Vcb-forex

Vcb-forex

Non-kualifikasi-stock-options-tax-treatment-canada
Moving-average-indicator-mq4
Top-forex-broker-untuk-scalping


Peringatan opsi saham Md-trading-forex Td-ameritrade-cost-to-trade-options Options-trading-analysis-software Moving-average-strategies-stocks Jual-saham-pilihan-pajak

 Kartu kredit Visa ACB (ACB MasterCard, ACB MasterCard, ACB Visa Electron, Dinamika MasterCard ACB, 8230), kartu kredit ACB, kartu kredit ACB, ACB MasterCard, ACB Visa Electron, ACB MasterCard Dynamic, 8230 ), Techcombank (Kredit Visa Techcombank, Debit Visa Techcombank), Sacombank (Visa Visa Sacomank, Kredit Visa Sacombank), Eximbank (Eximbank Visa Debit, Eximbank -VisaMasterCard), vv. LU: Gn y VNPayPal nhn c kh nhiu thc mc v Kh nhiu kin v vic khng verifikasi c PayPal vi th VisaMaster Card ca ngn hng VCB. Vvy, bn nn trnh s dng th ca ngn hng ny hn ch ri ro. Hin Ch c Visa Debit ca VCB gp tnh trng ny, nu mun s dng ca ngn hng VCB bn hy lm th VISA KREDIT. Nhng thun timah nht cho vic lm th, gi tin hoc rt tin t th, kim tra ti khon th, kh nng c chp nhn bi cc situs c online ti khuyn bn nn s dng th Vietcombank Connect24 Visa Debit. Thun tin hn, t gi tr i, chng ta s quy c vi nhau rng khi n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n om Update: Hin nay, VCB v Sacombank khng cho php s dng th VisaMasterCard ca h vo mc ch nh c na. Nn bn c th th dng th VisaMasterCard ca bt k ngn hng no chuyn tin vo Moneybookers chi c. Th ghi n quc t Vietcombank Visa Debit Ti sao chn Vietcombank Connect24 Visa Debit cho c online - c cc situs c online chp nhn rng ri. - C th dng chuyn tin ln (deposit) jerami rt tin v (withdraw) t cc situs c online. Update. VCB khng cho php deposit trc tip t th ca h ln cc situs c online na. Bn phi s dng thng qua Moneybookers. - C dng chuyn timah ln v nhn tin v t Moneybookers. - c lin kt vi ti khon c nhn ti ngn hng Vietcombank nn c th dng chnh tin trong ti khon ngn hng thc hin cc giao dch cho th. - C VCB -iBnking (ngn hng trc tuyn ca Vietcombank) gip bn d dng kim tra s d v chuyn khon online m khng cn n ngn hng hay ra ATM saya. - Th tc ng k n gin. Lm th Vietcombank Connect24 Tren Debit Visa hp 1. Bn c ti khon c nhn ti Vietcombank. Nu bn c ti khon ti VCB th vic duy nht m bn cn lm l mang theo CMND ra bt k chi nhnh no ca Vietcombank v yu cu h cung cp cho 1 form lm th Visa Debit. Trong qu trnh khai bo thng kaleng trn form lm th, c th bn phi s ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng b ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng b ng ng ng ng ng b ng ng ng ng ng ng ng ng b ng ng ng ng ng ng ng b ng ng ng ng ng ng M s khch hng (CIF) m bn c ngn hng cp trc. Hy nh chun b ghi ra giy cc thng tin ny nh v mang theo n ch lm th nh. Bn ng k dch v VCB-iBnking (ngn hng trc tuyn) cha Nu cha ng k th tin h k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k Y l iu rt cn thit y. Trng hp 2. Bn cha c ti khon c nhn ti Vietcombank. - Trc khi i, nh chun b mang theo CMND hoc H chiu (cn thi hn) v mt t tin np vo ti khon. Ch cn c th thi. - Khi n ngn hng Yu cu nhn vin ngn hng cung cp Giy ngh m ti khon v ngh lm th Vietcombank Connect24 Visa Debit. Bn nn ch nghng im sau khi in vo Giy ngh m ti khon: mc 1: THNG TIN V TI KHON: hy chn Loi ti khon (tipe akun) l Thanh ton (Current Account) v Loi timah (Mata uang) l ng Vit nam (VND) mc 4: YU CU PHT HNH TH Vietcombank Connect24 (Fasilitas Kartu ATM): yl loi th Debit ni a dng thanh ton v rt tin c kh nhiu ni Vit nam chp nhn. Nu bn c nhu cu th c th yu cu pht hnh. Mc 5: NG K S DNG CC DCH V KHC: hy chn 8220Ti mun s dng dch v VCB-iBnking8221 di cc thng timah cn thit vo Yu cu pht hnh th Vietcombank Connect24 Visa Debit. Nu bn gp kh khn, hy hi cc nhn vin ca VCB nh t vn. H hng dn gip bn hon thnh qu trnh ng k. Sau qu trnh ny, bn s c ngn hng cp cho: S ti khon c nhn (nomor rekening). M s khch hng (CIF). KODE SWIFT ca ngn hng: m s ny rt cn tambahkan rekening bank vo Moneybookers. Username v Password truy nhp vo VCB-iBnking (password sc gi v email m bn khai bo) Th Vietcombank Connect24 (nu bn c yu cu trong giy ng k) Th Vietcombank Connect24 Visa Debit (trong khong t 1-7 ngy ty vo yu Cu pht hnh nhanh hay pht hnh thng, bn c th ra ngn hng nhn th) Khn i nhn th t ngn hng, bn sc cung cp mt phong b gm c: Th Vietcombank Connect24 Visa Debat vmsc nhn (PIN) km theo th. S PIN ny c dng kch hot th v s dng ti cc ATM saya. Ngay sau khi nhn c th, h i n u n d u n a n d a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Dng c cho c online Vit nam c rt nhiu ngn hng pht hnh cc loi th Visa v MasterCard, nhng khng phi ngn hng no cng m thanh ton cho cc website c hay cc mc ch nh bc, c cc (Permainan, tujuan perjudian) . Ngoi loi th Vietcombank Visa Debit c d ng chi c m ti k trn, bn cn c th lm cc loi th sau: Update: Cc loi th ti lit k bn di khng dng trc tip c vi cc situs c online na. Lakukan dengan hati-hati dengan kartu VisaMasterCard tanpa kartu kredit, dst Moneybookers lm phng thc thanh ton trung gian c online. 1. Vietcombank MTV MasterCard y cng l mt loi th ghi n (Debit) ging nh th Vietcombank Visa Debit, nhng l th thng thng hiu MasterCard. 2. Vietcombank MasterCard L th tn dng c Vietcombank pht hnh, mang thng hiu MasterCard. 3. Visa Vietcombank y l th tn dng (Kredit) ca Vietcombank. Mengikuti Debit Visa Vietcombank, nhng bn cn phi c tn chp hoc th chp 4. Debit Visa Sacombank Th ghi n mang thng hiu Visa do Sacombank pht hnh. Ging vi Vietcombank Visa Debit v Vietcombank MTV MasterCard 5. Visa Sacombank Th tn dng ca Sacombank. N cng ging nh th Vietcombank Visa, Vietcombank MasterCard, saya hi bn phi tn chp hoc th chp. Sacombank ang Chng trnh min ph m th Visa t 01102009 n 31122009. Lu: - i vi th Ghi n (Debit). B tnh ph chuyn i ngoi t l 1.5 khi Upload Dana (Np hay chuyn tin) Di situs Moneybookers hay cc c. - Vi th Tn dng (Kredit). Khng b tnh ph chuyn i ngoi t. Nu c iu kin, nn lm th tn dng. - Tt c cc loi th ti lit k bn trn u c chp nhn np v rt timah Moneybookers hay cc website c online. Nhvy l bn hon thnh xong vic ng k th. Hy xem bc tip theo Cch s dng v cc ch khi s dng th. Cc bi Lin Quan: T Vn Trc Tuyn: Hin VNPP khng th duy tr T vn trc tuyn qua Yahoo Messenger c na. Nu c nhu cu cn t vn bn hy lin lc qua a ch mail: supportvnpaypal. VNPP s tr li sm nht khi c th. VNPP rt tic vi nhng cu hi khng c tr li hoc khng tr li kp trc y. Informasi lebih lanjut dapat dikirimkan melalui e-mail. Mong mi ngi thng cm, vn ng h v tin tng VNPP. Kt Ni Trn Facebook 169 2008 - 2010 Hak Cipta PayPal Vit Nam - Giao Dch Trc Tuyn - Kim Tin Trc Tuyn. Seluruh hak cipta. KHI LY BI VIT T TRANG NY XIN BN GHI R NGUN T VNPAYPALBi vit s gip bn chn loi th VisaMasterCard ph hp nht vi nhu cu. C 3 loi th ny u s dng tt vi PayPal, ring vi ngn hng VCB Vietcombank th khng th dng th Debit m bn phi dng th Kredit. Hin c 3 loi th l Debit (ghi n), Kredit (tn dng) v Prabayar (tr trc). Trc timah, bn cn bit v c im ca 2 loi th: - Th Visa (MasterCard) Debit: cn gi l th ghi n, trong ti khon bn c bao nhiu th bn ch dng c trong gii hn. - Kredit Visa (MasterCard): cn gi l th tn dng. Bn c th dng qu s h h h n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n S lng ng ty thuc vo mi ngn hng v nhng g bn tn chp. S tim ca ngn hng ng cho bn s c min li sut trong mt khong thi gian (thng l 45 ngy). Nu s dng PayPal, bn c th chn loi th Visa Prabayar ca ACB hoc Visa Debit ca cc ngn hng khc nh Eximbank, Techcombank. Gt Xem thm thng timah v cc loi th Visa ca cc ngn hng. U, nhc ca tng loi th: - Th Visa Debit: v ch dng trong s tin mnh c nn bn c ng ng ng ng - Th Visa Credit: s timah bn dng l tin ca ngn hng nn s a ton hn trong cc giao dch, ngoi ra mi giao dch u c ghi li r rng, chi tit. S timah bn trong ti khon vn c th sinh li hng ngy. Kt Lun: nu bn giao dch ln v giao dch thng xuyn th dng Kredit Visa rt c li. Nu bn lm n nh l th Visa Debit s tt hn vi mc ph giao dch thp, khng mt ph chuyn i t t n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Nhng nu bn c khnng qun l chi tiu, v li hay s dng giao dch trn th Kredit Visa lun l s la chn hng u. LU: Gn y VNPayPal nhn c kh nhiu thc mc v kh nhiu kin v vic khng verifikasi c PayPal vi th VisaMaster Card ca ngn hng VCB. Vvy, bn nn trnh s dng th ca ngn hng ny hn ch ri ro. Hin Ch c Visa Debit ca VCB gp tnh trng ny, nu mun s dng ca ngn hng VCB bn hy lm th VISA KREDIT. Khc khc: Vi kinh nghim hn 10 nm s dng th tn dng Vit Nam, theo ti c 2 u c li th ring. Th credit vn c 2 loi: - Tn. Chp: khng cn k qu, ngn hng s xem xt cp hn mc th da trn uy tn, thu nhp. Trong khi cc ngn hng ti t nhn v c phn kh thong vi hnh thc ny, th nhiu ni vn cn kh cng nhc. - Th chp: phi ng tin qu m bo vi li sut thp v khng c rt ra khi vn cn s dng. A s cc ngn hng u c hnh thn ny vi hn mc khc nhau t 5 triu n vi trm triu tu theo s tin k qu. T nhu cu s ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ht n thn th th th th thn kt hp th ATM. Hnh thc ny kh linh ng v ph hp cho i a s ngi dng Vit Nam bi tnh linh ng ca n. Im khc nhau r nht gia th kredit v debit l ch s c di ni trn th kredit v di chm trn th debit. Theo kinh nghim ca ring ti, nn cc 2 loi th v th debit c kt hp ATM s rt tin d dng mi ni Vit Nam vi chi ph thp hoc min ph, trong khi th kredit rt tin vi chi ph rt cao (thng l 4 trn tng s timah). Trc trc vi th debit m cc bn nu ra thng l do h thng qun l ca ngn hng hoc loi th (Visa, Master, Amex.), Ch khng phi melakukan debit khng c chp nhn vc bn ngi nhn timah khng quan tm l Debit kredit jerami, min lh ly c timah. V ra ro cao hay thp, ti ngh l do s hn mc s dng, hn mc 5 triu tt nin s t ri ro hn th debit c 100 triu trong ti khon. Vic qun l ri ro ch yu lakukan cch s dng th hn l loi th. Quyt nh nn chn th tidak, bn nn da theo cc yu t sau y: - Ngn hng uy tn. - Loi th: hin ti Vit Nam ph bit nht l Visa, Master nn tin cho vic thanh ton. Amex hin thi ti Vit Nam khng ph bi lm nn kh bt timah. - Chi ph: cn cn nhc v hiu r chi ph, thi gian n hn n, v cch pht li sut ca tng ngn hng. Hi, vcl trn 50 ngi dng th cng khng hiu r cch tnh li sut pht ca ngn hng, ch n khi your cao qu mi git mnh vas tnh theo li gp ngy . Ngoi ra, cn mt loi th na cngng dng trong thanh ton trc tuyn l th Prabayar (tr trc). Loi th ng ng ng ng ng ng ng h ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng b ng ng ng. Loi th Prepaid ca VisaMasterCard dt thanh ton khi mua hng trc tip hoc mua hng online trn ton th gii. Th tr trc c coi nh mt loi th d tr gi tr, ngi s dng th phi tr trc mt s timah np trong th. Jangan lakukan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, lakukan dengan benar. Terima kasih atas penilaian Anda. Terima kasih khchim khng. Khhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Loi th tr trc thng dng nt n g n n n n n n n n n n n n n n n g n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Loi th ny mang y tnh nng nh mt tn dng hay ghi n quc t nh: - C th ti quy giao dch ca n v chp nhn th. - t hng v thanh ton qua thhoc in thoi, - Thanh ton trc tuyn qua Internet - Rt tdk mt t saya ATM mang thng hiu ca t chc th. Ngoi nhng tin ch nh th tn dng quc t, th tr trc k a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n - Khng cn thc hin k qu hoc tn chp. - Mt s loi th tr trc khng nh danh nh th du lch (kartu prabayar perjalanan), th qu tng (kartu hadiah) c th c giao cho ngi di 18 tui s dng. Lu vi ngn hng ACB: Khi ra lm th bn sc 2 la chn l Visa Prabayar (tn trc yl Debit Visa) khng lin kt vi ti khon ngn hng v Debit Visa (loi th mi pht hnh ca ACB t thng 082010) C lin kt Vi th Visa Debit c lin kt bn phi chu thm ph ph duy tr 10.000 vnd mi thng nu ti khon di 500.000 vnd (nu trn 500.000 vnd th min ph ph). V VY, BN CH CN LM TH VISA PREPAID L C TH RT TIN T PAYPAL, KHNG BT BUC PHI LM TH VISA DEBIT. Cc th Visa Debit trc y (tidak ada Visa Prabayar) vn c th tin t PayPal bnh thng. 2 loi th ny u c th dng verifikasi v rt tin t PayPal. Kredit jerami Debit Theo kinh ngim c nhn ti thnn dng th kredit v nu nvm chng ta giao dch vi c xu, hs phi ng u vi mt cng ty kredit (nh Visa chng hn), ch khng th ly tin mt cch d dng N th trong th debit ca mt c nhn. Ni mt cch khc, khi dng th kredit thnu c mt tin th khng phi tin ca c nhn, m l c ca tng kredit. H c cg bo v tin ca h, cn nu tin ca c nhn b rt mt th kh lng thu hi li. Tuy nhin, ni chung th kredit thng b tnh l ph cao hn th debit khi s dng nc ngoi hay trong mt s giao dch. Ty mi ngi sn sng tr l ph hay chp nhn ri ro. Vi bn th th Debit l ph hp Vi nhng c im nh bn ni (thnh thong mi giao dch, ch yu l mua hng trn mng, giao dch khng nhiu, gi tr khng ln) th bn c th dng th Debit l c ri. Kredit yang Dimaksudkan dari biaya yang harus dibayar - dari pada jumlah yang dikonsumsi, nn nu bn ch yu quan tm n kha cnh tin ch ca th ch khng phi l kha cnh ti chnh th bn c th dng th debit. Ngoi ra, mnh cng ni thn l bn cng hn ch ri ro khi s dng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng k n k n k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k Th Debit hay Credit, khi s dng trn internet, ch cn c kin thc phng chng phishing l c th an tm. C hai th u ri ro tng ng Th Debit khi b l th ti khon ngn hng ca bn ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng c ng c ng cu ng. Th Kredit khi b l th bn thiu n ngn hng pht hnh th, bn s chu trch nhim tr n ny nhng cn kh nng bn khiu ni gim trch nhim ca mnh. Vic giao dch thnh cng hay khng th trn l thuyt khng c khc nhau nhiu trong t l gia hai loi th. Cho nn khng c loi th no c t l ri ro, hay thnh cng khc nhau nhiu ti khuyn bn s dng. Kin ca ring ti th c nhn ti dng th Kredit hn Debit. L, th nht l th Kredit ca ti c trch thng khi ti s dng. Th hai lnh ti cp pha trn, nu b l thng timah th ti cn kh nng khiu ni gim trch nhim tr timah. Th ba l nu b l thng timah ti ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Cc n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Cn nhng th khc nh Temukan, American Express..v.v. Th li l chuyn khc. Nguyn Thanh Phong Khng c giao dch th tidak ada satu ton 100 Debit khi ht tin th khng s ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng k k k k k k k k k k k y k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k m k Cn cc giao dch ri ro l nh nhau nu l m s th k an h n h n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n a Khi c nhng ngomongin, ngi ta c th th hin cc giao dch trn mng Internet m a phn dng mua account download, vt phm games. V nhiu ti sn o khc m mua xong h chuyn nhng ngay nn hu nh khng tm li c. I nc ngoi thnn s dng Visa v khng mt ph chuyn saya t, cn xi nhu trong nc th Master. Nn dng c hai th kredit v debit Chc bn hiu r s khc bit gia hai loi th, theo ti bn nn s dng c hai loi. Nihil, khi bn i ra nc ngoi m ch s dng mt loi th nu khng boleh gp s c nh nut th (khi rt tin) hoc khng thanh ton c loi ny th c loi khc d phng. Th hai, khi bn dng th rt timah dt th debt th th k n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Thanh ton cho ngn hng cung cp dch v trc thi hn quy nh (tu theo l th VISA hay Master Card). Th ba, nu ch c mt th th b ng bi hn mc thanh tonrt tin mt hn l c 2 th. Nn hay khng nn dng th kredit debit hayati Nu c iu kin thnn dng thn kartu kredit dn dn n gu thun li. Pada saat ini, giao dchtransaction melakukan hal yang sama dengan chi tr cho mnh trc. Trn ha n cho mnh timahmu, mua tr u, gi v ngy. Khi chi tr bng th kredit, s cc siu thi i hi CMNDID jadi snh tn cho satu ton cho c 2 bn. Nu b mt th th, gi cng ty kartu kredit hyeanco ti ngon ngay. 1 thng (30 ngy) ha n gi v mt ln, sau mnh thanh ton s tin chi tiu cho cty tn dng lin th mnh khng phi tr li sut cho cng ty. Khi giao dch s tin ln rt li cho mnh v tin ca mnh trong ngn hng vn c li hng ngy. Sambil ny mnh c lm n ln vi vay mn, th cc ngn hng u xem xt vo s im tn dng ca mnh tt (tr ha n cho cty tn dng ng thi gian quy nh khng), hay xu l khi mnh chi tr cho Cty tr hn. Nu mnh bit l 1 hay 2 tun na mnh s c tin, th mnh s dng tn dng mua sm trc. Ni chung, kim c 10 ng th xi 6 ng, rt satu ton. Cn khng thn n dng debitATM, c nhiu chi oleh nhiu, v cc giao dch tin ly thng ca ngn hng minh, v khi khng cn timah th th debit se bo ht. Cch tt, l khng mun b mc n, xit n, ri lin quan n php lut. Vi mc ch s dng bn nn s dng th Debit Vi nhng mc ch s dng m bn nu, bn nn s dng th Debit (VISA hoc Master cho n ph thng). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana VCB, ACB, HSBC, ANZ c cc cng c i r a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Vit dng th Debit s gip bn trnh khi b mt tin trong th bi vi th ny bn ch tiu c khi trong ti khon ca bn c tin v bn ch tiu s tin tng ng m mnh c. Vi th Kredit, bn sc ngn hng tm vay sau khong 30-40 ngy mi phi thanh ton (s timah bao nhiu tu theo hn mc ca th) tuy nhin bn s gp ri ro khi b mt mt khu vs th, lc ny ngn Hng kh phn bit c bn tiu hay ngi khc tiu m bn ch pht hin c khi tin ca mnh b mt ri. Th Debit l ph hp Bn dng th Debit l ng nhin ri. D debit debu ng. Dng np vao mt s tin va giao dch thi khng trong nhiu tin trnh ri ro mt timah. Trong th c bao nhiu tin bn ch dng c tng, cng nh nu mt cng tng. M ti giao dch trn mng VN cha c bo m v ninh lm, nhiu ri ro nh tnh b nhim trojan n cp thng timah chng hn. Th Kredit l th ghi n trong ti khon ca bn c 0 ng nhng vn c th tiu thm mt khon do mi ngn hng quy nh cho loi th v s tin ny bn phi hon ton chu trch nhim v bt c l do g. Nguy c mt timah nhiu l kh cao nu l thng timah th. Thn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Mua v teluk saya trn mng, bn nn dng th KREDIT v khng phi WEB SALE no cng chp nhn th DEBIT. Mt im c li cho ch th KREDIT l cha phi thanh ton ngay trong vi tun trong khi th DEBIT s tr tin tc th khi bn chi tiu. Satu ton nn dng th CHIP ca cc ngn hng c uy tn. Th Debit l xi tin ca mnh, dng thanh ton cng d d ng nh th kredit. Tuy nhin nc ngoi, cc khch sn thng khng thch th debit khi dng th chn (deposit) timah phng. Hnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Thng ti dng c hai, debit bng kredit v thanh ton bng debit. Cc khch sn thng ch nhn kredit Theo kinh nghim ca ti, bn nn s dng th kredit. Nht lnnn i i n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n a n Thc t, th debit i vi khch sn l lng timah mt bn c. Nhvy, khch sn s phi deposit mt lng tin kh ln so vi chi ph khch sn t th debit (phng nga bn tiu ht lng timah trong th debit ca mnh v khng thanh ton c chi ph pht sinh khch sn khi check out ). Mt s khch sn, thm ch h hn ch lun vic s dng cc dch v khc ca khch sn (v d nh mini bar trong phng bn) khi bn deposit bng th debit. Ngoi ra, thn thn tn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nnn Th Visa v Mastercard u l nhng th ph bin bn nn s dng. Chn debit cho giao dch trong nc v kredit nc ngoi Debit l th xi bao nhiu np timah oleh nhiu, cn kredit th xi truc tr sau. Th tc lm th debit n gin hn, ch cn CMND ngoi ra mt s ngn hng cn khuyn mi lm th min ph. Ngc li, tc lm th visa credit phc tp hn, c ni bn phi t trc mt khon timah ln, c ni bn phi chng minh thu nhp theo hn mc bn chi tiu. Nu bn ch giao dch trong nc, nh mua v tagihan telanjuku, thn nn chn thn. Chn cc iu kin c cp th c nhiu bn jadi snh v tin ch v ri ro ca hai loi th. Ti ch xin ni thm rng nhn qua th Kredit c v nhiu u im hn, tuy nhin iu kin c cp loi th ny Vit Nam li ngt ngho hn. Mt s ngn hng i th chp (s tit kim hoc tin t cc t 100 n 125 hn mc dng) cn cc ngn hng chp nhn tn chp th bn phi chng minh c thu nhp n nh mc kh, c xc nhnbo lnh ca c Quan lm vic hoc c quan h lu nm vi ngn hng vc uy tn tt. Ti dng th Kredit c 5 nm, rt tin li. Ti ch c mt y ny l khon timah t cc kh ln ca ti ngn hng ha l s tr li nhng li khng tr hng nm, khi no ti n hi h mi tr v th tc cng kh lng nhng. Li v hi ca c hai Th Debit th bn b kaleng ng k k k k k k k k k k k k ko k k k k k ko k k k k k ko k k k k k k k k k k k k k k D k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k as D k k D Pi k k k d k k k k k k k k k k k k k k k k as D k k as D k k as d r d r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r S tr li sau. C 2 th u c nguy c nh nhau. Nu kredit jerami deb b ri vo tay hacker th khi ni ri. Th Debit th bn ch b mt s tin bn gi vo ti khon. V d bn gi vo 1,000 USD th bn ch b mt 1,000 USD thi. Cn Credit th bn c th b m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n en Kredit yang Dimaksudkan ke iu kin d dng cho bn sau ny nu mun vay mn timah ngn hng u t vo vic g. Im Kredit cng cao th tin li cng thp v ngc li. Pada saat itu, saya akan melakukan hal yang sama. Trong ti bn c bao nhiu th xi oleh nhiu. Ht th th. N khng gip t v im s Kredit nhng bn khng phi tr tin ho n ca cng tn dng vo cui thng. Hutang kredit cao hn. Tiu Quang Tng Nn dng tn dng Nn dng kartu kredit bi v th tn dng thuc v ngn hng, c g th d gii quyt cn debit thuc v mnh khi c vn t mnh bo co gii quyt. Credit lun l mc tiu hng u trong th k ny Mnh ang lm vic cho mt trong nhng trung tm cung cp hng ha ln nht nh tai California Sicicon Valley. Mnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Kartu kredit, kartu kredit, bn khng phi lo s ri ro mt timah khi bn khng nhn c hng ha khi bn mua sm trn mng. Bn v i r a r a r a r a r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Th 2, bn khng khi lo s giao dch khng thnh cng khi trong th tn dng lun c sn timah, v bn c th xi trc 30-45 ngy ma khng c cu li ty vo hng th tn dng ca bn. Th 3, bn c th tch ly im thng v i li quyn li ca bn nu bn hi tt c iu kin hp l ca nh cung cp th. Ni tm li, th tn dng l la chn s 1 cho tt c chng ta trong th k ny. Mnh tng s dng th kartu kredit 11 nm nay, vu la chn ca mnh khng sai cht no. Bn c thnhn li (1-1,25 cash back) timah m bn s dng hng ngy. Chc cho bn c nhn nh sng sut nht. Nn dng th Kredit Ti dng th Debit Visa cho cc ln i cng tc nc ngoi, cv th Debit khng tin lm, vo lm th tc Deposit th c khc sn chp nhn (nhng kh khn) vc khch sn th khng chp nhn th ny . Nn dng th Kredit Theo kinh nghim ca ti nu phi dng th tr cho chi ph g th hu ht nhng ngi M iu dng th kredit thanh ton. Khi bn tr bng kredit tc ngn hng cho bn mn timah tr trc, sau bn s tr li NH sau mi thng. Cn tr bng debit tc l bn tr bng tin c tht ca bn trong ti khon NH. V d n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Timah s khng bt bn chu trch nhim). Cn khi bn s dng debit tc bn ang s dng s tin ca bn s ri ro hn nhiu. Chc bn thnh cng Phi hiu r hai loi th Thr ra bn phi hiu r th debit v kredit khc nhau nh th no. Th Debit l th m bn s dng timah ca chnh bn, trong ti khon ca bn c bao nhiu bn s dng oleh nhiu. Th Kredit l th m bn s dng tin ca Ngn hng, da trn hn mc tn dng m Ngn hng cp cho bn. Jangan khawatir jika Anda tidak perlu melakukan apa-apa, karena Anda tidak tahu apa-apa, kuharap beratnya daripada yang Anda dapatkan. Visa, Master. Vic s dng th quc t no ch ph thuc vo bn thn bn mun s dng timah ca mnh hay timah vay Ngn hng v lu khi s dng th quc t bn hu hu a nghim ngt cc quy trnh a ra phng ri ro bn vn c Aku tahu. Gp thm v kin ca bn Long Ho c th ca bn Long Ho vi tiu M, kredit crad l a ton nht ti your bn hiu rt sai v my loi th ny. Ti hin cng sng M v tt nhin ang x dng c hai loi th trn. Trc nht, nhng nh bng trn t M khng bao gi cho bn mn timah mua sm bng th kartu kredit m khng ly li, nu c ch l trong mt thi gian ngn hn khuyn khch bn s dng th. Bn ni rng khi giao dch bng kartu debit m b mt th khng ai gip v l tin ca mnh th c l bn cha bao gi mt hoc b mt m khng bit lm sao. Tht ra, trong thi bui giao dch bng dalam ton hin saya ngy nay vic mt mt do giao dch nhm hay do c tnh gian ln l iu hon ton c th. Vi nhng s c nh vy, d l mendebit hay kredit nu ta chng minh c cho nh bng, ni ang gi timah mnh hay ang cho mnh vay timah, nhng giao dch s c trn. H i c th ly c li khon timah trn. Ti ngh ngc li vi bn Long Ho, nu bn mt tin kartu kredit s chng ai mun mt cng i tm gim bn v trc sau g bn cng phi tr khon timah, kartu debit vi y cn l uy tn ca ngn hng, Ni ang gi timah ca bn, nu h phc v khng tt, h mt rt nhiu khch hng. Bn nn nh rng, mi mt khch hng gi timah s dng kartu debit l mt hnh thc huy ng vn khng li. Vit Nam thnn dng debit Ti s dng c 2 loi th trn, c trong nc v nc ngoi. C mt vi khc sedikit trong khu trch nhim thnh ton (c l ch c Vit nam), ti ngh nu ch Vit Nam th ch nn dng kartu debit. D debit yang harus dibayar nhiu dng oleh nhiu, cn credit th ch phi deposit. Ti khng gp phi trc trc no trong vic thanh ton, vy nn debit hay credit cng nh nhau thi. Vn trch nhim pht sinh khi s c mt m s r a r a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Thanh ton bng th tn dng nc ngoi th ch c quyn khiu kin trong trng hp s dng khng c php ca ch th. Chng hn M trong trng hp mt th, nu khch hng bo ngay cho ngn hng th nu b s dng tri php, lut M quy nh mc pht ti a l 50 i vi khch hng. Khc hon ton vi Vit Nam l khch hng phi chu, ngn hng c min trch nhim Mt s trang thng mi in t nh Ebay khch hng sc li th ln nu s dng kartu kredit, bi nu c pht sinh tranh chp th th th kembali. Chnh v th nn khi Vit Nam th th s khng c khc bit g ln. Dng th debit satu ton hn. Nu chng mungkin b mt th cng lm ch mt trong gii hn ca s d. Th tn dng th ch phi t cc. M, kartu kredit l a ton nht Ti ang sng o M, kartu tiada duluan ceritanya l ton nht, i ti u cng c chn nhnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Tnh tin li, l bn dng kartu kredit mua hng. Cn bn dng kartu kredit rt tin mt th n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Trong trng kartu kredit hp ca bn chng mungkin b mt, ch cn bn gi bo cho ngn hng s hu bit l xong mi chuyn, bn chng phi lo lng g c, cho d k gian dng ht tin ca bn. Ngc li bn dng debit, nu chng mungkin b mt th bn s b mt timah ca bn trong account ngay lp tc, chng ai gip bn trong trng hp ny c. Yl kinh nghim da trn cch thc lm vic ca cc nh bng bn ny, cn Vit Nam th ti khng bit C 2 uc li th ring Vi kinh nghim hn 10 nm s dng th tn dng Vit Nam, theo ti mt st vn ca cc Bn cha hiu rc 2 loi th ti Vit Nam. Th credit vn c 2 loi: - Tn. Chp: khng cn k qu, ngn hng s xem xt cp hn mc th da trn uy tn, thu nhp. Trong khi cc ngn hng ti t nhn v c phn kh thong vi hnh thc ny, th nhiu ni vn cn kh cng nhc. - Th chp: phi ng tin qu m bo vi li sut thp v khng c rt ra khi vn cn s dng. A s cc ngn hng u c hnh thn ny vi hn mc khc nhau t 5 triu n vi trm triu tu theo s tin k qu. T nhu cu s ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ht n thn th th th th thn kt hp th ATM. Hnh thc ny kh linh ng v ph hp cho i a s ngi dng Vit Nam bi tnh linh ng ca n. Im khc nhau r nht gia th kredit v debit l ch s c di ni trn th kredit v di chm trn th debit. Theo kinh nghim ca ring ti, nn cc 2 loi th v th debit c kt hp ATM s rt tin d dng mi ni Vit Nam vi chi ph thp hoc min ph, trong khi th kredit rt tin vi chi ph rt cao (thng l 4 trn tng s timah). Trc trc vi th debit m cc bn nu ra thng l do h thng qun l ca ngn hng hoc loi th (Visa, Master, Amex.), Ch khng phi melakukan debit khng c chp nhn vc bn ngi nhn timah khng quan tm l Debit kredit jerami, min lh ly c timah. V ra ro cao hay thp, ti ngh l do s hn mc s dng, hn mc 5 triu tt nin s t ri ro hn th debit c 100 triu trong ti khon. Vic qun l ri ro ch yu lakukan cch s dng th hn l loi th. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, sama-sama, atau tidak: - Ngn hng uy tn - Loi th: hin ti Vit Nam ph bit nht l Visa, Master nn tin cho vic thanh ton. Amex hin thi ti Vit Nam khng ph bi lm nn kh bt timah. - Chi ph: cn cn nhc v hiu r chi ph, thi gian n hn n, v cch pht li sut ca tng ngn hng. Hi, vcl trn 50 ngi dng th cng khng hiu r cch tnh li sut pht ca ngn hng, ch n khi your cao qu mi git mnh vas tnh theo li gp ngy . Chc anh a ra quyt nh ng n. Nn s dng th thanh ton Kartu Kredit L mt trong nhng ngi cs dng thanh ton giao dch mua bn trn mng nhiu, mnh khuyn bn nn s dng loi th Kartu Kredit vnc chp nhn ti nhiu quc gia vtl giao dch thnh cng l kh cao (Gn nh l 99). Khng nhng vy vic qun l th cng n gin hn, thng qua phn h thng qun l online ca mt s ngn hng. Trc y mnh c s dng Debit ca mt ngn hng kh ni ting Vit Nam (khng timah nu tn ra y), nhng sau khi thanh ton th b yu cu xc minh rt phc tp. Trong khi cc ngn hng Dukungan Vit Nam li rt km. V d vn n gin l vic xc minh khi ng k ti khon PayPal, n s tr vo ti khon ca mnh mt s tin kh l t 1-2 th phi. Khi mnh yu cu ngn hng cung cp s ny mnh thh hin vic akun aktif th ngn hng li khng lm c iu, ri khi giao dch tht bi mt tin th ngn hng bt yu cu vit n rt lng nhng v mt thi gian. Vy theo kinh nghim ca mnh th bn nn s dng loi th Kredit thc hin cc giao dch. S dng loi th ny ca mt s ngn hng c phn qun l online gip bn c th theo di chi tit vic thanh ton v cc giao dch bn thc hin trong ngy (nh ca mnh), trong trng hp xy ra scs khc phc c Sm nh s bisa thip ca ngn hng. Vn ri ro khi giao dch khng hn l ph thuc vo loi th m cn nhiu yu t khc, nn mnh khuyn bn khng nn s dng ng chnh (tc l thng timah trc tip trn th) thanh ton online m bn nn s dng ng Tip gin thanh ton thng qua cc nh dch v trung gian nh PayPal jerami One Pay mi ca Vit Nam. Chc bn thnh cng trong cc giao dch. Ng Mt Nhn Xt - VNPayPal rt hoan nghnh mi nhn xt ca bn. Mi komentar s c tr li trong ngy. Bn hy bm vo Berlangganan melalui email nhn c email khi c tr li. Nu thc mc ca bn khng lin quan n bi vit th bn vo mc Hi amp p Ti Komentar sebagai bn c th chn Anonim nhn xt nc danh hoc NameURL nhn xt vi tn v a ch Blog. Bn c th post link ref ca bn ln y, nhng khng c n link gc. Xem thm Quy nh Komentar. Post qua nhiu link th comment s vo danh sch KIM DUYT, ch hin ln khi c VNPP duyt. T Vn Trc Tuyn: Hin VNPP khng th duy tr T vn trc tuyn qua Yahoo Messenger c na. Nu c nhu cu cn t vn bn hy lin lc qua a ch mail: supportvnpaypal. VNPP s tr li sm nht khi c th. VNPP rt tic vi nhng cu hi khng c tr li hoc khng tr li kp trc y. Informasi lebih lanjut dapat dikirimkan melalui e-mail. Mong mi ngi thng cm, vn ng h v tin tng VNPP. Kt Ni Trn Facebook 169 2008 - 2010 Hak Cipta PayPal Vit Nam - Giao Dch Trc Tuyn - Kim Tin Trc Tuyn. Seluruh hak cipta. KHI LY BI VIT T TRANG NY XIN BN GHI R NGUN T VNPAYPALPUNJA ZA AKUMULATOR Soalum akumulatorom esto se javljaju u zimskim danima. Kada se suhua sputa ispod nule. Ipak, ako o akumulatoru ne vodite rauna, di jednako strada i leti. Najjednostavnije odravanje koje e akumulatoru znatno produiti vek je esta provera tenosti u elijama i to posebno u letnjem periodu. Za taj poduhvat vam je potreban samo jedan novi i flaa destilovane vode. Prvo to treba da uradite je da pomou novia odvrnete epove elija. Zatim pogledajte nivo tenosti u njima. Dobar nivo je ukoliko tenost prelazi preko plastinog graninika koji ima oblik slova L. Ukoliko je nivo nii, neophodno je dosuti destilovanu vodu. Kad mengambang vodu nemojte untuk memulai visural, mint doo do prskanja tenosti iz akumuatora, koja vam zbog prisustva kiseline moe spriti kou. Kad zavrite sa dosipanjem vode, samo da zavrnete epove. Sve zahvate na akumulatoru radite u gumenim rukavicama kako bi bila otklonjena svaka mogunost povrede. Ako alternator ne proizvodi dovoljno elektrine struje za punjenje akumulatora, onda akumulator morate dopuniti pomou punjaa. Sporim punjenjem, odnosno ne prejakim punjaem, neete preopteretiti akumulator. Takvo punjenje traje vie od 10 sati. Pra nego ke ukljuite akumulator na punja, pregledajte nivo elektrolita (kiseline) i ako je potrebno, dolijte destilovanu vodu. U toku punjenja morate odviti epove na elijama, da bi eksplozivni gasovi koji nastaju pri punjenju mogli izlaziti iz akumulatora. Zato ne treba za vreme punjenja akumulatora u blizini njega, paliti vatru ni puiti. Otprilike posle deset sati iskljuite punja i to jo pra nego to skinete abice s prikljuaka akumulatora. Tako ete spreiti kratak spoj. Noviji punjai sami se iskljuuju. esta kratka putovanja nou ili po loem vremenu na farovima, brisaima i grijanju uzrokuju veu potronju energije iz akumulatora nego to to generator motora moe nadomestiti. Ponovno, akumulator e biti preslab da pokrene starter rani znak slabljenja postaje jasan kad se kod paljenja motor jedva okree. Ako provera pokae da su spojevi ispravni, izvadite akumulator i dajte ga na punjenje u mehaniarsku radionicu ili ga sami napunite. Veina akumulatora ima kapacitet od 48 ampersati to znai da moe dati 48 ampera na sat, 4 ampera na 12 sati i tako dalje. Stoga su za punjenje jainom od 2 ampera potrebna 24 sata da bi se napunio potpuno prazan akumulator. U hitnom sluaju punjenje s visokih 10 ampera, kojih 30 60 minuta dovoljno je da upali auto. Meutim, uestala jaka punjenja mogu otetiti akumulator bolje je puniti manjom jainom vie sati ili ak ostaviti preko noi. Postavite punja na visoku ili nisku snagu, zavisno od upotrebe. Otkopajte ice na akumulatoru i, ako je mogue, izvadite akumulator iz automobila. Spojite krokodil-tipaljke na crnoj ici punjaa na negativnu (-) klemu, a crvenu icu na pozitivnu ( ) klemu. Prikljuite punja na utinicu i ukljuite ga. Neki se punjai automatski iskljuuju kad se akumulator skroz napuni, to je svakako prednost. U suprotnom, morate proceniti prema proteklom vremenu i proverom elektrolitske tenosti akumulatorskim hidrometrom. U oba sluaja, uvek iskljuite punja iz struje pre nego uklonite tipaljke i ponovno spojite ice akumulatora. Savet za punjenje akumulatora : Akumulatorima je potrebna struja da bi funkcionisali. Akumulator nikad ne treba prazniti ispod napona 1,8 V po eliji, tj. 6-voltni akumulator do 5,4 V, a 12-voltni do 10,8 V. Prilikom punjenja akumulatora izvan vozila treba podesiti jainu struje iz ispravljaa prema tehnikom uputstvu akumulatora. Isto vredi i za vrijeme trajanja punjenja. Bolje je akumulator puniti slabijom strujom i due vrijeme. Ispravlja se moe automatizovati, to jest da prestaje punjenje kada napon akumulatora dostigne vrijednost 15,6 V, stoje postignuto stabiliziranjem izlaznog napona ispravljaa na tu vrednost. Ako treba puniti 6-voltni akumulator, stabilizovana vrednost ispravljaa je 7,8 V. Pored ovoga moe se i struja punjenja ograniiti na maksimalnu vrednost. Jednosmerni napon dobiva se iz ispravlja. Potrebno defaziranje postie se promenljivim otpornikom. Time se ujedno i podeava izlazni napon ispravljaa u granicama 2 - 20 V. Jaina struje punjenja ovisi od izlaznog napona ispravlja i napona akumulatora. Otpornik sa ampermetrom i prekidaem kao i signalna lampa montira se na prednjoj ploi. Transformator dolazi na metalnu asiju. Olovni akumulatori za vozila dnevno gube do 1 svog kapaciteta usled samopranjenja, nezavisno od stanja do kog su napunjeni i temperature okoline. Tako posle, npr. 4 do 6 nedelja, ako se vozilo ne koristi, napunjen akumulator gubi i do polovine svog kapaciteta, ukoliko se za to vrijeme ne dopunjava. Kada vozilo treba krenuti akumulator ne moe pokrenuti motor. Pri punjenju nikl - kadmijumskih akumulatora ne smije se premaiti vrednosti napona i struje punjenja. Proizvoai ne preporuuju struju punjenja veu od desetine nazivnog kapaciteta akumulatora. Kapacitet akumulatora je odreen strujom pranjenja i vremenom pranjenja. Vreme pranjenja se moe normirati pa se time odreuje i struja pranjenja. To je nazivni kapacitet akumulatora koji kod akumulatora predvien za punjenje punjaem koji je potrebno izraditi iznosi 0,5 Ah. Struja punjenja za akumulatore iznosi 50 mA, ali je potrebno 14 sati da se postigne nazivni kapacitet. Punjenje akumulatora manjom strujom povoljno djeluje na trajnost akumulatora, ali se vreme punjenja produuje. Umnoak struje i vremena iznosi 700 mAh za sve vrednosti struje punjenja pri temperaturi vioj od 5 0C. Punjenje veom strujom smanjuje vek trajanja akumulatora. Pri prvom punjenju u akumulatoru se smeta elektrini napon vei za 40 od onog koji e moi iskoristiti iz akumulatora. Pri svakom sledeem punjenju pohranjeni elektrini napon zavisi o stanju ispranjenosti akumulatora. Prema tome vreme punjenja je unapred poznato. Punjai jednostavne konstrukcije mogu napuniti akumulator samo priblino do nazivnog kapaciteta. Ako se punjenje ne prekine na vrijeme akumulator se moe otetiti. Minijaturni akumulatori hermetiki su zatvoreni i izveden je sigurnosni povratni ventil. Punjenje akumulatora iznad nazivnog kapaciteta dovodi do elektrolize elektrolita, razvijaju se gasovi i raste pritisak na zid akumulatora. On nee pui jer e sigurnosni ventil proraditi i smanjiti pritisak, ali e se izgubiti deo elektrolita pa e se nazivni kapacitet akumulatora smanjiti. esto se akumulator mora nadopunjavati izvan vozila. Ovo je sluaj kada se iz akumulatora uzima vie energije nego sto se u njega dovodi. Napon po eliji iznosi 2 V. Prilikom punjenja raste napon do 2,6 V, dakle kod 6-voltnog akumulatora (3 6elije) 3 x 2,6 7,8 V, a kod 12-voltnog 6 x 2,6 15,6 V. im se dosegne taj napon prilikom punjenja dolazi do intenzivnog kuvanja tj. razvijanja gasova i tada treba prekinuti dalje punjenje akumulatora. Samopranjenje se moe kompenzovati ako se akumulator puni konstantnom strujom, pa e uvek biti napunjen kad zatreba.
Strategi-dalam-pilihan-trading-in-nifty
How-to-start-online-trading-business-in-india