Skandal-forex-1992

Skandal-forex-1992

Nse-trading-chart-online
Pilihan saham nonstatutory-dan-amt
Stock-options-work


Online-trading-in-india-tutorial Moving-average-trading-strategies-pdf Options-trading-books-in-india Ion-trading-wall-street-systems Nama strategi perdagangan Sixers-trade-options

Akcyza na samochd. Jakie stawki w 2017 roku Data publikacji: 2016-11-03 08:48 Autor: (mm) TVN24x-news Im starszy pojazd, tym wikszy podatek. Od 1 stycznia 2017 roku maj obzizywa a 32 stawki akcyzy, najwysza z nich wyniesie 18664 z. Seni Na podstawie 100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z poacuten. Zm.) W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyz jest: - pierwsza sprzeda na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego Wczeniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wynika z tego, e akcyz objte s samochody osobowe rejestrowane po raz pierwszy w Polsce. Dotyczy ke zaroacutewno aut nowych, jak i sprowadzanych z zagranicy. Obecnie obowizuj dwie stawki podatku akcyzowego: 3,1 wartoci pojazdu dla samochodoacutew o pojemnoci silnikoacutew lakukan 2,0 l i 18,6 dla pojazdoacutew o pojemnoci silnikoacutew powyej 2.0 l. W poowie listopada projektem zajmie si Senat, aee przepisy maj obizizywa ju od 1 stycznia 2017 roku. Podstaw opodatkowania nie bdzie jak do tej pory, warto auta, siluologi pojemno i rok produkcji oraz poziom spalania. Tym samym preferowane bd samochody nowsze. W sumie obowizywa maj 32 stawki akcyzy. Bez zmian pozostaj regulacje kiedy bdziemy mieli obowizek zapaty akcyzy. Wprowadzonych ma zosta osiem kategorii pojemnoci silnika. Proponuje si te zroacutenicowa stawki akcyzy w czterech kategoriach wiekowych aut - najnisze dla aut wyprodukowanych w 2016 roku, sebuah najwysze dla pojazdoacutew wyprodukowanych w 2004 roku lub wczeniej. Kto zyska, kto straci Na nowych regulacjach zyskaj osoby kupujcy nowe auta luksusowe. Strac osoby szukajce 10-letniego pojazdu z silnikiem melakukan dwoacutech litroacutew pojemnoci. W takim przypadku zapac tysic zotych wicej. Zmiana stawek akcyzy w przypadku najpopularniejszych nowych samochodoacutew z silnikami o pojemnoci dwoacutech litroacutew nie wpynie znaczco na ich cen. Przykadowo w przypadku Volkswagen Golfa 2.0 TDI rocznik 2009 za 30 000 z, akcyza obecnie wynosi 930 z. Po zmianach akcyza ke wydatek 2076 z.Wielu z Apakah zapewne wie, e srebro w ujciu wartociowym stanowi najwiksz cz mojego portfela. Na temat zota napisano bardzo wiele, dziki czemu wiedza inwestorw jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Dla odmiany wok srebra naroso wiele mitw, w efekcie czego cz osb kupuje metal opierajc si na nie do koca jasnych przesankach. Czas zatem odwiey informacje na temat srebra. Metal przemysowy czy raczej monetarny Bardzo czsto srebro utosamia si z pienidzem. Ostatecznie kupujc moniton bulionowe mamy na nich wybity nomina. W praktyce jednak srebro oscyluje pomidzy metalem szlachetnym, seorang przemysowym. Na pewno nie jest jednak pienidzem. Owszem, w przeszoci srebro penio funkcj metalu monetarnego. Sytuacja zacza si jednak zmienia w latach 60-tych ubiegego wieku, kiedy to w efekcie eksplozji popytu przemysowego zapasy srebra zaczy drastycznie topnie. Obecnie, warto wszystkich dostpnych zapasw srebra oscyluje w okolicy 40 mld USD, czyli mniej ni EBC drukuje w cigu 2 tygodni. Od strony przemysowej srebro ma okoo 10 tys. Zastosowa, co plasuje je na drugim miejscu, zaraz po ropie naftowej. Srebro zuywamy w gwnie w elektronice saya medycynie. Przemys odpowiada obecnie za okoo 54 popytu i systematycznie ronie, gwnie w efekcie wzrostu zainteresowania panelami sonecznymi. Popyt inwestycyjny (sztabki, monety) odpowiada za okoo 25 caego popytu. Widzimy zatem, e wikszo popytu na srebro wcale nie pochodzi z sektora inwestycyjnego. Srebro bardzo czsto porwnuje si do zota. Owszem, ceny obu metali poruszaj si w tym samym kierunku. Rnica midzy metalami jest taka, e zota inwestycyjnego mamy ogromne iloci podczas, gdy srebra pod inwestycje jest jak na lekarstwo. Na wiecie mamy okoo 175 tys. Ton zota, z czego mniej wicej poowa ke zoto inwestycyjne w posiadaniu bankw centralnych, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorw indywidualnych. Przyjmijmy, e zota, ktre moe zmieni waciciela w zalenoci od upodoba inwestorw jest 90 tys. Ton, co przy dzisiejszej cenie odpowiada wartoci okoo 3,9 bln USD. Na rynku srebra sytuacja jest diametralnie inna. Wedug szacunkw silverinstitute.org srebra mamy okoo 2,3 mld uncji, wartego okoo 40 mld USD. Ile instytucji tyle rnych szacunkw, ale berutang 40 mld ma dla mnie sens zwaszcza, e w prywatnych rozmowach z Loomisem wielokrotnie syszaem, i ich oddzia w Kloten pod Zurichem posiada w depozycie metale warte okoo 4 mld USD, czyli 10 wiatowych zapasw. Masalah z dokadnym okreleniem ile mamy srebra inwestycyjnego jest taki, e wiele instytucji nie publikuje wiarygodnych danych. Poniej opublikowaem wykaz instytucji rzekomo posiadajcych powane zapasy srebra. Dwie najwiksze pozycje ke COMEX (kolor niebieski) oraz ETF SLV (kolor jasno-zielony). Jak dla mnie wiarygodno obu jest zerowa. Mona zatem domniemywa, e dostpnego metalu jest duo mniej ni wskazuj na to oficjalne dane. W 2010 roku, gdy Eric Sprott uruchamia ETF zabezpieczony w 100 metalem fizycznym potrzebowa a 9 miesicy, aby skupi z rynku srebro warte niecay 1 mld USD. Dziewi miesicy. Gwnym atutem srebra w mojej ocenie jest wanie pytki rynek, dziki czemu stosunkowo mungkin kapita jest w stanie doprowadzi do gwatownej zmiany ceny. Jeeli bercanda dengan niezrozumiae, przypomnijcie sobie co stao si zenenina. W pierwszym etapie cena wzrosa z 1 USD 30 USD. Gdy jednak zyska popularno, cena w krtkim czasie wzrosa z 30 USD do 1100 USD. Apakah tak gwatownych zmian mogo doj wycznie dlatego, e kapitalizacja wszystkich bitcoinw oscylowaa w szczytowym momencie na poziomie zaledwie kilku miliardw dolarw, co przy globalnych przepywach jest mniej ni bdem zaokrglenia. Niezalenie od tego czy srebro inwestycyjne warte jest 20 czy 40 mld USD bercanda dengan warto pomijalna pod wzgldem globalnych kapitaw inwestycyjnych. Dla porwnania Apple ma w gotwce okoo 200 mld USD, warto rynku obligacji oscyluje w okolicy 200 bln USD. Zwolennicy srebra bardzo czsto powouj si na historyczn relacj metali wynoszc 1:16, wieszczc docelowy powrt do takich poziomw. Mimo, saya ingin, e srebro ma lepsze perspektyly od zota untuk nie jestem seorang optymist takim. Jeeli jednak przeanalizujemy ostatnie 50 lat to okazuje si, e relacja zota do srebra oscylowaa pomidzy 16 a 100. Przez wikszo czasu jednak wahaa si w przedziale 40 - 80. W relacji ceny zota do srebra mamy kilka wanych poziomw, od ktrych uzaleniam decyzje inwestycyjne: A) powyej 70 - kupuj wycznie srebro b) pomidzy 45 - 70 kupuj zarwno zoto jak i srebro c) pomidzy 30 - 45 kupuj wycznie zoto d) poniej 30 - najprawdopodobniej zaczn pozbywa si srebra. Ceny historyczne vs ceny obecne Untuk, co dziao si z cenami rnych aktyww w przeszoci pozwala nam domniemywa czego moemy spodziewa si w przyszoci. Ze srebrem jest sepuluh masalah, e ostatnia prawdziwa hossa w metalach szlachetnych skoczya si w 1980, czyli prawie 4 dekady temu, kiedy to cena metalu signa 50 USD oz. Dzi cena oscyluje w okolicy 20 USD oz, czyli o 60 niej. Dzisiejsza warto dolara jest jednak zupenie inna ni 36 lat temu. Jak widzimy, aby srebro miao znale si na podobnych poziomach jak w roku 1980 jego cena musiaaby wzrosn co najmniej 7 razy (inflacja CPI). Apakah ciekawych wnioskw moemy mengambil doj jeeli zestawimy ze sob cen srebra z najbardziej popularnym indeksem akcji (Dow Jones). Srebro dzi nie jest na pewno tak tanie wzgldem akcji jak byo w 2001 roku, ale jego cena jest nadal bardzo atrakcyjna. Aby osign wartoci zblione do tych z 1980 roku, cena srebra musiaaby wzrosn do 800 USD oz. Czy bercanda dengan mimisan Moim zdaniem nie. Jeeli jednak doszoby do 75 spadkw na rynku akcji w Amerika Serikat oraz rwnolegej baki na rynku metali szlachetnych windujcej ceny srebra do 240 USD oz, to relacja podobna jak w 1980 roku jest jak najbardziej moliwa. Aby ostudzi umysy niektrych inwestorw marzcych od cenach srebra bijcych w stratosfer musz Wam przypomnie, i bardzo wysokie ceny metalu z jakimi mielimy do czynienia w 1980 roku byy efektem zdominowania rynku przez Braci Hunt, o czym pisaem w artykule Bracia Hunt - lekcja historii. Co wicej, w roku 1980 srebro nie byo tak powszechnie wykorzystywane w przemyle jak dzi. Lobby przemysowe jest bardzo silne i zrobi wiele, aby powstrzyma nadmierny wzrost ceny. Na niskiej cenie srebra jak saya zota zaley mengambil bankom centralnym, ktre utrzymujc ceny metali w ryzach maskuj procedir niszczenia papierowych walut. Innymi sowy dzi mamy zupenie inne otoczenie ni przed 4 dekadami. Zmienno na rynku srebra Srebro w przeciwiestwie melakukan zota jest metalem bardzo zmiennym. Przywyko si mwi, e jeeli cena zota ronie o 10, cena srebra ronie w tym czasie o 20-25. Relacja ta jednak dziaa w www. Midzy padziernikiem 2008, sebuah kwietniem 2011 cena zota wzrosa o 150. W analogicznym okresie cena srebra wzrosa o 420. Dla przypomnienia, mwimy o okresie zaledwie 2,5 roku. Pewne otrzewienie przynosi sytuacja z okresu 2011 - 2015, kiedy to cena zota spada o 45. W tym czasie cena srebra spada o astronomiczne 72. Tak zmienny jest rynek srebra i jeeli ktokolwiek nie jest w stanie sobie mentalnie z tym poradzi, absolutnie nie powinien bra Pod uwag tego typu inwestycji. W formie alternantiwy doskonale sprawdzi si zoto. O ile w przypadku zota bior pod uwag wycznie zakupy popularnych monet bulionowych, o tyle w przypadku srebra dopuszczam wyjtek mungkin. Jeeli kupujemy srebro w normalnych ilociach to uwaam, e powinnimy decydowa si na tuby (20 lub 25 monet jednouncjowych) czy masterboxy (500 monet jednouncjowych). W tej formie bdzie nam duo atwiej sprzeda je w przyszoci, sebuah przy okazji ze wzgldu na vat-mar monety moemy zazwyczaj kupi taniej ni sztabki. Wyjtkiem, o ktrym wspomniaem jest zakup srebra bez VAT lokowanego w magazynach bezcowych. W tym przypadku sztabki s znacznie tasze, ale tego typu operacje przeprowadza si z kapitaem powyej 300 tys PLN. Myl, e ju teraz wiecie czemu srebro w moim portfelu zajmuje najwiksz pozycj. Mimo, aku mam przeciwko sobie banki centralne ke uwaam, e logam sepuluh na przestrzeni kolejnych lat dostarczy wicej ni przyzwoitych zyskw. Absolutnie nie licz na srebro po 500 USD jak zapowiada ke Max Keizer, przynajmniej nie bez hiperinflacji, ale 100 USD jest poziomem jak najbardziej realnym. Srebro obok zota posiada dodatkowy, bardzo wany atut, o ktrym nie wspomniaem wczeniej. Mona je przechowywa poza systemem, dziki czemu bez wikszych problemw moemy przej przez potencjalne konsekwencje resetu dugw oraz zawirowa w systemie bankowym. Martinek W 2015 ok 16 produkcji ke Silver Scrap, saya oleh najniszy wskanik od 1992. Wskanik sepuluh spada bo odzysk na skale przemysowa prowadzi sie przede wszystkim z przemysu fotograficznego i filmowego. Sebuah film mona powiedzie wypierany jest przez cyfr. Dodam kilka slow o rynku granulatu 999,9 gdy srebro chodzio po ok 50-60zl oz granulatu w Polsce byo od ch. Saya cena bya spot -5-10 (plus pp). Od tego roku aby kupi granulat w powanej firmie to naley zapisa sie na list oczekujcych i czeka. Dyskontu od spot mengambil ju nie ma, Pytanie na dzi: kto zasysa biay metal (czy to nie przypadkiem wizyta Xi w Polsce i podpisany stos umw doprowadzi do powstania miejsca dla duego kupca) Produkcja si nie zmienia, popyt przemysowy (bizu) tez raczej bez Zmian a materiau na rynku mao Pedagang melakukan trafnie okreli rasio co i kiedy robi ze Au i Ag. Untuk strategi na cay ludzki ywot dla cierpliwego inwestora. Wydrukowa i czeka na moment. Dobry artyk Ostatnio modyfikowany: 2016-09-27 22:03 Iklan debata - kompletnie si nie zgadzam. Erystyka cokolwiek, obie strony wstawiay sobie klasyczne zagrywki, natomiast ke Hilary kilkukrotnie padaa isnych uwagach (vide fragment o przestpczoci w drugiej sekcji oraz swoj rol w procesie negocjowania dealu z Iranem w czci trzeciej debaty). Trump okaza si przygotowany lepiej od prowadzcego kiedy poruszyli temat NYC. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 08:20 Mam okazj kupi nieruchomo (lokal - rozszerzenie dziaalnoci) finansowan poyczk 2,9 w skali roku, oprocentowanie STAE na 5 lat. Co o tym sdzicie. Lokal saya tidak kupi tylko pytanie czy lepiej za gotwk czy zakadajc inflacj i podniesienie stp proc. Wzi kredyt o staym oprocentowaniu Jeeli z niewydanej gotwki wycigniesz wicej ni 2,9 untuk bie kredyt na 5 lat. Ale tylko na 5 lat. Przeczytaj dokadnie umow czy nie ma punktu np. E jak WIBOR przekroczy 4,8 sampai ju nie jest 2,9. Bodek Dlatego potrzebna jest likwidacja gotwki przed t operacj lub zaraz po, o czym pisze nasz gospodarz domu. Nic untuk nie da, ludzie w takiej sytuacji porzucaj zajcia, przestaj chodzi do pracy, id na chorobowe albo w pracy nie wykonuj zada. Po prostu czym paca taka praca. Przedsibiorcy natychmiast renegocjuj kwesti to jakim deputatem pac i mamy sekarang - niezalen od BC walut w krystalizacji. Martwy ko nie jedzie niezalenie od siy bata. SSJ Masalah byby wwczas, gdybymy z jednego punktu widzenia widzieli rn rzeczywisto :) Przyczyny napaci Szwedw na kontynent byy takie sama jak Rzeszy3.0 na reszt wiata. Po menenggelamkan bo si dao, obat penenang po si moliwo zaduania wyczerpaa. Warto poczyta literatur samych zainteresowanych jak to wygldao z ich strony i jakie tam byo cinienie w pnocnym imperium wannabe. Oni si po tych wojnach do dzi nie pozbierali. Aku nie chc wojowa Policzyli si e ich jest po prostu mao. Ronnie Kupuj z zerowym vatem. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 08:23 Na forum pojawia si wtek mleka na srebrnych monetach .Jakie jest Twoje zdanie na sepuluh temat. Czy moe mie untuk znaczcy wpyw na cen sprzeday. Czy Twoje monety cierpi na t chorob supermario Licie i ory kupiem poniewa zaleao mi na tych wzorach, seekor kangurw wtedy nie mieli. Supermario Trader zapewne przechowuje swoje zloto w magazynach bezclowych i nie widzial swoich monet i to samo bedzie sie pewnie dotyczyc tych co od niego kupia :) Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 08:47 nalot czy mleczny czy zoltawy nie ma znaczenia jesli to ma Byc wklad do pieca. A jesli ktos kupuje bulion w celu kolekcjonerskim to moze od razu to ogradowac w gcn i patrzec na orla przez szybke :) ps. Co ciekawe granulat nigmy nie zmienia malt Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 08:45 glupi Wiem ke co napisales, ale czy wtakim razie uwazasz ze pedagang ma ke cale swoje srebro zakopane kolo domu Nie bedziemy na sepuluh temat zbytnio dyskutowac bo ke blahostka, Ale jestem ciekaw jak Ty untuk widzisz. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 08:51 ja mam ju z 5 lat monety i nie widz problemu z biaym nalotem kto oleh tam srebro krad: DZ czysto praktycznego punktu widzenia, lepiej kupi boxtub jednej (wzgldnie rozpoznawalnej, chociaby muzykw) monety czy X monet rnych wzorw Tak, wiem e potencjalne wahania kosztu nabycia (rne ceny, niedostpno, dostawakoszty odbioru), ale to w tej chwili dla mnie pomijalne zmienne, przede wszystkim interesuje mnie jak wyglda upynnienie (moe tak samo). Zaartowabym, e moe to nie srebro, ale to nie jest dobra pora na to -) EDIT: drugie pytanie. Jak wyglda prognoza rozjazdu papieru z fizykiem dla srebra, jakie jest prawdopodobiestwo, e sprawy potocz si jak ze zotem (gdzie relokacja assets z innych rynkw jak akcjeobligikontrakty poszy w zdecydowanej wikszoci w papier a fizyk jest pozyskiwany OTC Chiny, Indie albo projekcj siy jak na ME I U). EDIT 2: Czysta spekulacja ale ciekawy jestem opinii: czy ktokolwiek z Apakah zakada (), e rzdy zrobi numer w stylu renegocjacji wyceny monet z przelicznika oz na nomina wyraony na rewersie Tak, rozumiem, e od razu zawirowaoby si przy wycenie sztab itp. Ale po prawdzie - jak wielu prywatnych posiadaczy trzyma sztaby w proporcji do tych z monetami Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 09:55 3r3 Wspominae swego czasu o blaszce miedzianej i innych wyrobach do lutowania. Nie mam rozeznania w rynku. Jakie konkretnie produk dla przemysu, na ktre jest zawsze popyt proponujesz Podaj konkrety. Deckard Sredni koszt wydobycia uncji zlota wynosi chyba 1300 USD. Kto bedzie wydobywac gwe nagle zostanie zmuszony do sprzedawania uncji po 50 USD Untuk samo bedzie ze srebrem, chociaz na zlocie latwiej o taki myk. Rozwiazanie problemu mlecznych nalotow (link przykladowy, chodzi o produkt, w zwiazku z tym prosba do admina o nieusuwanie linka, bo to nie spam): muenzlandZubehoer-fuer-MuenzenReinigung-und-PflegeReinigungsbad-fuer-Silbermuenzen :: 100.html Jesli zas chodzi O PPN, untuk melakukan Niemiec nie jest tak daleko. P Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 10:26 Maksior Gdzie masz nimy bez VATu srebro Sprawdzaem silber-corner.dede1-Oz-Silber-Kaenguru-2016- cena jak w Polsce. Celowo pisz o prywatnych (w znaczeniu ulica i pomijalni) saya monetach. Zoto w vaults to inna bajka, nie sdz aby US czy BoE wybiy sobie z rki lewar na tych, ktrzy oddali na przechowanie. Inna rzecz, zabawna sprawa z mierzeniem kosztw inwestycji w walucie, ktra traci na wartoci: D Tidak, saya patrz grecja, gdzie obliguj obywateli lakukan skadania sprawozda majtkowych bardziej szczegowych ni ich wasna kasta politykierw. Odnosnie perspektyw w ujciu technicznym wyglda to tak: stooq.plqsxauxagampc30yamptcampalnampb1 Na wykresie kwartalnym XAUXAG zarysowuje sie wyrana formacja mota (3 dni do konca kwartau). Jeli nic sie nie zmieni lakukan pitku ke mamy bardzo silne wskazanie, e srebro stanieje w stos do zota. Potguje untuk wykres XAGUSD kwartalny, gdzie mamy spadajc gwiazd. Spjrzmy teraz na wykres dzienny. XAUXAG porusza sie wyranym kanaem i jest na jego grnej krawdzi - czy w pitek bdzie wyjcie gr Po drodze mamy dane odnonie zapasw ropy i bezrobocia w USA. Jeli bezrobocie dalej spadnie (sebuah spadnie bo ke sepuluh czas w roku) ke dolar sona umocni dokadajc presji na cene srebra. Patrz na laporan COT. Mali zapakowani w panjang, iklan zapakowani w pendek. Moja opinia: czekaj na grudzie potem kupuj. Niewidzialna rka wolnego rynku w praktyce: Deckard Jezeli chodzi o prywatnych untuk juz sam przymus ze strony panstwa bedzie oznaczac strate posiadaczny zlotasrebra. Napewno obowiazkowa sprzedaz bedzie po niekorzystnych stawkach. Jezeli stawka bedzie rowna temu co na nominale, to juz chyba nie bedzie mozna tego nazwac sprzedaza :) Dlatego musisz kupowac anonimowo. Dav1 z tym anonimowymi zakupami to te nie ma co przesadza :) ja kupuje oficjalnie, jak co mam dokumenty nabycia (jakby poszo w jedn stron) a jak trzeba bdzie ukry co nieco to proste nie mam nic. Smutni panowie mog mi skoczy kupowaem za kas opodatkowan a nie mam to nie mam, zgubiem, zakopaem w lesie i nie mog znale. Cokolwiek. W kocu jak bdzie zakaz handlu ke niewane skd je wykopiesz, masz to pohandlujesz na melinie a jak bdzie handel tylko metalem na ktry masz dokument oficjalnego nabycia Widocznie ciagna ceny w gore, zeby arbitrazu nie bylo - w Niemczech nie ma VAT-u na srebrne monety , Jest tylko tzw. Differenzbesteuerung, czyli opodatkowanie roznicy cen kupnasprzedazy w uproszczeniu. Ciekawy jestem czy Dua prognozy sie sprawdza (np. Wzrost ceny o 100-300), bo jak sam zauwazyles rynek jest sterowany, a na braciach Hunt pokazano jaki los czeka kogos, kto sprobuje cos zmienic. Trzeba tu liczyc chyba na kogos spoza ukladu USA - Europa. Smutni panowie nie beda sie grzecznie pytac. Beda wyrywac paznokcie aku robic inne brzydkie rzeczy. Najmilsza z nich moze byc przekopanie Twojego ogrodka lub zrywanie podlog. Czy jestes w stanie przetrwac takie rzeczy Najlepiej nie figurowac na zadnej liscie dzis, ale to chyba niemozliwe. Mam pytanie melakukan Trader21. Wydaje mi sie ze, w nie odleglej przyszlosci dobra okazja do zysku bedzie gra na spadki dla SampP 500 lub DJI. Czy mogbys polecici jakies EFT-y ktore realizowalyby taka strategie Moe pytanie jest gupie, ale jestem nowy w temacie. Piszesz, e lepiej kupowa zote monety ni sztabki. Dlaczego Cena monet liczc na gram zota jest duo wysza ni cena w przypadku sztabek. Czy przy ewentualnej odsprzeday ta rnica si utrzyma Z czego wynika wysoka cena monet przewyszajca znacznie warto zota w nich zawartego Pytanie dotyczy maych monet o wadze uamka uncji (1g, 120uncji, 110uncji) Ostatnio modyfikowany: 2016-09-28 14:55 Te info pomog Co niektrym oceni sytuacje PLN, w kontekcie ewentualnych inwestycji w srebro, zreszt w zoto rwnie: Tak jak pisali Ci inni, jeeli opierasz si na tym co widnieje w ksigach to tylko pogratulowa. Jak chcesz pozna rzeczywisty koszt albo skorzystaj z kwartalnikw albo id do kogokolwiek kto budowa dom. Zazwyczaj robi ke pierwszy raz wic jest duo bdw wic 30 wicej ni zakada a aku tak wychodzi duo mniej ni untuk co ty przedstawiasz. Mimo kryzysw, subprime, niewolnikw frankowiczw i oleh moe w nieodlegej przyszoci niewolnikw RNS czy wysokich stp procentowych NBP ludzie dalej s jelonkami. Czsto na siowni syszaem lemingw ktrzy gadali o mieszkaniach i teksty typu: poycz jeszcze od mamy 10tys. Z i bd miaa na wkad wasny, mog dosta kredyt na zakup tego mieszkania bo w banku wyliczyli mi e mam zdolno. Rce opadaj. Nawet nie podchodz, nie wtrcam si. Tylko z umiechem (wiem e to brutalne) mocniej pakuj bo wiem, e po prostu za gupot si paci, innis zapac. Selekcja naturalna. Przejrzyjcie sobie dla funu niektre licytacje komornicze. Zakupy 2007-2009 szczeglnie. Pacz saya zgrzytanie. Kto kupi nieruchomo za 500k z, teraz cznie z odsetkami jest dug w postaci 1,2mln zotych a nieruchomoc warta 400k. Takich KW jest mnstwo. W dobie niu demograficznego, masalah ludzi z wizaniem koca z kocem, socjalistycznych rzdw ktre teraz mamy i ktre bd najprawdopodobniej skutkoway podwyk stp eby przycignc inwestorw na carry trade w pniejszym terminie, masowa liczba mieszka ktre s oddawane, masowa liczba ogosze typu SPRZEDAM ktre wisz na Wieo wybudowanych kartonowych budynkach nie wry nic dobrego. Poza tym frankowicze, nieufno do systemu bankowego, sekarang program mieszkanie (akurat w niego nie wierz), koniec RNS (ludzi pac o 20-40 wicej, coraz wiksza liczba ludzi), koniec MDM, wkad 20 itd. Sabo untuk wyglda. Mieszkania s drogie, gupi ludzie. Taki mj nieobiektywny komentarz. Nieruchomosc jest tania jak wynajem moze dac 10 netto. Jezeli z wynajmu mozna wyciagnac max. 3 (mainkan chyba teraz norm) untuk taka nieruchomosc jest droga. Jezeli mowimy o nieruchomoscia w Polsce ogolnie ke chyba trzeba rozmawiac o tym co jest norm (czyli te 3), a nie o tych okazjach ktore mozna znalezc Gdy nieruchomosci beda tanie (ogolnie) untuk takie okazje beda dawac moze 20 zwrotu (strzelam). STB dokadnie. Zgadzam si. Arcadio, podjed do mnie na piwo powiem Ci co, gdzie masz kupi, gdzie szuka oszczdnoci a gdzie nigdy w yciu. Podam Ci namiary na rnych wykonawcw, gorszych ju dawno skreliem z listy pamici. Powiem Ci co i ile wyliczy saya wtedy zobaczysz, ile kosztuje metr swojego. STB Przejrzyjcie sobie dla funu niektre licytacje komornicze. Zakupy 2007-2009 szczeglnie. Pacz saya zgrzytanie. Kto kupi nieruchomo za 500k z, teraz cznie z odsetkami jest dug w postaci 1,2mln zotych a nieruchomoc warta 400k. Takich KW jest mnstwo. Trafie w punkt z danymi. Kredyt p miliona kita frankach (na zotwki) a teraz wg obecnego kursu 1.200 a obecna nieruchomo spokojnie -20 - obraz znajomych nie mwi, ile bdw, fuszerek i przekrtw robi pengembangka. Od pkajcych cian do zastanawiania si, czy w awie fundamentowej jest beton b7, b10, b15 czy moe kilo trocin Ostatnio modyfikowany: 2016-09-29 13:09 bufet chyl czoa nawet jeli budowle postawies z perusahaan mega sukces i kropka ale s re inwestorzy Jak jak myl o budowie pawilonu z mieszkaniem na gorze dla dziecka na przyszo to ju chory jestem ale mam dziak kupiona 15 lat temu, punkt si zrobi wiec moe bdzie pierwsz budow. Pozdrawiam srekal u mnie na osiedlu jak wystawiaj takie mieszkanie jak moje za 1800 ke w jeden dzie wynajte fakt wielokrotnie zaistniay (tez mi si drogo wydawalo) wiec 2 tys ke realna cena za 2 pokoje dobry standar z miejscami na auto zabezpieczenia, tidak ada ale to Forum ekonomiczne a nie kredytowe wiec mj bd mylaem e oczywiste e ekonomista posiada rezerw (maaf) rodzina 3 osobowa to tak jak ja niech kupi 40 metrw a nie 70 trzeba liczy siy na zamiary plus polizg chorob skok itd (tu wanie wiedz ekonomiczna pomaga) ltv Mam 0,6 bo co wpaciem w yciu nie skusilbym si na 105 (tidak ada wiem s tacy ale nie ja wiedz ekonomiczna pomaga) cena 4700 adna okazja kupiem od dewelopera negocjowane 2 tygodnie mwic kupie ale mnie nie sta wiec nie kupi i tak w kko az Dali taka cene za kupilem moi ssiedzi pacili za ke samo 40 ty wicej, co poradzic) co do wijen pekebun sowa wynajmowalem bo kasa zawsze w biznes nigdy nie byo na kupno mieszkania bo inwestycja bo okazja itd i mj kochany najemca z 800 z najmu jak Franek skoczy z 2 na 3,3 powiedzia teraz pacisz 1400 bo jak nie ke na ulic z 4 miesicznym dzieckiem (taka sama sytuacja jak z kredytem silna korelacja tak czy siak jak nie pacisz to na bruk) ogolnie ciki temat te nieruchomoci ale zarobi si da .. i jeszcze jedno bagam nie piszcie ze w warszawie bd nowe mieszkania na wasno po 1,5 tys za metr sprzedawa bo jeszcze duo ludzi uwierzy, niech kupuj ale szukaj okazji wpacajc cho 25 inwestycji z isnych rodkw niech maj zabezpieczenie 10- 15 w zocie Srebrze walucie itd i bdzie lepiej ni wtedy jak przyjdzie waciciel i powie byo 1, 5 na miesic a teraz 3 bo tak (gdzie kowalski musi cho spac) moje przemylenia odnonie zakupw z pierwszego wpisu odnosiy si do dziaek pawilonw i maych mieszka na wynajem (do Inwestorow) helvetia Wynajm za 700 euromiesicznie, opaty 150, zostaje 550. Cztery lata nie pac za wynajem (obecnie pac 450 euromiesic) -oszczdzam 21600 euro. Odrion Chyba ju kiedy pisae o funduszach zabezpieczonych fizycznym metalem. Czy poleciby PSLV.US (Sprott), czy moe ZSIL.SW (ZKB Silver) Rnica pewnie bdzie dotyczya czy lepiej mie ekspozycj na CHF czy USD ODP. Jedyne warte uwagi ETFy srebra ke Zurcher Kantonal Bank - ZKB (USD, EUR, CHF) oraz ETF Sprotta PSLV (USD) lub PHS (CAD). Jest bez znaczenia w jakiej walucie kupujesz. Jeeli cena metalu w USD nie ulegnie zmianie ale np USD umocni si o 10 w stosunku do CHF to ETF denominowany w szwajcarskiej walucie umocni si take o 10. Kupujc dowolny ETF zyskujesz ekspozycj na srebro w USD i bez znaczenia jest w jakiej walucie bercanda di denominowany . Inwestorpl Wspominae, e wiedz czerpiesz gwnie z patnych raportw. Czy jest szansa, eby zdoby rdo informacji od Ciebie ODP. Prosz bardzo: Pernamentnie: Agorafinancial - James Rickards Nomi Prins GloomDoomBoom Report - Mark Faber Golden Jackass - Jim Wille GEAB Peramal Internasional Cyklicznie: Casey Research - Adonan Casey Sovereignman - Simon Black TrendsJournal - Gerald Celente supermario Na forum pojawia si wtek mleka na srebrnych monetach (Biay nalot na monetach). Jakie bercanda Twoje zdanie na sepuluh temat. Czy moe mie untuk znaczcy wpyw na cen sprzeday. Czy Twoje monety cierpi na t chorob ODP. Moje monety nie cierpi na t chorob :-) Dzieje si tak gdy kupujc np. Masterboxa nie wycigam wszyskich monet lecz kilka sztuk z 1 tuby celem weryfikacji. Nigdy nie dotykam ich goymi rkoma. Reszta monet pozostaje szczelnie zamknita. Axl140 Wydaje mi si e w nie odlegej przyszoci dobr okazj do zysku bdzie gra na spadki dla SampP 500 lub DJI. Czy mgby poleci jakie EFT-y ktre realizowayby tak Strategi ODP. Zamiast shortowa cay rynek wol skupi si na najdroszych aktywach jak REITY w USA czy Russell 2000 (mae spki). Najrozsdniej cenowo wychodzi ich shortowanie przez CFD na IWM oraz SPG o czym zreszt pisaem nie dalej ni 2 miesice temu. Tak jak pedagang 21 pisze uczcie si mylcie zdobywaj cie wiedz. Jak w 2005 roku powiedziaem ze bania ronie i skoczyem zakupy i powiedziaem ze kredyt naley bra w walucie jakiej si zarabia a w ogle ke poczeka z zakupem ke najlelikatniejsze sowo jakie usyszaem w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wang terakhir jadilah. Poczytajcie ze moe zostanie po staremu a moe jak pisze trader bdzie up. Aku wtedy nawet w zotwkach bdzie ostro (bardzo umiarkowanie bior to pod uwage) ale p..ar oz na sepuluh scenariusz tez si przyda.I tidak na marginesie kto bra CHF celebryci lemingi i biedni naciagnieci ludzie. Myl e niewielu inwestorw z kapitaem nawet czciowym brao CHF .Kady bal si jak ognia bra zote i paci raty wysze ale ciut atwiejsze do przewidzenia. Teraz jakby w zotych skoczy ke na 20 do 40 i na 1 lakukan 3 lat potem si unormuje wiec kto ma zapas na 12 rat da rade. Widz, e niechccy wywoaem niekoczc si dyskusj jednym sformuowaniem, e nieruchomoci w Polsce s tanie. Ot ja tak uwaam, ale nie zamierzam nikogo lakukan swych racji przekonywa. Jak wida kady w Polsce zna si na budowaniu i cenach nieruchomoci. Niech sobie kady yje ze swoj racj i niech bdzie bahagia. Ludzie siedzcy w nieruchomociach, zarabiaj na nich cigle. Untuk bercanda wielki saya trudny rynek. Szczeglnie, e mona zarabia na wzrocie wartoci, bd na wynajmie. Mona kupowa za gotwk, bd na kredyt. Mona w centrach miast a mona i na zadupiach. Pikno rynku nie tylko nieruchomoci, ale choby omawianych tutaj srebrnych blaszek polega na tym, e kto uwaa, e s tanie i kupuje, po drugiej stronie transakcji stoi kto kto uwaa, e s drogie i sprzedaje. Roundcube Bo przyjmowanie a priori za gupca kogo, kto kupi dom zamiast zbudowa go systemem gospodarczym jest nie do koca trafione. Ale bro Panie Boe, natomiast jak walka o 200-300 tys jest realna to czemu nie gdybym kupi mieszkanie na Ursynowie za 2500 z za metr kw to moe i bym domu nie budowa, ale e ludzie powariowali, to trzeba zakasa rkawy oczywicie, jak kto Ma kapusty e mu z portek wystaje, czemu nie kupi mieszkania po 8000 z za metr. Mi si natomiast na tak cen, n otwiera w kieszeni, bo wiem, e bercanda dengan zmowa developerskobankowa gdyby nie KREDYT, nieruchomoci w polsce oleh byy przynajmniej 60 tasze. Sztuczne untuk saya tyle Arcadio, Na nieruchomociach mona nadal zarobi ale w przypadku lokali komercyjnych jest to ok 5 netto podczas gdy przed dekad byo 12-15. Nieruchomoci mieszkalne poza maymi wyjtkami przynosz poniej 3 netto. Jak dla mnie nie s untuk wartociowe inwestycje. Sytuacja si zmieni (rentowno wzronie) ale w wyniku spadku cen po unormowaniu si stp procentowych. PS. Za kilka dni opublikuj raport nt. Nieruchomoci w Polsce. Bdzie o czym dyskutowa. Arcadio racja i amen ps. Fajnie ze popenies sepuluh wpis potwierdziles moje mylenie dziki pozdrawiam gruby Jak to mwi: setup murah, perawatannya mahal. Zastpstwo inwestycyjne Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Gwarancja usunicia wad i usterek (s firmy budowlane nawet z 10 letni gwarancj) Dom ke taki sam towar jak samochd. Nie ma co tutaj kruszy kopii. Spamator 12 15:24, ojciec, gruby 13:43 Bardzo dobre posty - kolejno: bardzo dobra uwaga o demografii i perspektywach nieruchw, strukturze kosztu i CIT u devsw, perspektyw Breslau jeeli chodzi o rynek pracy (tylko czeka, jak Indie, Filipiny i Pakistan wyjm outsource). Dodam jeszcze jeden przykad, jakim za przeproszeniem durnym rynkiem jest rynek nieruchomoci znam gocia, co kupuje mieszkanie za np 120 000 z, wkada w niego 10-15 tys, kosmetycznie go pudruje, podremontowuje, maluje, odwiea i na dzie dobry sprzedaje za 160- 170 tys tak santai jeli, e woli wzi o 50 tys wicej kredytu ale przyj na gotowe, ni wzi powici 2 miesice wieczorami i to zarobi. A gociu na dzie dobry ma 30-40 tys za trzymanie waka. Sam si chyba tym zajm, bo wida, e popyt jest trader21 Sytuacja si zmieni (rentowno wzronie) ale w wyniku spadku cen po unormowaniu si stp procentowych. Tidak ada chyba, e bdzie nowa rzeczywisto stopa procentowa sobie a wibor sobie, bank sobie tanio poyczy a klient zapaci. LIBOR 12M USD ju dawno oderwa si od rzeczywistoci albo odwrotnie gruby Jak ke mwi: setup murah, perawatannya mahal. Zastpstwo inwestycyjne Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Gwarancja usunicia wad i usterek (s firmy budowlane nawet z 10 letni gwarancj) Dom to taki sam towar jak samochd. Nie ma co tutaj kruszy kopii. Z tym caym zastpstwem inwestorskim i gwarancj to jest tak jak ze stwierdzeniem oddam moje pienidze do banku bo tam s fachowcy i zaopiekuj si nimi o wiele lepiej ode mnie. A wkady bankowe gwarantuje przecie Fundusz Gwarancyjny. Przepraszam, od tego artu nie mogem si powstrzyma :-) Zreszt takie zastpstwo wacicielskie w biznesie te jest czsto spotykane, nazywa si Rada Nadzorcza. Osobicie staram si nie korzysta z usug i produktw firm, ktrych wacicielom nie chce si zasiada nawet w radzie nadzorczej. Preferuj firmy bez rady nadzorczej, w ktrych ich wacicielwaciciele jednoczenie pracuj. Ty moesz uwaa to za przegicie a ja bd uwaa to za pilnowanie jakoci produktw i usug ktre to potem ja przecie kupuj. Nie ma o co kruszy kopii, kady ma wasny eb na wasnym karku i powinien robi to, co jemu samemu wydaje si najlepsze. Oraz oczywicie by otwartym na opinie inne od wasnych. buffett znam gocia, co kupuje mieszkanie za np 120 000 z, wkada w niego 10-15 tys, kosmetycznie go pudruje, podremontowuje, maluje, odwiea i na dzie dobry sprzedaje za 160-170 tys A to co piszesz to zwyke dodawanie wartoci. Kada dziaalno gospodarcza czowieka na tym polega. Po co przepaca za marchewk w Biedronce po 5 z za pczek, jak mona samemu zasia w ogrdku Po co kupowa gotowe auto, jak mona ze szrotu nakupi czci i pospawa samemu w stodole Po co paci lekarzowi za leczenie grypy, jak mona sobie postawi baki Tak mona wymienia w nieskoczono. Ale widz, e Ty rzeczywicie masz smykak do budowlanki, to powiniene to robi. Niech kady robi to na czym si najlepiej zna i co przynosi mu najwiksze kokosy :) Trader21 Nie mog si doczeka :) Ale wtedy wpisw bdzie z 500, bo przecie wszyscy si tutaj doskonale znamy na nieruchomociach :) gruby Z tym caym zastpstwem inwestorskim i gwarancj to jest tak jak ze stwierdzeniem oddam moje pienidze do banku bo tam s fachowcy i zaopiekuj si nimi o wiele lepiej ode mnie. A wkady bankowe gwarantuje przecie Fundusz Gwarancyjny. Rozumiem, e kolega jest lepiej wyedukowany ni inynierowie specjalici penicy nadzr inwestorski nad przedsiwziciem Moe pogadamy o technikach fundamentowania Nie chc wiedzie co kolega robi jak go zb zacznie bole : Natomiast co do gwarancji to nie jest tak, e kto mi co gwarantuje i ja mam mu uwierzy. Najczciej jest to rkojmia w wysokoci 10 wartoci kontraktu. Przy budowie domu dajmy na to za 500 ty PLN, w kieszeni Inwestora zostaje 50 ty PLN na umowny okres gwarancyjny. Wykonawca nie chcc zamraa sobie patnoci na okres gwarancyjny moe zastpi to gwarancj bankow lub ubezpieczeniow. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zwykle kosztuje 10 gwarantowanej kwoty, czyli okoo 5 ty PLN. Inwestor trzymajc w rku taki papier moe przy kadorazowym wystpieniu usterki czy wady zwizanej z dostarczonym przez wykonawc produktem (w tym wypadku domu), moe wezwa go do usunicia owej usterkiwady. Jeeli wykonawca odmwi bankinstytucja ubezpieczeniowa wypaca inwestorowi kwot wynikajc np. z ekspertyzy rzeczoznawcy, ktry szacuje warto usterkiwady. Wszystko na koszt wykonawcy. Jak mylisz z kim wykonawca woli mie do czynienia Z inwestorem, z ktrym zawsze mona si jako dogada czy z instytucj finansow Dlatego Twoj wypowied traktuj jako lune uwagi czowieka, ktry nie bardzo mia do czynienia z powanymi firmami i powanymi przedsiwziciami na rynku nieruchomoci a szczeglnie na rynku nieruchomoci komercyjnych. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-29 16:49 Na forum pojawia si wtek mleka na srebrnych monetach (biay nalot na monetach). Jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Czy moe mie to znaczcy wpyw na cen sprzeday. Czy Twoje monety cierpi na t chorob ODP. Moje monety nie cierpi na t chorob :-) Dzieje si tak gdy kupujc np. masterboxa nie wycigam wszyskich monet lecz kilka sztuk z 1 tuby celem weryfikacji. Nigdy nie dotykam ich goymi rkoma. Reszta monet pozostaje szczelnie zamknita. Problem milk spots nie jest zwizany ani z kontaktem srebra ze skr, ani z dostpem do powietrza Plamy powstaj na wikszoci monet, szczeglnie Wiener Philharmoniker i Maple Leaf z powodu bdu technologicznego w mennicy - reakcj detergentu z metalem. Prosz zajrze do wikipedii, nawet tam jest stosowna informacja: Cyt.:Samples of the Silver Maple Leaf often carry a so-called milk spot, i.e. a blemish that has a milky white appearance. This possibly happens when a cleaning detergent is left on the coin when it goes into the annealing furnace. en.wikipedia.orgwikiCanadianSilverMapleLeaf Ostatnio modyfikowany: 2016-09-29 16:46 dawid1125 Kalkulacja jest prosta. Kupujesz lokal mieszkalny. Jakie jest wydobycie waluty w danym miejscu. Czyli jakie tam s pace dla pracobiorcw i rynek dla przedsibiorcw. I wzgldem zdolnoci wydobycia depozytu waluty stwierdzasz czy jest tanio czy drogo. A nie w porwnaniu do wyceny Iglo u Czukczw. Arcadio Ja podaj: umowy o wykonawstwo midzy DD a NDI o wybudowanie Moderny, z Warbudem o wybudowanie Premium, z Unibepem o wybudowanie Artystycznego. Wszystko z tego roku. Cena metra 2 w kadym ww przypadku zawieraa si w przedziale 3-4k m2. Na tym poziomie papier wszystko przyjmuje. Ale rzeczywisto jest tam gdzie jest kocowy wykonawca, a nie deweloper. Z tego wynika prawidowe wyliczenie buffetta roundcube Jest rwnie sporo o naszym rodzimym grajdoku, np. kwestia wyudzenia duej kwoty VAT na fikcyjnym eksporcie telefonw komrkowych podczas rzdw poprzedniej ekipy, o czym sam nie wiedziaem. Polska drugim na wiecie eksporterem Iphone-w Wiedzielicie, e takie przekrty szy za poprzedniej wadzy :o Byo je jak byo co zje. Byo si interesowa jak by czas. Poczekaj a si dokopi do zwrotw za eksport usug w przodujcych molochach usugowych. Po co bya ustawa o krtszych terminach zapadania dawnoci. Morawiecki duo gada i ani razu nie wyciga prawidowego wniosku - skoro przegrywamy w tej paszczynie - zmieniamy paszczyzn. Jak mylisz z kim wykonawca woli mie do czynienia Z inwestorem, z ktrym zawsze mona si jako dogada czy z instytucj finansow A ile przecitnie taka egzekutywa w postaci spki zobowizanej do wykonania gwarancji istnieje buffett :) normalni, zwykli, niezamoni ludzie nas nie czytaj spamator12 zwraca uwag na podstaw poday kredytw mieszkaniowych - musz urodzi si na nie chtni. A tu posucha. W tej caej, momentami naiwnej (mam na myli buffeta, susznie skomentowanego przez roundcube) dyskusji o cenach mieszkadomw vs. warto mieszka vs. koszt budowy samodzielnie, zapominacie o trzech podstawowych czynnikach wpywajcych na cen tj 1 lokalizacji 2 lokalizacji 3 lokalizacji. Owszem mona po tanioci zbudowa samemu dom gdzie w Lesznowoli czy Jzefosawiu, zrezygnowa w tym czasie (2 lata) z innej aktywnoci yciowej tak jak wskaza to roundcube, i co pniej - JELI z powodw zawodowych centrum aktywnoci yciowej jest w centrum miasta Marnowa codziennie 4 godziny na dojazdy w korkach, uwzgldniajc zjazd do przedszkolaszkoy Wynaj na peny etat niani Zrezygnowa z wieczornego ycia towarzyskiego bo to kolejne godziny dojazdw, tym razem bez korkw ju. Cena benzyny do tego. Koszt czasu dojazdw. Koszt alternatywny utraconych dochodw z godzin spdzonych na dojazdach. Razy dwa gdy masz maon. Koszt wieczornych takswek dla dzieci ktre chc pojecha do znajomych w centrum. A moe lepiej w dugim terminie kupi gotowe mieszkanie za 18000 czy nawet wicej za metr w odpowiedniej lokalizacji i w standardzie innym od sierminego standardu z kategorii po tanioci, z widokiem na ziele - i zapomnie co to dojazdy, korki. Nawet samochodu nie trzeba uywa bo taxi kosztuje 9-11 z do praktycznie kadego miejsca do ktrego trzeba dojecha, o ile nie chce mi sie przej piechot lub tramwajem. Oszczdzi mona kilkadziesit godzin miesiecznie. Ile to godzin i benzyny w trakcie np. 5 lat Wic budowanie samemu ma sens w niektrych lokalizacjach i w niektrych sytuacjach yciowych. Jeli w lokalizacji buffeta dojazdy s tematem nieistotnym, to moe warto duba samemu. W innych okolicznociach nie ma to uzasadnienia, i jest wrcz przejawem braku rozsdku. Temat lokalizacji trzeba te uwzgldni szacujc koszty developera. Inne koszty bd dla mieszka z drogim gruntem, bo uwzgldni trzeba granit, klimatyzacj, przestronne czci wsplne itp, a inne w lokalizacji i produkcie z kategorii ma by tanio. Szacujc koszty dewelopera naley uwzgldni koszt pienidza - bo przecie nie robi si tej dziaalnoci na kapitale wasnym. Koszt pienidza liczy te trzeba dla dziaek kupionych, i czekajcych dopiero na zabudow. W zlewarowanej spce dziaajcej w Warszawie to dodatkowe 500-1000 z na metr. Czasem wicej gdy kto skutecznie blokuje wuzetke. Gdy budowa jest na gruncie podmokym, to s dodatkowe koszty odwodnienia garau - jeli budynek jest niewysoki, wychodz istotne kwoty na metr. Gdy robisz plomb. to koszty zabezpieczenia ssiednich budynkw przed zawaleniem w czasie prac ziemnych, lubi koszty remontu ssiedniego budynku aby spacyfikowa blokowanie wuzetki. Reset Obud si. Budowa domu nie trwa dwa lata. Gdyby tak byo nie doszoby do rewolucji paleolitycznej. Przejcie z trybu koczowniczego na osiady musiao by krtsze od sezonowego przeniesienia sadyb, poniewa sadyby trzeba byo zbudowa. Wniosek - najpewniej domy buduje si krcej ni dwa lata (dla koczownikw 6 sezonw). Obserwacja sekciarzy budujcych domy wasnymi siami w kilku chopa - dom stawia si w dwa tygodnie, w dwa wykacza i wstawia samodzielnie wykonane mebelki. A my mamy do dyspozycji jeszcze co wicej ni wasne rce. Z dowiadczenia prowadzenia dziaalnoci budowlanej - w dwa tygodnie powstaje dom siami szeciu ludzi i podnonikw jakimi dysponuj. Cay z tapetami na cianach. Lokalizacja to tylko w Polsce takie bajki, w normalnych krajach s autostrady, kilka piercieni obwodnic w nie najwikszych miastach. Dojazd z sypialni na tyralni zajmuje okoo p godziny. panowie, my to jestemy z innej bajki -) wy wolicie kupi za 18 000 za metr, ja wole zbudowa za 2500 a za reszt zafundowa naczowiank w Afryce ale. kady jest inny Ciekawe, czy ta zabawa potrwa jeszcze tak dugo : zerohedgenews2016-09-27bridgewater-calculates-how-much-time-central-banks-have-left czy te wczeniej jaki DB rozsadzi system. Ty zejd na ziemie. Mdry jeste niewtpliwie, zainspirowae mnie zim do wanego celu, ale ostatnio piszesz tu tylko po to aby popisa, nawet nie chce ci si sprawdzi na co dokadnie odpisujesz 2 lata mu to zajo, buffet napisa o godz. 13.42 powiciem 2 lata. zaoszczdziem 200 tys. 2 lata, nie 2 tygodnie I do tego nawizuj. Gdy odwiedzisz Warszaw to przejed si ok godz 17 z Domaniewskiej do Jzefosawia, zajed do Piaseczna do losowo wybranej szkoy i do Zalesia do losowo wybranego przedszkola. Pogratuluje gdy zmiecisz si w 2 godz. Po deszczuniegustuczce po drodze 3 godz. Powtrz o 8 rano. Wyobra sobie e robisz to codziennie przez nastpnych 10 lat. Mj wpis zmotywowany zosta wpisem buffeta: jak sysz, e kto kupuje mieszkanie za 5 tys za metr to mnie miech ogarnia. Niektrzy wol wyda te 5 a nawet duo wicej, i cieszy si yciem w miar moliwoci, zamiast tkwi w korku. Zbudowanie po tanioci domu przy Kazimierzowskiej wymaga doliczenia kosztu dziaki ok 40.000 z na metr taniego domu. Plus kilka lat w urzdach, plus kilku naleymisi ktrzy co jak co ale zauwa now budow w tej okolicy i wyjd z ofert zabezpieczenia inwestycji przed nieoczekiwanymi problemami. Chyba bardzie opacalne jest kupienie mieszkania gotowego, gdy kogo nie sta na 4 mln na dziak, gdy kto nie chce dojeda, i powica dwch lat na ukadanie cegie wasnymi rcami. Napisae Z dowiadczenia prowadzenia dziaalnoci budowlanej - w dwa tygodnie powstaje dom siami szeciu ludzi i podnonikw jakimi dysponuj. Cay z tapetami na cianach. A ja odpowiem, e z dowiadczenia prowadzenia dziaalnoci deweloperskiej wiem e dwa tygodnie to moe trwa zaakceptowanie przez inspektora, straaka itd. zagospodarowania placu budowy. O ile nie zmieni si widzimisi czyje w temacie lokowania tojtojw lub rodzaju farby uytej do malowania linii na chodniku, przez ktry prowadzi wjazd na budow. Wr do poziomu komentarzy z zimy. PS. Temat Kazimierzowskiej ulicy moe pomc zrozumie wysoko kosztw i mar dewelopera. Obok siebie s tam dwa budynki. Tandetny, wielki, wypeniajcy ca dziak kilkunastopitrowy familok z sowem Residance w nazwie, wybudowany tylko dziki wsparciu wanych naley misi (bo jest chyba 7 piter za wysoki) i elegancki Klimt, niski, nawet z imitacj ogrodw wewntrz i zewntrz. Dobra lekcja dla zeozumienia wyboru modelu biznesowego dla inwestycji w tej samej lokalizacji. o czym my tu rozmawiamy, ja do was rozmawiam, jak Polak, czyli bieda. Ja nie mam 4 mln na dziak. Gra 100-130 tys. mam wraenie, e albo na tym forum s ludzie, co maj pity z 6 zerami albo koloruj, jak na Onecie. nie wiem. tak, jeli si chce mie co 50 taniej od deweloperki trzeba tyle powici. jakie 2 tygodnie, jak pisze wyej kolega jak s reimy technologiczne, choby 28 dni strop betonowy. z igie ten dom lepicie a teraz co chciaem powiedzie kolego Reset. z caym szacunkiem, wol mie wyjte z ycia 2 lata, ni kredyt na 35 lat jak wikszo Polakw. Ja byem w niewoli 2 lata, oni s, na doycie pokolenia poza tym, to by mj wybr. mogem mie normalne, tanie mieszkanie, kilka BMW pod blokiem i 4x wakacje do roku. pytam, po co ycie nie jest tylko po to eby re. podejmowane przez Ciebie kwestie s istotne ale ubierasz argumenty pod tez. Dlaczego zakadasz, e jak kto mieszka przy granicy miasta lub kilka km to musi do cisego centrum dojeda. Znam mnstwo ludzi, ktrzy we Wrocku jed na Bielany czy Psie Pole a mieszkaj po drugiej flance, dlatego e w tych rejonach o ktrych pisz duo firm pobudowao swoje siedziby (Psie Pole bo tanio, Bielany - strefa). Fakt, e pewnie wicej ludzi jedzie z poza miasta do miasta ale nie przesadzajmy, nikt nie bdzie si budowa po to eby 3h traci dziennie albo i wicej na dojazdy. Poza tym, rozwaasz argumenty ycia w miecie i poza, a np. wzie pod uwag e ycie w miecie jest po prostu mniej zdrowe. Wdychanie pyu od spalin, od kominw elektrociepowni, a jeeli mieszkasz w zabudowie bliniaczej, jednorodzinnej (Wrocaw - Oporw, Osobowice np.) to masz zim drugie Zakopane. Kilkakilkanacie km poza miastem i ju powietrze lepsze. Wic moe stracisz na dojazdy ale duej poyjesz :P Zmierzam do tego, e ile ludzi tyle argumentw. Mona kupnobudow rozwaa z czysto finansowego punktu widzenia albo z punktu widzenia co si opaca a co si nie opaca. Jak to mawia Bartoszewski: nie wszystko warto co si opaca i nie wszystko co si opaca warto. Wic biorc pod uwag jego aforyzm tak naprawd wszystko jest kwesti wzgldn i na tym mona poprzesta. Jednak jest jedno ale. Jeeli na sucho dyskutujemy o inwestycji (nie do mieszkania), ale do zarobkowania, to wtedy musimy antycypowa i estymowa jak to w biznesie, ale opiera si na faktach. I moemy podzieli dyskusj na wtki - albo wtek gdzie warto mieszka (to chyba nie ten blog) i na wtek w jakie nieruchomoci naley inwestowa i czy w ogle warto i pod to przytacza setki argumentw. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-29 22:21 Spokojnie, te 4 mln to by przykad obrazujcy konieczno uwzgldnienia lokalizacji, a nie krytyka Twojej samodzielnoci. Napisaem przecie: Jeli w lokalizacji buffeta dojazdy s tematem nieistotnym, to moe warto duba samemu. Planuj kupi dom na Mazurach, i tamtejsza lokalizacja ustawia mi budet inaczej ni lokalizacja typu zielony Mokotw. Jednym z powodw wyboru mazurskiej lokacji jest wanie brak korkw. Ale za to tam mam inne kryteria decyzyjne i cenotwrcze, nieobecne w Warszawie. Dlatego popeniem te wpisy aby zapobiec prostym wnioskom e kady powinien zbudowa dom za miastem zamiast przepaca, i e na kadej inwestycji deweloper robi fur zysku. STB Dlatego napisaem zaoenie i to capsem: JELI z powodw zawodowych centrum aktywnoci yciowej jest w centrum miasta To zaoenie winika z lokalizacji budynkw biurowych klasy A, s prawie wycznie w centrum Warszawy. Oczywicie rodzina ludzi pracujcych w Piasecznie cakowicie inaczej ocenia sytuacj, wtedy wanie temat dojazdw przestaje by istotny, dojazd liczy si w minutach, i budowa taniego domu w Lesznowoli moe by optymalna. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-29 22:30 rozumie, widzisz, napisaem wyej, e gdyby nie akcje kredytowe bankw to mielibymy ceny mieszka na poziomie 2002-2003 roku. u mnie komunikacja. super. jestem obok A4. kierunek Krakw, Gliwice, Katowice, Mysowice oraz Tychy mam pod nosem co mnie boli w tym systemie. wyzysk. Jak sysz, jak znajomi si licytuj o te metry i kupuj mieszkania po 400 tys. zotych to mnie skrca. za tyle to masz dom z dziak. bez sensu dla mnie. dom z dziak 200m kontra mieszkanie 60m. no po prostu gdzie ja yj. tylko, w opcji 1 musisz ruszy de a w opcji 2 nie dlaczego przytoczyem przykad z remontowaniem mieszkania i wycigniciem w cigu 2 miesicy 30-40 k pln. kto napisa, tak, to biznes. tylko otaczaj mnie ludzie, ktrzy yj od 1 do 1 a nie potrafi powici 2 miesicy dla 50 tys kredytu mniej. wtf po prostu albo ja jestem nienormalny albo Sorosowi si tak udaa indoktrynacja gimbusw oraz mojego pokolenia, e nie chce mi si o tym gada. po prostu szkoda sw. wykady Brauna zjadam na niadanie -) dla mnie go mega kumaty i lubie go sucha Reset Bo buffett robi to metod gospodarsk. To znaczy najpierw studiowa temat i rozwaa moliwoci - a przy kadej budowie nie prowadzisz studiw od nowa. Po prostu wchodzisz z projektem, krelisz gleb sprayem, za Tob wjeda ciki sprzt i w 4h pniej jest dziura w ziemi, a urobek wywieziony. Gdy odwiedzisz Warszaw to przejed Byem w Warszawie - rozronita wioska trzeciego wiata. Brak infrastruktury zupeny. 50 tys gmina w Szwecji ma lepsze drogi, ma obwodnic (bo ju wtedy trzeba, bo mieszkacy marudz). Dlatego kadego kto tu pyta czy kupi mieszkanie w Wawie to pytam dlaczego nie w innym Bantustanie. A ja odpowiem, e z dowiadczenia prowadzenia dziaalnoci deweloperskiej wiem e dwa tygodnie to moe trwa zaakceptowanie przez inspektora, straaka itd. zagospodarowania placu budowy. Dlatego w Bantustanie jest drogo. W normalnych krajach dom do wysokoci drugiego pitra i rozmiaru przewidzianego w w planie zabudowy terenu stawiasz bez pytania - po prostu budzisz si rano z pomysem i zaczynasz. Dlatego pytam po co w Bantustanie, skoro drogo, brak infrastruktury, udziwnienia administracyjne. Wzywam Ci do przytomnoci - biurokracja nie jest elementem budowy. Zaraz zaczniesz wlicza czas przepchnicia ustawy. Dojedam 30km do pracy przez due miasto - zajmuje mi to 30 minut. W Szkocji dojedaem przez metropoli tyle samo w tym samym czasie. Dlatego popeniem te wpisy aby zapobiec prostym wnioskom e kady powinien zbudowa dom za miastem zamiast przepaca, i e na kadej inwestycji deweloper robi fur zysku. A deweloper byby przytomny jakby nie robi tego zysku A na kim go musi zrobi. A bank te musi zarobi. I z dwutygodniowej pracy szeciu chopa wychodzi 40 lat kredytu. buffett Na tym forum siedzi wielu krawaciarzy co potrafi klika kejsy i robi zamwienia, ale narzdzi w rkach nie mieli i duo im si wydaje. jakie 2 tygodnie, jak pisze wyej kolega jak s reimy technologiczne, choby 28 dni strop betonowy. z igie ten dom lepicie Dom czy bunkier budujesz Po co Ci ten beton Domy produkuje si tak, eby je pniej atwo zdj z placu i postawi inne wedug upodoba nastpnego pokolenia. A to ju niedugo. Identyczne dyskusje jak tutaj przeprowadzaem w rodzinie (ziemia praojcw, beton, cega, zbrojenia, piwnica), musiaem wywie i pokaza jak si w normalnym kraju skada dom z klockw i tak samo kolejne pokolenie po 30 latach bdzie go wyburza tylko taniej. Ca dyskusj o kosztach budowy za metr uwaam za oderwan od rzeczywistoci tych kosztw. Ale skoro tyle klient paci to dla klienta taki jest koszt. Tylko nie jest taki dla rzeczywistego wykonawcy. Ostatnio modyfikowany: 2016-09-30 05:43 gruby Na t malutk azienk facet potrzebowa szeciu tygodni. Czasami po caym dniu pracy tego artysty na cianie potrafio si pojawi caych osiem nowych kafelkw. Skasowa jak za zboe. Ta azienka funkcjonuje w nietknitym stanie do dzisiaj i jest jedynym pomieszczeniem w caym mieszkaniu, ktre moe pochwali si ktami prostymi. A wystarczyo zrobi od pocztku dobrze i byaby gotowa w godzin. Po pastwowych specach ciko poprawi. Jasne, szanowny 3r3, e mona ca chat postawi w miesic. Pytanie brzmi czy ma to sens. A to zaley z kolei od perspektywy czasowej ktr operuje inwestor. I z powrotem wracamy do tematu horyzontw intelektualnych w ktrych porusza si dzisiejsza cywilizacja. Chyba jestemy ju zbyt bogaci, eby pilnowa jakoci. A ile czasu najduej bez przerwy mieszkae gdzie Bo ja jestem koczownikiem. Poczytaj czasami 3r3, to to sl tej ziemi, tylko tymczasowo na wygnaniu. Czasem wpadam, jak trzeba eksportowa ajfony czy co to tam si eksportowao. To z patriotyzmu helvetia Chyba zle przeczytales moj wpis. Zapytalem sie czy jak milion Ukraincow wjezdza do PL w przeciagu 3 lat czy to nie przeklada sie na rynek mieszkaniowy Dobrze przeczytaem - wanie to maiem na myli, to nie lewaruje rynku w Polsce, oni w Polsce nie zostan bo nie chc tam zosta nawet Polacy. Prowokujesz moj wpis ktory nic nie wnosi swoim wpisem ktory nic nie wniosl. Zakadam e pisz do osoby o wystarczajcej spostrzegawczoci. Jak wyglda procedura przyznania kredytu na mieszkanie w pl i czy Ukrainiec bdzie si kopa z takim koniem Przecie jemu pl, uk, de, fr to tylko rne, cakowicie obce literki. Pokopa moe si tam gdzie lepiej pac. Ale w Szwajcarii ludzie ubezpieczeinie od spraw sadowych maja, np. do 3 mln CHF jak masz sprawe to firma ubezpieczeniowa wynajmjuje ci prawnika. Prawnika wybierasz sobie Ty, sd zasdza opat (przyklepuje), a ubezpieczyciel paci. waldi053 Dwa tygodnie jest moliwe w poudniowych stanach USA sam to widziaem zgoda. ale nie w naszym klimacie i naszych warunkach . W Szwecji to standard. Pewnie maj lepszy klimat. gruby W126, albo nawet 123 chtnie nabd, ale w dobrym stanie. A to ju niestety jest problem. buffett Te nie mam kredytu, to na pewno z powodu braku FB. Jak tak komentujesz Nielsena to moe ja na moim blogu napisz Wam gotowe rozwizania, czego si nauczy, ktre narzdzia wybra i co robi Bo tu czary mary rne piszecie, czasem fajne. nikt nie wspomina o katastrze, gdzie na zachodzie jest to normalne Zaraz wspomnimy o parytetach w zarzdach Nilsen Jak kilkanacie tysi pln to jest kilka lat oszczdzania to get a real job. Z tym grnikiem to co wymylie, naucz Ci rury miedziane lutowa w kwadrans. Bardzo trudno jest to le zrobi, cho niektrzy objawiaj talent. Caa technologia to palnik, tlen, acetylen. Czary mary. Ale koncepcja suszna i popieram. dawid1125 -czy jeeli frank skoczy do 7 z, To ludzie noszcy biae koszule bd zgasza si o ochron policji. CompositeGuy Dokadnie ten sam problem mam, 100k PLN oszczdnoci ju troch zdywersyfikowane w USD i jedyne co mi przychodzi do gowy to przenie si do jakiego skandynawskiego kraju, wybieram Islandi. Hardcore jeste. Bye tam zim jak s sztormy To pole i pomieszkaj, tak z tydzie jak wieje. Tak eby smak poczu jak to jest i czy w kociach amie. Deckard W przypadku zaamania systemu kredytowania mieszka grupa najemcw moe zastosowa retorsje. Ma to miejsce regularnie we Francji i w Szwecji. Samochody si wtedy staj atwopalne i to masowo.Akcyza na samochd. Jakie stawki w 2017 roku Data publikacji: 2016-11-03 08:48 Autor: (mm) TVN24x-news Im starszy pojazd, tym wikszy podatek. Od 1 stycznia 2017 roku maj obowizywa a 32 stawki akcyzy, a najwysza z nich wyniesie 18664 z. Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z poacuten. zm.) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyz jest: - pierwsza sprzeda na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego wczeniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wynika z tego, e akcyz objte s samochody osobowe rejestrowane po raz pierwszy w Polsce. Dotyczy to zaroacutewno aut nowych, jak i sprowadzanych z zagranicy. Obecnie obowizuj dwie stawki podatku akcyzowego: 3,1 wartoci pojazdu dla samochodoacutew o pojemnoci silnikoacutew do 2.0 l i 18,6 dla pojazdoacutew o pojemnoci silnikoacutew powyej 2.0 l. W poowie listopada projektem zajmie si Senat, a nowe przepisy maj obowizywa ju od 1 stycznia 2017 roku. Podstaw opodatkowania nie bdzie jak do tej pory, warto auta, a pojemno silnika i rok produkcji oraz poziom spalania. Tym samym preferowane bd samochody nowsze. W sumie obowizywa maj 32 stawki akcyzy. Bez zmian pozostaj regulacje kiedy bdziemy mieli obowizek zapaty akcyzy. Wprowadzonych ma zosta osiem kategorii pojemnoci silnika. Proponuje si te zroacutenicowa stawki akcyzy w czterech kategoriach wiekowych aut - najnisze dla aut wyprodukowanych w 2016 roku, a najwysze dla pojazdoacutew wyprodukowanych w 2004 roku lub wczeniej. Kto zyska, kto straci Na nowych regulacjach zyskaj osoby kupujcy nowe auta luksusowe. Strac osoby szukajce 10-letniego pojazdu z silnikiem do dwoacutech litroacutew pojemnoci. W takim przypadku zapac tysic zotych wicej. Zmiana stawek akcyzy w przypadku najpopularniejszych nowych samochodoacutew z silnikami o pojemnoci dwoacutech litroacutew nie wpynie znaczco na ich cen. Przykadowo w przypadku Volkswagen Golfa 2.0 TDI rocznik 2009 za 30 000 z, akcyza obecnie wynosi 930 z. Po zmianach akcyza to wydatek 2076 z.
Interaktif-broker-options-strategy-lab
Moving-average-window-matlab