastwa juz nie moe. Co za tym idzie wyceny spek bd rosy a z nimi aktywa OFE i ich wyniki. To tylko teoria cho szczerze chciabym aby tak byo. Co do certyfikatw na zoto czy srebro, ciekawy jestem jakimi jeste zaintersowany Na spadek cen czy na ich wzrost. a nie ma opcji smsowych potwierdzen dla wykonywanych transakcji OFE to jedna wielka komedia, maj okrelony ustawowo czas (chyba ze 2 tygodnie) na zainwestowanie kasy, ktr dostaj od ZUS. Wiadomo, e czsto liczy si bardziej kiedy si kupuje, ni co si kupuje. Takie co regulowane przez pastwo nie moe dobrze dziaa. Oczywicie, e OFE mogyby zarabia wicej, ale raz, e przeszkadzaj im przepisy, a dwa, e jak s przymusowe to po co si stara Dostawali lepsze prowizje ni najlepsze Wealth Management. powiem Ci tylko tyle, inwestowanie w rynki kapitaowe to liski temat, tylko Cayman funds 8211 trusts daj szans na zarobek. Gadanie 8211 inwestycja dugoterminowa, to nie jest prawda, jest to powielanie jaki tam tekstw kto ju kiedy powiedzia. Liczy si strategia i czas kiedy inwestujesz. Teraz mamy gbok recesj. Wic to nie jest czas na inwestycj. Dziwi si, e poszede w tym kierunku w ktrym teraz idziesz. Szede dobrze 8211 praca, mieszkanie, wynajem. Dla mnie zszede na z drog, le mylisz, zobaczysz to po czasie jak bdziesz traci na funduszach. Fundusze dobre s dla bankw, ludzi bardzo bogatych, tacy jak ty czy ja, gdzie nie ma dziedziczenia fortuny, zainteresowanie r. kapitoowymi to tylko czysta zabawa i strata czasu. ycie to nie tylko pienidze, dla mnie si one nie licz Ja mam strategi koszykw: Inwestuje w bezpieczne instrumenty zysk przeznaczam na inwestycje agresywne a kapita cay czas reinwestuje. Zysk z portfela bezpiecznego inwestuje w sposb agresywny i w przypadku zysku dziele go: 13 zostaje w nim reinwestowana 13 trafia do portfela bezpiecznego 13 przeznaczam na realizacj marze Jest to strategia, ktrej nauczyem si od Anthonego Robbinsa. Z jednej strony chroni kapita a z drugiej daje moliwo zyskania na spekulacji. Przeczytaem faktycznie dugi, ale warto zainteresowa mnie fragment o 8222poyczkach spoecznociowych8221 1 ode mnie dla tego tematu, chtnie przeczytam co o tej metodzie inwestowania Te chtnie poznam Michele Twoj opini na ten temat. Ostatnio pierwsze mae inwestycje poszy w stron poyczek spoecznociowych 8211 eby zobaczy co i jak. Take czekam z niecierpliwoci na fachow ocen ryzyka. a8217propo GPW- Si rzeczy najwicej rodkw OFE miay zainwestowane w blue chipy i to wanie z nich musiay gwnie redukowa. Wydaje mi si, e portfel zoony z maych i rednich spek moe mie wiksz szans na wzrosty ni inne. Pytanie jeszcze ile osb rzeczywicie zdecyduje si na pozostanie w OFE- wtedy dopiero moe zachwia nasz gied, ktra jest bardzo czua na jakikolwiek jazgot w TV na ten temat:) Gratuluje doboru portfela, myl e ETF SampP500 to dobry wybr. Licz na to, e rozwiniesz temat poyczek spolecznosciowych. Najpierw piszesz: Na chwil obecn nie widz wic w mojej strategii miejsca na indywidualnie dobierane akcje czy te handel walutami na Forexie. To nie dla mnie. Nie czuj tego i po rozmowach ze Zbyszkiem raczej utwierdzam si w przekonaniu, e szkoda mi energii na wnikliwe poznawanie zasad rzdzcych giedami, Sam przyznajesz, e o giedzie masz bardzo mae pojcie. Nastpnie piszesz e w swoim portfelu chcesz mie 60 ETF (czyli instrumentu giedowego). W portfelu EI nawet bdzie to jeszcze wikszy udzia. Jest to rwnie logiczne dziaanie jak prowadzenie bolidu F1 w co drugi dzie tygodnia. Prdzej czy pniej si rozwalisz opisujc to kolokwialnie. Ludzie ktrzy na giedzie siedz od 40-50 lat (nie w PL) na podstawie swoich dowiadcze do jednogonie mwi 8211 zaczynaj maymi kwotami na giedzie to mao stracisz 8211 jeli zaczniesz zarabia, nauczysz si tego rzemiosa zwikszaj stawk. Piszesz o ETF jako instrumencie dajcym okrelone stopy zwrotu (oczywicie bardzo zmienne 8211 ale na przykadach s to stopy zwrotu dodatnie). Spjrz wic co by si stao gdyby zainwestowa w japoski ETF (hipotetycznie) pod koniec lat 80tych 8211 dzi byby po 20paru latach ponad 50 do tyu. stooq.plcs nkxampc30yamptlampalg Kolejny przykad wysokiego wejcia to lata 2000 i 2007 na SP500 czy 2007 na Wig20 8211 w pierwszym przypadku odrobienie strat nastpio by w 2013 (wic odpowiednio ok 6 lat inwestycji), na Wig20 jak sam wiesz dobrze do dzi byby na stracie. Podobnie byoby gdyby kupi ETF na NASDAQ w 2000 8211 po 14 latach cigle na stracie. ETF nie zawsze ronie, istnieje wrcz prawdopodobiestwo e przez wiele lat nie odrobisz strat o ile kiedykolwiek. Nie znajc mechanizmw giedy jak i samych narzdzi dowiadczonych inwestorw nie wspominajc o braku dowiadczenia masz ogromne szanse na poniesienie poraki przy niskiej szansie na sukces a nie o to chodzi w inwestowaniu 8211 zwaszcza dugoterminowym. Zauwayem jeszcze co: Mog to robi na dwa sposoby: W przypadku, gdy ETF-y bd przewaa, to dla wygadzenia proporcji dorzuc do portfela dodatkow pul bezpiecznych instrumentw. W przypadku, gdy ETF-w bdzie za mao, to bd intensywniej je dokupowa. Prawdopodobnie taki pomys jest wynikiem twojego braku dowiadczenia na giedzie 8211 generalnie piszesz o urednianiu w d strat co jest bardzo sabe (nawet w duszym terminie) jak i w przypadku zyskw zbyt szybkie ich obcinanie. Dziaajc w ten sposb ograniczasz swoj przewag nad rynkiem i skazujesz si na stop zwrotu w okolicach inflacji i - szczcie. Pozostawiam wic do przemylenia ww aspekty strategii bo wg mnie s mao logiczne i z punktu widzenia praktyka giedowego maj due szanse skoczy dla Ciebie si niedobrze. Pozdrawiam. Dzikuj za trosk. Mam wraenie, e nie wczytae si w artyku, albo czego nie zrozumiae. Po kolei: 1) ETF8217y to nie futures. Demonizujesz z tym F1 2x w tygodniu. Zwaszcza, e ja nie zamierzam wskakiwa i wyskakiwa. 2) Podajesz przykady wysokiego wejcia tak jakby zakada, e ja planuj wej 8222all in8221 ca kas w jednym momencie. Nic takiego nie mam w planach. Kupuj ETF systematycznie i stopniowo bez zamiaru wychodzenia z nich w dugim horyzoncie czasowym (20 lat). Musiaby zaoy 20 letni trend spadkowy eby Twoje przepowiednie si sprawdziy w horyzoncie dugoterminowym. Raczej jestem tu skonny posucha rad Buffetta a nie Twoich. 3) Wydaje mi si, e pomine cae uzasadnienie dotyczce proporcji w moim portfelu, a szczeglnie fragment, w ktrym pisaem, e wkadam do portfela mae kwoty (kilkaset zotych miesicznie) wic mog sobie pozwoli na to, by skad tego portfela by 60 w agresywniejszych instrumentach ni lokaty i obligacje. Te 60 portfela inwestycyjnego stanowi mae procenty mojego caego kapitau (z ktrego wikszo nie jest lokowana na giedzie). 4) Mam wraenie, e kompletnie nie zrozumiae fragmentu o 8222wygadzaniu8221. Ja nie zakadam spekulacji na ETF-ach i ich sprzeday w adnym z wariantw. Zakadamy systematyczne dokupowanie ETF-w, przy czym nie chc by proporcje nadmiernie mi si rozjechay w stosunku do tych modelowych. Nie wiem skd wzia Ci si koncepcja uredniania strat w tym kontekcie bd obcinania zyskw. Musiabym wyskakiwa z ETF-w a tego moja strategia nie przewiduje. A propos przemyle, to polecam Ci lektur tego dokumentu gmowebsitecontentGMOQtlyLetterALL4Q2013.pdf 8211 kwartalny newsletter GMO, funduszu, ktry zarzdza aktywami o wartoci blisko 100 mld dolarw (dla porwnania: aktywa wszystkich polskich TFI to mniej ni 100 mld dolarw), a w szczeglnoci punkt 4) ze strony 9: 8222Dont buy stocks yourself if youre an amateur: invest with a relatively rare expert or in a low-cost index.8221 Tak wic jako amator planuj wanie inwestowa w low-cost index. I jeszcze uwaga na boku: jako dowiadczony inwestor zamiast krytykowa podaj prosz swoj konstruktywn propozycj dla moich portfeli. Zobaczymy co sugerujesz. 1) ETFy to nie futures. Demonizujesz z tym F1 2x w tygodniu. Zwaszcza, e ja nie zamierzam wskakiwa i wyskakiwa. Celowo napisaem F1 a nie F16 ). Bardzo mocno trzymasz si estymacji na podstawie przeszoci i urednie. Niestety rzeczywisto nawet w dugim terminie nie jest uredniona. We wasnej strategii piszesz e : 30 kapitau ulokowane bdzie w ETF-ach. Optymalizacja tutaj mogaby polega na ich ulokowaniu na koncie inwestycyjnym Gabi w BO SA (zdaj sobie spraw, e nieco komplikuj, ale 19 podatku Belki piechot nie chodzi) powinnimy si zmieci w ramach limitw wpat rocznych. Zakadam wic e taki udzia chcesz uzyska teraz a nie za 20 lat. Oczywicie nabywajc jednostki ETF w duszym czasie zmniejszysz chwilowe ryzyko 8211 tak wic potencjaln strat jak i zysk. Dlatego napisaem e jest to strategia idca na stop zwrotu circa inflacja i - szczcie. 2) Podajesz przykady wysokiego wejcia tak jakby zakada, e ja planuj wej all in ca kas w jednym momencie. Nic takiego nie mam w planach. Kupuj ETF systematycznie i stopniowo bez zamiaru wychodzenia z nich w dugim horyzoncie czasowym (20 lat). Musiaby zaoy 20 letni trend spadkowy eby Twoje przepowiednie si sprawdziy w horyzoncie dugoterminowym. Raczej jestem tu skonny posucha rad Buffetta a nie Twoich. Przestudiuj przykad japoski. Jaki tam jest trend od ok 1985. Nawet kupujc w dugim horyzoncie czasowym jednostki takiego ETF i tak by by na stracie w obecnym momencie (jedynie mniejszej ni kupujc w jednym momencie). Przywoujesz przykad rynku amerykaskiego jak i Buffeta tyle e nie cofniesz si do 1946 kiedy to Buffet kupowa Coca-col. Zauwa e nawet USA w latach 2000-2013 praktycznie nie wzroso wcale. Suchanie rad Buffeta czasami si opaca a czasami nie. Zauwa e to co on poleca ma si nijak do tego na czym go si dorobi. 3) Wydaje mi si, e pomine cae uzasadnienie dotyczce proporcji w moim portfelu, a szczeglnie fragment, w ktrym pisaem, e wkadam do portfela mae kwoty (kilkaset zotych miesicznie) wic mog sobie pozwoli na to, by skad tego portfela by 60 w agresywniejszych instrumentach ni lokaty i obligacje. Te 60 portfela inwestycyjnego stanowi mae procenty mojego caego kapitau (z ktrego wikszo nie jest lokowana na giedzie). Odnonie EI jak najbardziej 8211 mae kwoty to mae straty (jak i mniej prawdopodobne zyski 8211 rwnie mae). O ile zamierzasz si na tych maych kwotach czego nauczy i t wiedz wykorzysta w celu zarobku na wikszych kwotach taka strategia ma sens i jest polecana. W twoim przypadku osobistym piszesz jednak e nie wiesz przyszoci z inwestycjami giedowymi i nauk tego wszystkiego. Przywoujc przykad matematyczny 8211 czy naprawd ma sens ryzykowanie utraty kapitau rzdu 20-50 kosztem 5-10 zysku na rok. 4)Mam wraenie, e kompletnie nie zrozumiae fragmentu o wygadzaniu. Ja nie zakadam spekulacji na ETF-ach i ich sprzeday w adnym z wariantw. Zakadamy systematyczne dokupowanie ETF-w, przy czym nie chc by proporcje nadmiernie mi si rozjechay w stosunku do tych modelowych. Nie wiem skd wzia Ci si koncepcja uredniania strat w tym kontekcie bd obcinania zyskw. Musiabym wyskakiwa z ETF-w a tego moja strategia nie przewiduje. W przypadku ETF na W20 w obecnych warunkach oczywicie e zakadasz spekulacj bo ten ETF nie paci dywidendy 8211 tak wic obstawiasz e kupisz (rednio) taniej ni sprzedasz na kocu inwestycji. To jest spekulacja (dugoterminowa). Gdyby przyj strategi dywidendow 8211 czyli kupna ETFakcji z mysl o dywidendzie co roku i nie sprzedawaniu tych akcji nigdy (buyamphold 8211 jedna z strategii Buffeta) rozmawialibymy o innym typie inwestycji. Brak strategii wyjcia w twoim dugoterminowym pomyle raczej odczytuj jako bd. Bdziesz trwa w inwestycji ktra konsekwentnie bdzie traci. W tak dugim terminie mam nadziej e zdajesz sobie rwnie spraw z ryzyka emitenta etf. Co z ryzykiem indexu. 8211 ETF na W20 skoczy si 31.12.2015 roku 8211 nie jest powiedziane e Lyxor go zastpi ETFem na WIG30 (bo zainteresowanie ETFami w Polsce jest znikome). Dont buy stocks yourself if youre an amateur: invest with a relatively rare expert or in a low-cost index. Dobra rada do poowy zdania. Druga cz zdanie podyktowana jest interesem funduszu. Sam pewnie dobrze wiesz z czego gwnie fundusz yje i nie s to zyski na aktywach a wanie rosnce aktywa pod zarzdzaniem. Strategia low cost index jest dobra ale przy dobrym timingu i najlepiej dywidendzie paconej przez instrument. W przypadku zego timingu inwestor przegrywa z najgupsz lokat przez wiele lat. I jeszcze uwaga na boku: jako dowiadczony inwestor zamiast krytykowa podaj prosz swoj konstruktywn propozycj dla moich portfeli. Zobaczymy co sugerujesz. Moja rada bdzie bardzo prosta. Zajmuj si tym co potrafisz najlepiej. Jeli dobrze Ci idzie na rynku nieruchomoci to tam inwestuj, uzupenij portfel lokatamirachunkami oszcz. i po problemie. Sam piszesz e nie 8222czujesz8221 giedy a mimo to chcesz na niej inwestowa. Masz wic do wyboru mao efektywne strategie ktre pod wzgldem ryzyka przewyszaj lokaty wielokrotnie a zyski niekoniecznie lub te zainwestowa duo czasu by nauczy si 8222giedy8221 co te niekoniecznie musi Ci si uda. Zdajesz sobie mam nadziej spraw z faktu e na giedzie zarabia (tj wychodzi na plus 8211 nawet poniej indexu) tylko 30 uczestnikw rynku. Dlaczego miaby by wrd nich Nie kady musi by alf i omeg i zna si na wszystkim jak i wszdzie inwestowa. Ja nie inwestuj na rynku nieruchomoci bo si na tym kompletnie nie znam. Gdybym chcia w to wej pewnie te musiabym powici wiele czasu co odbyo by si kosztem moich inwestycji giedowych. Dla mnie rachunek ekonomiczny jest prosty 8211 lepiej zosta przy giedzie i robi to co si potrafi. Stetyniestety zgodz si z Song-iem. Strategia inwestycyjna przedstawiona przez Ciebie, Micha, niestety nie moe by uznana za bezpieczn. Gieda dla laika jest wrcz synonimem sowa 8222STRATA8221. Co stoi na przeszkodzie aby w USA wybucha kolejna fala kryzysu Uwaasz gospodark USA za stabiln Dlaczego SP500 miaby rosn, a nie spada Czego innego oczekiwaem po Twojej strategii. Licz jednak na to, e odbierzesz to jako konstruktywn krytyk. Nie mog edytowa komentarza, wic dam kolejny 8211 co z Wasz (Twoj i Zbyszka) mantr 8222Nie prbuj by mistrzem w kadej dziedzinie inwestycji. Trzymaj si pola, ktre znasz najlepiej.8221, czyli w skrcie 8211 nie inwestuj w co czego nie znasz Dziekuje za glos i od razu poprosze o jego rozwiniecie: dlaczego nie moze zostac uznana za bezpieczna Jaka strategia, przy uwzglednieniu podanych zalozen, bylaby wedlug Ciebie bezpieczna Pena zgoda z Songiem 1 Gdyby kupowanie papierw na indeksy byo bezpieczn inwestycj, to nikt by nie kupowa lokat w bankach. Co to za propozycja Ludzie kupi te instrumenty i blog ju za kilka lat nie bdzie, a oni dalej je bd mieli na stracie, bo przecie czekamy jeszcze 10 lat i wtedy zarobimy na inflacj 2 Nie wiem jak mona gra na giedzie, przyznajc si do nieczucia akcji spek, ludzie spdzaj cae lata na to eby si tego nauczy i proponujc to ludziom Gieda to akcje spoek, ich historie, fundamenty, dywidendy, nie wiem jak mona to wszystko ola i by mie jakie udziay w indeksach, fatalna strategia Nie spodziewaem si tego Michale Ad. 1. Powtrz to jeszcze raz, bo widz, e jednak nie dociera: to jest moja strategia i ABSOLUTNIE nie naley mnie naladowa bez zastanowienia. Niech kady podejmuje wasne decyzje. Ad. 2. Masz prawo do wasnej opinii odnonie mojej strategii, ale to czy strategia jest fatalna czy wietna 8211 to si dopiero okae w duszym horyzoncie czasowym. Teraz nie moesz tego wiedzie. Argumentacja, ktrej uywasz i wnioski, ktre wycigasz 8211 niestety kompletnie do mnie nie przemawiaj. Nie wiem czego si spodziewae Marcinie. Ja miaem nadziej, e zaproponujesz co sensownego skoro widzisz bezsens mojej strategii8230 Nie uciekniesz bez inwestowania w akcje, zacznij od blue chips, poczytaj prospekty, raporty, sprawd wyniki, rekomendacje, poczekaj kilka lat zanim zainwestujesz (jak ja), przeyj par lat ze stratami (jak ja) i moe wtedy jak okieznasz emocje nauczysz si gra i bdziesz mg naucza gra Inaczej Twoja strategia jest caa taka jak regua 8222100-wiek8221. I niestety nie przekonujesz mnie, e moesz prowadzi ten program. Dobrej nocy Najgorsze jest to i co mnie denerwuje 8211 to te nie wykazujesz adnej pokory i brniesz, bronisz swoich teorii zarzucajc dowiadczonym inwestorom e myl ETF z futures Twj artyku powinen by 4 razy krtszy, wtedy mona by logicznie komentowa, a tak odpowiada on mtlikowi w temacie na ktrym si nie znasz, mtlikowi w Twojej gowie Przy starcie i pocztkowych wpatach w okolicach 200 zotych poyczki spoecznociowe s idealnym rozwizaniem 8211 zoty rodek pomidzy wyszym bezpieczestwem ni gieda i jednoczenie wyszym oprocentowaniem ni lokaty. Ja od nich wanie zaczem tworzy swj wasny portfel 8211 zreszt kiedy nawet do mnie linkowae, dodatkowo prowadz baaardzo dokadny dziennik wszystkich inwestycji Zdecydowanie bd si do Ciebie odzywa w tym temacie. Wiem, e masz cakiem imponujcy baga dowiadcze i ledz co jaki czas Twj portfel. Podziwiam, e Ci si chce Przy poruszaniu tematu social lending prosz zwrci uwag na prawny aspekt korzystania z tego typu poyczek w Polsce. Chodzi o to, e istniej sprzeczne wyroki NSA na temat tego, czy poyczki spoecznociowe s dziaalnoci gospodarcz czy ni nie s, a co za tym idzie, czy osoby nie majce zarejestrowanej dziaalnoci mog ich udziela. Dzikuj 8211 bd mia to na uwadze. Jeli masz jakie linki do orzecznictwa w tych sprawach, to podziel si prosz. Raczej nie polecabym inwestycji w poyczki spoecznociowe 8211 ryzyko jest zdecydowanie za due poniewa spacalno poyczek jest bardzo maa 8211 do dobr spacalno maj jedynie poyczki krtkoterminowe na bardzo niewielkie kwoty 8211 bo wiele osb najpierw poycza mae kwoty by wyrobi sobie profil po czym dopiero poycza due kwoty ktrych nie spaca. Midzy innymi dlatego chc je pokaza w trakcie 8222Elementarz Inwestora8221. Osobicie uwaam, e z poyczkami spoecznociowymi jest zbyt duo zachodu i zbyt due ryzyko (ograniczenie ryzyka wymusza poyczanie wielu maych kwot wielu osobom co znaczco komplikuje cao). Niemniej jednak uwaam, e warto bdzie to pokaza na przykadzie Ja ten rynek do dobrze znam poniewa pisaem na ten temat prac dyplomow i przy okazji sam inwestowaem 8211 gwnie by to element bada (poza tym w moich ankietach wzio udzia okoo 1000 osb). Byo to ju z 4 lata temu wic troch mogo si zmieni (nie sdz by byy jakie due zmiany), ale jak analizowaem ten rynek to bardzo mao poyczek dugoterminowych i na wiksze kwoty byo spacanych 8211 zarabiao si jedynie na maych transakcjach krtkoterminowych po 50-100z. Z mojego dowiadczenia wynika, e poyczki spoecznociowe to bardzo liski temat. Jeli kto si nie zna, to moe narobi sobie kopotw. To nie dziaa na zasadzie np. lokat, gdzie brak wiedzy moe spowodowa co najwyej mniej korzystne oprocentowanie. Mona po prostu straci wszystkie pienidze (w skrajnym przypadku). Czy moesz przybliy ten 8222skrajny przypadek8221 Jak to konkretnie w Twoim przypadku wygldao Bardzo precyzyjny artyku. Moja polisa na ycie s mieszkania pod wynajem. Rozwaam opcje dywersyfikacji portfela o grunty rolne. Myle ze inwestowanie w wirtualne cyfry jest i tak zblione do giedy bez wzgldu na to czy jest to ike lokata czy fundusz. Mieszkania i ziemia s realne i namacalnie. ludzie to rozumiej i jest na to cigy popyt, s jednak drogimi produktami w stosunku do wirtualnych. Czy a tak obszerna dywersyfikacja portfela nie sprawia ze pilnowanie tego wszystkiego i bycie na bieco, umyka nam sporo czasu Automatyzacji tez trzeba pilnowa przecie bo nie wiemy czy system zawsze za nas myli dobrze. Ciesz si jednak za pokazanie Twojej prywatnej sytuacji i odkrycie kart co dla wielu ludzi bdzie pomocne i pozwoli pewniej podejmowa decyzje skoro ekspert od oszczdzania przeanalizowa podobne produkty co ja zabrako mi w artykule sowa o fx risk przy zakupie ETF na DAX czy SampP poza tym strategia przejrzysta, grunt eby trwa konsekwentnie w ramach swoich zaoe. Nie zgadzam si z wypowiedzi jednego z komentatorw o zamraaniu kasy na tak dugi okres w 10Y obligacje skarbowe zawsze mona je sprzeda, nie ma obowizku trzymania do wykupu. ciekawe jakie bd wyniki, mj blogowy portfel wanie min 3-ci rok notowa i myl e dopiero teraz mona mwi o jakich wnioskach z jego prowadzenia do tego otwrzyem IKE w zeszym roku rynek, na ktrym operuj (obligacje korpo, z rzadka gra na krzywej skarbowej) nie bardzo nie nadaje si do Twojej strategii 8211 konieczno obserwacji notowa i pilnowania sytuacji emitentw, jednake zastanowibym bym si nad dooeniem takich papierw do portfela w ramach czci dunej (tylko najsolidniejsi emitenci, typu PKN, PKO i moe inne banki, GPW) Brawo Ciekawy bylem kto i kiedy wylapie. Tak 8211 jest ryzyko walutowe w tej strategii, ale to rozwiniemy sobie potem analizujac to, co wydarzy sie w portfelu w ramach 8222Elementarza Inwestora8221. Oczywicie, e obligacje mona sprzeda. Tak jak i zrywa lokaty. Wg listu emisyjnego obligacji 10-letnich naleno wypacona z tytuu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwot narosych odsetek, ale nie wysz ni 2,00 z. Do mnie obligacje jednak nie przemawiaj (niskie oprocentowanie). ycie jest zbyt krtkie, eby si zamrozi na 10 lat troch ponad inflacj. Chyba, e dysponowabym kwot 10 mln z. 8211 wtedy bd myla o bezpieczestwie. Przy duszych okresach deponowania, bez problemw mona znale depozyty przewyszajce obligacje o 2-3 (lokaty rentierskie). Odpowiednia ich dywersyfikacja jest zabezpieczeniem przed gwatownym spadkiem zmiennego oprocentowania w jednym banku ( SKOK-u ). Scenariusza Cypryjskiego te bym nie demagogizowa. Jak kto mdry kiedy powiedzia: 8222Nie mona bardziej ba si ycia od mierci8221. Dlaczego uwaasz, e scenariusza cypryjskiego nie naley demonizowa Poniewa pastwo polskie nie moe skonfiskowa oszczdnoci bez zgody parlamentu i fundamentalnej zmiany konstytucji chronicej wasno prywatn. A poza tym Polacy to nie Cypryjczycy. Maj swoje widy, koktajle, a i babcia woy granat do kieszeni, eby sprawiedliwo bya po naszej stronie To bya ironia czy skrajna naiwno Przyznam si, e nie jestem pewien. 8222Pastwo8221 moe ukra co mu si podoba. Ziemi, zakad produkcyjny czy pienidze. Jakubiak, Jakielarz, Tusk i inni dybi na Twe dobra nieustannie i maj uatwione zadanie, poniewa wszystko obecnie jest zapisem. Zapisem w ksigach wieczystych (to jest ta Twoja ziemia), ktry mona zmieni, zapisem w KRS (to jest zakad produkcyjny jak Krakowskie Zakady Misne Krakmeat, czy jaki tam Polmozbyt) albo zapisem na koncie w ofe (to niby byy pienidze obywateli, czym ten zapis rni si od zapisu w banku). Gdzie s te widy, koktajle i granaty Polacy maj swoje widy Ale nie wycignli ich np. przy OFE Zao si, e jeli u nas wejdzie podatek 10 od depozytw powyej 100 tys z 8211 albo np. 20 od 8222niegwarantowanych8221 powyej 100 tys. euro, to 8222przecitny obywatel8221 powie, 8222dobrze tak zodziejom, kto ma takie pienidze8221 korelacja stp zwrotu SP i USDPLN w 2013 r bya ujemna, zahaczajc o stycze i kawaek lutego br wychodzi -0,32. Oznacza to, e kady 1 zysku na SampP500 bdzie nam zjada 0,32 kurs dolara, i odwrotnie, przy stracie na indeksie, cz odrabiamy kursem USDPLN. Oczywicie ta korelacja nie jest staa, jest rna od wielkosci zakresu danych jakie wemiemy, i bdzie si zmienia w przyszoci. Niemniej jednak chciaem sprawdzi na maej prbce intuicj, i ta zalenoc powinna byc ujemna (giedy rosn, PLN zwykle si umacnia, przy spadkach na giedach zagranica wycofuje si z PL i kurs USDPLN idzie do gry) Hej, Zbyszek nie wiem czy konto oszczdnociowe DB to dobry pomys. Zapoznae si z TOiP Ja te mam konto oszczdnociowe w DB do konta dbNet ale z niego nie korzystam. Oprocentowanie jest dobre, ale wypata z tego konta kosztuje a 10z. Take jeeli oszczdzanie na tym koncie to tylko baaaaaardzo dugoterminowo i due kwoty. A z tego co sie orientuje to masz niewiele ponad 200z i chcesz te pienidze tylko przechowa. Take wedug mnie to si nie opaca bo bdziesz na starcie w plecy. Co do przelewow w DB, to jestes na szczescie w bledzie. Pierwszy przelew w miesiacu jest bezplatny. Dopiero za kolejne jest oplata. DB nie jest tu wyjatkiem 8211 tak jest tez w innych bankach w przypadku kont oszczednosciowych. Dla jasnosci: mi jeden wychodzacy przelew miesiecznie w zupelnosci wystarczy. Tylko raz w miesiacu planuje zakupy walorow, na ktore bede potrzebowal gotowki z konta oszczednosciowego. jak masz normalne konto w DB i DB oszczdnociowe to moesz przelewa midzy kontami bez prowizji. Przy 10k na koncie masz realnie 21 PLN na czysto miesicznie Witaj Michale, Mam pytanie natury technicznej wyprzedzajce twoj poniedziakow publikacj. Etf-y w dbmakler s dostpne jako akcje Bo jak wiadomo fundusze inwestycyjne w dmMakler nie s moliwe do zakupienia. Z tego co pamietam, to jak zawezisz wybor do certyfikatow przy skladaniu zlecenia, to ETF-y w db Makler beda gdzies na poczatku listy Moj uwag przycigno inwestowanie w ETF i fundusze inwestycyjne, a bardziej konkretnie strategia. Michale czy masz w planie zarzdzanie funduszami, ktre znajduj si pod tarcz podatkow IKE PLUS prowadzonym przez ING Mam na myli zmiany miedzy funduszami. W sytuacji gdy fundusz przez duszy czas traci dokona konwersji na fundusz ktry jest w trendzie wzrostowym. Czy masz w planie sprzeda ETF gdy jest tendencja spadkowa Stopy zwrotu z giedy polskiej i amerykaskiej w dugim okresie czasu podane przez ciebie fajnie wygldaj jednak odwracaj uwag od sytuacji, ktre miay miejsce w przeszoci w przypadku WIG20 np. na przeomie 29.07.2011 a 10.08.2011. W tym krtkim okresie nastpi spadek, ktry do tej pory nie zosta odrobiony przez WIG20. Jeszcze gorzej sytuacja wyglda w 2007 roku. A co jeli podobna sytuacja powtrzy si za kilka lat, gdy bdziesz mia ju wiksz gotwk ulokowan w ETF, funduszach lub innych produktach powizanych z gied Jak odrobisz straty 8221 Plan dla portfela EI na najblisze miesice Oczywicie moe si okaza, e inwestujc teraz w ETFSP500 kupi go na grce i e za chwil gieda amerykaska zacznie poda w d. No c to bdzie niezy test dla mojej psychiki.8221 Uwaam,e w ten sposb sam wiadomie ju w tym momencie podnosisz poziom ryzyka. Odnosz wraenie, e godzisz si na strat. 8222Celem mojego portfela w ramach Elementarza Inwestora nie jest bezporednio zarabianie. Oczywicie chciabym, aby inwestycje przyniosy zwrot, ale tak jak mwilimy horyzont czasowy jest na tyle krtki, e doek na koniec roku moe zakci wynik finansowy caej akcji.8221 Jednym z podstawowych celw powinien by zysk na okrelonym ju na pocztku poziomie. Pozwoli to na lepsz koncentracje na owym celu, wiksze zaangaowanie, wiksz kreatywno w zmieniajcej si sytuacji. Rwnie sprawia, e nie dopuszczamy do strat lub je minimalizujemy. Wedug mnie ju teraz nie wyglda to za ciekawie i ta strategia moe przynie straty. Dodam na koniec, e regularnie inwestuje w fundusze inwestycyjne. Zarzdzam funduszami aktywnie reagujc na zmieniajc si sytuacje na rynku. Osigam zyski roczne co najmniej kilkunastu procentowe. Dzikuj za obszerny komentarz. Moja strategia dugoterminowa z zaoenia jest bardzo pasywna. Nawet w przypadku funduszy w ramach IKE Plus nie planuje zbyt aktywnego zarzdzania t czci portfela 8211 pomimo, e na fundusze zamierzam mie wiksze baczenie ni na to co dzieje si z ETF-ami. Podstaw strategii jest systematyczno: kupuj sta ilo ETF-w co miesic. Jeli gieda jest wysoko 8211 kupuj droej, jeli spada 8211 kupuj taniej. Wanie z tego wzgldu nie interesuj mnie chwilowe 8222zjazdy8221, np. midzy wspomnianym przez Ciebie 29.07.2011 i 10.08.2011. W tym czasie dokonabym zapewne jednej transakcji. Czy zamierzam sprzedawa ETF-y Nie 8211 w dajcej si przewidzie perspektywie czasowej. To czy strategia bya dobra i 8222nie wyglda za ciekawie i moe przynie straty8221 przyjdzie nam oceni za wiele lat. Akurat sformuowanie 8222moe przynie straty8221 aplikuje si dokadnie do kadej strategii inwestowania Take do dynamicznego 8222onglowania8221 jednostkami funduszy inwestycyjnych. Gratuluj dobrych wynikw inwestycyjnych i ycz by nadal mia rwnie dobr rk. Dziki Micha za odpowiedz. Rozumiem ju bardzo wyranie zaoenia tej strategii. Podoba mi si Twj blog, lubi tu zaglda. Bd ledzi na bieco przebieg inwestycji, ycz powodzenia Umiech Pozdrawiam Michale, czy moesz rozwin jak wyglda Twj portfel spekulacyjny. Piszesz, e nie inwestujesz bezporednio, ale daje zwrot wikszy ni koszt kredytu. Tak jak napisaem 8211 nie bd rozwija w tym momencie tego wtku. Moe opowiem o tym za rok albo za dwa8230 lub ewentualnie przy kawie Ech8230najgorzej z t poduszk finansow, a dokadniej z czasem, w ktrym si czeka a bdzie do 8222gruba8221 wydajc 1 tys miesicznie potrzebujesz 12 tys. a 5 tys ju 60 tys : jeli ominiesz etat, wasny samochd i kredyt hipoteczny a do tego bdziesz zarabia sensowne pienidze to poduszka zbuduje si bardzo szybko Jesli ktos chce inwestowac bezpiecznie niech sobie da spokj. Niema czegos takiego, a najwiekszym niebezpieczenstwem jest sam inwestor Fajny artyku 8211 dla mnie zwaszcza dlatego, e pokazuje inn strategi inwestycyjn ni ta, ktr ja stosuj, a mimo to, zgadzam si z tymi tezami Ja osobicie nie lubi ETF-f, ale chyba bardziej z prawnego ni finansowego punktu widzenia 8211 wol mie tytuy wasnoci do spek i dlatego wol kupowa bezporednio akcje, a nie fundusze czy ETF. Oczywicie zdaj sobie spraw, e to bardziej ryzykowne i czasochonne. Ale ja te stosuj strategi Warrena Buffeta, o ktrej napisae (unikam jednak kupowania na grce). Kupuj akcje solidnych spek wtedy, kiedy ich cena jest stosunkowo niska, lub kiedy ich cena gwatownie spada. Takie apanie 8222spadajcego noa8221 bywa niebezpieczne, ale w zeszym roku dao mi niele zarobi Oczywicie musz to by na prawd solidne spki, w przypadku ktrych jest si przekonanym, e prdzej czy pniej odbij. Ja bym wola, zamiast naby ETF dla WIG20, naby po rwno akcji kadej spki z WIG20 (oczywicie w miar moliwoci finansowych). Mgbym wtedy pozbywa si spek z indeksu, ktre si 8222psuj8221 a nabywa inne. Co o tym mylisz i dlaczego zdecydowae si na ETF-y Michale, niestety Song ma duo racji w tym co pisze, cakiem sensownie brzmia rwnie pierwszy komentarz Wojtka. Z mojej strony dodam, e Buffet propagowa przede wszystkim kupowanie aktyww po niskich cenach a obecnie po 5 latach wzrostw na giedzie w USA i u nas akcje staj si przewartociowane, oczywicie nie twierdz e po roku nie bdziesz na plusie, ale ryzyko straty jest znaczne, szczeglnie e nie zakadasz strategii wyjcia z inwestycji. 2400 traktujesz jako koszt nauki inwestowania, jest w tym troch racji bo pki nie stracisz pienidzy na giedzie to nie nauczysz si inwestowa, ale ten sam Buffet ma zasad 8222nigdy nie tra pienidzy8221 i to w zasadzie jest jego recepta na zarabianie na giedzie. Przedstawiasz rwnie zasad 100-wiek, to jest zasada opisana przez Grahama w ksice 8222inteligentny inwestor8221, jej autor by mentorem W. Buffeta, zasada ta bya kierowana do inwestorw pasywnych ale nie trzymabym si cile zaoe, a zmodyfikowabym o dowiadczenie inwestora. W komentarzach czsto nie pojawaij si propozycje tylko same zarzuty, wic moja propozycja to inwestowanie w fundusze obligacji skarbu pastwa lub bezporednio w obligacje lub fundusze gotwkowe lub same lokaty, wtedy jest to portfel bezpieczny, ale dobrze, e tylko 30 jest na giedzie a reszta w gotwce. Tak na marginesie to ciko jest sensownie zainwestowa 400 z Pozdrawiam Witam Panie Michale, Czytam Pana bloga od okoo 2 miesicy. Cz pomysw zaczem wdraa w swoje ycie, cz jest mi daleka i nie do koca po drodze, niemniej jednak blog czyta si bardzo przyjemnie, take gratuluje zarwno pomysu jak i wykonania Za Pana sugesti zaoyem sobie rachunek maklerski w db. Ale od 12 dni, jak dostaem maila aktywacyjnego, czekam cay czas na dodatkow kopert z hasem. Ile czasu to trwao w Pana przypadku, bo nie wiem czy nie powinienem ju interweniowa na infolinii. U mnie caa procedura trwaa bite dwa tygodnie. Nie zaszkodzi jeli zadzwonisz do biura maklerskiego i dowiesz si, jaki jest aktualny status. Pozdrawiam i powodzenia Po kolejnych 14 dniach wreszcie dostaem kody z db makler. Troch im to zajmuje Miabym jeszcze do Ciebie jedno pytanie, odchodzc troszk od tematu. Polecasz wykorzystanie takiego narzdzia jak kontomierz.pl Nie zdrzyem jeszcze przebi si przez wszystkie Twoje artykuy (staram si czyta wszystko do pocztku), ale przegldajc tytuy poszczeglnych artykuw nie zauwayem adnego dotyczcego wanie kontomierza. Czy moe co przeoczyem Planujesz rozwin moe ten temat Sporo tekstu, komentarzy tak samo. Sporo to zmienia, postaram si jako to wdry. Pozdrawiam Bardzo fajny blog. Dorzuc co od siebie 8211 kilka lat temu eksperymentowaem z SL i zainwestowaem 1000 z na kokosie w 3 poyczki, byem mega ostrony w doborze osb ktrym poyczaem jednoczenie akomic si na przyzwoity procent, 2 poyczki spacone bez problemu, trzecia po jakim czasie przestaa by spacana. Niespacon poyczk sprzedaem w 2 dni na rynku wtrnym kokosa za cen pozostaego do spaty kapitau. Zarobiem jakie 15 w skali bezwzgldnej(rocznie byo by wicej). Siedz na rynkach ju do dugo, wic si troch naprodukuj Jeden z najwikszych funduszy (Norweski fundusz emerytalny) inwestuje w do podobny sposb i ma naprawd nieze wyniki. Jednak zaoenia w stosunku do pasywnego podejcia Michaa s inne, jeli chodzi o wykorzystanie cykli koniunkturalnych. Oglne zaoenie to 60 w akcjach oraz 40 w obligacjach. Kompletnie nie ma znaczenia co wybierzecie do akcyjnego: akcje, etfy, fundusze akcyjne a w obligacjach moecie naby skarbowe, komunalne, korporacyjne lub fundusze obligacji. Jeli proporcja z powodu wzrostw lub spadkw pomidzy akcjami i obligacjami si zmienia naley dokona konwersji, tak eby przez cay czas zachowa stosunek 60 do 40. Taka strategia ma tak zalet, e gdy rynek jest nisko nastpuje konwersja obligacji do akcji, wic kupujemy akcje na dokach oraz gdy rynek jest wysoko nastpuje przepyw z akcji do obligacji, czyli sprzedajemy akcje gdy s drogie. Dokadnie jak radzi Buffett, 8222gdy jest szczyt hossy trzymaj wszystko w obligacjach, gdy jest doek bessy trzymaj wszystko w akcjach8221 Poniewa nikt nie jest w stanie okreli gdzie nastpi doki lub szczyty stopniowa konwersja w miar jak rozwija si trend jest najwaciwszym podejciem. Sam stosuj tak strategi na koncie IKE ony i syna, jednak troszk zmodyfikowaem cz akcyjn 50 w rednich i maych spkach oraz 50 w globalnych obligacjach korporacyjnych z powodu wikszych odchyle w czasie hossy oraz wikszych spadkw w bessie. Przedstawiam wyniki z inwestycji: 2009 45,2 2010 11,8 2011 -9,8 2012 24,15 2013 11,92 Micha zmie nastawienie na dynamiczne podejcie do portfela, poniewa jeli tego nie zrobisz to moe si okaza, e ETF za 20 lat bdzie w tym samym miejscu, wic z czci akcyjnej ni nie zarobisz a gdy spojrzysz na wykres wstecz zobaczysz, e waha si przez 20 lat kilkakrotnie na 200 oraz spada po -50. Jeli tego nie wykorzystasz to nie jeste w stanie pobi inflacji, poniewa tylko cz obligacjna zapracuje w dugim okresie. Oczywicie moesz mie szczcie i akurat przy przejciu na emerytur trafisz w hoss, wwczas bdziesz wszystkim wkoo udowadnia, e miae racj. Jednak moesz trafi na bess a wwczas ju ni nie wymylisz, poniewa bdziesz zmuszony zamkn konto IKE. Dlatego proponuj aby wykorzysta cykl koniunkturalny, ktry do emerytury jeszcze statystycznie nastpi trzykrotnie (rednio co 5-7lat), wic warto trzykrotnie sprzeda akcje na szczycie hossy oraz trzykrotnie odkupi je w doku bessy. Warto rwnie pamita, e na pi lat przed emerytur warto stopniowo przerzuca akcje w miar wzrostu indeksw do czci obligacyjnej, tak eby w ostatnim roku posiada ju tylko obligacje, wwczas nie trafimy w ostatnim momencie na bess. Musz powiedzie, e jest to mao absorbujcy (raz na trzy miesice) systematycznie wzrostowy oraz bardzo bezpieczny sposb inwestycji jakim zarzdzam na koncie ony oraz syna. Jeli chodzi o moje IKE to inwestuj tylko agresywnie w spki z GPW, jednak nie angauj wasnych pienidzy, tylko 20 z kapitau zarobionego na forexie na parze eurusd, pozosta cz zysku pozostawiam na koncie forex podnoszc systematycznie wielko pozycji. Cho zyski s do due, a 60 rocznie z posiadanego kapitau to nie polecam takiej strategii z powodu powicenia rynkowi ponad 10 godzi dziennie. Chciabym rwnie zdementowa informacj, e ETF na WIG20 nie wypaca dywidendy. Jest to nieprawda Czy poruszasz gdzie na blogu temat indywidualnych ubezpiecze na ycie z funduszem kapitaowym (np. takie jak s Compensie) W innych wpisach bardzo przystpnie wyjaniasz laikowi jak tworzy budet domowy, tworzy poduszk itd. i ciekawa jestem czy i ten temat zosta lub bdzie poruszany. Brak wyszukiwarki na blogu i bardzo dugi spis treci nie uatwiaj znalezienia tematu. Szkoda, e nie dostaam odpowiedzi8230 Nie macie wraenia, e sowa 8222inwestowanie8221 i bezpieczestwo si wykluczaj Jak Micha napisa w ktrym z komentarzy, nie da si zarabia nie ryzykujc. Cze Micha, to mj pierwszy komentarz na Twoim blogu wic wypada si przywita no i oczywicie pogratulowa ciekawego bloga:) Wspomniae o zarabianiu swoj zdolnoci kredytow. Pisae gdzie o tym Zastanawiaem si ju par razy nad tym ale z moich pobienych wylicze wynikao, e nie jest to tak kolorowe jak to brzmiao na pocztku8230 Jedynie sensown opcj jest docignicie z wynajmem do koca (czyli 30 lat). Wtedy oczywicie jestemy wacicielami mieszkania przy stosunkowo niewielkim nakadzie (zakadam, e rat spacali wynajmujcy). Oczywicie s koszty remontw, doposaenia itd. Jeli sprzedamy nieruchomo np po 5-10 latach to zarabiamy niewiele, bo na pocztku raty to gownie odsetki. Ryzyko jakie musimy podj moe nie jest jakie due, ale zawsze jest 8211 moe si zdarzy, e wypadnie nam miesic lub dwa w roku bez lokatorw.. Wiem, e to troch obok gwnego nurtu tego artykuu ale moe pisae ju o tym i podrzucisz link:) a jeli nie to moe podzielisz si swoimi spostrzeeniami na ten temat Pozdrawiam i ycz sukcesw Marcin Michale, Bardzo dzikuj za 8222zdradzenie8221 Twojej strategii inwestowania. Przyznam si ,e jestem planktonem giedowym , bo straciem na GPW 12 oszczdnoci (ok 15 ty PLN ) Zadaem sobie pytanie dlaczego tak jest No wanie dlatego ,e nie miaem strategii. dziaaem ryzykownie, szukaem 8222okazji8221 jak 99 maych graczy. Obecnie wrciem do punktu wyjcia. czyli inwestuj TYLKO lokaty 60 , oraz 40 w fundusze inwestycyjne (stabilne. ochrony kapitau. obligacje). Pozdrawiam i ycz sukcesw w inwestycjach. PS. Szkoda ,e nie byo tego bloga 5 lat temu. Ciekawy artyku. Prbuje si czego dowiedzie nt. oszczdzania i inwestowania, ale zbyt duej wiedzy nie mam. Znajoma polecia mi open finance. Pomimo tego, e mam 30 lat myl, by zacz inwestowa i mnoy oszczdnoci Jeli mylisz o mnoeniu oszczdnoci dla Open Finance to wietny pomys, jeli jednak mylisz o sobie8230 nie polecam. Pozdrawiam ja mam pytanie natury technicznej. Jak mona w DB makler ustawi zlecenie obronne Stop Lose Micha, moe warto zachci uczestnikw szkolenia do wzicia udziau w projekcie 8222Akcjonariatu Obywatelskiego8221 na temat inwestowania. Najblisze spotkanie ju jutro: sii.org.pl7413edukacja-i-analizyszkolenia-regionalneakademia-tworzenia-kapitalu-hity-inwestycyjne-2014-roku.html Sam korzystam z tych spotka. Polecam. Ja polecam opieranie si na prawdziwych cyklach rynkowych. Mae ryzyko, ale inwestycja jest raczej dugoterminowa. Cze Micha. A ja mam pytanie. Piszesz e za pocztek kupie 2 jednostki ETFSP500 i e mylisz nad ich dokupowaniem co miesic. Jak to si opaca jeeli DMy pobieraj minimalne prowizje na poziomie paru zotych, co dla zakupw na poziomie 100-200 z jest spor strat ju na starcie. Czy zatem opaca si kupowa np. ETFSP500 po par sztuk, czy nie lepiej kupi za tyle eby prowizja wysza rzeczywicie minimalna procentowo W ogle czy opaca si inwestowa przez DMy kwoty rzdu (Twoje przykadowe) 200 z miesicznie Ten wpis jest sprzed roku. Wtedy paciem 0,19 prowizji w DM DB bez minimalnej opaty. Prowizja wychodzia na poziomie ok. 10 groszy Oczywicie teraz ju tak si nie da i dlatego warto agregowa zakupy i dokonywa wikszych transakcji, np. nie raz na miesic tylko raz na kwarta. Zachcam do lektury pozostaych artykuw z cyklu 8222Elementarz Inwestora8221. Szczegowo pisalimy o prowizjach jako wysokim koszcie inwestowania. jakoszczedzacpieniadze.plelementarz-inwestora Cze Michale. a co sdzisz o inwestowaniu na giedzie. W sieci jest na ten temat sporo informacji. Cz osb poleca zacz od szkole online, czy ebookw ktre mona otrzyma przy zakadaniu konta w biurach maklerskich. Ostatnio nawet przeczytaem o platformie xSocial na ktrej moesz podpatrywa bardziej dowiadczonych inwestorw. czekam na Twoj opini. pozdrawiam Dodaj nowy komentarzJak inwestowa w zoto 8211 krtki przewodnik Czy inwestycja w zoto jest opacalna Gdzie najlepiej kupi zoto fizyczne Jak kupowa eby si na tym nie przejecha W jaki sposb kurs dolara wpywa na realn cen zota dla Polakw Na wszystkie te pytania odpowiada poniszy artyku. Tak jak pisaem ju wczeniej, ja nie jestem ekspertem w temacie inwestycji w zoto. I dlaczego skorzystaem z pomocy Rafaa, ktry jest autorem bloga Kariera Rentiera i zdecydowa si wystpi gocinnie, piszc poniszy przewodnik dla Czytelnikw Jak oszczdza pienidze. Dzikuj Ci bardzo Rafale za Twoj pomoc. A Ciebie gorco zachcam do lektury tego krtkiego przewodnika. Krtki wstp od Michaa Coraz czciej na blogu oprcz tematw zwizanych z oszczdzaniem, pojawiaj si artykuy dotyczce inwestowania. Z jednej strony, to wanie o takie tematy pytacie w swoich e-mailach i komentarzach, a z drugiej strony 8211 nie jestem do koca pewien czy tego u mnie szukacie. Mam do Ciebie wielk prob 8211 przeczytaj poniszy artyku, a potem skomentuj prosz czy tematy zwizane z inwestowaniem, podane wanie w taki sposb, s dla Ciebie interesujce. A moe zdecydowanie wolisz artykuy z przepisami na oszczdzanie i o inwestowaniu wolisz czyta gdzie indziej Daj mi prosz zna A skoro ju jestemy przy inwestycjach, to mam informacj dla staych Czytelnikw bloga: udao mi si sprzeda mieszkanie, o ktrym wspominaem w artykuach Zakup mieszkania na wynajem czy to si opaca oraz Dlaczego mieszkanie na wynajem to inwestycja wysokiego ryzyka kalkulator opacalnoci inwestycji . Jeli jeste zainteresowany dokadn analiz finansow tej inwestycji, to take daj mi prosz zna w komentarzu. Tyle z mojej strony i oddaj ju gos Rafaowi Inwestowanie w zoto Dziki uprzejmoci Michaa mam wielk przyjemno napisa Wam kilka sw na temat inwestowania w zoto. Jest to dosy ciekawe zagadnienie i stosunkowo nowe boom na tego rodzaju inwestycje obserwujemy od ok. 3-4 lat. Na zainteresowanie si spoeczestwa zotem zoyo si w moim przekonaniu kilka czynnikw: Stosunkowa prostota transakcji w przeciwiestwie do np. zakupu akcji samo techniczne dokonanie inwestycji wymaga jedynie zamwienia towaru, czyli zrobienia zwykych zakupw w sklepie internetowym. Nie trzeba zna adnych specjalistycznych poj ani zakada adnych rachunkw. Brak klski obfitoci zoto to zoto ledzimy wycznie jeden wykres (a waciwie dwa, o czym dalej). W przypadku akcji czy funduszy trzeba wybra spord setek moliwych opcji dla laika to jest spory problem. Presti wydaje mi si, e istotne znaczenie w zainteresowaniu inwestycjami takimi jak zoto, dziea sztuki czy alkohole, odgrywa presti tego rodzaju egzotycznych inwestycji. Wzrost wiadomoci ekonomicznej spoeczestwa coraz wicej osb traci zaufanie do organw pastwa Przypis Michaa: oraz bankw centralnych i drukowanego przez nie pienidza. Wzrasta popularno austriackiej szkoy ekonomii, ktra promuje zoty pienidz jako alternatyw dla nieograniczonej produkcji banknotw. Sam osobicie zainteresowaem si zotem ponad 1,5 roku temu, na pocztku mojej finansowej przygody. Udzia miay wszystkie z powyszych czynnikw. Nie ukrywam, nawet presti, bo ogldanie piknych, zotych monet to naprawd mie dla oka przeycie. Dlaczego warto inwestowa w zoto Merytoryczne uzasadnienia inwestycji w zoto mog by dwa. Po pierwsze ochrona kapitau. Po drugie zyskowno inwestycji. Ochrona kapitau jest promowana przede wszystkim przez osoby niemajce zaufania do pastwa i drukowanego pienidza. Przypominaj oni, zreszt susznie, e do lat 60-tych ubiegego wieku zoto byo podstaw systemu pieninego na wiecie. Przez tysice lat za zoto mona byo dosta praktycznie wszystko, praktycznie wszdzie. Co najciekawsze, zoto generalnie nie stracio na swojej wartoci. Stare monety sprzed kilkuset lat, po przetopieniu ich na sztabki nadal miayby spor warto, porwnywaln zapewne do chwili ich wybicia. Co ciekawe, zotwkowe banknoty majce zaledwie 30 lat s dla porwnania bezwartociowe, natomiast te dolarowe straciy kilkadziesit procent na skutek inflacji. Warto pamita o dowiadczeniach naszego kraju w XX wieku. Kilkukrotnie zmieniaa si wwczas waluta i papierowe banknoty szybko staway si podpak do pieca. Zoto natomiast byo w cenie zawsze, a najbardziej wtedy, gdy sytuacja bya wrcz beznadziejna za czasw niemieckiej i sowieckiej okupacji. Zyskowna inwestycja na zocie moe polega na najzwyklejszej w wiecie spekulacji. Kupujemy zoto i czekamy a zdroeje Winda do nieba bya szczeglnie widoczna latem 2011 roku, kiedy mona byo zarobi kilkanacie procent w cigu tygodnia, a zoto przekroczyo cen 1900 dolarw za uncj. Prawda jest taka, e na zocie mona zarobi i to sporo. Jest ono bowiem traktowane jako surowiec, std te czste wahania cen. W praktyce jednak oznacza to, e mona te straci w przypadku nagego spadku cen. Jakie jest wic salomonowe wyjcie czenie dwch powyszych opcji. W przypadku nadejcia zapowiadanego kryzysu i masowych bankructw pastw, nasze aktywa (czyli zoto) nie bdzie tracio na wartoci. Z drugiej strony wszystko inne bdzie tanie, std te my de facto zyskujemy (bo moemy za zoto kupi wicej). W zwizku z tym zoto powinno by podstaw portfela inwestycyjnego na czas giedowej bessy i kryzysw politycznych i spoecznych. Ile kosztuje zoto Czas przej do wytumaczenia bardzo duego bdu. Polega on na tym, e inwestujc w zoto, patrzy si wycznie na jeden wykres cen zota. Tymczasem zoto ma to do siebie, e jego cena jest notowana na londyskiej giedzie w jednej walucie dolarze amerykaskim. A wikszo z nas zarabia w zotwkach. Std te olbrzymim bdem jest ignorowanie kursu zotwki do dolara. Rozpatrzmy to na dwch przykadach: Zoto kosztuje 1500 USD za uncj, natomiast dolar 3 zote Zoto kosztuje 1500 USD za uncj, ale dolar 3,10 z Pytanie: ile kosztuje zoto Policzmy wic: Rnica wynosi wic ponad 3, przy takiej samej cenie zota w Londynie Popatrzmy wic na wykres: Przedstawia on dwa wykresy za ostatni rok: niebieski to cena zota w dolarach, a rowy w zotwkach. Zauwa, e gdybymy kupili kruszec rok temu, to na przeomie maja i czerwca w dolarach bylibymy mocno na minusie, natomiast w zotwkach notowali cakiem adny zysk. Haczyk polega na tym, e zoto jest z dolarem mocno skorelowane. Oznacza to, e kiedy dolar zyskuje, to zoto traci, a kiedy dolar traci zoto zyskuje. W zwizku z tym, aby zarobi, musi nastpi sytuacja, w ktrej zoto szybciej zyskuje, ni dolar traci (latem 2011 wanie co takiego si dziao), lub odwrotnie (na powyszym wykresie przeom maja i czerwca by momentem, w ktrym USD by bardzo mocny w stosunku do euro i zotwki). Dlaczego warto kupowa zoto fizyczne Gdy decydujemy si na inwestycj w zoto, spotkamy si z kilkoma moliwociami. Moemy bowiem: kupi w sklepie fizyczne sztabki lub monety kupi, za porednictwem rachunku maklerskiego, rnego rodzaju certyfikaty odwzorowujce kurs zota na londyskiej giedzie szuka innej metody, na przykad Amber Gold atwo si domyle, e najlepiej jest kupi zoto fizyczne. Rnego rodzaju Amber Goldy, akcje gwinejskich spek, fundusze i inne podejrzane interesy niemajce nawet zgody udzielonej przez KNF, kocz si prdzej czy pniej tym samym: utrat caej lub prawie caej kasy. S to bowiem zazwyczaj piramidy finansowe (takie jak AG), albo w ogle regularne szwindle, ktre pobieraj pienidze, ale znikaj przed pierwsz wypat. Certyfikaty na zoto s instrumentami duo bardziej bezpiecznymi. Polegaj one na tym, e certyfikat jest zobowizaniem wystawcy do wydania okrelonej iloci zota. S one sprzedawane na giedzie, i ich cena mniej-wicej odpowiada cenie zota. Ja jednak nie polecam tej metody gwn zalet zota jest to, e jest fizycznym nonikiem wartoci . ktrej nie ma papierowy pienidz. Jednak kupujc certyfikat kupujemy taki sam papier (czy raczej elektroniczny zapis) jak banknoty Nie ma to wic wikszego sensu. Z drugiej strony certyfikaty s najlepsz opcj inwestowania w surowce, ktrych nie schowasz pod kiem np. rop albo zboe. Zdecydowalimy si wic kupi zoto fizyczne. Naley wic wyjani co konkretnie kupi. Przede wszystkim, nie naley kupowa biuterii, figurek, puzderek czy czegokolwiek innego zrobionego ze zota. S to wyroby o niskiej prbie, nierozpoznawalne, kosztujce duo wicej ni zawarte w nich zoto. Z drugiej strony, jeeli chcemy znale kupca na taki produkt, to albo liczymy na kogo zainteresowanego konkretnym piercionkiem, albo sprzedajemy po cenie giedowej, jako zoto (a wic z du strat). Nie kupujemy te numizmatw. Numizmaty to monety i ewentualnie sztabki kosztujce duo wicej ni zoto w nich zawarte, w maych nakadach. Krtko mwic numizmat to rzecz, ktra ma, lub chciaaby mie, warto kolekcjonersk, nie za inwestycyjn . Przykadem bd tutaj monety NBP wydawane z rnych okazji. Nasza inwestycja ogranicza si waciwie do dwch rodzajw produktw: markowych sztabek i monet bulionowych . Generalnie monety bulionowe s lepsze w przypadku mniejszych inwestycji, sztabki natomiast warto wybra przy naprawd duych zakupach. Monety bowiem nie s numerowane (co zapewnia wiksz anonimowo), ich rozmiary s powszechnie znane i atwe do sprawdzenia. Wad jest tutaj rozmiar, ktry waciwie nie przekracza 1 oz, co przy zakupach liczonych w kilogramach moe nastrcza problemy logistyczne. A jakie sztabki i monety kupowa No c monet bulionowych niby jest duo, ale albo s one drogie, albo mao znane (albo i jedno i drugie), co w konsekwencji ogranicza nasz wybr do piciu rodzajw: Krugerrand najpopularniejsza moneta o stopie 0.917, pochodzi z RPA American Eagle amerykaska moneta o stopie 0.917 Maple Leaf Kanadyjski Li klonowy, stop 24 karaty 0.9999 Wiener Philharmoniker austriacka moneta o stopie 24 karatw. Suweren brytyjska moneta bita tylko w jednym rozmiarze niecae wier uncji. Bardzo dobra do maych inwestycji. Prba 0.917 (22 karaty) Te monety s najpopularniejsze, najtasze i naprawd nie ma powodu, eby szuka czego innego. Najlepiej jest kupowa monety o masie jednej uncji (uncja trojaska to 31,1g, nie naley jej myli z aptekarsk, mniejsz). Monety wiksze s rzadsze, drosze, i atwiej tu o falsyfikat. Monety mniejsze to zazwyczaj 12, 14 i 110 uncji. Tych ostatnich wiele osb nie zaleca, gdy rzekomo maj one za du mar ponad cen samego zota. To prawda, cena jest duo wysza ni zoto w monecie, jednak rnica ta jest uwzgldniona te w cenie sprzeday. Jednak jak ju wspomniaem najchtniej kupowane, najpopularniejsze i najtasze s monety 1 oz. Jeeli kto decyduje si na sztabki powinien kupowa te wybite przez wielkich, wiatowych producentw: Heraeus, Umicore czy PAMP . Kupno jakiej regionalnej, polskiej sztabki moe by tasze, ale z drugiej strony istnieje opcja, e utrudni to jej zbycie w pniejszym terminie ze wzgldu na mniejsz rozpoznawalno towaru. Gdzie kupi zoto Zoto, jak na podejrzany towar przystao, kupujemy u dilera Moemy zdecydowa si na zakup stacjonarny lub internetowy. Kupno towaru przez internet u pewnego dilera jest w 99,99999 bezpieczne, nie mniej ni w sklepie stacjonarnym. Jeeli kto si decyduje jednak na punkt stacjonarny, to znajdzie kilka takich w duych miastach wiem o dwch w Warszawie i jednym we Wrocawiu, chocia zapewne s te inne sklepy. Pod adnym pozorem nie kupuj na Allegro . Szczeglnie na tzw. okazjach. Allegro ma takie mare, e nie sposb eby sprzedawca zarabia na towarze taszym ni u innych dilerw. Na Allegro byo ju kilka przekrtw, przez ktre kupujcy zostawali z pustymi rkami. Albo podatkiem do zapacenia. Jeeli bowiem kupujesz od osoby nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej zoto o wartoci minimum 1000 z, to musisz zapaci 2 podatku od czynnoci cywilnoprawnych A ktry diler jest pewny C, mog z tej strony poleci wietn stron ceny-zlota.pl. ktra zawiera aktualne ceny zota i srebra u starannie wyselekcjonowanych dilerw. Generalnie osobom tam notowanym mona ufa, i raczej obejdzie si bez problemw z zamwieniem. Z jednym wyjtkiem Dostawa terminowa Tym wyjtkiem jest dostawa terminowa. Nie ufaj dostawie terminowej nigdy, choby Ci j sam papie oferowa. A co to jest dostawa terminowa A no taki cwancyk, e kupujemy zoto troch taniej, pacimy, ale towar mamy dosta za kilka tygodni. W tym czasie firma obraca kas poyczon na 0 od naiwnego klienta. W ten sposb przejechao si ju kilku dilerw i sprzedawcw na allegro, a masa ludzi potracia pienidze. Nigdy nie kupuj, jeli sprzedawca nie daje rozsdnego terminu (powiedzmy do tygodnia) na dostaw towaru. NIGDY Gdzie trzyma zoto Duym problemem przy kupnie zota za wiele tysicy zotych jest jego przechowywanie. Niestety, Polska to nie Szwajcaria, i panie w banku zapytane o skrytki albo si na nas dziwnie patrz, albo oferuj zodziejskie ceny w postaci kilkudziesiciu zotych za miesic. Przy iloci kilku uncji to si absolutnie nie opaca. Dlatego pozostaje nam przechowywanie towaru w domu, albo innym w miar bezpiecznym miejscu. Mona zaopatrzy si w sejf, albo pomyle nad naprawd dobr skrytk. Uwaga jak planujesz skrytk gdzie w domu, to wszystkie Twoje pierwsze pomysy s zapewne ze. Wamywacze wietnie orientuj si w sposobie mylenia przecitnego czowieka i byskawicznie znajduj wszystko zagrzebane gdzie w ubraniach w szafie, albo w filiance w kredensie. Dodatkowo mona rozway ubezpieczenie mieszkania od kradziey Przypis Michaa: nie jestem przekonany, czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje kradzie zota. Zweryfikuj to zawsze ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Gdzie sprzeda zoto No dobrze, kupie zoto, cena wzrosa, chcesz skasowa zysk z inwestycji. Gdzie wic si uda Przede wszystkim daruj sobie lombardy i jubilerw. Albo wszystkie reklamowane w TV firmy typu gotwka za zoto. Ceny w tego typu punktach s bardzo niekorzystne i najprawdopodobniej w najlepszym razie nic nie zarobisz. Nieco lepsze ceny oferuj niektre kantory, szczeglnie w duych miastach. Kolejnym rozwizaniem jest Allegro. Z portalem tym wi si jednak trzy problemy: dua mara Allegro ryzyko, e kto zalicytuje i nie zapaci prawie pewne wezwanie od miych pa z Urzdu Skarbowego z pytaniem: Jakim to cudem odoye gogusiu na zoto przy polskich zarobkach Przy tej okazji chciaem doda jeszcze jedno faktura VAT otrzymana przy zakupie lub dowd opacenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych s tak samo cenne jak zoto, i pod adnym pozorem nie moemy tych dokumentw straci Najlepiej jest, sprzedajc zoto, zorientowa si w ofercie dilerw metali szlachetnych. Czsto oni odkupuj towar, ktry wczeniej sprzedali po bardzo dobrych cenach. Niektre firmy oferuj te skup zota z kadego rda, jednak na nieco gorszych warunkach. Ile zainwestowa w zoto Na koniec chciaem poruszy kwesti udziau zota w portfelu inwestycyjnym. To istotna kwestia i z mojego dowiadczenia wiem, e wiele osb oczekuje konkretnej liczby. Ja takiej liczby nie podam. Generalna zasada jest taka, e im gorsze czasy nadchodz, tym wicej zota mie naley Czyli jak nieuchronnie bdzie si zbliaa wojna wiatowa, to mona zapakowa i wszystko. Z drugiej strony, jeeli na giedzie hossa i koca nie wida, PKB ronie jak na drodach, a w adnym powanym kraju do wadzy nie dorwa si oszoom, to wystarczy mie 5-10 tytuem ewentualnego zabezpieczenia kapitau na czarn godzin. Obecnie, moim zdaniem, naley mie co pomidzy tymi skrajnociami. Ja zota mam 25 w portfelu, planuj zwikszy do 30. Kolejna sprawa to zaleno udziau zota od rozmiaru portfela. Moim zdaniem, jak masz mniej ni 10 000 z . to daruj sobie kupowanie jakichkolwiek iloci zota, i zdecyduj si w to miejsce na srebro. Oczywicie zakadam przy tym, e masz zbudowany ju fundusz awaryjny w postaci rodkw na oszczdnociowym koncie zotwkowym jak nie, to to powinno by Twoim priorytetowym celem finansowym. I to by byo na tyle. Wydaje mi si, e poruszyem wszystkie podstawowe zagadnienia zwizane z kupnem zota. Pamitaj jednak, e nie jestem adnym doradc, i wszystkie decyzje podejmujesz na wasn odpowiedzialno. Zapraszam do komentowania Tu znowu Micha. Jeli masz jakiekolwiek pytania dotyczce inwestowania w metale szlachetne, to masz najlepsz okazj aby je zada w komentarzach. Sam te mam kilka pyta do Rafaa i innych osb, ktre obracaj zotem. A jeli podoba Ci si ten artyku, to mam do Ciebie prob o spenienie przynajmniej jednego punktu z poniszej listy: Kliknij Lubi to w boxie Facebooka po lewej stronie bloga. Jeli jeszcze nie subskrybujesz newslettera mojego bloga, to prosz rozwa zapisanie si na niego (formularz rejestracji znajdziesz poniej artykuu). Jeli sdzisz, e wiedza przedstawiona w tym artykule moe si przyda Twoim znajomych, to prosz koniecznie przelij im link do tego artykuu . A jeli masz dobre dodatkowe porady dotyczce inwestowania w zoto, to prosz podziel si t wiedz w komentarzu . Finansowy ninja - podrcznik finansw osobistych Mona ju zamawia moj ksik Finansowy ninja . To ponad 540 stron praktycznej wiedzy o oszczdzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, ktre pomog Ci zosta prawdziwym finansowym ninja i osign bezpieczestwo finansowe. Przewodnik po finansach osobistych, ktry kady powinien przeczyta jeszcze w szkole. Podoba Ci si ten artyku Jeli tak, to zarejestruj si aby otrzymywa powiadomienia o nowych artykuach o oszczdzaniu pienidzy. Nie ujawni nikomu Twojego adresu Hmm, wida obrt zotem te nie naley do najprostszych. kupi jest jeszcze gdzie 8211 ale sprzeda. Co jeeli cena zota wzronie atrakcyjnie a ja nie mam na to zoto zbytu Szukam dwa tygodnie a ta atrakcyjna cena spadnie i nici z korzyci. Przynajmniej tak to wyglda z opisu w artykule. To ja ju wol chyba jednak te fundusze 8211 wykresw do obserwowania na pewno jest wicej, ale sprzeda jest o niebo prostsza To prawda 8211 jeeli chcesz spekulowa w krtkich terminach to zoto fizyczne nie jest warte takiej fatygi. O ile wiem to mona spekulowa na zocie na forexie, ale si na tym nie znam i dlatego wol si nie wypowiadac. S dealerzy ktrzy gwarantuj odkupienie po aktualnej cenie spot, oczywicie bior przy tym mar. Zoto sprzedasz zawsze, nawet gdyby nastpia totalna degeneracja cywilizacji to zoto bdzie miao swoj warto. Tysice lat temu nie byo telewizorw, broni palnej, internetu itd. a zoto byo rwnie cenne. Bo zawsze znajd si osoby, ktre bd chciay je posiada, a w czasach kiedy banknot przestanie istnie np. podczas wojny, zoto jest najbardziej rozpoznawalnym i jednym z trwalszych rodkw patniczych. Nie martw si czy sprzeda zoto, tylko skd wzi na nie pienidze. Myl, e najlepszy rozwizaniem jest budowa cay swj portfel w oparciu o ten kruszec. Wtedy odkadamy zysk na bok i martwimy si wycznie popytem (a ten bdzie zawsze to akurat jest historycznie udowodnione). Zainwestujemy w zoto 100 tys. z, a po 30 latach wycigniemy moe 80 tys. moe 100 tys. a moe wicej. W kadym razie za 1 gram zota dzi kupisz 80 bochenkw chleba i tyle samo za 30 lat. W przypadku posiadania portfela w walucie, dzi woysz tam 100 tys. z za 30 lat moesz nie mie nic (bo na zysk bym nie liczy, procent na koncie ledwo radzi sobie z inflacj, a przecie s jeszcze podatki). i tu kolego daje 100 racja.zoto byo jest i bdzie,jest takie przysowie 8222kto ma zoto ten ma pienidze8221 a pienidz to tylko papier ktry moe si spali,lub by niewanym rodkiem patniczym. No moim zdaniem fundusze to akurat gupi wybr dla laika. To jest nic innego jak gieda do tego nie masz fizycznie swojej inwestycji, tylko jaki zapis mieszny. Instytucja plajtuje 8211 Ty te. Jak kupisz sztabk to j masz i moesz j dysponowa. Sama sprzeda nie jest problemem. Wikszo firm, ktre sprzedaj rwnie kupuj, sposb dziaania identyczny jak kantory 8211 sam zaopatruje si poprzez Mennica Staropolska czasami mona znale w sieci super oferty, ale akurat jeli chodzi o tego rodzaju inwestycje wol raczej podchodzi do tematu bardziej bezpiecznie. Masz racj oprcz jednego szczegu- 8222Instytucja plajtuje -Ty te8221- bank, fundusz itd. nie jest wacicielem Twojego rejestru funduszy. Tzn Twoja kasa jest przelana na konto, do ktrego bank nie ma dostpu i moe jedynie wydawa dyspozycj jej inwestowania na zasadach okrelonych w prospekcie emisyjnym. Poza tym warto funduszu inwestycyjnego nie jest wasnoci banku W odrnieniu od lokaty (pomijam gwarancje BFG). Natomiast pozostaje faktem, e caa gieda, fundusze itp itd to tylko umowa zapisana w internecie w bitach. W wypadku koca internetu, koca prdu, pocztku Putina wszystko idzie si pa,a 8222dentelmeska umowa8221 jest pierwsz ofiar 8222nadzwyczajnych okolicznoci8221. Pytanie czy artyku na czasie skoro od p roku ceny zota spadaj Zoto raczej traktuje si jako dugotermin inwestycj. Ok, masz racje8230.:) Nemo Jak kto kupi w 1980 zoto za zotwki to zrobi po 20 latach interes zycia, bo za papierki z Waryskim mg co najwyej lizaka kupi. A e w dolarach nie zarobi No nie zarobi, po kolejnych 10 latach odbi to z zyskiem. Zreszt napisaem wyraxnie 8211 zoto si kupuje na czas recesji, a nie koniunktury jak to byo w latach 90-tych. Kaasznikow, wiadro naboi, skrzynka konserw, ramka fajek i worek zota8230 no i kobieta 8211 Apokalipsa nie straszna Zoto moim zdaniem jest takim zabezpieczeniem na cikie czasy, zawsze warto cz oszczdnoci przeznacza na kruszce i po jakim czasie uzbiera si pokana ilo, ktra jest zawsze stabilniejsza od papierkw ktrymi mona sobie cyklicznie co kilkadziesit lat popali w piecu, albo podetrze8230 nie ycz tego sobie ani nikomu innemu, ale tak bywao i tak kiedy pewnie jeszcze bdzie niestety. Zoto jest atwo podda obrbce i ma walory artystyczne, nie bez kozery na przestrzeni lat byo rodkiem patniczym, ktre sobie ludzie sami wybierali gdy im nie narzucano konkretnej waluty. Ale ludzie sobie rne rodki brali. W Abysynii bya to sl, w Szkocji gwodzie, w Azji stalowe kocwki od motyki towar to towar (w przeciwiestwie do pienidza finducjarnego), za nim zawsze si kryje warto mniejsza lub wiksza. Zoto zawsze bdzie cenione i osobicie nie traktowabym tego jako gigantycznej inwestycji z duzym zwrotem. Od wikszych przychodw s ryzykowniejsze dziaania lub wymagajce nieco wicej wysiku ni kupno i sprzeda. Ale artyku przedni, zawsze mi brakowao zbitku wanych informacji na temat zota. Pozdrawiam Akurat dzisiaj ukaza si dobry artyku uzasadniajcy, dlaczego obecne spadki nie powinny nikogo przeraa (nawiasem mwic 8211 wanie gupot byoby kupowanie zota po plrocznym wzrocie): goldblog.pl201302zloto-i-srebro-spadaja-i-dlaczego-malo-mnie-to-interesuje wietny blog. I znw ciekawy wpis. Ale mam pytanie czy gospodarz sysza o projekcie zdecentralizowanej cyfrowej waluty bitcoin. I co o tym sdzisz. Pozdrawiam Robert Dzikuj O BitCoin syszaem, ale moja wiedza na ten temat jest mierna. Nie mam wyrobionej opinii. czy zechcesz podzieli si swoimi dowiadczeniami odnonie mieszkania, ktre nabye i jak rozumiem ju zbye Jeli chodzi o mnie czekam z niecierpliwoci- mam wrd znajmowych soby, ktre od wielu miesicy prbuj sprzeda mieszkaniadomy etc. czy faktycznie rynek jest a taki martwy moe to kwestia dobrej lokalizacji i elastycznego podejcia do klienta Jeszcze dwa sowa o BitCoin. Ten system pieniny narodzi si 4 lata temu w 8222czeluciach8221 internetu, a teraz coraz mielej wkracza do realnej gospodarki. Ostatnie informacje to: Witam, polec blog finansowy, ktory czytam: na-plus.blogspot201303papiez-turkson-brakujacym-ogniwem.html Obecnie artyku, ktry wspomina o projekcie pewnej nowej waluty. Poza tym 8211 do wszystkich: Rozwaasz lokowanie kasy w kruszec Poczytaj co to system fiat money 8211 system pienidza fiducjarnego i dlaczego upadnie. Poczytaj o druku pienidza na biblijn skal od kilku lat przez amerykaski FED i europejski EBC, poczytaj o wadach obecnego systemu bankowoci centralnej, poczytaj o rezerwach pastw i bankw centralnych w zocie, poczytaj o pienidzu pokrytym w zocie, upadku systemu z Bretton Wods, o obowizujcej dzisiaj rezerwie czstkowej w bankach i jej wadach, o ogarniajcym Europe i Usa socjalizmie, i kryzysie i nadchodzacycm upadku dotychczasowego modelu Europy i Usa, poczytaj o austriackiej szkole ekonomii (centrum im. adama smitha, instytu misesa), poczytaj o ryzyku hiperinflacji, poczytaj o kryzysie finansowym zapoczatkowanym w 2007r i jegoo spotgowanych powtrkach ktre nas czakaj. Nastpnie z automatu odpowiesz sobie: O HOLERA, MUSZ MIE ZOTO Bardzo dobry artyku, zawiera wiele wanych informacji dla tych, ktrzy chcieli by wanie w zoto zainwestowa co grosza. Gratuluj pomysu na blog, oby wicej tak ciekawych blogw byo Witam Pewien mdry czowiek o imieniu Malcom powiedzia przyszo naley do tych ktrzy buduj j dzi i jak pisa ksidz Bronisaw Bozowski nie ma przypadkw, s tylko znaki. Sugeruj by zobaczy co dzieje si dzi, potem wrci troch do historii ktra lubi si powtarza i wycign odpowiednie wnioski. Czy wane jest to e banki centralne kupiy najwicej zota od poowy wieku lub czy to, e kraje takie jak Chiny i Rosja skupuj zoto nie sprzedajc nic ze swego A moe to e USA broni teraz praw czowieka w krajach gdzie tego zota jest duo takich jak Libia Czy wane jest to e FED dodrukowuje pienidzy Dla mnie tak. Bo to s znaki. Jak si ma to do naszych pienidzy, e w Polsce w cigu 100 lat dokonano 6 razy dewaluacji pienidza, e adna waluta w Europie nie wytrzymaa 80lat Moe taki konkretny przykad z ostatnich lat. W jednym z komentarzy zapytano co by si stao gdybym w 1980 kupi zoto Zobaczmy od innej strony. Co by si stao gdybym nie kupi zota, ile warte byyby moje pienidze po 10 latach kiedy to w 1990roku inflacja wyniosa 600. Pamitacie wszyscy bylimy wtedy milionerami, i co z tego A pamitacie moe ile warte byy nasze pienidze ktre wpacalimy na ksieczki mieszkaniowe Uwaacie e te czasy nie nadejd To prosz przeanalizujcie sobie genez inflacji z 1990 roku. Poczytajcie co mwi niezalene autorytety ekonomii takie jak Peter Schiff, Robert Kiyosaki. Ja nie chc Pastwa przekonywa do zakupu zota mimo e je sprzedaj i nakaniam ludzi by je kupowali bo to mj zawd i pasja. Ja chc Pastwa ostrzec przed jakimkolwiek lokowaniem w papierowe ergo wirtualne wartoci. Dlaczego Choby Prosz pastwa i nieprawd jest e mielimy 4,4 inflacji w 2012 roku, jak podaje GUS. Na co dzisiaj wydaj Kowalscy swoje pienidze Czy na silniki do tramwajw, ruby okrtowe lub przegld pomp przemysowych Takie wanie towary i usugi wrzuca do koszyka inflacyjnego GUS z ktrymi Kowalscy nigdy nie bd mie do czynienia. Bo Kowalscy wydaj najwicej ze swojej pensji na jedzenie, odzienie, mieszkanie i transport. Wic przypatrzmy si inflacji tym towarom i usugom. Wedug Eurostatu w 2012 inflacja na ywno i napoje bezalkoholowe 24,2, odzie i obuwie 4,9, uytkowanie i noniki energii 21,3, alkohol i wyroby tytoniowe 6,1, transport 9,1. Ja tylko zapytam jak Pastwo sdzicie, z jakiego powodu nie podaje prawdziwej inflacji Odnonie funduszy inwestycyjnych ludziom nie majcym wiedzy stanowczo odradzam. Mog pomc si wycofa. Mam prawnikw ktrzy to potrafi. Panie Rafale moe przeoczyem, ale na wszelki wypadek dodam. Korzyci ze zota. Oczywicie polecam kupowa zoto inwestycyjne 999,99. W kadej iloci mona je sprzeda i kupi i ju od 100z. S firmy ktre to umoliwiaj. Za zoto nie pacimy podatku dochodowego. Polecam nie kupowa najtaszego zota bo i sprzedamy je sabo. Polecam zoto sprawdzone o jakoci good delivery. Jeli chcecie Pastwo deponowa to najlepiej w strefie wolnocowej w Szwajcarii. S takie moliwoci i to na kad kiesze. Depozyty srebra w Szwajcarii ktrego kupno te polecam s zwolnione z watu. Dlaczego Szwajcaria Kto deponuje i dlaczego w Szwajcarii Jeli zdeponujemy w Polsce i Unii do naszego zota maj ci sami dostp co wchodz na nasze konta. Nie wiem czy wiecie Pastwo e od stycznia jest zatrudnionych 20 wicej komornikw i powstaje taki urzd jak Unijny Komornik. Podam choby przykad z Woch gdzie kade wpacone 1000 euro trzeba udokumentowa. Gdzie jeli jedziesz lepszym samochodem Policja ma prawo ci zatrzyma i musisz udokumentowa e nie za ukradzione pienidze. Kto poleca tutaj TFI bo maj gwarancj tak jak banki. To powiem tak: 1. wedug ustawy o funduszach inwestycyjnych art. 89 p.4 z 2004 jeli w cigu 2 tygodni do funduszu po pienidze zgosi si 10 ludzi to taki fundusz moe zablokowa wypat pienidzy do 6 miesicy co si zdayo ju 2 razy w Polsce. A co wtedy gdy przyjdzie recesja i ludzie rusz wycofa swoje pienidze by ochroni je choby przed wejciem do Euro. Ile stracisz majc pienidze zamroone w TFI jeli przyjmieny walut Euro 2. BFG czyli bankowy fundusz gwarancyjny ktry obiecuje nam zwrot pienidzy dysponuje aktywani na sum 7,4mld zotych podczas gdy depozyty gospodarstw domowych przekroczyy 485 mld zotych. Wic lepiej go nie sprwadza. Natomiast jeli masz zoto to jest prawdziwa warto, namacalna nie tak jak pienidz zmienna. Kto mwi e zoto zmienia swoj wartoc. Nie. Zoto nie zmienia wartoci to pienidz traci na wartoci poniewa cigle go dodrukowuj. Zota jest ta sama ilo na wiecie i wynosi 161 tys. ton a to co jest wydobywane(2500ton rocznie) idzie na bierzce potrzeby. Jeli ma kto jaki patent na zwikszenie iloci zota to prosz o kontakt ). Podam przykad e zoto nie traci na wartoci. W czasach Chrystusa za uncj zota mona byo uszy tunik. 100 lat temu uszycie garnituru w Londynie pacie uncj zota. Jeli dzisiaj bdziesz chcia uszy dobry garnitur rwnie zapacisz uncj. A pienidz. Dolar od 1971 kiedy to zniesiono partytet zota straci na wartoci 96 to znaczy e mona za niego tyle mniej kupi. Dolar jest wykorzystywany w 70 przez gospodark wiatow dlatego kada waluta rwnie traci na watroci. A co z euro Do 2012 jego sia nabywcza ograniczya si o 72. Jako, e przymierzam si ostatnio do zakupu wikszej iloci zota, moj uwag zwrci aspekt sprzeday kruszcu (c, kiedy pewnie bd chcia je sprzeda). Zauwayem, e np. Mennica Pastwowa gwarantuje skup zakupionego u nich zota minus 2 prowizji ( inwestycje.mennica.pluslugigwarancja-odkupienia ). Tu pytanie 8211 czy jest to tylko ich dobra wola, czy te s jakie regulacje prawne w tej kwestii Troch dziwi mnie fakt tak niskiej prowizji przy sprzeday. To nie jest Mennica Pastwowa tylko zwyka firma o nazwie Mennica Polska. Skupuj zoto tak jak wiele rnych firm. wato z takim pytaniem uda si do prywatnego doradcy finansowego np z open finance Wczesniej poruszylem kilka zagadnien, ktore warto przemyslec przed zainwestowaniem w zloto. Reasumujac: moim zdaniem, zakup zlota fizycznego ma sens, jesli ma na celu dlugo, bardzo dlugoterminowe gtgtzabezpieczenie sieltlt przed dewaluacja pieniadza (dolary, euro, zlotowki). Czyli nie jest to inwestycja w tradycyjnym znaczeniu 8211 z nastawieniem na zysk 8211 tylko bardziej polisa ubezpieczeniowa. No i jak to z polisami bywa 8211 jest to wydatek, ktory (jedynie potencjalnie) moze sie zwrocic. Z kolei, gdy ktos chce inwestowac w tradycyjnym tego slowa znaczeniu 8211 polecalbym obrot papierami wartosciowymi (akcje kopalni, rafinerii, ETF itp), na zasadach podobnych do obrotu akcjami quotzwyklychquot spolek. Witam. Nie do koca zgodzibym si ze zdaniem: 8222No i jak to z polisami bywa jest to wydatek, ktry (jedynie potencjalnie) moe si zwrci.8221 Zoto jest towarem skoczonym, ktry warto mia od zawsze i zawsze bdzie j mia. Zawsze moesz je wymieni na pienidze, jedzenie8230 w skrajnym wypadku nawet na ycie. Pienidz papierowy, obligacje to tylko substytut wartoci, ktry dzisiaj ma warto nabywcz tak, juto inn, a za rok adn. Za uncj zota (jak kto obrazowo to opisa) bye, jeste i zapewne bdziesz w stanie si ubra8230 Za 1000 PLN kupisz garnitur dzisiaj8230 ale za 10 lat owe 1000 PLN moe nie starczy na guzik do garnituru8230 Moim skromnym zdaniem zoto to wietna lokata kapitau, bezpieczna, pewna i z gwarantowanym zwrotem8230 ale nie patrzybym na ni jak na metod wzbogacenia si. a ju na pewno szybkiego wzbogacenia si. Ready Piszemy o tym samym. Fizyczne zloto mozna wymienic wtedy, kiedy potrzeba 8211 na chleb, na zycie 8211 czyli wlasnie taka polisa ubezpieczeniowa. Podobnie zreszta, jak 8211 ciagle jeszcze 8211 dolary (choc obecnie w mniejszym stopniu i nie wiadomo jak dlugo jeszcze). Zaleta jest tak, ze jak sie zakopie w ogrodku, to nie zardzewieje, robaki nie zjedza, urzad skarbowy nie opodatkuje, jesli zmieni sie wzor banknotw 8211 nie straci waznosci, oraz nie zdewaluuje w przypadku inflacji (choc polemizowalbym ze stwierdzeniem 8222Zoto jest towarem skoczonym, ktry warto mia od zawsze i gtgtzawsze bdzieltgtlokataltgtabsolutnosciltlt gwarancji zwrotu 8211 jestem gotowy dyskutowac). Jesli spojrzysz na wykres cen zlota np gold.orginvestmentstatisticsgoldpricechart (maksymalny zakres) to zobaczysz trzy charakterystyczne maksima w okolicy roku 1975, 1980 i 2011 8211 latach kryzysow gospodarczo- politycznych, charakteryzujacych sie wielka niestabilnoscia waluty (dewaluacja) od tego wlasnie lokata w zloto mamoze ustrzec. Z kolei gdyby quotzainwestowacquot (albo trafniej 8211 quotulokowacquot) w zloto dlugoterminowo miedzy 1982 a 2002 8211 to zwrot bylby zerowy (lub negatywny, jesli wliczyc inflacje ilub spadek cen zlota w okresie 1997-2002 ), bo cena oscylowala w tym okresie wokol 380 (podczas gdy lokata w dolarach, na koncie oszczednosciowym, z umiarkowanym oprocentowaniem, powiedzmy 3.5 rocznie podwoilaby swoja wartosc. quot ale nie patrzybym na ni jak na metod wzbogacenia si. a ju na pewno szybkiego wzbogacenia si.quot 8211 do tego sugerowalem handel wlasnie papierami zlotymzlotnymizlotowymi (. ) a nie fizycznym zlotem, ktorym obrot jest kosztowny i ryzykowny. jak zawsze, trzeba wybra dobry moment na kupno i dobry moment na sprzeda zota, dobrze jest te zna jaki dobry punkt, ktry zajmuje si skupem zota Zoto inwestycyjne byo, jest i bdzie dobr inwestycj zwaszcza, e nie pacimy podatku vat przy zakupie i 8222belki8221 przy sprzeday. Uwaam, e warto w nie inwestowa i skaniam si ku zakupom sztabek renomowa nych rafinerii. Koniecznie z certyfikatem good delivery, dziki ktremu s one rozpoznawalne na caym wiecie i w przypadku chci sprzeday nie bdzie z tym problemu. Teraz jest szczeglnie dobry czas na zakupy bo cena tego kruszcu jest niska i z czasem bdzie rosa. Polecam systematyczne zakupy nawet niewielkich iloci zota bo budujemy sobie kapita a w przypadku waha kursowych cena zakupu nam si urednia. Pozdrawiam, Jacek Pastuszko witam Pytanko 8211 czy w momencie zakupu zota musze zapaci podatek 2 cywilnoprawny od wartosci zota jak nabyam. W zoto si nie inwestuje, to potoczna nazwa8230. oszczdzanie, w zocie si oszczdza. mimo fajnego blogu bd precyzyjny8230 o lokacie bankowej tez ludzie mwi depozyt8230. a nim nie jest. zoto to pienidz czy powiesz czy warto inwestowa w zotwki Jestem mocno zainteresowana inwestycja w zloto. Mieszkam w Emiratach Arabskich. Chcialabym kupic tu monety lub uncje. Z tego co orientowalam sie u dilerow (miejscowe markety zlotnicze) zloto,ktore sprzedaja ma 24 karaty. Nie wiem za bardzo jak to sie ma do naszych prob i jak mam miec pewnosc,ze to zloto,ktore kupie nie jest jakas podroba Chcialabym je sprzedac w Polsce za jakis czas. Czy bede musiala placic jakis dodatkowy podatek Bylabym wdzieczna za odpowiedz i ewentualne podpowiedzi na co uwazac. Temat umar a szkoda, bo mao jest informacji, mao ludzi wie gdzie kupi gdzie sprzeda itd Mega fajny i rewelacyjny artyku. Jasno i czytelnie przedstawiona prawdziwa wiedza. nie wiedza prowadzca do sprzeday czego tam ale prawdziwie wyjaniajca. Dzikuj autorom bo byo to mega przydatne. Bardzo fajny artyk, rzetelny i opisujcy prawd. Zoto jest surowcem ktry zawsze ma warto, nawet jak sie waha i ma sabszy okres (na czym gwnie zaleao swego czasu FED 8211 Bank Centralny w USA na pocztku lat 70) to si wybroni i wrci na dawne tory. Tym co szukaj i lubi wiadomoci o finansach polecam ksik 8222Wojna o pienidz8221 Songa Hongbinga s 4 tomy, ale warto. W dlugiej perspektywie na zlocie sie nigdy nie straci, a na pienidzu owszem. Jeeli kto odkada sobie oszczdnoci na emerytur, to na pewno warto cz rodkw wymieni na zoto. Witam, chciabym zainwestowa swoje oszczdnoci w zoto (te materialne). Przeszukaem blog, jednake znalazem odpowiedzi w sumie tylko w tym artykule, co bardzo uatwio mi ycie, za co dzikuj tylko mam pytania- strona podana w blogu (ceny-zlota.pl) jest nieaktywna. Jest jaki zamiennik obecnie Jak rozumie dealerow metali szlachetnych przez autora blogu- chodzi tu o rozne mennice Czy stricte od dolara amerykaskiego mona wyledzi kierunek notowa zota na rynkach, czy po czym jeszcze Ze wzgldu na obecny chaos spowodowany u naszych wschodnich sasiadow przez Rosj, to mona potraktowa to jako okazj do inwestycji. Witam, bardzo ciekawy artyku, prostym jzykiem napisany, krtko i zwile. Bardzo prosz o wicej, nie tylko o oszczdzaniu ale i o inwestowaniu. W kocu jak co si zaoszczdzi to trzeba to mdrze zainwestowa Witam mam pytanie czy warto kupywa sztabki 2g i 1 g w zocie np pamp poniewa na uncj czyst nie mog sobie pozwoli wic mam zamiar systematycznie 1 g 2 g kupowa co pan na to uwaa Prosz o odpowiedz Sztabki mniejsze ni 20 gramw nie maj sensu. Lepiej odkada na koncie oszczdnociowym i potem kupi 20 gramow ni rozdrabnia si na mae sztabki. Zoto jest dobr inwestycj. A powiedz mi, czy inwestowanie w nieruchomoci w Polsce jest jeszcze opacaln inwestycj Nie wiem czy warto teraz zainwestowa wanie w mieszkania ale si nad tym zastanawiam. Na zocie si znasz, to moe i w tym co pomoesz Chodzi mi konkretnie o zakup nieruchomoci pod wynajem. Pozdrawiam Hej 8211 bardzo dobry artyku. Idealny dla kogo, kto chce zacz poszukiwa informacji o inwestycjach w zoto i zacz zdobywa wiedz na ten temat. Dobrze bdzie promowa edukacj z tego rodzaju inwestycji 8211 niech ronie nam pokolenie wiadomy rentierw PS 8211 z jednym tylko si nie zgodz: 8222nigdy nie kupuj w dostawie terminowej8221. Masz racj 8211 dostawca obraca wtedy pienidzmi klienta i nic mu nie musi paci. Z drugiej strony 8211 rnica w cenie z dostaw np. 45 dniow (w praktyce ok. 25-30 dni, jeli klient si zainteresuje i pomolestuje dostawc) to adnych par zotych (np: sztabka inwestycyjne PAMP: cena natychmiastowa 3135, w dostawie 45 dni 8211 3083 50 pln rnicy). Liczc procentowo to zysk za te 45 dni wychodzi cakiem przyzwoity (szczeglnie dla kogo, kto jeszcze na rynkach inwestycyjnych zbw nie zjad). A ja mam takie pytanie mam 2 chrzesnice sa to moje oczka w glowie sa jeszcze male ale czas pomyslec o tym zeby cos odlozyc na ich chwile zyciowe w ktorych daje sie rozne prezenty czy nawet pomaga wstapic w dorosle zycie ale wiadome glownie sa to komunie,18tka,slub sa to okresy kiedy daje sie zazwyczaj kakretne prezenty lub daje kase sam nigdy nic nie dostawalem a wiec pomyslalem ze czas zaczac odkladac kase bo bedzie ciezko tak z jednej pensji np dac 2 czy 5 tys. zl a tym bardziej ze te okazje dopiero beda za dobre pare lat a wiec jak dzis odloze 1000zl to za 10lat czy 20lat te 1000zl teoretycznie nie bedzie nic warte a wiec czy np kupno nie duzych sztabek zlota np. 1gr ,5gr. 10gr ale kilku czy bedzie to dobra inwestycja nie licze by na tym zarobic lecz jedynie zatymacz wartosc zl bo sam pamietam jak w 2005 zarabialem 600zl a po 10latach te 600zl to prawie nic nie warte a wiec poradzcie czy jest to dobry pomysl i w jakie wagowo warto sztabki inwestowac Odpowied troch spniona, ale moe komu jeszcze pomoe Generalnie to sztabki mniejsze ni 20 gramw naley traktowa bardziej w kategorii gadetw lub prezentw ni inwestycji jako takiej. Dopiero 20 gramowe i wiksze maj mniejsze narzuty i mona na nich w duszym terminie zarobi. Czyli zoto kupujemy fizycznie. Jeli jednak kto chciaby zrobi to internetowo 8222certyfikaty8221 to co wtedy 8230. Czemu uwaasz, e poniej 10 000z lepiej inwestowa w srebro Przy inwestycjach w zoto warto pamita, e u dilerw cena sprzeday jest wysza od ceny skupu, tak wic naprawd nie zarobimy gdy tylko cena zota wzronie, ale dopiero gdy cena skupu przekroczy cen sprzeday. A w ogle to tajny tekst. Troch za pno przeczytaem o terminie dostawy. Niestety u mnie 2 tygodnie. No zobaczymy, niby diler pewny8230 Witaj Z wielkim apetytem czytam Twojego bloga. wielkie dziki za t skarbnice informacji . Czy interesowae si moe tematem bursztynu Pozdrawiam Nie mam adnych dowiadcze z bursztynem. Warto si tym zainteresowa Witaj Michale, jak zawsze z przyjemnoci przeczytaam artyku Jeeli chodzi o tematyk inwestowania to jestem bardzo chtna na kolejne porcje wiedzy na Twojej stronie, cho warto by rozdzieli ten dzia od informacji na temat oszczdzania. Moim zdaniem idealnie byoby zaoy drug stron, bo jakby nie spojrze, kto z problemami finansowymi, szukajcy danych 8222jak oszczdza8221 moe si zniechci widzc na wstpie wpis o inwestycjach grubszej gotwki w zoto, skoro na t chwil ledwo wie koniec z kocem. My, stali czytelnicy wiemy, e Twoja strona jest obfita w wiedz zarwno dla zarabiajcych najnisz stawk jak i dla tych, ktrzy mog cieszy si pensj rzdu kilkunastu tysicy miesicznie, ale kto kto tu nigdy nie by nie ma o tym pojcia. Na koniec chciaam powiedzie, e robisz kawa fantastycznej roboty i mimo tego, i zarabiam niewiele (cho pracuj nad tym, aby to zmieni) to nauczyam si systematycznie odkada pienidze. Dziki Pozdrawiam Ci serdecznie Jak to mwi8230 gdy wszdzie woaj aby co kupowa8230 to najwyszy czas sprzedawa Dzikuj za artyku rozwaam zakup zota, oczekiwaem podstawowych wiadomoci na ten temat i je dostaem. Poza tym, podzielam pogld o inwestycji w zoto, myl e jest to dobra forma inwestowania w dzisiejszych czasach. Pozdrawiam Hej mam pytanko na stronie odnosnie kupna przy cenach sa podane procenty np 20 procent. Czy oznacza to e w tej np 110 uncji znajduje sie 20 procent czystego zota Nie wiem jak rozpoznac ile karatw lub jaka to prba oraz nie znak niektrych objasnien. znasz jakas dobra strone. haha, umiechnam si, jak przeczytaam o 8222oszoomie, co si dorwa do wadzy8221 Wydaje mi si, e niestety w Polsce teraz wanie jest ten czas, kiedy 10 procent w zocie na zabezpieczenie kapitau moe nie wystarczy, by spa spokojnie8230 Na szczcie z inwestycji alternatywnych to wanie zoto jest najpewniejsze, bo mennicy mona zaufa. Bardzo dzikuj za opublikowanie tego artykuu. Niezmiernie chciabym podzikowa za pomoc w wykonaniu pracy domowej. Pozdrawiam Krzysztof Woniak. Witam. wietny artyku dzikuj bardzo i dzikuj wszystkim ktrzy wyrazili swoje opinie w komentarzach. bo daj one do mylenia. Dojrzewam coraz bardziej do inwestycji w zoto. ale moja druga powka jest bardzo sceptyczna. Ona bardziej zapatruje si na walut (dolary i funty) co zaczyna by maym nieporozumieniem (brexit). Nale do grupy osb ktrych nie sta na kupno od razu. uncji zota. Na dzie dzisiejszy znalazem trzech dilerw zota. ktrzy oferuj tzw. program systematycznego gromadzenia zota. Jeden z nich proponuje systematyczne wpaty na uncj zota i po zgromadzeniu tej iloci otrzymam tak sztabk. Inny diler. za jednostk rozliczeniow uznaje sztabk 5g z moliwoci zamiany na sztabk innej wielkoci. Co w takim przypadku jest korzystniejsze i co pan Micha sdzi o takich programach. Pozdrawiam Wojtek Dodaj nowy komentarz
Stock-options-dihentikan-karyawan
Teknik-trading-forex-akurat